دانلود فایل پاورپوینت تعریف اصطلاح اپیدمیولوژی

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تعریف اصطلاح اپیدمیولوژی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تعریف اصطلاح اپیدمیولوژی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ورود،تکثیر و گسترش یک عامل عفونی بیماری زا را در بدن انسان یا جانوران عـفـــونت می گـویند. بدن در مقــــابل عـفـــونت هـا پاســـخ نشان میدهــــد ،ولی یک عفـــــونت همیشه منجـــــــر به بیمـــــاری نمـــی شود.
سطوح عفونت:
استقرار (Colonization)مثل:استافیلوکوک طلایی در پوست و بینی.
عفونت خفته (Latent Infection)مثل: ماندن ویروس تبخال در شاخ خلفی نخاع.
عفونت ناپیدا(In apparent) مثل:فلج اطفال.
عفونت تحت بالینی (Sub clinical)مثل:ابتلای تحت بالینی به تب مالت.
عفونت بالینی که همان بیماری عفونی است.

اسلاید ۲ :

لطــفا به توضـیحــــات اسلاید های بعدی دقت کرده،اصطلاح منــــاسب را انتخــــاب نمائید.

اسلاید ۳ :

خانم ۲۹ ساله ای که بعد از انجام اقدامات دندان پزشکی در ناحیه گوشه و بالای لب دچار ضایعـه زیر شده است.

اسلاید ۴ :

۳ مــاه قبــــل،ایــن گـــوسفـنـــد جنیــن خـودرا سقــط کرده است. اکنـون پدر و پسر صاحبان آن،از نظــــر تـب مالـــــت آزمایش شـده اند و پاسخ آزمایش آنهـا عدد بـالای ۳۲۰/۱ را نشــان می دهــد ولــی هـیـچـــگـونه عـــلامـتـــی ندارند.

اسلاید ۵ :

Dis-Ease بــــه معـنـــــای ناراحتی،در مقابل Ease به معنای راحتی است و عبـارت اســت ازوجــــــود اخـتـــــلال در جســــم یــا روان آدمــــی.

اسلاید ۶ :

حالتی است که در آن فـرد به طور ذهنی احساس می کند که حالش خوب نیست.

اسلاید ۷ :

حالتی است که در فرد پدید می آید و طـی آن فعالیـت های اجتماعی وی مختــــل می شود.

اسلاید ۸ :

هر گونه انحراف ، خواه عینی یا ذهنی را ازآسایش جسمی یا روانــــی ابتــــلا مـی گـوینـــد.

اسلاید ۹ :

ورود،تکثیـــر،و گستـــرش عامل عفــونت زا به بدن و ایجـاد علایم و نشانه هــای بالیــنی رابیمـــــاری هـــای عـفـــونـی مـی گـــــوینــــد.

اسلاید ۱۰ :

به آن دسته از بیماری ها گویند که در نتیجه یک عامل بیماری زا یا فرآورده های سمــی آن به وجــــود مـــی آید و می تواند،از انسان به انسان،جــــانور بــه جـــــــانــور،یـــا از محـیـــــط بــه انســان یا جــــانــوران منتـقــــل شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 42 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد