بخشی از مقاله

کار اموزی شركت دژ پل ابهر


تاريخچه شركت دژ پل ابهر رود
تاريخچه تاسيس دفتر فني شركت دژ پل ابهر در سال 1379 بوده است و حدود 8 سال تجربه كاري مفيد دارد.
علل ايجاد دفتر فني شركت دژ پل ابهر به خاطر نياز منطقه به ساخت خانه‌هاي جديد زيبا سازي منطقه از خانه‌هاي رسوده، اشتغال چند فرد تحصيل كرده به كار در دفتر مهندس و در مجموع سربلندي جامعه در مسير ساخت و ساز.


مهندس محمودي مسئول اين دفتر مهندسي مي‌باشد و از تجربه و سطح بالاي علمي و عملي برخوردار است همكاران ايشان نيز بسيار تحصيل كرده و موفق هستند اين دفتر مهندسي در بين دفاتر مهندسي ديگر از اهميت بيشتري در بين پيمانكاران كه صاحبان زمين برخوردار است به دليل اجراي خوب و اصولي احكام و قوانين خانه سازي توسط اين دفتر مي‌باشد.
در اين دفتر مهندس كليه كارهاي محاسباتي، طراحي، مكانيك، تاسيسات، برق و نظارت انجام مي‌شود.

گزارش فعاليت‌هاي انجام شده
در تاریخ 15/8/88 در اولين روز كارآموزي با مراجعه دفتر فني مهندس دژ پل ابهر محلي كه در آنجا بايد فعاليت‌هاي دوره كارآموزي خود را به انجام مي‌رساندم حضور يافتم. در اولين روز كارآموزي به دليل آشنا نبودن با افراد و محيط كار مشغول به آشنايي با مسئولان و كاركنان دفتر مهندس شدم.


در تاريخ 16/8/88 در دومين روز كارآموزي پس از مراجعه به دفتر فني سعي به آموختن روابط بين كاركنان با مراجعين و نوع آمد و شد مهندسين و پيمانكاران پرداختم. در آن روز چند پيمانكار و يك صاحب زمين كه براي ساخت آپارتمان زمين يك طبقه خود را در اختيار مهندس محمودي قرار داده بود به صحبت‌هاي آنها پيرامون ساخت و ساز توجه كردم.


در تاريخ 17/8/88 در سومين روز كار آموزي پس از مراجعه به دفتر فني به دليل آشنا نبودم كامل و صحيح با مهندس محمودي و ديگر كاركنان به مانند روزهاي قبل بيشتر سعي كردم تا با روابط بين مهندس و كاركنان و مراجعين و صحبت با يكي از همكاران مهندس محمودي به پيرامون درس معماري در دانشگاه خود در ابهر و نوع آموزش درس‌ها و سطح آموزش صحبت كرديم.


در تاريخ 18/8/88 در چهارمين روز كارآموزي خود با حضور دفتر مهندسي پس از گذشتن چند ساعت از روز كه من مشغول صحبت با همكار مهندس محمودي در مورد دفتر مهندس كه در آن مشغول كارآموزي بودم يكي از پيمانكاران با مراجعه به دفتر فني مهندس دژ پل ابهر خواستار تغيير طراحي نقشه‌اي كه مهندس محمودي ترسيم كرده بود نمود و دليل خود را زيبا نمودم طرح از نظر مالك زمين عنوان نمود و من نيز با كسب اجازه از مهندس محمودي با نظرات بر نحوه ارائه طرح جديد و رفع اشكال در آن نقشه توسط مهندس محمودي چند نكته در مورد طرح و بهتر نمودن طرح آموختم.


در تاريخ 19/8/88 در پنجمين روز كارآموزي خود پس از حضور در محل و با كسب اجازه از مهندس محمودي به بررسي چند نقشه معماري كه مهندس محمودي ترسيم نموده بود و جواز ساخت داشتند پرداختم و با بررسي نقشه‌ها با هم از جمله متراژ زمين، متنوع بودن طرح‌ها، شمالي و جنوبي بودن زمين‌ها، قرارگيري آنها در كوچه‌ها يا گذر خيابان‌ها، قرار گيري فضاهاي خانه‌ها با توجه به شمالي و جنوبي بودن آنها، نوع عوارض، محدوديت‌هاي هر يك از آنها خانه‌ها به نكات جديدي در مورد طراحي يك خانه دست يافتم كه شايد در هيچ كتاب و جزوه‌اي اين نكات وجود نداشت و من براي اولين بار بود كه يك نقشه تاييد شده از ظرف شمرداري را با مهر و امضا مي‌ديدم برايم بسيار جالب و قابل توجه بود.


در تاريخ 20/8/88 پس از حضور در محل كارآموزي با كسب اجازه از مهندس محمودي شروع به مطالعه آئين نامه ضوابط شهرداري ابهر در مورد مواظين و مقررات اجرائي ساخت ساختمان در ابهر و محدوديت‌ها و عوارض و جريمه‌هاي تعدي از مقررات اجرائي را تا حدودي مطالعه نمودم پس به صحبت‌ها و همفكري‌هاي مهندس محمودي با يكي از همكارانش را كه پيرامون يك طرح در حال گفتگو بودند توجه كردم تا نكات بيشتري را فرا بگيرم. هر طرح و نقشه براي خود از اهميت خاصي برخوردار است كه طراح بايد با توجه به موقعيت‌هاي آن منطقه كه خانه در آنجا ساخته مي‌شود طرح نهايي خود را ارائه نمايد.


در تاريخ 21/8/88 پس از حضور در محل به دليل علاقه‌مند شدن من به قوانين و ضوابط شهرداري ابهر شروع به ادامه مطالعه در مورد قوانين ساخت و ساز پرداختم زيرا چند سال قبل در هنگام كارآموزي دوره متوسطه براي كسب ديپلم در شهرداري منطقه ابهر مقداري درباره آن مطالعه و اطلاع داشتم ولي همان طور كه مي‌دانيم هر سال ضوابط و قوانين شهرداري ابهر تغيير مي‌كند به عنوان مثال در آن سال كه من كارآموزي ديپلم خود را مي‌گذراندم ساختمانها اجازه ساخت تا چهار طبقه به همراه يك طبقه پيلوت را داشتند اما در آئين نامه جديد ساختمانها حق ساخت سه طبقه همراه با يك طبقه پيلوت را دارا بودند و در صورتي كه ساختمانها داراي پاركينگ باشد حق ساخت چهار طبقه را داشتند به خاطر همين مطلب سعي به يادگيري بيشتر در مورد قوانين جديد كردم.


در تاريخ 22/8/88 پس از حضور در محل كارآموزي با كسب اجازه از مهندس محمودي شروع به مقايسه چند نقشه اجرايي كه توسط مهندس محمودي طراحي و ترسيم شده بود با قوانين و مقررات شهرداري ابهر براي ساخت خانه‌ها شدم و متوجه اجراي صحيح قوانين اجرايي شهرداري ابهر در نقشه‌هايي كه مهندس محمودي طراحي كرده بودند شدم و از قانون‌مند بودن و توجه مهندس به قوانين بسيار لذت بردم. زيرا در بعضي از دفتر مهندسي‌ها با تعدي قانون موجب زشت شدن فضاي شهري و تجاوز به حريم خانه‌هاي همسايه‌هاي كناري ساختمان‌ خود مي‌شوند.


در تاريخ 24/8/88 پس از حضور در محل كارآموزي خود با يكي از كاركنان دفتر مهندس شروع به گفتگو در مورد مراحل پروژه از زمان شروع به پروژه تا پايان پروژه از جمله مراحل اداري، مراحل شهرداري، مراحل خريد و تهيه مصالح ساخت، دفاتر مصالح ساختماني طرح قرارداد با دفتر مهندسي دژ پل ابهر، چگونگي اطلاع از ميزان قيمت‌ها از بازار، روند شكل‌گيري مشاركت در ساخت بين مالك زمين و دفتر مهندسي دژ پل ابهر به گفتگو پرداختم.


در تاريخ 25/8/88 پس از حضور در محل كارآموزي با مراجعه مالك خانه قديمي به دفتر مهندس محمودي براي ساخت آپارتمان مشغول توجه كردن گفتگوها و توافق‌ها بين طرفين معامله پرداختم سپس مهندس محمودي به همراه مالك خانه براي ديدن زمين ساخت به راه افتادن من نيز با كسب اجازه از مهندس با آنها همراه شدم. سپس مهندس محمودي با بررسي خانه و كوچه‌اي كه خانه در آنجا قرار داشت و صحبت‌هايي با مالك زمين به دفتر فني برگشتيم. پس از آن من مغشول تماشاي نقشه‌هاي اجرايي نمودم.
در تاريخ 26/8/88 پس از مراجعه به محل كارآموزي به دليل كاهش تعداد مراجعه كنندگان و خلوت بودن محل كارآموزي شروع به بررسي نقشه‌هاي اجرايي و جزئيات آنها پرداختم در بين نقشه‌ها به نقشه‌هايي برخورد كردم كه از طرف شهرداري با مشكل مواجه شده بود پس از آمدن همكار مهندس از محل احداث ساختمان با وي در مورد اين نقشه و راهكارهاي برطرف نمودن اين اشكالات بحث و گفتگو كرديم.


همكار مهندس با دلسوزي تمام به سئوالات من جواب داد و تا آنجايي كه مي‌توانست مرا راهنمايي نمود.
در تاريخ 27/8/88 در دوازدهمين روز كارآموزي پس از مراجعه به آن محل همكار مهندس محمودي مشغول طراحي يك نقشه ساختماني با نرم افزار Auto cad بود با كسب اجازه از او در كنارش نشسته و نحوه ترسيم نقشه و همچنين به كار بردن ميانبرها در سريع تر شدن ترسيم نقشه را از همكار مهندس محمودي آموختم. همكار مهندس از من پرسيد كه آيا به اين نرم افزار تسلط دارم من نيز در جواب گفتم كه بله تا حدودي به اين نرم افزار تسلط دارم.


همكار مهندس محمودي پس از آگاهي از اين مطلب به من اجازه داد تا مقداري از ترسيمات نقشه را زير نظر او انجام دهم.
براي من تجربه كاملاً جديدي بود زيرا تا آن زمان نقشه اجرايي ترسيم نكرده بودم و تا حدودي روابط خود را با همكار مهندس محمودي و خود مهندس محمودي بهتر كردم و به محيط كار بيشتر تسلط پيدا نمودم.


در تاريخ 28/8/88 در سيزدهمين روز كارآموزي خود به دليل اينكه در طول تحصيل درس‌ها را به صورت تئوري آموخته بودم مي‌خواستم پروژه ساختماني را در حال احداث مشاهده كنم تا به آموخته‌هايم به طور عمل نيز افزوده شود به همين دليل از مهندس محمودي تقاضا نمودم تا به همراه وي به مشاهده يكي از ساختمان‌هاي در حال ساخت كه توسط مهندس طراحي و در حال ساخت بود همراه شوم.


پس به همراه مهندس و يكي از همكارانش در محل احداث ساختمان حاضر شديم و مهندس به من اجازه داد در ساختمان كه پيلوت آن و سقف آن ساخته شده بود رفت و آمد كنم و هر سئوال داشتم از مسئولان و كارگرها بپرسم. ساختمان بتني بوده ستون‌ها هيچ گونه كرم خوردگي نداشت كه منظورم اين است كه بتن به طور صحيح و كامل تمام سطح را فرا گرفته بود ساختمان جنوبي بود و در يك كوچه 8 متري قرار داشت به بررسي داخل پيلوت پرداختم كارگران در كوچه مشغول خم كردن و بريدن ميلگرد بودند. پس به همراه مهندس به دفتر فني برگشتيم و من مشغول گوش دادن به صحبت‌هاي مهندس محمودي با مالك ساختمان شدم.


در تاريخ 1/9/88 در چهاردهمين روز كارآموزي پس از حضور در دفتر مهندس با كسب اجازه از مهندس براي نظارت بر ساختمان به محل احداث آن مراجعت كردم در آن روز كارگران آرماتور بند شمغول بستن آرماتورهاي طبقه بعدي به آرماتورهاي انتظار طبقه قبل بودند و كارگر ديگري مشغول آب پاشي روي ستون‌هاي طبقه قبل بودند در آن روز من با نحوه عمل بستن آرماتور به ريشه انتظار از نزديك آشنا تر شدم و سئوالاتي را در اين مورد از آرماتور بند پرسيدم. پس به دفتر فني برگشتم و گزارش كارزا به مهندسندايي دادم.


در تاريخ 2/9/88 در پانزدهمين روز كارآموزي خود پس از حضور در دفتر فني و كسب اجازه از همكار مهندس محمودي براي كسب تجربه بيشتر به محل احداث ساختمان رفتم. پس از حضور در آن محل متوجه شدم كه كار ساختمان سازي به علتي كه براي من معلوم نشد تعطيل است به همين دليل به دفتر فني برگشتم در آن زمان همكار مهندس مشغول طراحي با Autocad بود و من نيز در كنار او نشسته و به فعاليت‌هاي او توجه كردم پس با اجازه همكار مهندس زير نظر او مقداري از ترسيمات را من انجام دادم در ادامه روز به بررسي نقشه‌هاي اجرايي پرداختم.


در تاريخ 3/9/88 در شانزدهمين روز كارآموزي از مهندس محمودي تقاضا كردم پروژه ساختماني كه در حال اجرا باشد و در ساخت آن از تير آهن استفاده شده باشد در اختيار من بگذارد. پس با كسب اجازه از مهندس براي بازديد به آن محل مراجعت كردم. جوشكاران در حال جوش دادن ستون‌هاي طبقات به يكديگر به روي زمين با استفاده از پليت و جوش و نصب نبشي بر روي آنها بودند. مرحله پي سازي تمام شده و پليت‌هاي اتصال ستون به فنداسيون به روي پي‌ها نصب شده بودند. من در آن روز نحوه اتصال جزئيات را به يكديگر مشاهده كردم. سپس به دفتر مهندسي برگشتم و گزارش كار را به مهندس محمودي دادم.


در تاريخ 4/9/88 در هفدهمين روز كارآموزي به دليل كاهش مراجعه كنندگان به دفتر مهندس و خلوت بودن آن با كسب اجازه از مهندس محمودي به بررسي نقشه‌هاي اجرايي پرداختم. با استفاده از كامپيوتر دفتر مهندس مشغول پيدا كردن نقشه‌هاي اجرايي پلت گرفته شده در بين فايل‌هاي ترسيم شده Autocad مشغول شدم.
در بين آنها طرح‌هاي متنوع ديگري ديدم و مشغول نكته برداري از انواع طرح‌ها شدم.


سپس با همكار مهندس به گفتگو پيرامون اين نقشه‌ها پرداختيم و همكار مهندس اظهار كرد كه بيشتر اين نقشه‌ها را مهندس محمودي ترسيم نموده است.
در تاريخ 5/9/88 در هجدهمين روز كار آموزي با كسب اجازه از مهندس تصميم گرفتم با استفاده از تجربياتي كه كسب كرده بودم نقشه ساختمان را براي خود طراحي كنم. پس از انجام مقداري از ترسيم طرح به همراه مهندس محمودي به شهرداري منطقه كه در نزديكي محل كارآموزي خود بود مراجعت كرديم. مهندس محمودي در آنجا به چند اتاق مراجعه كرد و پس از كسب نتيجه به دفتر كارآموزي خود بازگشتيم و من مشغول ادامه ترسيم نقشه خود شدم.


در تاريخ 6/9/88 با كسب اجازه از مهندس محمودي براي بازديد از ساختمان در حال اجرا كه توسط بتن آرمه ساخته مي‌شد مراجعت كردم. كار به مرحله بتن ريزي ستون‌ها كه من اتصالات ميلگردهاي آن را در چند روز قبل ملاحظه كرده بودم رسيده بود بتن‌ها در حال شكل گيري در قالب ستون‌ها بودند. پس از بازديد به دفتر مهندس بازگشتم و پس از ارائه كردن روند كار به مهندس محمودي مشغول همكاري با يكي از همكاران مهندس محمودي در كشيدن نقشه معماري نمودم.


در تاريخ 7/9/88 در بيستمين روز كارآموزي پس از كسب اجازه از همكار مهندس محمودي به محل احداث ساختمان فلزي رفتم. مشاهده كردم كه جوشكاران در حال جوش دادن و متصل كردن ستون‌ها به بيس پليت‌ها بودند و جرثقيل نيز با قائم نگه داشتم ستون‌ها به جوشكاران كمك مي‌رسانند و من شاهد اتصال ستون به بيس پليت، نبش‌ها، ولچكن و به طور عملي با آنها آشنا شدم. چند سئوال در مورد جوش از جوشكاران پرسيد كه به آنها پاسخ دادند. پس به دفتر برگشتم و پس از گزارش كار به مهندس محمودي مشغول بررسي يك نقشه اجرايي شدم.


در تاريخ 8/9/88 در بيست و يكمين روز كارآموزي پس از حضور در دفتر مهندس مشغول گفتگو با همان پيمانكار بود و من نيز به صحبت‌هاي آنها گوش دادم. پس به همراه مهندس به شهرداري منطقه ابهر رفتيم و مهندس پس از مراجعه به چند اتاق گفتند كه من به دفتر مهندس بازگشته و يك برگه تائيد شده را از همكار او گرفته و به شهداري ببرم و تحويل مهندس دهم پس از انجام اين كار به همراه مهندس به سر يك پروژه در حال ساخت ديگر رفتيم و مهندس امين پس از گفتگو با مسئولان ساختمان به دفتر مهندسي بازگشتيم و من با همكار مهندس مشغول طراحي نقشه اجرايي كرديم.


در تاريخ 9/9/88 در بيست و دومين روز كارآموزي با كسب اجازه از مهندس محمودي به محل ساختمان در حال اجرا كه اسكلت فلزي بود و من چند روز قبل از انجا ديدن كرده بودم رفتم.
مراحله ستون گذاري به پايان رسيده بود و جوش كاران مشغول متصل كردن تيرها به ستون‌ها توسط جوش بودند و من از نزديك شامل اين اتصالات بودم جرثقيل هم در محل حضور داشت و در نگاه داشتم تيرها به روي ستون‌ها به جوشكاران كمك مي‌كرد.


در تاريخ 10/9/88 پس از حضور در محل كارآموزي خود با كسب اجازه از مهندس محمودي با نصب برنامه Arche cad به روي يكي از سيستم‌ها كه مهندس به من اجازه استفاده از آن را داده بود شروع به ترسيم پروژه آخر ترم درس تمرين معماري خود كه با Auto cad كشيده بودم كردم.
پس از ترسيم قسمتي از طرح با نرم افزار Arche cad با اجازه مهندس محمودي به محل احداث ساختمان فلزي رفتم و مشغول تماشاي كار شدم.
جوشكاران هنوز در حال جوش كاري تيرها به ستون بودند اما در طبقات بالاتر بودند پس از مدتي به دفتر مهندس بازگشتم و با ارائه بوند پيشرفت كار به مهندس محمودي مشغول گفتگو با همكار مهندس محمودي پيرامون ساختمان شديم.


در تاريخ 10/9/88 با حضور در محل كارآموزي خود با كسب اجازه از مهندس محمودي شروع به ادامه ترسيم فرهنگسراي خود توسط نرم افزار Arche cad نمودم. پس از اتمام طرح مهندس محمودي در مورد اين نرم افزار از من چند سئوال نمود و گفت از وجود اين نرم افزار خير داشته ولي تا به حال اين برنامه و نحوه كار آن را نديده بود.


پس با مراجعه به يكي از مالكان به دفتر مهندس و صحبت با مهندس در مورد مشاركت در ساخت من نيز به گفتگو ميان آنها توجه و از قوانين شراكت در ساخت تا حدودي آشنا شدم.
در تاريخ 20/9/88 پس از حضور در محل كارآموزي و سپري شدن چند ساعت از آن و پس از گفتگو مهندس محمودي و يكي از همكارانش به همراه آنها به شهرداري منطقه ابهر مراجعه و پس از كسب نتيجه به همراه مهندس و همكارش به محل ساختمان در حال احداث ديگري كه در نزديكي محل كارآموزي من بود رفتيم و مهندس پس از صحبت با چند نفر از مسئولان اجرايي ساختمان كه در آنجا حضور داشتند به دفتر مهندس برگشتيم و پس از آن من مشغول كار با كامپيوتر براي ترسمي نقشه دلخواه معماري خود پرداختم.


در تاريخ 21/9/88 با حضور در محل كارآموزي و سپري شدن چند ساعت از روز با كسب اجازه از مهندس محمودي به ساختماني كه ديروز به آنجا مراجعه كرده بودم رفتم. ساختمان در حال سفيد كاري ديوارها بود و چيزي تا پايان پروژه نمانده بود. يك ساختمان چهار طبقه همراه با يك پاركينگ كه اسكلت آن از تيرآهن بود و من قبلاً نقشه اجرايي آن را در دفتر مهندس در ميان فايل‌هاي اجرايي مشاهده كرده بودم بنا به اين مي‌دانستم كه در آن از چه پروفيل و جزئياتي و چگونگي آن با خبر بودم.
پس به دفتر مهندس بازگشتم و مشغول فعاليت شدم.


در تاريخ 22/9/88 پس از حضور در مركز كارآموزي مشغول مطالعه و بررسي بعضي از نقشه‌ها، دتايل‌ها، عوارض زمين و ديگر جزئيات شدم سپس با همكار مهندس محمودي در مورد مسائل ساختماني از جمله روند كار شهرداري، طي مراحل اجرايي پروژه و غيره گفتگو كرديم سپس قسمتهايي از برنامه Archi cad به او نشان دادم و قابليت‌هاي آن را به طور عملي به او نشان دادم.


در تاريخ 23/9/88 پس از حضور در محل كارآموزي خود ابتدا چند ساعت با همكار مهندس محمودي به مرتب كردن فايل‌هاي Save شده و سبك سازي بعضي از نقشه‌هاي معماري و تبديل آنها به CD مشغول بوديم سپس به همراه مهندس محمودي به محل احداث ساختماني كه ساخت آن در حال اتمام بود رفتيم. مهندس محمودي به من اجازه دادند تا در تمام طبقات رفت و آمد كنم و با مشاهده ساختمان ساخته شده ذهنم براي طراحي بيشتر آماده شود. سپس با همراه مهندس به دفتر مهندسي بازگشتيم.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید