بخشی از مقاله

مقدمه
به دنبال تشکیل شورای شکر در سال 1362 و مطالعاتی که از سال 1362 تا 1365 توسط صندوق مطالعات نیشکر صورت گرفت و ضرورت اجرای طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی به تصویب دولت رسید، این شرکت براساس مفاد بند (ه) تبصره 29 برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1369 تاسیس شد و اجرای طرح مطالعاتی توسعه کشت نیشکر در خوزستان و پیاده کردن نتایج مذکور را بر عهده گرفت.


بند (ه) تبصره 29 قانون برنامه اول، وزارت کشاورزی وقت را مکلف کرد تا به منظور خودکفایی در امر تامین شکر مورد نیاز جامعه وتامین بخشی از سایر نیازهای غذایی و صنعتی کشور به ایجاد 7 واحد کشت و صنعت نیشکری به وسعت 84 هزار هکتار خالص کشت نیشکر و کارخانجات شکر، تصفیه شکر، خوراک دام، M.D.F تخته نیمه سنگین(تخته صنعتی)، خمیر کاغذ و کارخانجات بیوتکنولوژی مورد نیاز کشور از قبیل خمیرمایه و الکل با ظرفیت مناسب اقدام کند.


کشت و صنعت های احداث شده عبارتند از: 1- امام خمینی (ره) 2- امیر کبیر 3- دعبل خزایی 4- حکیم فارابی 5- سلمان فارسی 6- میرزا کوچک خان 7- دهخدا.
در حال حاضر با بهره برداری واحد دهخدا 7 واحد مورد بهره برداری قرار گرفته اند. که در 4 واحد کارخانه های تولید شکر احداث شده اند همچنین تولید خوراک دام در واحد امام خمینی و تولید الکل و خمیر مایه در واحد دعبل خزاعی انجام می گیرد.


تجهیزات مکانیکی یک بخش از واحد است که وظیفه آن تامین نیازهای ماشینی مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت محصول نی است.در واحد حکیم فارابی این بخش 10 کارگاه دارد که به ترتیب 1- کارگاه تراکتور 2- کارگاه هاروستر 3- کارگاه ادوات 4- کارگاه برق 5- کارگاه جوشکاری 6- کارگاه ماشین های سنگین 7- کارگاه سرویس 8- کارگاه پرس شیلنگ 9- کارگاه تراشکاری 10- کارگاه ماشین های سبک. اکثر کارگاه ها طی قرارداد های حجمی یا فاکتوری وبا باانتصاب مسئول کارگاه از طرف شرکت به بخش خصوصی واگذار شده اند. بخش تجهیزات 4 اداره دارد، دو اداره تعمیرات ادوات یک اداره تعمیرات تخصصی و یک اداره پشتیبانی را بر عهده دارند.


در مدت کارآموزی و با برنامه ریزی مهندس داراب پور ریاست محترم بخش تجهزات مکانیکی علاوه بر بازدید از تمامی کارگاه ها، موقعیت کشت ماشینی، موقعیت تسطیح و عملکرد اسکریپر و بازدید از بخش مطالعات کاربردی واحد انجام گرفت. که گزارش کار هر قسمت در بخش بعدی خواهدآمد.


کــــارگــــاه بــــرق

با همکاری آقای:
حچت عبــاسی

باطـری اتومبیـل
باطری اتومبیل که معمولاً از نوع سربی است، بعلت واکنشهای شیمیایی برگشت پذیر، پس از تخلیه شدن (دشارژ) قابل پر کردن (شارژ) است اینگونه باطری ها را انباره یا آکومولاتور می نامند.
اجزاء باطری
یک باطری شامل اجزاء زیر میباشد: جعبه باطری، صفحات،شانه، برج ها،بست ها یا اتصالات،درب جعبه، پیچ درپوشها والکترولیت.
جعبه باطری: جنس آن از لاستیک فشرده ویا پلاستیک است و باید در مقابل گرمای حاصل از فعل و انفعالات باطری و عوامل شیمیایی درون خود، ضربه و ارتعاشات حاصل از حرکت اتومبیل مقاوم بوده ودر برابر عبور جریان برق عایق خوبی باشد. این جعبه معمولاً بشکل مکعب مسطتیل و بصورت خانه خانه ساخته شده و کف هر خانه دارای تیغه های برجسته ای است که تکیه گاه صفحات باطری است و نیز هرگاه مواد شیمیایی صفحات باطری ریزش نموده بداخل شیارها نفوذ می کند و از اتصال صفحات به یکدیگر

 

جلوگیری میشود. زیرا اگر این رسوبات یا لجن ها سطح شان بالا بیاید باعث اتصال کوتاه صفحات باطری شده، افت داخلی آن زیاد میشود و باعث اتصال کوتاه صفحات باطری شده، افت داخلی آن زیاد میشود وباعث تخلیه شدن و کاهش قدرت باطری می گردد. هرخانه باطری می تواند 2 ولت برق تولید نماید، بنابراین باطری 12 ولتی دارای 6 خانه است.


صفحات باطری: در هر خانه باطری سه نوع صفحه وجود دارد، صفحات مثبت، عایقو منفی که تعداد صفحات منفی یکی بیشتر از صفحات مثبت بوده وتعداد صفحات عایق یکی کمتر از مجموع صفحات مثبت ومنفی است. به هریک از صفحات مثبت یا منفی پلیت هم میگویند مثلاًدر هر خانه باطری 19 پلیتی، 9صفحه مثبت،10صفحه منفی و18 ورقه عایق می باشد.
صفحات مثبت: از جنس پراکسید سرب (pbo2) اسفنجی فعال شده می باشد. وقتی که باطری کاملاً شارژ شدهرنگ این صفحات قهوه ای است.


صفحات منفی : این صفحات کاملاً شبیه صفحات مثبت بوده با این تفاوت که ماده فعال شده آنها سرب(pb) اسفنجی است که در حالت شارژ کامل به رنگ خاکستری می باشد.
صفحات عایق- جنسشان از فیبر،میکا، پشم شیشه و لاستیک مخصوص است و باید متخلخل باشد تا آب اسید بتواند در آن نفوذ کند وعلاوه بر این نسبت به اسید خورندگی نداشته باشد. این صفحات از یک طرف صاف واز طرف دیگر دارای خطوط برجسته ای هستند که هنگام چیدن این صفحات باید سمت برجستگی به طرف صفحه مثبت باشد تا میدان فعالیت بهتری برای صفحات مثبت ایجاد نماید. علاوه بر این ذرات جدا شده از صفحات مثبت بتواند به سهولت به کف جعبه باطری هدایت شده در زمان شارژ خارج شوند. علت اینکه صفحات باطری باید حالت اسفنجی داشته باشد این است که اسید ببخوبی ذر آن نفوذ کرده وسطح تماس بیشتر شود و فعل وانفعالات بهتر انجام گیرد.


هریک از صفحات مثبت را به یک تیغه شانه وهریک از صفحات منفی را به یک تیغه شانه دیگر لحیم می کنند بدین ترتیب صفحات مثبت وصفحات منفی، به طور جداگانه بطریق موازی بهم وصل شده اند.از هر خانه باطری یک قطب مثبت ویک قطب منفی خارج می شود. هر خانه دارای یک سرپوش است که شامل سه سوراخ می باشد،یکی در وسط برای ریختن آب اسید و کنترل آن ودو سوراخ دیگر محل خارج شدن قطبین می باشند پس از قراردادن سرپوش ها در محل خود باید خانه های باطری توسط بست هایی از جنس سرب بطریق سری به هم

وصل گردند. یعنی قطب منفی هر خانه به قطب مثبت خانه بعدی توسط کنککتور وصل شود. در نتیجه در کل خانه ها یک قطب مثبت آزاد و یک قطب منفی آزاد می ماند که آنها را به صورت مخروط ناقص از جنس سرب، ریختگری نمودهو برج های اصلی باطری نامیده میشوند. معمولاً قطب مثبت را قطور تر از قطب منفی میسازند ویا قطب مثبت را با علامت (+) یا(p) و

یا رنگ قرمز و قطب منفی را با علامت (-) یا (n) یا رنگ سیاه مشخص می کنند. چنانچه هیچ یک از علایم قابل تشخیص نبود، دو سیم به قطبین باطری متصل نموده و انتهای دیگر شان را در محلول آب نمک یا آب اسید قرار میدهیم و از اطراف هر سیمی که حباب بیشتری خارج شد قطب منفی است، ویا اینکه یک آمپر متر ویک لامپ را به طور سری در مدار باطری قرار میدهیم، چنانچه عقربه به سمت منفی منحرف شد مدار صحیح و مثبت آمپر متر به قطب مثبت باطری متصل است. به کمک ولت متر هم میتوان آزمایش را انجام داد. اما ولتمتر باید موازی به مدار وصل شود.


پیچ درپوش: هر خانه دارای یک پیچ در پوش از جنس کائوچو یا پلاستیک است که از نفوذ گرد و خاک و مواد دیگر بداخل باطری و نیز از ریختن آب اسید به خارج جلوگیری میکند. روی هر یک از پیچ ها سوراخ کوچکی وجود دارد که به گازهای تولید شده اجازه خروج میدهد و تغییرات حجمی مایع باطری در اثرگرماوسرماخنثیواز ایجادفشاریا خلاءدر باطری جلوگیری می نماید. لذابایددقت نمود که این سوراخ هامسدود نگردد.


الکترولیت باطری: مایع باطری سربی محلول اسید سولفوریک است که به نسبت حجمی حدود 73% آب مقطر ئ 27% اسید ساخته میشود و به نسبت وزنی حدود 63% آب مقطر و 37% اسید ساخته میشود بدین ترتیب چگالی الکترولیت در درجه حرارت ˚25 حدود 285/1 خواهد بود.
غلظت مایع باطری نسبت به تغییرات درجه حرارت هوا ونیز نسبت به میزان شارژ و دشارژ بودن تغییر می کند معمولاً به ازاء تغییر هر ˚10 سانتی گراد حدود 006/0 درجه غلظت آن تغییر می کند.


اسید سنج یا هیدرومتر: شامل یک استوانه شیشه ای است که یک سر آن به لوله باریک لاستیکی و انتهای آن به به یک گوی لاستیکی تو خالی وصل است. داخل محفظه شیشه ای یک کپسول شناور قرار گرفته است. داخل محفظه شیشه ای یک کپسول شناور قرار گرفته است. برای تعین غلظت مایع باطری ابتدا گوی لاستیکی را فشرده تا هوای آن خارج شود، سپس ولله باریک لاستیکی را وارد خانه باطری نموده گوی را رها میکنیم مقداری از مایع باطری به داخل محفظه شیشه ای مکیده می شود. کپسول طبق قانون ارشمیدوس در مایع شناور می ماند. هر چه مایع رقیق تر باشد کپسول بیشتر در آن فرو میرود.


هر گاه غلظت مایع باطری در حالت کاملاً شارژ از حد تعیین شده کمتر باشد دوام حالت شارژ کم شده ونیز قدرت باطری کاهش می یابد و برق به اندازه کافی نمی دهد با افزودن اسید به مایع باطری این نقص بر طرف می شود، متقابلاً اگر غلظت مایع باطری پس از شارژ شدن بالا باش، باعث خورندگی صفحات و کاهش عمر باطری می گردد با افزودن آب مقطر عیب آن را برطرف می کنند.


باید دقت شود که سطح مایع باطری همواره یک سانتی متر بالای صفحات باشد و هیچ وقت صفحات از مایع بیرون نیایند و هفته ای یک بار باید سطح آن کنترل شود.
غلظت مایع باطری بر حسب میزان شارژ بودن و در جه حرارت ˚30 سانتی گراد بشرح جدول زیر است.
درصد شارژ حدود غلظت
100% 299/1 تا 265/1
75% 265/1 تا 235/1
50% 235/1تا 205/1
%25 1/205 تا 170/1
خیلی کم شارژ 170/1 تا 110/1
دشارژ کامل 140/1 تا110/1

وزن مخصوص الکترولیت در یخ زدن باطری مؤثر است. یعنی هر چه وزن مخصوص الکترولیت بیشتر باشد دیرتر یخ می زند.
ظرفیت باطری: عبارت از حاصل ضرب شدت جریان ثابت در زمانی که باطری قادر است این شدت جریان ثابت در زمانی که باطری قادر است این شدت جریان را تامین کند و بر حسب آمپر ساعت سنجیده میشود ف به طور کلی اگر ظرفیت باطری را با Qوشدت جریان را با I و زمان را با t نشان دهیم داریم:
Q = I × t (A.h)


با استفاده از فرمول فوق بر حسب آمپر مصرفی، زمان استفاده مجاز و نیز بر حسب آمپر شارژ، زمان شارژ باطری را می توان به دست آورد، ظرفیت یک باطری بستگی به مساحت و تعداد صفحات، حجم ماده فعال صفحات، قدرت الکترولیت، درجه حرارت و سن باطری دارد. باید توجه داشت که در حین دشارژ اجازه ندهیم ولتاژ هر خانه از 8/1 ولت پایین تربیایید چون باعث ریزش صفحات، ضعیف شدن و خرابی باطری می گردد.


دستگاه شارژ باطری: یکی از وظایف دستگاه شارژ تبدیل جریان متناوب برق شهر به جریان به جریان مستقیم است. برای این کار از دستگاههای مبدل لامپی ویا از نوع پراکسید مس که از تعدادصفحات واشر مانند تشکیل گردیده است.
هر گاه بخواهیم در آن واحد دو یا چند باطری را شارژ کنیم آنهارا به طور سری بهم وصل نموده و به دستگاه شارژ می بندیم.
به سه طریق می توانیم باطری را شارژ کنیم:


الف- شارژکند : در این نوع شارژ آمپر شارژ، کمتر از 35 آمپر است. در حین شارژ نباید دمای الکترولیت از 43 درج سانتی گراد بالاتر رود زیرا ایجاد خطر و باعث خرابی صفحات باطری خواهد شد. بهتر است جریان شارژ ابتدا به میزان 10% عدد ظرفیت بطری انتخاب شود تا ولتاژ هر خانه به 4/2 ولت برسد سپس آمپر شارژ را بتدریج کاهش داد تا در اواخر زمان شارژ را بتدریج کاهش داد تا در اواخر زمان شارژ به 5% عدد ظرفیت برسد. وقتی باطری کاملاً شارژ است که با جریان ملایم شارژ از تمام خانه ها گاز متصاعد شود در اینصورت وزن مخصوص الکترولیت در دمای ˚27 سانتی گراد بین 27/1 تا 299/ 1 و ولتاژ هر خانه 4/2 ولت برای یک ساعت ثابت باقی بماند.


ب- شارز سریع اگر جریانی بالاتر از 35 آمپر برای شارژ باطری انتخاب شود به آن شارژ سریع اطلاق میگرددو هیچگاه نباید جریانی بیشتر از 80 آمپر انتخاب کرد آن هم برای زمان 30 دقیقه که باید بتدریج جریان شارژ را از 80 به 15 آمپر کاهش داد.


زمان دشارژ یک باطری با شارژ سریع شارژ شده است از زمان دشارژ یک باطری که به طریق کند شارژ شده کمتر است، متقابلاً هر چه باطری با جریان ملایمتری شارژ شمود علاوه بر طولانی بودن زمان دشارژ به عمر کلی باطری افزوده می گردد.


شارژ با ولتاژ ثابت- ولتاژ دستگاه را در حد معینی ثابت نگه میدارند ضمن شارژ شدن با طری، مقاوت داخلی آن افزایش یافته و با عث می شود تا جریان ورودی، به تدریج خود به خود کم گردد، تا به حالت شارژ برسد در این حالت جریان از چند آمپر تجاوز نخواهد کرد و حرارت الکترولیت هم نباید از 27 در سانتی گراد تجاوز نماید در این روش به محض شارژ شدن باطری، اگر آن را از زیر دستگاه خارج نکنیم صدماتی به باطری وارد خواهد شد. ولتاژ شارژ معمولاً 25% بیشتر از ولتاژ باطری های زیر شارژ است.
تشخیص شارژ باطری


الف – به کمک هیدرومتر- غلظت هر خانه باطری باید به 285/1 رسیده باشدواز سطح تمام خانه های یکسان گاز متصاعد شود.
ب- به وسیله ولت متر مخصوص.
نشــان دهنــده هــا


سوخت نما
واحد داخل اطاق تشکیل شده از دو قرقره ویک عقربه که جریان لازم از سوئیچ به قرقره سیم پیچ اولی (قرقره اصلی ) رسیده و سپس انشعاب پیدا می کند – یک شاخه به سیم پیچ دیگر و شاخه دیگر به باک هدایت می شود. بنابراین قرقره اولی(اصلی ) سری و قرقه دوم موازی بسته می شود. در واحد باک مقاومت متغییری بکار رفته که جاروی آن به شناور باک اتصال دارد، وقتی باک خالی است شناور به کف باک نزدیک می شود و جارو در ابتدا ی مقاومت قرار دارد بنابرین مقاومت باک کاهش یافته و جریان بیشتری ااز طریق باک به بدنه هدایت می شود پس به قرقره دوم که موازی با واحد باک قرار گرفته جریان کمتری ارسال می گردد و هسته آن نمی تواند بخوبی مغناطیس شود در نتیجه قرقره اول بیشتر مغناطیس شده و عقربه را بطرف خالی (E) جذب می کند.


وقتی باک پر باشد شناور همراه سوخت بالا آمده و جاروی شناور روی سیم پیچ مقاومت واحد باک افزایش پیدا نموده و باک جریان کمتری نسبت به قرقره انحراف نیروی جاذبه هسته افزایش یافته و عقربه به طرف پر (F) منحرف می شود.
نشاندهنده حرارت موتور


مدار واحدی که در اتاق قرار دارد شبیه سوخت نما می باشد با این تفاوت که بوبین محدود کننده بطور موازی و بوبین انحراف به طور سری قرار می گیرد واحد روی موتور در مدار درجه آب کاملاً با واحد باک تفاوت دارد در این مدار عامل تغییر دهنده مکانیکی وجود ندارد بلکه عامل تغییر دهند گرمای آب می باشد، در کپسول آب آلیازی بکار برده انذ که در حالت سرد بودن آب دارای مقاومت الکتریکی زیاد ودر گرم شدن آب دارای مقاومت کمتری میباشد در نتیجه وقتی آب قرار گرفته عبور می کند و بیشترین جریان از قرقره محدودکنندعبور نموده وهسته آن بیشتر مغناطیس شده و عقربه را بطرف سرد هدایت می کند، وقتی آب گرم می شود مقاومت کپسول کم شده ومصرف جریان رفته رفته در آن بالا می رود در نتیجه در قرقره انحراف هم جریان رو به افزایش می گذارد ودر هسته آن نیروی مغناطیسی نیرومندی ایجاد شده و عقربه را بطرف گرم هدایت میکند.

 


فشار سنج روغن
فشار سنج روغن یا بصورت عقربه دار ویا بصورت چراغ زرد رنگ می باشد که در هر دو فشار روغن عامل تعیین کننده در اندازه گیری میباشد. کپسول روغن که در مسیر مدار روغن بسته می شود دارای مقاومت متغییری می باشد که با فشار روغن مقاومت الکتریکی آن (در اثر فشار موثر بر دیافراگم )افزایش می یابد بنابر این جریان از طریق رئوستا کمتر عبور نموده و به قرقره انحراف جریان بیشتری هدایت می گردددر نتیجه در هسته آن نیروی مغناطیسی قوی بوجود می آید و عقربه را بطرف فشار زیاد جذب می کند. وقتی فشار مدار روغن کاهش می

یابد از مقدار مقاومت کپسول روغن نیز کاسته می شود در نتیجه به قرقره انحراف جریان کم هدایت میشود و هسته آن نمی تواند نیروی جاذبه زیادی تولید نماید و عقربه به طرف قرقره محدود کننده که در طرف فشار ضعیف است جذب می گردد در نوع نشاندهنده لامپی بجای عقربه لامپ بکار می- برند. وقتی فشار روغن در مدار زیاد باشد بعلت افزایش مقاومت

کپسول روغن، جریان کمی از مدار آن عبور نموده و لامپ روغن را که بطور سری با کپسول قرار دارد نمی تواند روشن نماید، در موقع کاهش فشار روغن و کم شدن مقاومت در کپسول جریان زیادی از باطری وارد مدار شده و لامپ روغن روشن می شود.


استارتر
وظیفه استارتر راه اندازی و روشن کردن موتور است. اجزاء اصلی استارتر عبارتند از: پوسته، در پوشها، بالشتک ها، آرمیچیر، دنده استارتر (پینیون)، کلاچ یک طرفه، ذغال ها (جاروبک ها ) و اتومات استارتر.
1- بدنه استارتر: مانند بدنه دینام در بر گیرنده اجزاء آن و مانع پراکنده شدن خطوط قوای مغناطیسی می شود.
2- در پوش ها: در دو طرف بدنه دو در پوش قرار دارد که تکیه گاه شافت آارمیچر است و در بعضی انواع، ذغالها روی یکی از دو در پوش نصب شده اند
3- بالشتک ها: در استارتر معمولاً چها بالشتک وجود دارد که هسته آنها روی بدنه استارتر پیچ شده و دور آنها سیم پیچ ضخیم بشکل تسمه بخاطر عبور شدت جریانه زیاد طوری پیچیده شده که وقتی جریان از آن عبور کرد هسته هائ آهن ربا شده بقسمی که یک در میان قطب های S و N را تشکیل دهند،یا هر چهار بالشتک را سیم پیچی می کنند یا دو تا را سیم پیچی می کنند و دو تا ی دیگربطریقه القایی مغناطیس می شوند.


4- آرمیچر: شامل یک محور بنام شافت می باشد. که از شافت دینام بلند تر است چون امکان نسبت دنده استارتر و کلاچ یک طرفه و حرکت طولیشان وجود داشته و نیز دارای یک بدنه می باشد که از ورقه های آهنی روی هم پرس شده تشکیل یافته است روی بدنه آرمیچر شکافهایی در امتداد طول آن وجود داردکه سیم های هادی جریان بطریق عایق بندی در داخل آنها جا سازی و محکم شده اند ( مانند آرمیچر دینام) و نیز در یک طرف این بدنه کلکتور قرار دارد ودر سمت دیگر شافت که بلندتر است دنده استارتر و کلاچ یک طرفه سوار شده اند، اما در بعضی استارترها کلاچ یک طرفه وجود ندارد.


5- ذغال ها: استارتر معمولاً دارای چهار ذغال از جنس مس است که یکی در میان مثبت ومنفی هستند. ذغال های مثبت بهم متصل و نسبت به بدنه عایق بندی شده اند. ذغال های منفی بهم متصل بوده و به بدنه وصل اند. در استارتر بعلت شدت جریان زیادی که لازم دارد، جنس ذغال ها از مس انتخاب شده اند. چون زمان کار استار تر کوتاه است کلکتور را از بین نمی برد. ذغال ها جریان برق را بین آرمیچر و بالشتک ها برقرار مینماید و این مجموعه بطریق سری به هم وصل شده اند.
6- دنده استارتر( پینیون) : معمولاً شامل 9 دنده می باشد مانند دنده واسطه ای گیربکس.


7- کلاچ یک طرفه: شامل یک پوست خارجی یا بدنه و تعدادی ساچمه استوانه ای (پلانچر)است که در داخل شیار های مخصوصی که در پوسته خارجی تعبییه شده قرار گرفته اند و پشت هریک نیروی یک فنر قرار گرفته است تا جابجایی آنها به موقع و هم زمان انجام گیرد. پوسته خارجی کلاچ با دنده استارتر یکپارچه شده زمانی که دنده استارتربرای درگیری با فلایویل در مسیر خود حرکت می کند ساچمه ها، دنده استارتر و پوسته خارجی و شافت آرمیچر را یک پارچه می نماید. اما زمانی که نیروی استارتر قطع شد و لحظه ای که دور استارتر بالاتر رفت شافت آر میچر نسبت به پینیون و کلاچ یک طرفه آزاد شده و امکان برگشت سریعتر دنده استارتر را فراهم مینماید.


8- اتومات استارتر- اتومات استارتر، یک کلید الکترو مغناطیس است که زمان کار استارتر، جریان باطری را به بالشتک ها و آرمیچر استارترمنتقل نموده و موقع رها کردن سوئیچ استارتر ارتباط مذبور را قطع مینماید.

ساختمان و طرز کار: اتومات استارت شامل یک بوبین که دارای دو نوع سیم پیچ است، میباشد. یک سیم پیچ کلفت تربه نام سیم پیچ کششی و دیگری نازکتر بنام سیم پیچ نگهدارنده توسط سوئیچ استارتر، برق باطری به اتومات داده میشود در داخل بوبیین یک پیستون (پلانچر) قرار دارد که تحت نیروی یک فنر از داخل بوبیین دور نگه داشته می شود. در سمت دیگر بویین یک فنر و پولک مسی شبیه واشرهای گرد قرار دارد، که تحت تاثیر یک فنر از دو پیچ مسی بزرگ که روی در پوش اتومات قرار دارند، دور نگه داشته میشود. یکی از دو پیچ مذکور کابل باطری وصل است و دیگری را بط بین اتومات و خود استارتر است. موقعی که سوئیچ استارتر زده میشود،جریان باطری به بوبین منتقل شده و میدان مغناطیسی نسبتاً قوی، ایجاد

می گردد. و پیستون به جلو کشیده می شود. از طریق پیستون به فنر پولک مسی فشار وارد شده و پولک را به دو پیچ مسی می چسباند. (ضمناً فنر زیر پیستون هم فشرده می شود) در نتیجه برق باطری به بالشتک ها وآرمیچر استارتر منتقل شده و استارتر می چرخد. هم زمان با این عمل، مدار سیم پیچ کششی اتصال کوتاه شده ودر مصرف نیروی باطری صرفه جویی میگردد، زیرا برای جلو کشیدن پیستون نیروی بیشتری لازم است تا نگه داشتن آن در داخل بوببین ضمن کار استارتر.


وقتی موتور روشن شد، سوئیچ استارتر را رها می کنیم. جریا برق از بوبین قطع میشود و میدان مغناطیسی از بین می رود. فنر فشرده شده زیر پیستون آن را به وضعیت اول بر می گرداند فشار پیستون از روی فنر پولک مسی برداشته میشود. و فنر اخیر پولک مسی را از دو پیچ بزرگ مسی دور کرده و جریان باطری از استارتر قطع می گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید