بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

در جهان شيوع در تمام عمر اختلالات رواني بيش از 25 درصد و شيوع اين اختلالات در هر مقطع زماني حدود 10 درصد در جمعيت بالغ تخمين زده مي شود.
در ايران، شيوع تمام عمر اختلال هاي رواني در جمعيت بالاي پانزده سال كشور بيش از 20 درصد برآورد مي شود كه در اين ميان اختلالات خلقي و اضطرابي بيشترين شيوع را دارد. شيوع در هر مقطع زماني بيش از 10 درصد است.

اسلاید 2 :

حدود يك ميليون عدم قبولي در كنكور در هر سال، وجود بيش از 100 هزار زنداني، بيش از دو ميليون معتاد و تغييرات الگوي مصرف مواد، شيوع بالاتر از 6 در صدهزار خودكشي، حدود 3 ميليون بيكار، قرار داشتن حدود 14 درصد از جمعيت زير خط فقر مطلق، آمار 4 در صد هزار دختران فراري، نسبت 10 درصدي موارد طلاق به ازدواج، شيوع 30 درصد همسرآزاري و كودك آزاري فيزيكي و وجود 600 هزار كودك شاغل و همين ميزان كودك خياباني از شواهد بارز اهميت و ضرورت توجه به نياز هاي بهداشت روان گروه هاي خاص است.

اسلاید 3 :

برنامه ملی سلامت روان وجود دارد این برنامه در سال 1966طراحی شده ودرسال 1995و1997بازنگری شده است درسال 1995 باهمکاری سازمان جهانی بهداشت انستیتوی روانپزشکی تهران مورد بازبینی قرار گرفته است .درحال حاضر از برنامه هایی که مرتبط با برنامه ملی سلامت روانی است ادغام پیشگیری ودرمان سوء مصرف مواد در مراقبتهای اولیه بهداشتی است

اسلاید 4 :

پيشگيري (اولويت بندي آن)
شناسايي زودرس و فعال
كنترل، درمان و پيگيري مناسب و مستمر
كاهش ضرر و زيان ناشي از بيماريهاي رواني- عصبي
افزايش آگاهي جامعه نسبت به اصول و مفاهيم بهداشت روان
تغيير و اصلاح نگرش افراد جامعه نسبت به بيماريهاي رواني- عصبي

اسلاید 5 :

افسردگي به معناي خلق و روحيه افسرده مي باشد.
بيماران مبتلا به افسردگي، علاوه بر خلق افسرده، دچار كاهش انرژي و علايق نيز مي گردند.
علايم ديگر افسردگي شامل تمركز مختل، اختلال خواب، اختلال اشتها، اختلال در عملكرد شناختي، احساس گناه، علايم جسمي متعدد كه هيچ توجيه طبي ديگري ندارند و در انواع شديدتر افكار مرگ و خودكشي مي باشد

اسلاید 6 :

در سال 2000، افسردگی رتبه چهارم بار ناشي از بيماريها را در هر دو جنس و در تمام سنين به خود اختصاص داده است
در حال حاضر رتبه دوم را در سنين 44 - 15 سالگي در هر دو جنس به خود اختصاص داده است.

اسلاید 7 :

شيوع مادام العمر افسردگي اساسي در حدود 15 درصد مي باشد كه شايد اين ميزان در زنان تا حد 25 درصد برسد.
به طور كلي با استفاده از ابزارهاي غربالگري شيوع افسردگي به ميزان 8 تا 20 درصد در مطالعات خارجي و 3/8 – 23/4 درصد در مطالعات ايراني گزارش شده است.

اسلاید 8 :

زنان به ويژه در دوران پس از زايمان
بيماران مبتلا به بيماري هاي مزمن و ناتوان كننده
سوء مصرف كنندگان مواد
افرادي كه شكست شغلي و مالي اخير داشته اند.
افرادي كه اخيراٌ عزيزي را از دست داده اند.
افرادي كه طلاق يا جدايي اخير داشته اند.
در صورت وجود عوامل خطر فوق يا هر يك از عوامل زير پزشك بايد به علايم افسردگي نيز توجه ويژه داشته باشد:
فقدان حمايت خانوادگي و اجتماعي، سابقه اقدام به خودكشي، شكايات متعدد جسمي، شكست اخير در روابط عاطفي، والدين كودكان با بيماري هاي مزمن جسمي و رواني

اسلاید 9 :

غربالگري جمعيت تحت پوشش و ارجاع موارد مشكوك به پزشك
پيگيري پذيرش دارويي و ادامه درمان از سوي بيماران
مشخص كردن علت عدم مراجعه، وضعيت مصرف دارو، عوارض، رضايت خانواده و وضعيت رضايت بيمار
ارايه گزارشي از پيگيري خود به پزشك
آموزش لازم به خانواده و بيمار
دريافت پسخوراند از پزشك

اسلاید 10 :

افسردگي شايع مي باشد و درمان هاي مؤثر و در دسترس وجود دارد.
افسردگي يك بيماري است نشانه ضعف اراده يا تنبلي نمي باشد و صرفا با توصيه هاي عمومي مانند رفتن به مسافرت برطرف نمي شود.
افسردگي توانايي انطباق بيمار را تضعيف مي كند.
بهبودي در طي 4 - 3 هفته ظاهر خواهد شد و قبل از آن نبايد زياد انتظار بهبودي داشت.
ممكن است اثرات جانبي داروها ظاهر شوند كه اغلب به تدريج از ميان خواهند رفت.
قبل از قطع دارو حتما با پزشك مشورت شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید