بخشی از مقاله

تاريخچه شرکت :
كارخانه عالي پوش ابهر يكي از كارخانجات مجتمع صنعتي نورين بوده و از لحاظ موقعيت جغرافيايي در 9 كيلومتري جاده ترانزيت ابهر ـ تاكستان واقع شده است كه در سال 1368 نسبت به اخذ مجوز احداث اقدام و در سال 1371تاسيس و در بهمن ماه 1372 رسماً افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفته است مساحت

كارخانه حدود 000/50 متر مربع و زيربناي آن بيش از 000/10 متر مربع مي باشد . مالكيت آن 100% خصوصي و بصورت سهام خاص و متعلق به آقاي مهندس فدوي مي باشد. اين شركت بعلت داشتن ماشين آلات مدرن ، مجهز ، روز اروپا يكي از معدود واحدهاي در ايران بوده كه در آن سال ها از اين دستگاه هاي جديد و مدرن جهت توليد نخ بكار گرفته بوده و توانست با توليد محصولات با كيفيت و باراندمان بالا بازار نخ ايران را تسخير نمايد و هيچ شركتي درا يران ياراي رقابت با

آن را نداشت بطوريكه توليدات اين شركت قبل از توليدپيش فروش مي شده است ولي امروزه بعلت پيشرفت هاي تكنولوژي و متنوع شدن توليد ، بالا رفتن انتظارات مشتريان و ظهور قدرت اقتصادي جديدي بنام چين كه با سرمايه گذاري در صنايع نساجي خود و همچنين پايين بودن دستمزد كارگري و با قيمت تمام

شده پايين توانسته منسوجاتي را توليد نمايد. و به قيمت 3/1 كشورهاي اروپايي به بازارها عرضه نمايد نه تنها بازار ايران و بلكه بازار كليه كشورهاي قدرتمند اروپايي و آمريكايي را تحت تاثير قرار دهد و باعث ركود بازارهاي جهاني و تعطيلي كارخانجات كوچك نساجي شده است و اين زنگ خطري براي تمام كارخانجات صنايع نساجي بود مديريت عالي اين شركت را بر آن داشته برنامه استراتژيك و مدوني جهت افزايش كيفي محصولات و بر مبناي تقاضاي بازار و نياز مشتريان

تدوين نمايند تا بتوانند در وضع موجود همچنان در كورس رقابت باقي بمانند در اين راستا تصميم گرفته شد در بُعد تكنولوژي دستگاه هاي جديد و مدوني جايگزين دستگاه هاي قبلي نمايند كه هم تنوع توليد داشته و مجهز به سيستم كنترل on lineاوستر جهت كيفيت محصولات باشد و هم با تنوع توليدات رضايت مشتريان كه در حال حاضر بعلت بالا رفتن آگاهي ها و واردات بي رويه نيزا مشتريان تغيير پيدا كرده و حساسيت زيادي به كيفيت محصولات و قيمت آن پيدا كرده اند متحول شود. نياز به تحول در تكنولوژي و مديريت كه دو عامل اساسي در بهره وري كيفي و كمي كارخانه هستند و خط مشي جامع براي يك شركت

مستلزم يكپارچگي فعاليت هاي مديريت براي غلبه بر تغييرات شرايط محيطي سازمان و بازار مي باشد استراتژي مزبور، نوع محصول و بازارهايي را كه خدمات به آنها ارائه مي شوند مشخص مي كند محصول انتخابي بايد با نيازهاي بازار كه مشتريان محسوب مي گردند منطبق باشد اين انطباق اساس طرح كيفي محصول را تعيين مي كند و اين شركت سعي داشته با بهبود بهره وري در سازمان و در نتيجه استفاده بهينه و موثر و كارآمد از منابع و تقليل ضايعات ، كاهش

قيمت تمام شده، بهبود كيفيت ارتقاي رضايت مشتريان، دلپذير در محيط كار و افزايش انگيزه و علاقه كاركنان به كار كردن در اين محيط موجبات رشد و توسعه سازمان گردند . در بعد مديريت نيز در اين كارخانه سعي مي شود از مديران خوشنام و مجرب كشور استفاده شده كه تا كنون توانسته اند با درايت خود اين شركت را به رشد و تعالي برسانند و اين شركت توانسته از سيستم ها و روشهاي جديد مديريت و استقرار سيستم مديريت كيفيت و استاندارد جهاني ISO كه بر محوريت مشتري ( مشتري مداري ) تمركز دارد دست پيدا كند و چند بار نيز بعنوان توليد كننده نمونه استاني معرفي شود.

 


مقدمه
كنترل آماري فرايند از دهه 1930 با استفاده صنعتي از نمودار كنترل توسط دكتر دبليو.ا. شوهارت از شركت آزمايشگاه هاي بل آغاز گرديد. در آن زمان، دكتر ويليام ادواردز دمينگ در شركت وسترن الكتريك با آقاي دكتر شوهارت همكار بود و در ارائه ايده هاي جديد كيفي با او همكاري مي كرد. در اواخر دهه 1930 سخنراني هاي دكتر شوهارت توسط دكتر دمينگ در كتابي با نام روش آماري از ديدگاه كنترل كيفيت گردآوري شد. اين كتاب به عنوان اولين دستورالعمل كنترل آماري كيفيت مورد استفاده قرار گرفت. دكتر دمينگ يكي از اولين كساني است كه در عمل از روش هاي آماري استفاده كرد و بعدها به عنوان يكي از كارشناسان برجسته و صاحب نام اين رشته معروف شد.


امروزه در دنياي صنعت، استفاده از روش هاي آماري، جزء لاينفك نظامنامه هاي كيفيتي است. در حالي كه در ايران، بحث روش هاي آماري كنترل فرايند در سال هاي اخير مطرح شده و شايد براي همه گير شدن به زماني طولاني نياز داشته باشد. پروژه حاضر قصد دارد به روشي ساده SPC را آموزش داده، روش هاي اجرا و پياده سازي آن را در سطح كارخانه هاي كشورمان مطرح كند.تعريف كنترل كيفيت
از زماني كه انسان توانائي ساخت يك محصول را پيدا كرد جهت كنترل كيفيت آن نيز به تلاش پرداخت. ظرافت، دقت و هنرمندي خاصي كه در آثار باستاني و محصولات متعلق به زمانهاي نه چندان دور مشاهده مي شود حكايت از اين تلاش دارد. با شروع انقلاب صنعتي در اواسط قرن هيجدهم. ماشينهاي توليدي كم كم جايگزين ابزار و مهارت فردي افراد هنرمند و صنعتگر گرديد. با پيدايش روشهاي جديد و پيچيده توليد، اشتياق به توليد بيشتر افزايش يافت و بدين ترتيب نياز به كنترل كيفيت محصول نهائي نيز ابعاد تازه اي يافت.


بين روشهاي اوليه كنترل كيفيت، هر چند به نوبه خود موثر بودند و روشهاي آماري امروز كنترل كيفيت. تنها شباهت اندكي بچشم مي خورد. پايه و اساس كنترل كيفيت آماري به مفهوم امروزي آن تنها در سالهاي 1920 گذاشته شد. براي فهم بهتر واژه كنترل كيفيت تعريف جداگانه كلمات كيفيت و كنترل لازم است:
كيفيت يعني شايستگي جهت استفاده بخصوص و ميزاني است كه يك محصول انتظارات مصرف كننده خود را برآورده مي سازد و كنترل به معني اعمال ضوابط و راهنمائيها بر روي كسي يا چيزي جهت اطمينان از كسب نتايج مورد نظر مي باشد.

تاريخچه كنترل كيفيت
كنترل كيفيت آماري در ده 1920 توسط والترا. شوهارت (walter A.shewhart)
از آزمايشگاه هاي بل تلفن (Bell Telephone Laboratories) آمريكا پايه گذاري گرديد. وي در ياد داشتي در 16 ماه مي 1924 اولين تصوير نمودارهاي كنترل را ترسيم كرد و به بررسي بيشتر اين روش در مطالعات بعدي خود پرداخت و نتيجه تحقيقات خود را در كتابي تحت عنوان بيشتر اين روش در مطالعات بعـدي خود پرداخــت و نتيجـــه تحقيقــــات خــــود را در كتابي تحت عنوان كـــــنـتـرل اقـتـصـــادي كـــيـفــيـت مـــــحــصولات ســاخـــتــه شـــــده The Economic Control of Quality of Manufactured Product در سال 1931 منتشر ساخت.


دو همكار ديگر شوهارت بنامهاي داج (H. f. Dodge ) و رويمگ (H. G. Romig) كاربرد تئوري آماري را در نمونه گيري بررسي كردند و نتيجه كار آنان منجر به انتشار جداول معروف بازرسي نمونه اي (Sampling Inspection Tables ) داج – روميگ در سال 1944 گرديد. مجموعه كارهاي شوهارت، داج و روميگ اساس علمي را تشكيل مي دهد كه امروزه كنترل كيفيت آمـــــاري خــوانـــده مـــي شـــود. ايــن افــــراد در دهـــــــه 1930 بـــا هـــمكــاري جامعه آمريكائي براي آزمايش و مواد (American Society for testing &Materials) انــجـــمن استــــاندارد هــــــاي آمريـــــكا (American Standard Association ) و جامعه مهندسين مـكانيك آمريـــــكا ( American society for Mechanical Engineers ) كوششهاي خود را براي معرفي روشهاي جديد آماري شروع كردند.


صنايع آمريكا در اوائل عليرغم تبليغات وسيعي كه در مورد روشهاي جديد صورت مي گرفت به سختي حاضر به پذيرش آن بودند. پروفسور فريمن Professor H.A. Freeman كه در انستيتو تكنولوژي ماساچوست (M.I.T) جهت ترويج روشهاي آماري كنترل كيفيت تلاش مي كرد اين عدم استقبال را به علل زير نسبت داده است:


الف- اعتقاد راسخ مهندسين توليد مبني بر اينكه وظيفه اصلي آنها تكميل روشهاي فني تا حدي است كه هيچ گونه تغيير مهمي در كيفيت محصولات توليدي بوجود نيايد. و ديگر آنكه نظريه احتمالات و تغييرات تصادفي جايگاه مناسبي در روشهاي توليدي نمي تواند داشته باشد.


ب – مشكل پيدا كردن آمار شناسان صنعتي كه دراين زمينه تقريبا پيچيده آموزشهاي لازم را ديده باشند. تا سال 1937 تعداد مراكز صنعتي در آمريكا كه روشهاي جديد را پذيرفته بودند احتمالا از 12 عدد تجاوز نمي كرد. برخورد سرد صنايع آمريكا نسبت به روشهاي آماري كنترل كيفيت بسرعت در دوران جنگ جهاني دوم سپري شد. شروع جنگ در سال 1939 آمريكا را به فكر افزايش تجهيزات و نيروهاي مسلح خود انداخت و بزودي نيروهاي مسلح بصورت بزرگترين مشتري صنايع اين كشور در آمدند ونفوذ روز افزوني بر استانداردهاي كيفيت پيدا كردند.


نقش ارتش در پذيرش كنترل كيفيت آماري دو جنبه داشت. اول آنكه نيروهاي مسلح خود روشهاي علمي بازرسي نمونه گيري را پذيرفته بودند و اولين قدم در اين زمينه بلافاصله بعد از وارد شدن آمريكا در جنگ برداشته شد. بدعوت دولت گروهي از مهندسين برجسته آزمايشگاههاي بل تلفن Beel Telephone Labpratories ) ) جهت تدوين يك برنامه بازرسي نمونه گيري براي اداره تــداركات ارتش مشـــغول بكار شدنــد. جـــداول بازرســـي نــمونــه گـيري (Sampling Inspection Tables) اداره تداركات ارتش و نيروهاي مسلح كه در سال 1942 و 1943 منتشر گرديد نتيجه كار اين افراد بود. همين گروه كوشش و سيعي براي آموزش كاركنان دولت در استفاده از جداول و روشهاي جديد براه انداختند.

فصل دوم
عالي پوش
قسمت حلاجي

اولين مرحله در ريسندگي الياف مختلف قسمت حلاجي مي باشد. در حلاجي چهار هدف دنبال مي شود:
الف)باز كردن الياف openning
ب)تمييز كردن الياف cleanning
ج)مخلوط كردن blending


د)توليد لايه اي از الياف به نام بالش lap forming(در سيستم قديمي صورت مي گرفت، سيستم شرکت از نوع شوت فيداست.)
سالن حلاجي بنابه دلايلي بايد از ساير قسمتهاي بخش ريسندگي جدا باشد:
1. كثيف بودن الياف در ابتداي كار و صرفه جويي در تهوية سالنها
2. جلوگيري از آتش سوزي


3. فضاي اشغال شده توسط عدلهاي باز شده و ساير عدلها (الياف جهت رسيدن به رطوبت مورد نياز و رطوبت سالن بايد چند روز قبل از حلاجي در سالن ذخيره شوند.)
فرايند حلاجي به كمك ماشين آلات زير انجام مي شود:
1-اپتيمكس 2- سپرتيور 3- فيدباكسها(1و2) 4- باز كنندة افقي w r(اكسي فلو)
5-زنندة پله اي 6-ميكسر 7 -فلاك فيد 8 -جدا كننده هاي مغناطيسي
9- ترازوي الياف مصنوعي 10-ترازوي الياف طبيعي 11-MBL
12 -abk
اپتيمكس :
در خطوط توليدي قديمي عدلها پس از حمل شدن به حلاجي پشت دستگاههاي عدل شكن قرار گرفته و توسط اپراتور به ماشين تغذيه مي شد. مشكل اين كار مخلوط شدن نامناسب و نا يكنواخت بود ولي جديداً دستگاه اپتيمكس اين مشكل را برطرف نموده است. در دو طرف دستگاه دو سايد براي چيدن عدلها طراحي شده اند، كه عدلها به تعداد مختلف به طول 5 تا 10 متر در اين سايدها قرار مي گيرند. نحوة چينش عدلها بسيار مهم است چونكه پنبه هاي مورد استفاده همگي محصول ايران هستند و پنبه هاي ايراني از دستة پنبه هاي درجة 2هستندو در اين چينش بايستي پنبه هاي سفيدوسيت با فرمول تركيبي خاصي قرار بگيرند تا مخلوط مناسيب بدست آيد اين فرمول براي چيدن عدلها توسط واحد مهندسي صنعتي ارائه مي شودكه نمونه اي از آن در انتهاي گزارش ارائه شده است.


ماشـين با دو برنامه ريـزي مختلف كار خود را انـجام مي دهـد: الـف)تعـيين ارتـفاع ب)مقدار برداشت برنامة تعيين ارتفاع بر حسب حجيم شدن عدل انجام مي شود و مقدار ارتفاعي كه عدل بعد از باز شدن به آن مي رسد به ماشين ارائه مي شود. برنامة برداشت نيز بر حسب نوع الياف و ميزان باز كنندگي كه مد نظر است بين 3 تا 4 ميلي متر انتخاب مي شود.
هنگامي كه از الياف مخلوط مثل پنبه وپلي استر استفاده مي شود نصف سايد پلي استر و نصف ديگر پنبه چيده شده و بايستي دو برنامة تعيين ارتفاع وبرداشت به ماشين داده شود. هر كدام از الياف به فيد باكس مخصوص خود مي روند (پنبه فيد باكس 1و پلي استر فيد باكس2).نحوة تعويض كانال فيد باكسها توسط يك ميكروسوئيچ صورت مي گيرد بدين صورت كه بعد از برداشت پنبه اپتيمكس از فضاي خالي بين عدلها عبور كرده و به ميكرو سوئيچ برخورد كرده و دستور بسته شدن كانال 1 و باز شدن كانال فيد باكس 2 صادر مي شود.
اپتيمكس الياف را توسط دو غلتك برداشت كه در جهت مخالف همديگر حركت مي كنند،گرفته و بازننده آنها را باز مي كند. اين اولين عمل باز كنندگي در حلاجي است. براي حفاظت الياف و زننده ها حفاظي زير زننده ها نصب شده است.
تعيين ماكزيمم حركت اپتيمكس توسط بادامكهاي كنار ريل اپتيمكس صورت مي گيرد ، بدين صورت كه دستگاه بعد از رسيدن به انتهاي عدلهاي چيده شده به بادامك نصب شده در همان راستا برخورد كرده و فرمان برگشت صادر مي شود . جهت ايمن سازي ماشين چشم هاي الكترونيكي در سايد نصب شده و سنسورهايي روي پايه ها قرار دارند كه با كوچكترين فشار به پايه دستگاه متوقف مي شود، همچنين آيينه هايي در گوشه هاي سايد چشمي ها را به هم مرتبط
مي كنند و در صورت ورود شخص به سايد ارتباط چشمي ها قطع و دستگاه از حركت مي ايستد.
برنامه ريزي اپتيمكس:
1 -كليد اصلي از وضعيت صفر به يك و كليد توقف اضطراري بيرون كشيده شود.
2-كليد سبز شمارة 2(Ready for operation) و كليد قرمز شمارة 3 (of basic position) فشار داده شود.
3-پس از خاموش شدن لامپ كليد شمارة 3 برنامة اوليه دستگاه وارد شود.
برنامه ريزي اوليه :
• فشار دادن كليد سبز رنگ شمارة 2
• بعد از تعيين ارتفاع توسط دستگاه مجدداً كليد شمارة 3 فشار داده مي شود، پس از توقف دستگاه در ايستگاه و خاموش شدن لامپ كليد شمارة 3 ، برنامة دوم داده مي شود.
1) C RT
2) C RT
3) A RT
4) A RT

1) A RT
كلمة Side ظاهر مي شود 2)RT RT
اندازة ميليمتر سايت ظاهر مي شود 3)RT
ميليمتر برداشت 4) RT
5)B RT
شمارة 6) side RT
كلمة Ready- Bظاهر مي شود 7)B RT


سپس با فشار دادن دگمة سبز شمارة 2 دستگاه راه اندازي مي شود.
در زمان خاموش بودن دستگاه كليد اصلي شمارة 1 قطع واز حالت 1 به صفر در سايت و يا در زمانهاي قطع برق بايستي فقط برنامة B به صورت زير به دستگاه وارد شود:


1. فشار دادن كليد سبز رنگ شمارة 2
2. با فشار دادن كليد قرمز رنگ شمارة 3 ، دستگاه در محل ايستگاه متوقف و لامپ كليد قرمز رنگ خاموش مي شود.
3. برنامة برداشت و ارتفاع با قطع برق در حافظه خواهد بود.


دستگاه mm30 انتهايي عدلها را يكجا برداشت مي كند وبا 180 درجه دوران از سايد ديگر استفاده مي كند.
كنتور optomix ساعت كار ماشين را نشان مي دهد و در صورتي كه ماشين دائماً كار كند، سرويس ماهانه در 500 ساعت كار ماشين بايستي صورت گيرد و بدين ترتيب سرويس ها 3 ماهه و 6 ماهه و سالانه هم بر اساس كاركرد كنتور ماشين انجام مي شود.


ساير اقدامات ايمني و كنترلي دستگاه توسط چراغهاي رو تابلوي راه اندازي دستگاه صورت مي گيرد مثل زمانهايي كه 1. كسي به دستگاه نزديك شود.2.الياف زير دستگاه گير كند 3. تسمه روي كانال عبور الياف گير كند 4. غلطك ها گير كنند. 5. الياف به اتمام مي رسد. 6. راه اندازي مجدد دستگاه پس از نزديك شدن شخصي به دستگاه 7. تعيين سايد مورد نظر 8. هنگامي كه دستگاههاي بعدي نياز به تغذيه ندارند.


Optomix : (تغذيه اتوماتيك )
ماشين طبق دستور العمل كه به آن از طريق صفحه مانيتور داده مي شود عمل مي كند كه مهمترين عوامل در اين مانيتور : 1ـ ارتفاع عدل 2ـ سرعت حركت 3ـ عمق برداشت مي باشد كه تمامي اين متغيرها قابل تغيير در روي صفحه مانتيور مي باشند .

طبق شكل مقابل ماشين داراي يك شاخك است
كه وظيفه برداشت الياف را دارد . روي شاخك 2 زننده تيغه اي (برداشت كننده ) كه الياف توسط تيغه ها گرفته شده و سپس توسط مكش هوا به داخل برده مي شود و سپس از طريق كانال انتقال به قسمت بعدي انتقال مي يابد .


در كنار تيغه هاي برداشت كننده دو غلتك صاف وجود دارد كه هم وظيفه صاف كردن الياف و هم وظيفه احساس اشياء خارجي يامانع را به عهده دارد كه در صورت وجود مانع اين غلتك حس مي كند و ماشين ازحركت مي ايستد . تيغه ها خلاف جهت همديگر مي چرخند .
در هر رفت و برگشت ‚ ماشين عمق برداشت را زياد مي كند مثلا درهر رفت و برگشت mm 1 عمق برداشت افزايش مي يابد .

نكاتي در مورد optomix :
1ـ بازديد سايد هر يك ساعت يكبار و در ابتدا وا نتهاي شيفت
2ـ سرعت برداشت 1→20m/min
3ـ عمق برداشت 0→10mm عمق برداشت نبايد زياد باشد مثلا بابرداشت cm 5/2 امكان پر شدن سريع فيد باكس شده و باعث شود كه ماشين در وسط سايد با يستدوا ين باعث مخلوط نشدن الياف و درنتيجه دورنگ شدن مي شود


تذكر : سرعت و عمق برداشت بايد طوري باشد كه حداقل يك يا دوبار رفت و برگشت كند .
4ـ در صورت خاموش بودن T.V را روشن كرد و سپس optomix پيغام Noloking در محل مستطيل StART مشاهده مي شود كه بايد ابتدا T.V را روشن كرد و سپس optomix را .


5ـ اين ماشين با ساير ماشينهاي حلاجي كاملا در ارتباط است و در صورت عدم نياز به الياف از طرف ماشينهاي ديگر اين ماشين از حركت باز مي ايستد 6ـ سرعت توليد : kg/n 200


7ـ در optomix تنظيمات خاصي نداريم و تمامي غلتكها در جاي خود ثابت هستند و تنها تنظيم آن در پرشر منوليچ مي باشد .
عدد پرشرسوئيچ بايد منفي باشد تا جريان هوا باعث توليد گردد و در صورت مثبت بودن فشار هوا توليدي نداريم .
همانطور كه گفته شده بود optomix داراي 2 سايد جهت چينش عدلها مي باشد كه نحوه چينش سايد به شرح ذيل است : (التبه چينش يك عمل تجربي است )
در فرم صفحه بعد يك نمونه دستور العمل آرايش سايت را مشاهده مي كنيم . نام پنبه (كه معرف درجه و محل كشت و كارخانه پنبه پاك كني است ) و درصد هر نوع پنبه در يك چينش سايت از طرف دفتر مركزي در تهران به كارخانه ابلاغ مي شود و براساس آن دستور العمل مهندسي صنعتي فرم مذكور را پركرده و جهت تاييد مديريت كارخانه به دفتر مديريت ارجاع مي دهند و سپس به كارگران مربوط به چينش سايت جهت چينش ابلاغ مي شود .


روش اجراء : فرم چينش در هر سايت از 39 عدل تشكيل شده كه چون تعداد كل عدلهاي مصرفي در هر بار چينش عدلها توسط دفتر مركزي تعيين مي شود بايد متناسب با آن تعداد عدلها را نيز كم و زياد نمود . مثلا در لات 85 تعداد كل عدلها 34 عدل بوده است كه 5 عدل را از فرم پاك كرده ايم .
ابتدا مركز سايت را پيدا مي كنيم چرا كه طرفين سايت بايد قرينه باشد (بعلت بهتر مخلوط شدن انواع مختلف پنبه )


سپس با توجه به تعداد هر عدل در يك بار چينش محل آنها را مشخص مي كنيم . اگرنوع پنبه اي وجود دارد كه فقط يك عدل دارد بايد در مركز سايت قرار بگيرد همين طور اگر تعداد عدلها فرد باشد يكي را در مركز و بقيه كه زوج مي شوند بطور قرينه در طرفين سايت قرار ميدهيم . حال عدلهايي كه زوجند را بصورت قرينه در طرفين سايت قرار مي دهيم .


چون optomix در هنگام حركت به عدلها نيرو وارد مي كند و ممكن است كه عدلها بيافتند در كنارهاي ابتدا و انتهاي سايت بصورت افقي ‚ عدلها را مي چينند
مگنت : magnet {شكل شماره 1}

الياف پس از عبور از كانال اپتيمكس قبل از ورود به Sepretor از يك مگنت (جدا كننده مغناطيسي) مي گذرند. توده هاي در حال حركت به مگنت مي رسند اگر قسمتي از الياف تحت ميدان مگنت 1 قرار نگيرندحتماً تحت مگنت 2 قرار مي گيرند چون مگنتها يكي بالا و يكي پايين است. اين مگنت ها تا حد امكان ضايعات فلزي را از پنبه جدا مي كنند و از وقوع آتش سوزي كه در اثر برخورد قطعات فلزي با زننده هاي فولادي كه با جريان شديد هوا كار مي كنند وايجاد جرقه و در نتيجه آتش سوزي جلوگيري مي شود. و همچنين از آسيب رساندن به زننده ها و پوشش هاي سوزني كارد جلوگيري مي شود. در ضمن مگنت ها از نوع آهن رباهاي دائمي اند وپس از مدتي كاركرد توسط باز كردن دريچه ضايعات فلزي ربوده شده را خارج مي كنند.
يكي ازمراحل كنترل الياف (عدل ها) ورودي هم توسط ميزان ضايعات آهني شان در مگنتها است

 

seprator
حالا الياف Seprator مي شوند در سپريتور الياف بصورت گردابي مي چرخند و تحت اثر گرانش و نيروي گريز از مركز ضايعاتي كه سنگين ترند سقوط مي كنند و خود الياف توسط فن 3 به كندانسور condansor بالاي feed box وارد مي شوند.
بخاطر شكل مخروطي و مكش الياف توسط T.V (فن ) الياف در داخل Seprator به گردش در آمده و نيروي گريز از مركز توليد مي شود كه موجب جدا شدن ضايعات گياهي از الياف مي شود .


در كنار ماشين يك ليست مانند فرم شماره 1وجود دارد كه كارگراني كه ضايعات را خالي مي كنند اسم و مشخصات كاري خود را يادداشت مي كنند .
زمان نيز در اين ليست بسيار مهم است .
سرعت خروج الياف از Seprator : m/s 18 است .

Condansor
وظيفة كندانسورها تغذيه يكنواخت به فيد باكس و گرفتن گردو غبار است. در كل در دستگاههاي سالن حلاجي ضايعات سنگين تر از زير دستگاه با مكش خارج مي شود و ضايعات سبكتر از بالا مثلاً از كندانسورها (گردو غبار والياف كوتاه را مي گيرند) خارج مي شوند. كندانسور متشكل از يك آبكش سيلندري و صفحه اي داخل آن است كه موجب قطع مكش در قسمتي از سوراخهاي آبكش مي گردد. وقتي fan كه با ايجاد مكش از قسمتهاي داخلي آبكش الياف كوتاه و گردو غبا را به فيلترهاي حلاجي منتقل مي كند. الياف هنگاه ورود به كندانسور به سطح آبكش مي چسبند و در اثر مكش fan الياف كوتاه وگردو غبار به فيلترها مي رود و در نقاط مشخص مكش قطع و باعث جدا شدن الياف از سطح آبكش مي شود. و از آنجا روانة f eed box
مي گردند تا الياف زده شده و باز شوند.


از دلايل ديگر استفاده از كندانسورها(قفس تراكم):
1. تأمين جرياني از هوا جهت انتقال سريع تر از الياف از ماشيني به ماشين ديگر است.
2. جمع آوري الياف در انتهاي مسير و جدا كردن الياف از جريان هوا.
3. هدايت جريان هوا توسط كانال خروجي يا فيلتر.

مشخصات كندانسورهاي حلاجي عالي پوش:
feed box:
feed box 1 : fs/5 1987 hergeth (خط طبيعي)
feed box 2 : fs/5 1987 hergeth (خط مصنوعي)
:5.5 kwتوان
: 220 vولتاژ
: 50 Hzفركانس
: 1987ساخت

feed box :
داراي چشم الكترونيكي است كه در صورت پر شدن مخزن فرمان قطع تغذيه به اپتـيمكس مي دهـد. در ساختـمان فيـد باكس دو غلطـك تغـذيه با سـرعت قابـل تنـظيم (بسته به تغذيه OEC ) و بين يك زنندة ميله اي با سرعت ثابت مي باشد.فيد باكس 1 براي الياف پنبه و فيد باكس 2 براي الياف مصنوعي است.

Roller cleaner
آكسي فلو) (WR 1986 hergeth
حالا الياف به سوي Roller cleaner يا (زنندة دو غلطكي – خارپشتي – افقي ) مي روند.
ساختمان زنندة افقي: WRZيا Roller cleaner يا افقي يا Axi flow :
دو زنندة ميله اي با دورهاي موافق و زير آنها ميله اي اجاقي قرار دارند.
طرز كار: وقتي الياف توسط فشار هوا داخل محفظة زننده مي شوند توسط دو زنندة تحت عمل باز شدن و تمييز شدن قرار مي گيرند دبي خروجي زننده ها بايد بيشتر از دبي ورودي آنها باشد وگرنه الياف بدون محفظه و توسط زننده ها خرد مي شوند واگر اين بيش از حد زياد باشد الياف قبل از زده شدن به اندازة كافي ، از محفظه بيرون مي روند. ضايعات هم از فواصل بين ميله اي اجاقي خارج و توسط كانال ضايعات كه الكترو موتور جداگانه اي هم دارد به اتاق ضايعات
مي روند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید