بخشی از مقاله

گزارش مشروح کارآموزی رشته کامپیوتر


چکیده
همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می باشد.
گزارش در دست حاصل یک ماه و نیم کارآموزی درشرکت داده پردازی فن آوامی باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در نه بخش ارائه شده است.
بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد.


بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است.
بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است.
دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است.
بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP راشامل می شود.
دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنيک ديجيتالی کهE1 براي انتقال Voice و Data استفاده مي‌کند توضیح داده شده است.
فصل هفتم به نقش روتر درشبکه‌های WAN اشاره می کند.
فصل هشتم افزایش دهنده سرعت Telezoo رامعرفی می کند.
ونهایتادربخش نهم به مباحثی از HTML ودستورات آن اختصاص یافته است.


پیشگفتار
امروزه با پیشرفت و توسعه انفورماتیک و علوم کامپیوتر در کلیه زمینه‌ها , این رشته به عنوان جزء لاینفکی از کلیه علوم در آمده و کاربرد آن هر روز در جامعه بیشتر احساس می گردد.استفاده و بکار گیری کامپیوتر در تمامی علوم و رشته‌ها همه گویای نقش واقعی این پدیده می باشد.
از جمله مزایای علم کامپیوتر به وجود آمدن اینترنت می باشد که منبعی جامع برای پاسخگویی به نیاز‌ها درتمام علوم می باشد.
در این بین سرعت دستیابی به آن یکی نیاز‌هایی است که هرروزه با پیشرفت علم وتکنولوژی راه‌های جدیدی برای بالابردن آن یافت می شود. یکی از این راه‌های موفق تکنولوژی ADSL می‌باشد که بر اساس سیم بندی تلفن‌ها و بلااستفاده بودن بیش ازنیمی از پهنای این سیم می باشد، به این صورت که اطلاعات روی این بخش بلا استفاده ردوبدل شوند بدون اینکه به بخش انتقال صدا صدمه ای برسانند.
درشرکت داده پردازی فن آوا با استفاده ازابزار‌ها و پروتکل‌های خاص این تکنولوژی، خطوط ADSL به مشتریان عرضه می شد،که درطی کارآموزی ما بااین تکنولوژی به طورکامل آشنا شدیم.درپایان اززحمات استادمحترم شاهرخی که درطول دوره راهنمای مابودند وهمچنین استادمحترم بهدادبه عنوان استادکارآموزی تشکروقدردانی می کنیم.



فهرست مطالب

 

فصل اول : گروه فن آوا 15
1-1- معرفی گروه فن آوا: 15
1-1-1- شرکت توسعه سازه پای: 17
1-1-2- شرکت فن آوا کارت: 18
1-1-3- شرکت ارتباطات فن آوا : 19
1-1-4- شرکت ارتباطات کوه نور: 19
1-1-5- شرکت داده سامانه فن آوا: 20


1-1-6- شرکت گسترش صنايع فن آوا: 22
1-1-7 - شرکت مشاوره فن آوا: 23
1-1-8- شرکت فن آوا موج: 23
1-1-9- شرکت داده پردازی فن آوا: 25
1-1-10- شركت فن آوا ماهواره (س‌هامي خاص): 28
1-1-11- شرکت فن آوا سيستم (س‌هامی خاص): 28
1-2- سرویس‌های گروه فن آوا: 29
1-2-1- سرويس V-Sat گروه فن آوا: 29
1-2-2- سرويس(ISP) Internet Service Provider گروه فن آوا: 31
1-2-3- سرويس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا: 32
1-2-4- سرويس پرداخت الكترونيك گروه فن آوا: 33

 


1-2-5- سرويس پهناي باند گروه فن آوا: 34
1-2-6- سرويس تلفن ثابت گروه فن آوا: 34
1-3- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا: 34
فصل دوم : خانواده XDSL 36
2-1- تکنولوژی DSL : 36
2-1-1- چگونگي عملکرد تکنولوژي DSL : 37
2-1-2- تجهيزات DSL : 39
2-2- معرفي تکنيک : ADSL 40
2-2-1- مدولاسيون‌هاي سيستم ADSL : 41
2-2-1-1- روش CAP : 42
2-2-1-2 - روش DMT : 42
2-3- معرفي تکنيک VDSL : 43
2-3-1- سرعت VDSL : 44
2-3-2- تجهيزات VDSL : 44
2-3-3- آينده VDSL : 45
2-4- نصب مودم ADSL : 47
2-4-1- نصب تجهیزات : 47


2-4-2- شکل شماتیک نصب تجهیزات : 48
2-4-3- تست اولیه : 49
2-4-4- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم : 49
2-4-5- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP : 52
2-5- چک لیست مشکلات رایج کاربران: 62
2-5-1- تست کردن POWER : 62
2-5-2- تست کردنDSL Link : 62
2-5-3- تست کردن USB یا Ethernet : 64
2-5-4- چک کردن تنظیمات PPPoE : 65
2-5-5- چک کردن تنظیمات TCP/IP : 65
2-5-6- تست DNS : 69
2-5-7- تنظیمات Browser : 70
2-5-8- تست و تحویل کیفیت خط : 71
فصل سوم :PPPOE 73
3-1- تاريخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ): 75
3-2 - مختصري از مزاياي استفاده از پروتکل PPPOE : 75
فصل چهارم : مشخصات کلي سيستم ATM 80
4-1- فرمت هدر سلول ATM : 80
4-2- اجزاء هدر سلول ATM : 81
4-3- ساختار مدل ATM : 82
4-4- لايه‌هاي تنظيم ATM : 84
فصل پنجم : پروتکل TCP/IP 87

 


5-1- معرفي پروتکل TCP/IP: 87
5-2- لايه‌هاي پروتکل TCP/IP: 88
5-2-1- لايه Application : 89
5-2-2- لايه Transport : 90
5-2-3- لايه اينترنت : 90
5-2-4- لايه Network Interface : 91
5-3- مشخص نمودن برنامه‌ها: 91
5-4- آدرس IP : 92
5-5- پورت TCP/UDP : 92
5-6- سوکت ( Socket ): 93


5-8- پروتکل TCP : لايه Transport 93
5-9- پروتکل UDP : لايه Transport 94
5-10- پروتکل IP : لايه Internet 95
5-11- پروتکل ICMP : لايه Internet 96
5-12- پروتکل IGMP : لايه Internet 97
5-13- پروتکل ARP : لايه Internet 97
فصل ششم : خطوط E1 99
فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبكه‌های WAN 102
فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy ) 108
8-1- Speedy چگونه کار می کند؟ 108
8-2- استفاده از Speedy چگونه است ؟ 109
8-3- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟ 109
8-4- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟ 111
8-5- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟ 111
8-6- آیا Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟ 111
8-7- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟ 111
8-8- آیا Speedy سرعتE-Mail را نیز بالا می برد ؟ 112
8-9- آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟ 112
8-10- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها: 112
فصل نهم : HTML 114

 


9-1- شکل کلی دستورات HTML : 114
9-1-1- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی: 115
9-1-2- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی: 115
9-1-3- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب : 116
9-2- لیست‌ها درHTML : 117
9-2-1- لیست مرتب : 117
9-2-2- لیست‌های نامرتب: 118

 

 


9-2-3- لیست‌های تعریفی: 119
9-3- تعریف جدول: 120
9-3-1- صفات rowspan و colspan : 121
9-3-2- جدول و صفحه آرایی : 121
9-4- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها: 122
9-4-1- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML : 122
9-4-2- دستور <form> : 123
9-4-3- صفت action : 124
9-4-4- صفت method : 124
9-4-5- نحوه کاربرد form: 125
9-4-6- کنترل‌های فرم: 126
9-4-7- کنترل‌های متنی: 126
9-4-8- فیلد رمز در form: 127
9-4-9- فیلد متنی چند خطی: 128
9-4-10- منو‌ها باز شونده : 128
9-4-11- لیست لغزنده: 129
9-4-12- کادر‌های کنترلی : 130
9-4-13- دکمه‌های رادیویی: 130
9-4-14- دکمه‌های Reset و Submit : 131
9-4-15- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit : 131
9-5- ادامه مراحل کارآموزی : 132
فهرست مآخذ 134


فهرست جداول

جدول 2-1- مقایسه تکنیک‌های مختلف DSL 46



فهرست اشکال

شکل 2-1- تجهیزات داخل Rack 40
شکل 2-2- متعلقات جعبه مودم 47
شکل 2-3- اتصال مودم ازطریق کابل USB 48
شکل 2-4- اتصال مودم از طریق کابل شبکه 49
شکل 2-5- مرحله اول نصب درایور مودم 50
شکل 2-6- مرحله دوم نصب درایور مودم 50
شکل 2-7- مرحله سوم نصب درایور مودم 51
شکل 2- 8- مرحله چهارم نصب درایور مودم 51
شکل 2- 9- مرحله اول ساخت ADSL Connection 52


شکل 2-10- مرحله دوم ساخت ADSL Connection 53
شکل 2-11- مرحله سوم ساخت ADSL Connection 53
شکل 2-12- مرحله چهارم ساخت ADSL Connection 54
شکل 2-13- مرحله پنجم ساخت ADSL Connection 55
شکل 2-14- مرحله ششم ساخت ADSL Connection 55
شکل 2-15- مرحله هفتم ساخت ADSL Connection 56
شکل 2-16- مرحله هشتم ساخت ADSL Connection 57
شکل 2-17- مرحله نهم ساخت ADSL Connection 58


شکل 2-18- مرحله دهم ساخت ADSL Connection 58
شکل 2-19- مرحله یازدهم ساخت ADSL Connection 59
شکل 2-20- مرحله دوازدهم ساخت ADSL Connection 60
شکل 2-21- مرحله سیزدهم ساخت ADSL Connection 61
شکل 2-22- مرحله چهاردهم ساخت ADSL Connection 61
شکل 3-1- Password Autthentication Protocol 77
شکل 3-2- Phas Sequence 78
شکل 3-3- ساختار فیزیکی 79


شکل 4-1- مقایسه فرمت UNI , NNI 81
شکل 5-1- لایه‌های پروتکل TCP/IP 89
شکل 5-2- نحوه تمایز دو برنامه درTCP/IP 92
شکل 5-3- لایه Transport 94
شکل 5-4- پروتکل ICMP : لایه Internet 96
شکل 5-5- الف) پروتکلICMP :لایه Internet ب)پروتکلARP لایهInternet 98
شکل 7-1- نمایی از اتاق کانکس واقع درمرکزمخابرات 105
شکل 7-2- طرح شماتیک نصب تجهیزات پروژهPAP فن آوا 105
شکل 7-3- ساختار بلوکی سمت Dslam 106
شکل 7-4- ساختار بلوکی سمت User 107


فصل اول : گروه فن آوا
1-1- معرفی گروه فن آوا:
گروه فن آوا در اواخر سا ل 1381 با دف توسعه پایدار صنعت ارتباطات و فن آوری اطلاعات با مشارکت شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری کشور همچون:


- گروه بهمن
- صندوق بازنشستگی کشور
- سازمان تامین اجتماعی
- بانک ملی
- بیمه ایران
- بیمه مرکزی
- بانک مسکن
- خوارزمی
- بیمه دانا
با سرمایه 300 میلیارد ریال وبا اساس نامه موردتایید سازمان بورس اوراق بهادار تاسیس شد و با موافقت سهام داران در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در پاییز 1382 سرمایه گروه به میزان 2500 میلیارد ریال افزایش ودر اختیار هیات مدیره گروه فن آوا قرار گرفت،گروه فن آوا در دو حوزه فن آوری اطلاعات و فن آوری ارتباطات، کسب وکاربر‌های خود را تعریف نموده است که عبارتند از:
• حوزه فن آوری اطلاعات
- مراکز IT همچون مرکز خدمات داده اینترنتی IDC
- کاربرد‌های سازمانی IT
- سرویس‌های عمومی IT
• حوزه فن آوری ارتباطات
- سرویس‌های الکترونیکی
- شبکه‌های ارتباطاتی
- مدیریت شبکه
- سرویس‌های ارتباطاتی
گروه فن آوا به عنوان شرکت هلدینگ تخصصی وسرمایه گذار در زمینه ITC مسئولیت خطیری چون برنامه ریزی،سیاست گذاری وهدایت،توسعه کسب وکار،نظارت وکنترل رابرعهده دارد و امور اجرائی را به شرکت‌های تخصصی تشکیل یافته تحت پوشش خود با جذب نیرو‌های متخصص وکارآمد واگذار نموده است.


خدمات گروه فن آوا عبارتند از:
- سرمایه گذاری در پروژه‌های کلان ITC کشور
- بستر سازی لازم برای استفاده از تکنولوژی
برتر ICT
- زمینه ساز انتقال دانش فنی شرکت‌های برتر
ج‌هانی در زمینه ITC
- پشتیبانی از طرح‌های منجر به کسب وکار
اقتصادی وتوسعه محورمتخصصین و نخبگان صنعت ITC
- همکاری در جهت تقویت وتوسعه کسب وکار‌های
ایجاد شده از سوی کار آفرینان و متخصصین
صنعت ITC
1-1-1- شرکت توسعه سازه پای:
شرکت توسعه سازه پای از شرکت‌های همکار گروه فن آوا است که با هدف گسترش صنعت ITC وایجاد Backbone ماهواره ای، در داخل وخاج از کشور در سال 82 به صورت س‌هامی عام به ثبت رسیده است و پس از آغاز فعالیت در سال 83 موفق به دریافت پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره ای از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای فعالیت‌های خود گردیده است.
توسعه سازه پای به منظور گسترش وارتقای کیفیت فعالیت‌ها و سرویس‌های خود در سطح استاندارد‌های بین المللی به عضویت مجمع ج‌هانی vsat درآمده است و از سوی دیگر در داخل کشور نیز عضو شورای عالی انفورماتیک و انجمن ارتباطات ماهواره ای کشور است.
شرکت توسعه سازه پای به عنوان شرکت ایرانی فعال درصدد ارائه خدمات درزمینه vsat منطبق با استاندارد‌های ج‌هانی کیفیت و با هدف پوشش دادن منطقه خاور میانه و ارائه سرویس به کلیه مشترکین در این منطقه با ایجاد( HUB ) اختصاصی می باشد. ازسرویس‌های قابل ارائه این شرکت می توان به :
- انتقال داده از طریق ارتباط ماهواره ای
- سرویس رد یابی Online


- سرویس آموزش از راه دور
- ایجاد شبکه‌های اختصاصی
اشاره کرد.
1-1-2- شرکت فن آوا کارت:
شرکت فن آوا کارت به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه گروه فن آوا برای فعالیت در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک psp درسال 1382 تاسیس گردید.
این شرکت جزء یکی از شرکت‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، برای فعالیت الکترونیکی psp است. فن آوا کارت مصمم است تا با تلاش در این راه سهم قابل توجهی از ظرفیت موجود بازار را به دست آورد.
الویت‌های شرکت فن آوا کارت به عنوان ارائه کننده خدمات مبتنی بر کارت‌های الکترونیک،ارائه خدمات بیمه موثر وارزان به جامعه است. از جمله خدمات قابل ارائه توسط این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- خدمات پرداخت الکترونیکی psp
- ایجاد شبکه یک پارچه کارت خوان
- ارئه راه کار‌های جامع کارت‌های هوشمند
الکترونیک
1-1-3- شرکت ارتباطات فن آوا :
این شرکت در سال 1382 باهدف ارائه خدمات و ارتباطات اینترنتی تاسیس و مجوز سرویس دهی اینترنتی ISP رابرای استان تهران وکلیه استان‌های کشور از وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات دریافت کرده است.
ارتباطات فن آوا با چشم انداز تبدیل شدن به بزرگترین سرویس دهنده اینترنتی در خاور میانه با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا فعالیت خود را آغاز کرده است.
شرکت ارتباطات فن آوا در راستای تحقق اهداف خود اقدام به ارائه سرویس‌های زیر نموده است:
- سرویس خدمات اینترنتی از طریق کارت‌های ساعتی
- ارائه سرویس اینترنتی نامحدود
1-1-4- شرکت ارتباطات کوه نور:
شرکت ارتباطات کوه نور در سال 1379 به منظور فعالیت در حوزه ارتباطات تاسیس و در سال 1381 موفق به اخذ پروانه ایجاد شبکه و اپراتوری تلفن ثابت از وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات با ظرفیت 100000 شکاره در استان اصف‌هان و مرکزی گردید.


این شرکت هدف تبدیل شدن به بزرگترین شرکت اپراتوری تلفن ثابت در خاور میانه توسعه خود را آغاز کرده است. اهداف این شرکت ارائه خدمات تلفن ثابت و تامین ارتباطات مجتمع‌های بزرگ تجاری،اداری ومسکونی و شهرک‌های اقماری وایجاد شبکه سراسری تلفن ثابت بدون سیم و باسیم همراه خدمات ارزش افزوده در ایران با استفاده از تکنولوژی برتردنیااست. شرکت ارتباطات کوه نور با استفاده از تکنولوژی نسل آینده ( ( NGN وسویچ‌های نرم افزاری Soft Switch،شبکه هوشمند IN، شبکه دسترسی بدون سیم بر مبنای Wimax نسبت به ایجاد شبکه‌های زیر ساخت و شبکه‌های تلفن ثابت اقدام می نماید.
اهداف مهم شرکت ارتباطات کوه نور در حوزه شبکه‌های تلفن ثابت و زیر ساخت عبارتند از:
- سرمایه گذاری در پروژه‌های عظیم زیر بنایی وزیر ساختی ارتباطات
- بر قراری اتحاد استراتژیک با شرکت‌های خارجی وداخلی موفق وهمکاری ومشارکت با آن‌ها در اجرای پروژه‌های بزرگ
- به روز رسانی تکنولوژی‌های مورد استفاده وسرمایه گذاری مجدد در آن‌ها
- استفاده از نیرو‌های متخصص وکارآمد
- راه اندازی سریع شبکه‌های ارتباطی
1-1-5- شرکت داده سامانه فن آوا:
شرکت داده سامانه فن آوا یکی از شرکت‌های وابسته به گروه فن آوا است. که با هدف ارائه و توسعه خدمات دیتای اینترنتی، در سال 1382 تشکیل گردید. این شرکت، جزء اولین شرکت‌های ایرانی است که موفق به اخذ مجوز IDC شده است و هم اکنون در حال ارائه خدمات است.
این شرکت با چشم انداز ایجاد بزرگترین مرکز داده‌های اینترنتی در منطقه و ارائه خدمات با کیفیت، مأموریت‌هایی را برای خود برنامه ریزی کرده است که عبارتند از :
- ارائه بهترین خدمات نگهداری و ذخیره سازی Data باامنیت بسیار بالا (High Security)
- ارائه ارتباطات پرسرعت بااستفاده از شبکه زیر ساخت Dataی کشور
انواع سرویس Data ی اینترنتی (IDC) :
- سرویس‌های پست الکترونیکی : شامل Email، Instant Massage
- سرویس‌های میزبانی فضای وب (Web Hosting)
شامل : Domain،mail , File Transfer Protocal (FTP) وData Base
- سرویس‌های برنامه‌های کاربردی (ASP)
- سرویس‌های ارائه محتوی (Content Providing)


- سرویس‌های تجارت الکترونیک
- سرویس‌های اشتراک مکانی سرور
- سرویس‌های اختصاصی
- سرویس‌های مکالمه تلفنی
- سرویس‌های شبکه‌های مجازی – VPN
- سرویس‌های بازی‌های کامپیوتری (Net Game)
- سرویس‌های بانک داری الکترونیکی (E-Banking)
- سرویس اخبار (News)
- سرویس‌های آموزش از راه دور
- سرویس‌های تصویر اینترنتی
استراتژی‌های شرکت داده سامانه فن آوا همکاری و مشارکت با شرکت‌های به نام داخلی و خارجی در حوزه (Strategy)اتحاد استراتژیک و تشکیل کنسرسیوم‌های حقوقی درجهت کسب سهم بیشتر از بازار IT در ایران و منطقه جذب نیرو‌های مستعد و متخصص داخلی در زمینه IT ایجاد دسترسی به Data با سرعت و کیفیت بالا ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای مشترکین، ارائه تعرفه‌های رقابتی، هم افزایی و سازگاری با شبکه‌های انتقال Data و Voice ارائه خدمات Dataی اینترنتی به مشترکین از جمله سازمان‌ها و وزارت خانه‌های دولتی و خصوصی در حد استاندارد‌های ج‌هانی ارائه سرویس‌های جدید براساس نیاز‌های جدید مشترکین و به روز رسانی سرویس‌های ارائه شده همگام با پیشرفت تکنولوژی روز دنیا در جهت رضایت مشتریان برای اصل مشتری مداری تکنولوژی‌های مورد استفاده شرکت داده سامانه فن آوا در ارائه سرویس‌های IDC:
- استفاده از Multi Layer Core Switch و High end L3 Switch
- استفاده از تجهیزات امنیتی IDP
- استفاده از سرور‌های با قابلیت بالا از جمله
Sun-Server به صورت cluster
- استفاده از تجهیزات ذخیره و بازاریابی اطلاعات (SAN)
- استفاده از تجهیزات پیشرفته جهت امنیت لایه L2
- استفاده از (MG Soft Switch) جهت ارتباط با


شبکه PSTN و PLMN
- استفاده از لینک‌های ارتباطی OCM/STM1 باشبکه
‌های Data ی کشوری
1-1-6- شرکت گسترش صنايع فن آوا:
اين شركت با هدف طراحي و ساخت تجهيزات و امكانات فناوري اطلاعات در كشور تاسيس گرديده است.
اهم فعاليت‌هاي اين شركت بدين شرح مي‌باشد :
- بررسي و شناخت صنعت سخت افزاري كشور
- طراحي محصولات فناوري اطلاعات بسته به نوع
تقاضاي بازار
- تدوين استاندارد‌هايي براي بومي سازي برخي
محصولات مورد نياز داخلي
1-1-7 - شرکت مشاوره فن آوا:
شركت مشاوره فن آوا با فعاليت در تحقيقات كاربردي و توسعه سيستم‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و ارائه مشاوره فني و اقتصادي يكي از شركت‌هاي حائز اهميت گروه فن آوا است.
س‌هام اين شركت 100 درصد متعلق به گروه است و مسئوليت انتشار نشريه تخصصي گروه فن آوا را در سطح ملي و بين المللي به عهده دارد.
برخي از محور‌هاي فعاليت شركت مشاوره فن آوا به شرح ذيل است :
- طراحي سيستم‌هاي مخابراتي
-Site Survey وبررسي ميزان تشعشعي آنتن‌ها
- برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي
- انتشار نشريه تخصصي ICT
- برنامه ريزي و كنترل پروژه طرح‌هاي ICT
- تجزيه و تحليل طرح‌هاي اقتصاديICT


1-1-8- شرکت فن آوا موج:
شرکت فن آوا موج در سال 1383 با هدف انجام امور فنی و مهندسی گروه فن آوا از قبیل: طراحی، نظارت، اجرا و پشتیبانی شبکه ‏‌های مختلف تاسیس شده است. این شرکت با اهداف تبدیل شدن به بزرگترین و حرفه ای ترین مجموعه طراحی و مهندسی و اجرا در زمینه ICT در ایران و خاور میانه کار خود را آغاز کرده است.ماموریت این شرکت ارائه خدمات فنی و مهندسی از جمله طراحی، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری کلیه شبکه‌ها و تجهیزات شرکت‌های مختلف گروه فن آوا در زمینه‌های شبکه تلفن ثابت (PSTN)، شبکه دیتا (DN) به صورت با سیم و بی سیم و ماهوار‌های، بر مبنای آخرین تکنولوژی موجود می باشد.


این شرکت در راستای رسالت خود از تجهیزات NGN, Media gateway , Softswitch، WiMAX، IN، NG، NG-SDH روتر‌های IP-DSLAM , IP-MPLS‌های نسل 3، Carrier Grade, NAS سوئیچ‌های هسته Multilayer، سرور‌های SUB، تجهیزات امنیت دیتا IDP، تجهیزات IP-VSAT جهت هر یک از پروژه‌های PAP، تلفن ثابت VoIP , VSAT , IDC , ISP شبکه دسترسی بی سیم و چندین پروژه بزرگ دیگر استفاده کرده است.
دیگر برنامه‌های این شرکت عبارتند از:
- سرمایه گذاری کلان در زمینه تحقیقات به منظور بالا بردن توان علمی، فنی و بروز رسانی آن
- مشارکت با شرکت‌های بزرگ در جهت انتقال دانش فنی و مهندسی
- برقراری اتحاد استراتژیک با شرکت‌های خارجی موفق، همکاری و مشارکت با آن‌ها در اجرای پروژه‌های بزرگ ملی
- به کارگیری نیرو‌های متخصص و کارآمد داخلی و خارجی
بخشی از پروژه‌های انجام گرفته و در حال انجام عبارتند از:
- طراحی و اجرای شبکه PAP بر مبنای DSLAM در حدود 300 مرکز مخابراتی در تمامی استان‌ها
- طراحی و اجرای شبکه IP/MPLS در تمامی استان‌ها
- طراحی و اجرای شبکه تلفن ثابت بر مبنای تکنولوژی HOST/Remote در استان‌های اصف‌هان و مرکزی


- طراحی و اجرای شبکه NGN ,IAD, Media , gateway , Soft Switch جهت پیاده سازی. شبکه تلفن ثابت بر مبنای VOIP Over DSL و VOIP Over Wireless و استفاده از gateway‌های مختلف از جمله TG وAMG است.
- طراحی و اجرای پروژه (ISP) dial up تمامی استان‌های کشور
- طراحی و اجرای شبکه VOIP جهت تمامی استان‌ها به منظور مکالمه VOIP بین استانی و بین المللی
- طراحی و اجرای NOC در شهر‌های تهران و اصف‌هان


- طراحی و اجرای IDC در شهر‌های تهران و اصف‌هان
- طراحی و اجرای شبکه Wireless بر مبنای WiMAX در کلیه مراکز استان‌ها
1-1-9- شرکت داده پردازی فن آوا:
شرکت داده پردازی فن آوا یکی از شرکت‌های تحت پوشش گروه فن آوا ( هلدينگ تخصصي در حوزه IT,ICT ) است که از سال 1382 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انتقال داده‌ها و سرویس‌های جانبی آن آغاز كرده و در حال حاضر دارنده پروانه خدمات انتقال داده‌ها (PAP) در سطح کشور است. علاوه بر این، شرکت داده پردازی فن آوا قادر به ارائه سرویس‌هایی بر پايه تکنولوژی‌هاي مبتنی بر شبکه Wireless و فیبر نوری نيز می باشد. اين شركت با پشتوانه و همكاري مجموعه‌هاي فني گروه فن آوا و شركاء خارجي ُ تراز اول خود در حوزه IT اقدام به تامين تجهيزات اصلي ( با تكنولوژي نسل سوم IP-DSLAM ) نموده و در سرتاسر ايران بستر لازم براي ارائه سرويس‌هاي انتقال پر سرعت داده‌ها را فراهم نموده است.
Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
تکنولوژی DSL حدود 10 سال است كه پا به عرصه ارتباطات در منازل و سازمان‌هاي كشور‌هاي پيشرفته گذاشته و با توجه به قابلیت‌های بی نظیرش بستر مناسبي را جهت برطرف نمودن نياز‌هاي ارتباطي مردم و شركت‌ها فراهم كرده است. بطوري كه مردم در تمامي سطوح مي‌توانند با يك آموزش ساده از خدمات مبتني بر اين خطوط استفاده كنند. و بسياري از سفر‌هاي درون شهري و بين شهري را از طريق خطوط تلفن و با صرفه جويي در زمان و هزينه انجام دهند.
مزایا و كاربري‌ها :
- سرعت‌های دسترسی و ارتباطی بالا (چندین برابر
تکنولوژی Dial up)
- استفاده همزمان از سرویس‌های Voice و Data بر
روی خط تلفن ثابت (عدم اشغال خط تلفن در هنگام
استفاده Online از اینترنت)
- عدم نیاز به شماره گیری جهت اتصال به شبكه و


دائم بودن ارتباط
- صرفه اقتصادی از لحاظ هزینه اینترنت (بدون
هزینه پالس مکالمه)
- استفاده نامحدودازاینترنت(Brodband Unlimited )
- ارتباط بین چند کاربر و انتقال اطلاعات امنیت و کیفیت مطلوب (شبکه VPNبر اساس تکنولوژیIP-MPLS)
- امکان بهره گیری از سیستم‌های صوتی و تصویری باکیفیت مطلوب (تماشای فیلم وشنیدن موسیقی از طریق اینترنت و ایجاد ویدئو کنفرانس)
- امکان بهره گیری از سرویس‌های Demand (VOD) Video On بر روي تلويزيون
- امکان استفاده از سرگرمی‌های اینترنتی با سرعت بالا (Game net)
- ارائه سرویس‌های متنوع بصورت مجازي و از راه دوراز جمله :
E- Commerce - و E-Learningو Tele-Educationو E-Medicine
- امکان ارائه +G.SHDSL /VDSL / ADSL / ADSL2
- ایجاد شبکه‌های IP-Telephony از طریق بستر ADSL
- ایجادشبکه‌های امن برای مصارفی نظیرE-Banking
- قابلیت Customize کردن انواع سفارشات شرکتی
به همراه حفظ تمامی قابلیت‌های شبکه ADSL
امتياز ويژه :
شركت داده پردازي فن آوا با توجه به امكانات وسيع گروه فن آوا در ساير حوزه‌هاي IT امكانات ويژه اي مثل Email و Web اختصاصي، ارتباط از طريق ماهواره ( VSAT )، طراحي شبكه، طراحي نرم افزار‌هاي كاربردي، خدمات مبتني بر كارت و... را براي مشتركين خود با تخفيف‌هاي خاص ارائه مي‌نمايد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید