بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ويتامين A
 پيشگفتار

نام هاي ديگر ويتامين A:رتينول، رتينال، اسيد رتينوئيک

منابع تامين ويتامين A:

  • غذاهاي حيواني
  • غذاهاي گياهي (منبع اوليه تمام مواد داراي فعاليت ويتامين A): حدود 600 کارتنوئيد يا پرو ويتامين A در طبيعت وجود دارند. حيوانات فقط مي توانند 50 کارتنوئيد را به ويتامين A تبديل کنند. مهمترين آنها بتا کاروتن (ß-car tene) مي باشد.

تامين ويتامين A:کشورهاي درحال توسعه بيشتر از سبزيها و کشورهاي صنعتي حدود پنجاه پنجاه

انباشت در بدن:کبد (محل اصلي)، پلاسما، شير، کليه ها (تا حدودي)

 

اسلاید 2 :

ويتامينA
نقش ويتامين A در بدن

qرشد و تکامل (رويش و بالش)

qعمل بينايي: ساختمان ارغوان بينايييا پيگمان ته چشم (Rh d psin)

qسلامت ومقاومت سطوح پوششي: بويژه سطوح مرطوب مخاط، بخش قدامي چشم، مجاري تنفسي و پوست

 

اسلاید 3 :

 

ويتامين A
منابع غذايي

حيواني:

q روغن کبد ماهي (مهمترين منبع)، لبنيات، تخمرغ، کره

گياهي:

q سبزيهاي سبز، هويج

اسلاید 4 :

ويتامين A
کمبود ويتامين A

پي آمد

کاهش روند رشد بدن، دندانها و استخوانها

کاهش مقاومت به عفونت

کم اشتهايي

آنومالي چشايي و بويايي

سخت و شاخي شدن پوست و مخاط

پري فوليکولار هايپر کراتوزيس (Perif licullar hyperkerat sis)

نقص عملکرد دهليزي

تغيير فشار مايع نخاعي

واپس ماندگي ذهني

نشانه هاي چشمي ( گزروفتالمي شامل شبکوري و کراتومالاسي(

اسلاید 5 :

اپيدميولوژي کمبود ويتامين A (گزروفتالمي)
پيشگفتار

کمبود ويتامين Aيک نمونه از بيماريهاي وابسته به عدم توسعه جوامع است.

کمبود اين ويتامين بيماري فقر و ناداني است که در فقيرترين طبقات اجتماعي با نامناسبترين شرايط زندگي و آنهايي که تحصيلات کمتري دارند ديده مي شود.

اسلاید 6 :

اپيدميولوژي کمبود ويتامين A (گزروفتالمي)
پيشگفتار

کمبود ويتامين Aيک نمونه از بيماريهاي وابسته به عدم توسعه جوامع است.

کمبود اين ويتامين بيماري فقر و ناداني است که در فقيرترين طبقات اجتماعي با نامناسبترين شرايط زندگي و آنهايي که تحصيلات کمتري دارند ديده مي شود.

اسلاید 7 :

اپيدميولوژي کمبود ويتامين A (گزروفتالمي)
 
زمينه تاريخي

q1600 سال پيش از ميلاد:Ember Papyrus درمصر توصيه جگربراي درمان چشم وشبکوري و پزشکان چيني توصيه جگر، کورخفاش ميوه خوار و پوست لاک پشت براي معالجه شبکوري

q50 تا 25 سال پيش از ميلاد:Celsus - براي نخستين بار واژه گزروفتالمي

q1830 ميلادي: بيتو (Bit t) در پاريس - اثر روغن جگر ماهي مورو  بر زخم هاي چشمي

q1900 ميلادي: چشم پزشکان ژاپني - توصيه روغن جگر ماهي براي درمان زخم هاي چشمي

q1909 ميلادي به بعد: پژوهشگران آمريکايي - عقب ماندگي رشد موشهاي جوان در اثر خوردن شير بدون سرشير

q1920 ميلادي:Bl ck در دانمارک - شير بدون چربي باعث زخمهاي چشمي کودکان اختلالات چشمي وابسته به کمبود ويتامين A

اسلاید 8 :

اپيدميولوژي کمبود ويتامين A (گزروفتالمي)اهميت

q  هرسال 000 250 کودک 6 ماه تا 6 سال در کشورهاي درحال توسعه نابينا مي شوند.

q  بين 50 تا 80 % اين کودکان مي ميرند.

q  حدود 10 ميليون کودک سالانه به گزروفتالمي غير قرنيه اي مبتلا مي شوند با کاهش مقاومت در برابر بيماريهاي عفوني و افزايش ميرايي.

اسلاید 9 :

اپيدميولوژي کمبود ويتامين A (گزروفتالمي)اهميت (دنباله)

وخامت:  نابينايي، چه به صورت جزيي و چه کامل و معمولاً غيرقابل برگشت، پي آمد گزروفتالمي است.

دوره ابتلا:  نابينايي به علت گزروفتالمي معمولا در اوان کودکي رخ ميدهد که پي آمد آن عدم قابليت کار وفلج جسمي و ذهني در تمام طول زندگي است.

ميرايي:  کمبود ويتامين A با ميرايي زياد همراه است.

شيوع:  شيوع گسترده کمبود ويتامين A در کشورهاي پرجمعيت شرق و جنوب آسيا، نقاطي از آفريقا، خاورميانه و آمريکاي لاتين

اسلاید 10 :

اپيدميولوژي کمبود ويتامين A (گزروفتالمي)
 
تعاريف

گزروفتالمي(xer phthalmia) = “چشم خشک” (Dry Eye)

تمام  تظاهرات چشمي کمبود ويتامين A شامل:

تغييرات بافتي ملتحمه، قرنيه و گاهي شبکيه

اختلالات بيوفيزيکي سلولهاي ميله اي

اختلال درعملکرد سلولهاي مخروطي شبکيه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید