بخشی از مقاله

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی تولید واترپمپ خودرو سنگین (کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) پرداخته شرده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ،

نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .


شرح فني
واتر پمپ اساسي ترين نقش را در سيستم خنک کننده موتور انواع وسيله نقليه ايفا مي کند. آب از رادياتور توسط واتر پمپ به پوسته خارجي موتور منتقل شده و پس از خنک کردن موتور به رادياتور رفته حرارت آن گرفته مي شودو مجددا توسط واترپمپ به پوسته فرستاده مي شود. اين سيکل در حين کار کردن موتور دائما تکرار مي شود . نيروي محرکه واتر پمپ توسط يک تسمه (دربعضي

ازاتومبيلهااز تسمه استفاده نمي شود ) تامين مي گردد. اين تسمه فولي و نهايت ميل شفت واترپمپ را مي چرخاند و اين حرکت دوراني به اب پخش کن منتقل مي گردد. برخوردپره هاي فولي با اب داخل مخزن واتر پمپ سبب انتقال اب به موتور مي گردد. قطعات اصلي تشکيل دهنده واتر پمپ عبارتند از : پوسته ، فنج ، ميل شفت ، فولي اب پخش کن. عمر مفيد واتر پمپ به طور متوسط 5 سال مي باشد.


فصل اول
بررسي بازار

بازاريابي
برآورد تقاضا
نخستين گام درراه رسيدن به يک برنامه توليد مناسب برآورد ميزان تقاضا مي باشد.با به دست آوردن يک تيراژ توليد متناسب با حجم تقاضا و مصرف واقعي کالاي مورد نظرمي توان آنرا به عنوان معياري جهت محاسبه ماشين آلات، نيروي انساني احت بخشها وکلااطلاعات توليدي مورداستفاده قرار داد.


اطلاعات استخراج شده در مورد مقدار تقاضاي سه نوع واترپمپ مورد مطالعهمربوط به سال 1371 بودکه با در نظرگرفتن که نرخ رشد معين ،مقدارتقاضابراي سال 1382 محاسبه گرديد. همين نرخ رشد جهت محاسبه تقاضا در 5 سال اينده مورد استفاده قرار گرفت.

برخي از عوامل موثر در افزايش تقاضاي «واترپمپ » عبارتند از:
1- افزايش توليدات وسايل نقليه در کارخانجات داخلي
2- افزايش واردات وسايل نقليه
3- افزايش صادرات وسايل نقليه
4- متوسط عمر مفيد محصول
5- رونق اقتصادي جامعه


اين عوامل به همراه عوامل متعدد ديگري که به صورت مستقيم يا غير مستقيم بر مقدار تقاضا اثر گذار هستند در محاسبه نرخ رشد مد نظر قرار گرفته شده اندلازم به ذکر است که نرخ رشد در هر سال از 5 سال آتي واقعا مساوي نيست، ولي به واسطه اينکه محاسبه مقدار دقيق نرخ رشد در هر سال خارج از حوصله اين پروژه مي باشد ، لذا اين مقدار در سالهاي مختلف يکسان فرض شده است .
_ سهم قابل وصول از بازار
محاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبناي اطلاعات زير صورت مي پذيرد:
1- ميزان توليد واتر پمپ توسط ديگر توليد کنندگان داخلي
2- موافقت اصولهاي صادره جديد در زمينه واتر پمپ
3- صادرات واتر پمپ
4- واردات واتر پمپ


صادرات + واردات- ظرفيت موافقت اصولي- توليدات داخلي - تقاضا - سهم قابل

وصول در هر سال
توضيح اينکه مقدار توليد کنندگان داخلي و ظرفيت توليد موافقت اصوليها که در محاسبه سهم قابل وصول بکار مي رود ظرفيت اسمي آنها مي باشد همچنين ، از ميان موافقت اصوليهاي جديد صادره انهايي مد نظر قرار گرفته اند که سال بهره برداري آنها سال 74 و قبل از ان باشد.
نرخ رشد
تقاضاي بازار 5%
توليدات داخلي 8%
ظرفيت موافقت اصولي 10%
واردات 3%
صادرات نامشخص

فرمول براي محاسبه سهم قابل وصول :
سهم قابل وصول= (واردات+موافقتهاي اصولي+توليدکنندگان)- صادرات +ميزان تقاضا

اتوبوس302
سهم قابل
وصول صادرات واردات موافقت
اصولهاي


صادره ميزان توليدساير
توليدکنندگان ميزان تقاضا سال
1669 6823 8643 6782 13572 23843 1374
1692 7676 8902 7460 14657 25035 1375
1616 8535 9169 8206 15830 26286 1376
1630 9595 9444 9026 17096 27601 1377


1680 10819 9727 9929 18464 28981 1378
1660 8761 10018 10922 19941 30435 1379
1700 10217 10318 12014 21536 31951 1380
1700 11852 10627 13215 32258 33548 1381
1700
1382


مقدار توليد سالانه
کاميون 10ton
1921
سهم قابل
وصول
صادرات واردات موافقت
اصوليهاي
صادره ميزان توليدساير
توليدکنندگان ميزان تقاضا سال
1678 1100 2673 2865 6292 12408 1374
1668 1339 2753 3151 6795 13028 1375
1659 1704 2920 3466 7338 13679 1376
1675 2059 3008 3813 7926 14363 1377

 


1664 2434 3098 4194 8560 15082 1378
1669 2624 3190 4613 8988 15836 1379
1675 2839 3285 5074 9437 16627 1380
1690 3104 3383 5581 9908 17458 1381
1700
1382

مقدار توليد سالانه
کاميون خاور

سهم قابل
وصول صادرات واردات موافقت
اصوليهاي
صادره ميزان توليدساير
توليدکنندگان ميزان تقاضا سال
1661 830 1063 859 2260 6673 1374
1684 840 1095 945 2443 7007 1375
1652 902 1128 1039 2436 7357 1376
1673 901 1162 1143 2846 7725 1377


1668 912 1196 1258 3077 8111 1378
1668 911 1232 1383 3323 8516 1379
1685 885 1267 1521 3588 8941 1380
1795 745 1355 1673 3875 9388 1381
1700
1382

مقدارتوليد سالانه
ضمنا با پيگيريهاي بعمل امده ، يک شرکت بازاريابي، بازاري معادل9960 عدد واتر پمپ در سال را پيدا کرده کخ ضمانت فروش 9960عدد را داده است. با اين حساب توليد سالانه واتر پمپ به 11660 عدد مي رسد.


فصل دوم
مطالعه فني


ليست قطعات
محصول: واترپمپ کاميون بنز 10 ton

رديف شماره قطعه
اسم قطعه
تعداد در واحد
محصول نوع ساختني
با خريداري
1 31450 ميل شفت 1 ساختني
1 51462 اب پخش کن 1 ساختني
3 32474 فيبر و فنر 1 خريدني


4 32486 کاسه نمدکوچک 1 خريدني
5 32498 کاسه نمد بزرگ 1 خريدني
6 32510 بلبرنگ کوچک 1 خريدني
7 32522 بلبرنگ بزرگ 1 خريدني
8 32534 اورينگ 1 خريدني
9 31546 فلنج 1 ساختني
10 51558 چيني اب پخش کن 1 خريدني


11 31570 فولي 1 ساختني
12 32582 پيچ 6 خريدني
13 51594 پوسته 1 ساختني
14 32606 واشر 1 خريدني
15 51618 بوش مهار 1 ساختني
ليست قطعات
محصول : واتر پمپ بنز 302

رديف شماره قطعه اسم قطعه تعداد در واحد
محصول نوع ساختني
با خريداري
1 31450 ميل شفت 1 ساختني
2 71678 اب پخش کن 1 ساختني
3 32474 فيبر و فنر 1 خريدني
4 32486 کاسه نمد کوچک 1 خريدني
5 32498 کاسنه نمد بزرگ 1 خريدني
6 32510 بلبرنگ کوچک 1 خريدني
7 32522 بلبرنگ بزرگ 1 خريدني
8 32534 اورينگ 1 خريدني
9 31546 فلنج 1 ساختني
10 31570 فولي 1 ساختني
11 32582 پيچ 6 خريدني
12 71690 پوسته 1 ساختني
13 32606 واشر 1 خريدني


ليست قطعات
محصول : واتر پمپ کاميون خاور

رديف شماره قطعه اسم قطعه تعداد در واحد
محصول نوع ساختني
با خريداري
1 61630 ميل شفت 1 ساختني
2 61642 اب پخش کن 1 ساختني
3 32474 فيبر و فنر 1 خريدني
4 32486 کاسه نمد کوچک 1 خريدني
5 32498 کاسنه نمد بزرگ 1 خريدني
6 32510 بلبرنگ کوچک 1 خريدني


7 32522 بلبرنگ بزرگ 1 خريدني
8 32534 اورينگ 1 خريدني
9 31546 فلنج 1 ساختني
10 61654 فولي 1 ساختني
11 32582 پيچ 6 خريدني
12 61666 پوسته 1 ساختني
13 32606 واشر 1 خريدني

 


ليست مواد و قطعات اوليه

رديف شرح مواد و قطعات مشخصات فني مقدار
سالانه بهاي واحد
(رالد)
1 فيبر و فنر ورق اهن ، لاستيک ،
پاکليت 5000 9500
2 کاسه نمد کوچک لاستيک 5000 13500
3 کاسه نمد بزرگ لاستيک و فنر 5000 15500
4 بلبرنگ کوچک ساچمه اي 5000 1750
5 بلبرنگ بزرگ ساچمه اي 5000 19000
6 اورينگ لاستيک 5000 2250
7 پيچ فولاد-U NC 30000 700
8 واشر مقواي فشرده 5000 70
9 ميلگرد فولاد mm -40 M575 1700
10 قطعه ريخته گري شده
(اب پخش کن ) چدن خاکستري 5000 7000
11 قطعه ريخته گري شده
(فلنج ) چدن خاکستري


5000 7000
12 قطعه ريخته گري شده
(فولي ) چدن خاکستري 5000 7000
13 قطعه ريخته گري شده
(پوسته ) چدن خاکستري 5000 7000
14 ميلگرد فولاد mm35 M150 1700
15 چيني چيني 5000 3250

 


نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:61654

رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره
ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)
1 تراش تراش تراش 4
2 سوراخکاري مته سوراخکاري 109
3 قلاويزکاري تراش تراش 1
4 برقو کاري تراش تراش 105

 


نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:51594
رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره
ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)
16 مونتاژميل شفت مونتاژ
17 مونتاژفيبر و فنر مونتاژ


18 مونتاژاب پخش کن جک مونتاژ
19 مونتاژاورينگ مونتاژ
20 مونتاژفلنج مونتاژ
21 مونتاژفولي جک مونتاژ
22 مونتاژبوش مهار جک مونتاژ

نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:51594
رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره
ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)
1 کفتراشي 1 تراش تراش 209


2 کفتراشي2 تراش تراش 208
3 کفتراشي 3 تراش تراش 207
4 سوراخکاري مته سوراخکاري 302
5 تراش جاي بلبرنگ تراش تراش 304


6 تراش جاي کاسه نمد تراش تراش 206
7 تراش کف پاي بالايي تراش تراش 4
8 سوراخکاري کف مته سوراخکاري 207
9 فرزکاري کف فرز فرزکاري 2409
10 ايجادسوراخ تخليه آب مته سوراخکاري 102
11 ايجادسوراخ گريس خور مته سوراخکاري 107
12 ايجاد سوراخ بخاري مته سوراخکاري 106
13 بازرسي تراش


15 مونتاژ واشر مقوايي مونتاژ


نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:31546
رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره
ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)
1 تراش 3 پله تراش تراش 4
2 سوراخکاري مته سوراخکاري 202
3 قلاويز کاري تراش تراش 302
4 مونتاژ کاسه نمد بزرگ مونتاژ


نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:31570
رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره
ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)
1 تراش تراش تراش 4


2 سوراخکاري مته سوراخکاري 203
3 قلاويز کاري تراش تراش 1
4 برقو کاري تراش تراش 105

نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:51462
رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره
ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)
1 تراش کف و دور تراش تراش 302
2 برقو کاري تراش تراش 105
3 مونتاژ چيني مونتاژ


نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:51618
رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره


ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)
1 تراش تراش تراش 401
2 برقوکاري تراش تراش 102

نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:31450
رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره
ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)


1 کفتراشي تراش تراش 1
2 تراش تراش تراش 301
3 کاهگيري تراش تراش 109
4 تراش تراش تراش 401
5 مونتاژ بلبرنگ کوچک جک مونتاژ
6 مونتاژبلبرنگ بزرگ جک مونتاژ


محاسبه ماشين الات مورد نياز
بخش: تراشکاري درصد خرابي :5./.
تقاضاي روزانه :20 عدد توجه خرابي :22 عدد
رديف شرح عمل زمان
عمل زمان اماده سازي ضريب استفاده از ماشين کسر ماشين مورد نياز fn
1 کفتراشي پوسته 1 209 3 157
2 کفتراشي پوسته 2 208 2 147
3 کفتراشي پوسته 3 207 1 137
4 تراش جاي بلبرينگ 304 4 167
5 تراش جاي کاسه نمد 206 3 142
6 تذاش کف بالايي 4 2 2
7 کفتراشي ميل شفت 1 2 5
8 تراش ميل شفت 1 301 3 167
9 کاهگيري ميل شفت 109 3 108
10 تراش ميل شفت 2 401 2 211


11 تراش اب پخش کن 302 4 176
12 برقوکاري اب پخش کن 105 4 09


محاسبه ماشين الات مورد نياز
بخش: تراشکاري درصد خرابي :5./.
تقاضاي روزانه :20 عدد توجه خرابي :22 عدد

رديف شرح عمل زمان عمل زمان اماده سازي ضريب استفاده از ماشين کسر ماشين مورد نياز F
13 تراش فلنج 4 5.. 218..
14 قلاويز کاري 302 4.. 176..
15 تراش فولي 4 3.. 167..
16 قلاويز کاري فولي 1 2.. 5..
17 برقو کاري فولي 105 4.. 9..
18 تراش بوش مهار شفت 404 5.. 23..


19 برقو کاري بوش 102 3.. 7...محاسبه ماشين الات مورد نياز
بخش: تراشکاري درصد خرابي :5./.
تقاضاي روزانه :20 عدد توجه خرابي :22 عدد

رديف شرح عمل زمان عمل زمان اماده سازي ضريب استفاده از ماشين کسر ماشين مورد نياز
1 سوراخکاري پوسته 302 4.. 15..
2 سوراخکاري کف 207 5.. 141..
3 ايجاد سوراخ تخليه آب 102 3.. 66..
4 ايجاد سوراخ گريس خور 7.. 2.. 39..
5 ايجاد سوراخ بخاري 6.. 2.. 35..
6 سوراخکاري فلنج 202 4.. 115..
7 سوراخکاري فولي 203 4.. 119..

محاسبه ماشين الات مورد نياز
بخش: تراشکاري درصد خرابي :5./.
تقاضاي روزانه :20 عدد توجه خرابي :22 عدد

شرح عمل زمان عمل زمان اماده سازي ضريب استفاده از ماشين کسر ماشين مورد نياز
1 فرز پوسته 1 8 8.. 458..
2 فرز پوسته 2 805 7.. 479..
3 فرز پوسته 804 8.. 479..

 

ليست ماشين الات مورد نياز
اسم واحد :تراشکاري

رديف اسم و مشخصات ماشين تجهيزات لازم ساخت و مدل تعداد هزينه يک واحد(ميليون رالد) هزينه کل
(ميليون رالد)
1 ماشين تراش تبريز برق V
380 سه فاز 67tn4dc-5dc 3 52 156
2 ماشين فرز افقي برق V سه فاز 82heckert 2 70 140
3 ماشين مته عمودي برق V سه فاز 93gv-6a 1 15 15
4 ماشين پرس (جک) 78 1 75/. 75/.


ليست ابزار الات
رديف نام ابزار کد مورد استفاده تعداد
1 کوليس T1234 اندازه گيري دقيق 6
2 اچار T T1246 باز و بستن سه نظام 3
3 آچار آلن T1258 ميزان کردن تيغچه 3
4 آچار چپقي T1270 سفت کردن تيغچه 3
5 قلاويز T1282 قلاويز کاري 2نوع
6 فيکسچرسوراخکاري پوسته F1211 سوراخکاري پوسته
7 فيکسچر جا بلبرنگي پوسته F1222
8 فيکسچر فرز پوسته F1345 فرزکاري پوسته
9 فيکسچر مونتاژ A1456 مونتاژ کاري
10 گيره D1122 بستن قطعه 1
11 عينک T1218 تراشکاري 3
12 چکش T1219 تراش، فرز، مته
13 مته D1349 سوراخکاري
14 مته مرغک T1289 تراشکاري
15 قلم (تيغچه ) T1239 تراشکاري
16 قلم فرم T1283 تراشکاري
17 قلم گاهگيري T1232 تراشکاري
18 قام گير T1299 تراشکاري
19 روبنده M1118 فرز ، سوراخکاري
20 انواع آچار
21 صفحه گونيا D1342 سوراخکاري
22 برقو T1266 تراشکاري
23


برآورد نيروي انساني بخش توليدي
باتوجه به اينکه هر ماشيني به يک اپراتور نياز دارد، نيروي انساني فني براي تعداد ماشين الات موجودي مي باشد.
فرزکار 2 نفر
تراش کار 3 نفر
سوراخکار 1 نفر
رديف سمت تعداد مدرک تحصيلي مجمع حقوق ماهيانه (رالا)
1 تراشکار ماهر 4 سيکل 4800000
2 فرز کار ماهر 2 سيکل 2400000
3 کارگر بخش مونتاژ 4 سيکل 4000000
مجموع 10 1120000


فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت هاي توليدي
رديف اسم و مشخصات مساحت مورد نياز جمع کل
ماشين ماشين وسايل کمکي اپراتور مو اد نگهداري و تعمير ارتفاع لازم
1 ماشين تراش تبريز 1.5 6.26
2 ماشين تراش تبريز 1.5 6.26
3 ماشين تراش تبريز 1.5 3.66
4 ماشين فرز افقي آلمان شرقي 1.65 3.66
5 ماشين فرز آلمان شرقي 1.65 2.98
6 ماشين مته عمودي روماني 3 2.98


محاسبه زمان سيکل :
با توجه به اينکه سياست توليد به نحويست که در هر دو هفته ، تنها يک روز مونتاژ صورت مي پذيرد و هر مونتاژ برابر 4 روزکاري مي باشد، زمان سيکل طبق روابط زير محاسبه مي شود :
5000 = تعداد توليد در سال
5000/26=193 = تعداد توليد در دوهفته
4*60/193 = زمان سيکل با توجه به 193 توليد در دوهفته
زمان سيكل=75 ثانيه

ماتريس تقدم :
کاميون خاور & اتوبوس 302 :
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 - - - 2
1 1 1 1 1 1 1 0 0 - - - 3
1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 4
1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 5
1 1 1 1 1 1 - - - - - - 6
1 1 1 1 1 - - - - - - - 7
1 1 1 1 - - - - - - - - 8
1 1 1 - - - - - - - - - 9
1 1 - - - - - - - - - - 10
1 - - - - - - - - - - - 11
1 - - - - - - - - - - - 12
سطر کد :
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
11 10 9 8 6 5 4 3 1 0 0 0 سطرکد0
10 9 8 7 5 4 3 2 1 0 D 0 سطرکد1
9 8 7 6 4 3 3 2 1 D D 0 سطرکد2
8 7 6 5 3 2 2 1 0 D D D سطرکد3
7 6 5 4 2 1 1 0 D D D D سطرکد4
6 5 4 3 1 0 0 D D D D D سطرکد5
5 4 3 2 0 D D D D D D D سطرکد6
4 3 2 1 D D D D D D D D سطرکد7
3 2 1 0 D D D D D D D D سطرکد8
2 1 0 D D D D D D D D D سطرکد9
1 0 D D D D D D D D D D سطرکد10
0 D D D D D D D D D D D سطرکد11
D D D D D D D D D D D D سطرکد12

بالانس خط مونتاژ :
"واتر پمپ " کاميون خاور & اتوبوس 302 :
شماره ايستگاه
شماره عمل زمان عمل زمان تخصيص يافته به ايستگاه کاري زمان باقيمانده
1 2 30 30 45
3 13 43 32
1 5 48 27
4 4 52 23
5 5 57 18
6 6 63 12
7 22 22 53
8 10 32 43
2
9 66 66 9
3
10 21 21 54
4 11 14 35 40
12 16 51 24

ثانيه 88= 24+9+43+12= کل زمان تاخير

ليست تجهيزات مورد نياز ايستگاهها
شماره ايستگاه تجهيزات مورد نياز ايستگاه

1 جک دستي
2 جک دستي – پيچ گوشتي
3 پيچ گوشتي دو سو
4 جک دستي


نيروي انساني بخش مونتاژ
با توجه به اينکه هر ايستگاه کاري مونتاژ نياز به يک اپراتور دارد پس به تعداد ايستگاه
هاي کاري ، اپراتور نياز داريم . بنابراين تعداد اپراتور مونتاژ کار برابر است با :
4= تعداد نيروي انساني و مورد نياز بخش مونتاژ
البته بايد اين نکته را در نظر داشت که نيروي انساني بخش مونتاژ، همان اپراتورهاي
قسمت توليد مي باشند که با توجه به سياست توليد ، در يک روز فقط عمليات مونتاژرا
انجتم مي دهند.

فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت مونتاژ
رديف
اسم و مشخصات ماشين مساحت مورد نياز
جمع براي ماشين
ماشين وسايل کمکي اپراتور مواد نگهداري و تعمير ارتفاع لازم
1 ماشين جک (پرسدستي ) 35*80 80*80 40*40 CM145 1.1
2 ماشين جک (پرسدستي) 35*80 80*80 40*40 CM145 1.1
3 ماشين جک (پرسدستي ) 35*80 80*80 40*40 CM145 1.1

نمودار تجزيه و تحليل دريافت و ارسال
شرح مواد قطعات واحد بار تعداد واحد بار درحاملبار حمل و نقيل خارجي حمل و نقل داخلي
نوع نوع تعداددر واحد بار اندازه واهدبار وزن ساير اطلاعات فرکانس وسيله مشخصه وسيله وروش زمان لازم
1 فيبر و فنر کارتن 40 18*10*25 Kg1 32کارتن 3ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي
2 کاسه نمد بزرگ کارتن 40 10*12*25 Kg700 32کارتن 3ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي
3 کاسه نمد کوچک کارتن 40 10*8*18 Kg500 32کارتن 3ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي
4 اورينگ کارتن 48 22*9*9 Kg500 30کارتن 2ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي


5 بلبرينگ کوچک کارتن 48 18*10*25 Kg5 18کارتن 2ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي
6 بلبرينگ بزرگ کارتن 24 18*20*30 Kg5 36کارتن 2ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي
7 پيچ قوطي 600 15*15*15 G1200 60کارتن 12ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي
8 واشر مقوايي کارتن 50 12*14*14 G400 50کارتن 6ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي
9 ميلگرد mm20 شاخه 1 M5 Kg40 50شاخه 6ماه يکبار کاميون بغلدار
10 ميلگرد mm35 شاخه 1 M5 Kg35 9 شاخه 6ماه يکبار کاميون بغلدار
11 اب پخش کن ريخته گري صندوق 200 5*75*5 1300 12صندوق 0 0
اطاقدار ليفتراک
12 فولي ريخته گري شده صندوق 200 5*75*5 1200 0 0 0 0 0


13 فلنج ريخته گري صندوق 250 00 1150 10صندوق 0 0 0 0
14 بوستر ريخته گري صندوق مطبق 100 1*75*1 1800 25صندوق 0 0 0 0
15 6 بر ريخته گري شده صندوق 170 5*75*5 950 5صندوق 0 0 0 0
16 چيني کارتن 30 10*15*25 600g 12کارتن 3ماه يکبار وانت 0 چرخ دستي


تجهيزات مورد نياز بخش دريافت ارسال
1- گاري دستي 2 عدد
2- ليفتراک چنگکي 1 عدد
3- جک دستي
4- تخته اتصال (پرتابل )

نيروي انساني مورد نياز بخش دريافت و ارسال
1- راننده ليفتراک (1نفر)
2- کارگر ساده (3نفر)
3- مسئول بخش بازرسي (1نفر)
4- مسئول بخش کنترل کيفي (1نفر)
5- مسئول بخش باز کردن و جداکردن (1نفر)
6- کارمند بخش اداري (2 نفز)

1- فيبر و فسفر کارتن 92 = 32+ 2 / (30+90)= حداکثر موجودي
A= مصرف روزانه = 20 عدد =2/1 کارتن کارتن54= 2/(15+92)=متوسط موجودي
B=حداقل موجودي = 30 روز


C=مقداري که در هر دوره سفارش داده مي شود = 32
کارتن هر کارتن 40 عدد

2- کلسه نمد بزرگ کارتن 92=32+2/(30+90)= حداکثر موجودي
A= 20عدد =2/1 کارتن کارتن 54=2/(54+92)= متوسط موجودي
B= 30 روز
C= 90 روز 73=2/(54+92)= مقدار پيش بيني شده
D = 32 کارتن

3- کلسه نمد کوچک کارتن 92=32+2 /(30+90)=حداکثر موجودي
A= 20عدد = 2/1 کارتن کارتن 54=2/(15+92)= متوسط موجودي
B= 30روز
C= 90 روز 73=2/(54+92)= مقدار پيش بيني شده
D= 32 کارتن

4- اورينگ کارتن 80=30+(90+30)41 .0 = حداکثر موجودي
A= 20عدد = 41 .0 کارتن کارتن 46=2/(12+80)= متوسط موجودي
B= 30 روز
C= 90 روز 63=2/(46+80)= مقدار پيش بيني شده
D=32 کارتن

- بلبرينگ کوچک کارتن 60=18+(60+20)41 .0=حداکثر موجودي
A= 20عدد=41 .0 کارتن کارتن 36=2/(12+62)= متوسط موجودي
B=30 روز
C= 60روز کارتن 48=2/(60+36)= مقدار پيش بيني شده
D= 18 کارتن

6- بلبرينگ بزرگ کارتن 103=36+2/(60+20)83 30 =ح

داکثر موجودي
A= 20 عدد = 83 .0 کارتن کارتن 60=2/(103+17)= متوسط موجودي
B = 20 روز
C= 60 روز کارتن 82=2/(103+60)= مقدار پيش بيني شده
D= 36 کارتن

7- پيچ قوطي 168=60+(360+90)24 .0=حداکثر موجودي
A = 20 عدد = 24 .0 قوطي قوطي 95=2/(168+22)= متوسط

موجودي
B= 90 روز
C= 360 روز قوطي 132=2/(168+95)=مقدار پيش بيني شده
D= 60 کارتن

8- واشر مقوايي کارتن 146=50+(60+180)4.0= حداکثر موجودي
A= 20 عدد = 4 .0 کارتن کارتن 85=2/(146+24)=متوسط موجودي
B =60 روز
C = 180 روز کارتن 116 = 2/(146+85)=مقدار پيش بيني شده
D= 50 کارتن

9- ميلگرد mm 40 شاخه 146 =(180+60)4. 0 = حداکثر موجودي

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید