مقاله در مورد ‌‌فاصله کره زمین با کرات دیگر

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

فاصله کره زمین با کرات دیگر

مقدمه ای بر منظومه شمسی و کرات آن
در آغاز ستاره شناسی ، جهان زمین مرکزتصور می‌شد و زمین ، ثابت و در مرکز آن بود و خورشید ، سیارات و ستارگان حول آن می‌گشتند. سپس در سال ۱۵۴۳ نیکلا کپرنیک ، ستاره شناس لهستانی (۱۵۴۳-۱۴۷۳) ، در کتابش تحت عنوان گردش افلاک آسمانی جهان خورشید مرکز را پیشنهاد نمود.

۳
در این فرضیه افراطی خورشید در مرکز جهان قرار می‌گرفت و زمین و پنج سیاره شناخته شده دیگر در مدارهایی حولش می‌چرخیدند. این الگوی ارائه شده توسط کپرنیک اساس دیدگاه نوین ما درباره منظومه شمسی شد.

این تصویر جهان خورشید مرکز در سال ۱۶۶۱زمین پنج سیاره شناخته شده دیگر و صورفلکی منطقه البروجی را نشان می‌دهد.

منظومه شمسی از دیدگاه کپلر
اما یوهان کپلر ، دستیار تیکو براهه نظریه کوپرنیکی را پذیرفت. کپلر که یک ریاضیدان بود، سه قانون در مورد مدار سیاره‌ها تدوین کرد. او با بررسی دقیق مشاهده‌های براهه از مریخ ، به این نتیجه رسید که مریخ در مداری بیضی شکل حرکت می‌کند، نه دایره‌ای. قانون اول حرکت سیاره‌ای کپلر می‌گوید: هر سیاره در مداری به شکل بیضی حرکت می‌کند، که خورشید در یکی از کانونهای آن قرار دارد.

قانون دوم کپلر سرعت متغیر سیاره را در مدارش توصیف می‌کند: هر قدر سیاره به خورشید نزدیکتر باشد، سرعت آن بیشتر است و هر قدر سیاره از خورشید دورتر باشد، سرعت آن در مدارش کمتر است. کپلر به فکر (گرانش(جاذبه)) ، نزدیک می‌شد بی آنکه به وضوح آن را بیان کند.
قانون سوم کپلر فاصله سیاره از خورشید را با دوره تناوب آن ارتباط می‌دهد: زمانی را که طول می کشد تا یک بار به دور خورشید گردش کند، دوره تناوب سیاره می‌نامند. این قانون می‌گوید که توان دوم دوره تناوب ، یعنی I2 برابر با توان سوم فاصله یا D3 است.

منظومه شمسی از دیدگاه گالیله
در همان حال که کپلر این قانونها را بیان می کرد، گالیله ئو دانشمند ایتالیایی ، گام بزرگ دیگری در راه پیشترفت اختر شناسی بر می‌داشت. او با استفاده از تلسکوپ که به تازگی اختراع شده بود، به سیاره‌ها ، ماه و خورشید نگاه کرد. (کار اخیر او ، یعنی نگاه کردن به خورشید اشتباه بود.
او با تلسکوپ مستقیماً به خورشید نگاه کرد و برای مدتی بینایی خود را از دست داد). آنچه او در آسمان می‌دید، با آموزشهای یونانیان باستان سازگار نبود. مثلاً او مشاهده کرد که ماه به هیچ وجه کره کامل نیست و مانند زمین دارای کوه و دره است.

گالیله همچنین کشف کرد که زهره ، مانند ماه ، صور مختلف دارد. او نخستین کسی بود که چشمش به قمرهای مشتری افتاد و با تلسکوپ خود متوجه شد که شمار ستارگان ، بیشتر از آن است که با چشم برهنه (غیر مسلح) دیده می‌شود.
منظومه شمسی از دیدگاه نیوتن
در اواخر قرن هفدهم یک دانشمند بزرگ انگلیسی ، به نام آیزاک نیوتن ، قانون نیروی جاذبه (گرانش) را کشف کرد. این قانون می‌گوید که اشیاء با نیروی جاذبه ، به طرف یکدیگر کشیده می‌شوند. قدرت این نیرو بستگی به مقدار جرم اشیاء و فاصله آنها از یکدیگر دارد. قانون جاذبه توضیح می‌دهد که چرا مدارهای سیاره‌ای و قمری به شکل بیضی هستند. این قانون حرکت همه اشیاء را در جهان تبیین می‌کند.

شکل گیری منظومه شمسی حدود ۵ میلیارد سال پیش ، از ابری متشکل از گاز و غبار بین ستاره‌ای ، آغاز گردید. جاذبه باعث انقباض ابر شده و کره متراکمی از گاز در مرکز ابر بوجود آورد. جاذبه همچنین باعث دوران هر چه سریعتر ابر شد. هنگام دوران، مواد موجود در ابر، پهن شده و حلقه ای به وجود آمد که نواحی متراکم مرکزی را در بر می گرفت. سرانجام در این ناحیه متراکم ، گرمای لازم برای وقوع واکنشهای هسته‌ای فراهم گشت و بدین ترتیب ، ستاره خورشیدبوجود آمد. اعضای کوچکتر منظومه شمسی از مواد موجود در این حلقه بوجود آمدند. این اعضاء عبارتند از سیارات ، سیارکها و ستاره دنباله دار.

میلیونها سال طول کشید تامنظومه
شمسی از ابری متشکل ازگاز و غبار ، پدید آمد.

خانواده منظومه شمسی
تمام اجرام آسمانی که در یک منظومه مداری قرار دارند، تحت تأثیر جاذبه‌ای دو جانبه به دور یک جرم مشترک مرکزی می‌چرخند. در منظومه زمین _ ماه مرکز جرم مشترک در فاصله ۴۷۴۸ کیلومتری (۲۹۵۰مایلی) هسته زمین قرار داشته و از سطح زمین خارج نشده است. در مورد منظومه شمسی ، مرکز جرم مشترک همواره با تغییر موقعیت نسبی سیاره‌ها ، در حال تغییر است. این مرکز در فاصله‌ای حدود ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر (۱۸۶۰۰۰ مایل) خارج از سطح خورشید قرار دارد.

سیارات منظومه شمسی
• سیاره ماه
• سیاره عطارد
• سیاره زهره
• سیاره زمین
• سیاره مریخ
• سیاره مشتری
• سیاره زحل
• سیاره سیاره اورانوس
• سیاره نپتون
• سیاره پلوتون
• سیاره سدنا

تمام خصوصیات زیر در مقایسه با زمین می‌باشد
سیاره قطر
استوا جرم شعاع
مدار سال روز
عطارد ۰٫۳۸۲ ۰٫۰۶ ۰٫۳۸ ۰٫۲۴۱ ۵۸٫۶
زهره ۰٫۹۴۹ ۰٫۸۲ ۰٫۷۲ ۰٫۶۱۵ -۲۴۳
زمین ۱٫۰۰ ۱٫۰۰ ۱٫۰۰ ۱٫۰۰ ۱٫۰۰
مریخ ۰٫۵۳ ۰٫۱۱ ۱٫۵۲ ۱٫۸۸ ۱٫۰۳

مشتری ۱۱٫۲ ۳۱۸ ۵٫۲۰ ۱۱٫۸۶ ۰٫۴۱۴
زحل ۹٫۴۱ ۹۵ ۹٫۵۴ ۲۹٫۴۶ ۰٫۴۲۶
سیاره اورانوس ۳٫۹۸ ۱۴٫۶ ۱۹٫۲۲ ۸۴٫۰۱ ۰٫۷۱۸
نپتون ۳٫۸۱ ۱۷٫۲ ۳۰٫۰۶ ۱۶۴٫۷۹ ۰٫۶۷۱
پلوتون* ۰٫۲۴ ۰٫۰۰۱۷ ۳۹٫۵ ۲۴۸٫۵ ۶٫۵
سدنا* – – – – –

سیاره عطارد – Mercury Planet

این سیاره هم همچون قمر زمین ماه دارای شکاف هایی است که از برخورد شهابسنگها به وجود آمده اند. قطر ایت سیاره ۴۸۷۸ کیلومتر است. رصد این سیاره برای ساکنان زمینی کمی سخت است چون فاصله ای بسیار نزدیک به خورشید دارد و ارتفاع کمی از افق می گیرد. جو آن بسیار رقیق و از جنس هلیوم است. یکی از داغ ترین مناطق این سیاره مشهور به حوضه کالوریس به قطر ۱۳۰۰ کیلومتر است. هسته این سیاره از جنس آهن است که ۷۰% جرم کل را تشکیل می دهد.
اطلاعات از سیاره عطارد(تیر) : قطر:۴۸۷۸ کیلومتر- فاصله از خورشید: در حداکثر ۷۰۰۰۰۰۰۰ کیلومتر و در حداقل ۴۶۰۰۰۰۰۰ کیلومتر-طول سال: ۸۸ روز ( نسبت به زمین)- طول روز: ۵۹ روز – جرم: ۰/۰۵۵ زمین-چگالی: ۰/۹۸ زمین- دمای سطح: در قسمت رو به خورشید: ۴۵۰ درجه سانتیگراد و در قسمت تاریک: ۱۷۰- سانتیگراد-دارای قمر نیست.

سیاره زهره – Venus Planet

در گذشته اعتقاد داشتند که در زهره حیات وجود دارد اما سفینه هایی که بر سطح آن فرود آمدند وجود حیات را تکذیب کردند. زیرا دمایی در حدود ۵۰۰ درجه سانتیگراد دارد. جو آن بسیار غلیظ و نابود کننده است که عمدتا از دی اکسید کربن تشکیل شده که باعث درخشندگی بسیار زیاد آن در آسمان است و دارای ابرهایی از جنس اسید سولفوریک است. اندازه آن تقریبا اندازه گهواره ما یعنی زمین است و هسته ای مایع دارد و پوسته ای نازک صخره ای. اطلاعات: فاصله از خورشید(حداکثر:۱۰۹۰۰۰۰۰۰ کیلومتر) و (حداقل: ۱۰۸۰۰۰۰۰۰ کیلومتر) – طول سال: ۲۲۵ روز – طول روز:۱۱۷ روز – جرم: ۰/۸۲ زمین – چگالی:۰/۸۹ چگالی زمین- دمای سطح:۵۰۰ درجه سانتیگراد.- دارای قمر نیست.

سیاره مریخ – Mars Planet

سیاره ای که اکنون حیات از نوع کاملا ابتدایی در آن وجود دارد ( باکتری های یخ زده) و تحمل پذیر ترین جا در منظومه شمسی است که اگر ماشین ها و مراکز صنعتی را به این سیاره ببریم و این سیاره را داغ کنیم مثل زمین شرایطی دارای حیات به خود می گیرد. مریخ نزدیکترین سیاره به زمین است. مرتفع ترین قله در مریخ به نام الیمپوس به ارتفاع ۲۳ کیلومتر است و طول بزرگترین دره مریخ به نام مارینر به ۴۰۰۰ کیلومتر می رسد. اطلاعات: قطر: ۶۷۹۴ کیلومتر-فاصله از خورشید: ( حدااکثر: ۲۹۴۰۰۰۰۰۰ کیلومتر) و (حداقل: ۲۰۷۰۰۰۰۰۰ کیلومتر)طول سال:۶۷۸ روز-طول روز: ۲۳ ساعت و ۳۷ ثانیه-جرم:۰/۱۱ زمین- چگالی:۰/۷۱ زمین- دمای سطح: حداقل: ۲۰- سانتیگراد و در شب به ۱۰۰- هم می رسد- دارای دو قمر به نام های فوبوس و دیموس است.

سیاره مشتری – Jupiter Planet

بزرگترین سیاره منظومه شمسی است و دارای ۶۱ قمر می باشد که معروفترین آنها که حتی با دوربین خای دو چشمی کوچک هم نمایان هستند به نام های یو-اوروپا-کالسیتو-گانیمد هستند و از آنها به اقمار گالیله ای هم یاد می شود. مشتری به قدری بزرگ است که در آن می توان ۱۰۰۰ تا سیاره زمین جای داد. مشتری دارای ترکیبات جوی مشابه به خورشید است و عناصر هلیوم

، هیدروژن ، کربن و ازت را داراست. این سیاره اگر کمی پرجرم تر از زمان کنونی اش می شد به ستاره ای تبدیل می شد . دمای هسته سیاره مشتری حدود ۳۰۰۰۰+ درجه سانتیگراد است و ابرهای آن دمایی در حدود ۱۵۰- دارند. در این سیاره طوفانهایی با سرعت ۵۴۰ کیلومتر بر ساعت در حال وزیدنند که سفینه فضایی ویجر آن را مشخص کرد. اطلاعات: فاصله از خورشید:(حداکثر: ۸۱۶۰۰۰۰۰۰ کیلومتر) و ( حداقل: ۷۴۱۰۰۰۰۰۰ کیلومتر)- طول سال: ۱۱/۹ سال زمینی-طول روز: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه-جرم:۳۱۸ برابر زمین-چگالی: ۰/۳۹ زمین-دمای سطح: ۱۵۰-

سیاره زحل – Saturn Planet

از این سیاره به عنوان مروارید منظومه شمسی یاد می کنند زیرا در بین چهار سیاره ای که دارای حلقه هستند( مشتری،اورانوس و نپتون) این سیاره دارای حلقه هایی فوق العاده درخشان است که حتی با تلسکوپ های کوچک هم قابل مشاهده است. این سیاره دارای ۳۲ قمر است که معروف ترین آن تیتان است. جنس حلقه های سیاره زحل از جنس خرده سنگ ها و یخ است که به دور این سیاره قرار گرفته اند. در جو این سیاره هلیوم و هیدروژن وجود دارد و دمای هسته صخره ای آن حدود ۱۲۰۰۰ درجه سانتیگراد است. در زحل حدود ۷۰۰ زمین جای می گیرد. اطلاعات: فاصله از خورشید: (حد اکثر: ۱۵۰۷۰۰۰۰۰۰ کیلومتر) و (حداقل:۱۳۴۷۰۰۰۰۰۰ کیلومتر)-طول سال: ۲۹/۵ سال زمینی-طول روز: ۱۰ ساعت و ۱۴ دقیقه-جرم: ۹۵ برابر زمین-چگالی ۰/۱۳ زمین-دمای سطح: ۱۷۰-

سیاره اورانوس – Uranus Planet

یک از عجیب ترین سیارات منظومه شمسی اورانوس است زیرا دارای زاویه میل ۹۸ درجه است و این نشان دهنده ان است که اورانوس از در مدار خود به پهلو می چرخد در واقع می توان نتیجه گرفت که در اورانوس۲۱ سال روز است و در نیمه دیگر ان ۲۱ سال شب است.اورانوس ۱۵ قمر دارد که بزرگترین آنها تیتانیا و کوچکترین آنها میراندا است. اندازه آن تقریبا ۴ برابر زمین است. کشف

اورانوس توسط ویلیام هرشل انجام گرفت. این سیاره دارای هسته ای از جنس آهن و سیلیکات است. اطلاعات: فاصله از خورشید: (حداکثر: ۳۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰ کیلومتر) و (حداقل:۲۷۳۷۰۰۰۰۰۰ کیلومتر) -جرم: ۱۴/۶ برابر زمین-چگالی : ۲۲% زمین- دمای سطح: ۲۰۰- سانتیگراد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد