بخشی از مقاله

کارآموزی کارخانه عطر بیک ( کارآموزی حسابداری )

مقدمه
خداوند زيباست و زيبايي ها را دوست دارد
هدف از اين پژوهش در اين شركت به دست آوردن تجربياتي در كنار تحصيلات بوده و چگونگي روابط ساز ماني و تشكيلاتي كه توسط افراد به طور مختلف اعمال مي شود آشنا شده و همچنين در مورد موضوع تحقيق كه بخشهايي مرتبط با رشته كار آموزي مي باشد اطلاعات مفيدي حاصل گرديده است.
.
از پرسنل اداري اين شركت كه راهنمايي هاي لازم را مبدول داشته اند بي نهايت تشكر نموده و از خداوند منان آرزوي توفيق را براي اين عزيزان و ساير دست اندر كاران كه در جهت پيشبرد استعدادها و خلاقيت گام برميدارند بي نهايت سپاسگذارم.

آشنايي با شركت
شركت عطر بيك از سال 1381 شروع به فعاليت توليدي نمود و از اين سال به بعد گامي موثر در جهت تقاضاي كشور به همراه داشته است.
شركت عطر بيك تحت نظر ليسانس بيك فرانسه بوده و روابط سازماني اين شركت به شركت بيك فرانسه باز مي گردد.
كارخانه عطر بيك واقع در جاده آبعلي مي باشد و داراي دو دفتر اداري مي‌باشد كه يكي شركت بيك يار به عنوان دفتر مركزي و ديگري شركت بيك مي‌باشد.
شركت بيك يار واقع در خيابان ولي عصر – پارك وي مي باشد و شركت بيك واقع در ميدان وي عصر – خيابان ولي عصر مي باشد.


محصولات شر كت
به طور كلي شركت بيك داراي:
1- عطر بيك باز
2- عطر بيك جعبه دار
3- عطر بيك سه گوش
4- تيغ آستور حساس
5- تيغ آستور دستگاه با يدك
6- تيغ آستور معمولي


7- تيغ بيك بيمارستاني
8- تيغ بيك دبل ايج
9- تيغ بيك دولبه معمولي نرمال
10- تيغ بيك دو لبه زنانه


11- تيغ بيك دو لبه حساس
12- تيغ بيك دو لبه معمولي
13- تيغ بيك سافت وين پنج تايي زنانه
14- تيغ بيك سافت وين دو تايي
15- تيغ سافت وين پنج تايي حساس


17- تيغ بيك كامفورت
18- تيغ بيك كارتي نرمال
19- تيغ كامفورت سه لبه
20- تيغ بيك متال
21- تيغ بيك يك لبه حساس
22- تيغ بيك يك لبه معمولي


23- فوم بيك
24- فندك آشپزخانه
25- فندك j1
26- فندك j3
27- فندك j5
28- يدك آستور
29- مداد بل

انواع عطر بيك
1. Nak NO مخصوص آقايان
مردانه ، غني و پر قدرت ، آميخته اي از مشك و سرخس و عطرهاي جنگي كه در كمال قدرت هرگز خود را تحميل نمي كند.

2. Nak NO مخصوص آقايان و بانوان
رايحه اي به طراوت سبزاره ها ، آميزش عطر جنگل و درخت ليمو كه به زنان و مردان فعال امروز شادابي مي بخشد.

3. Nak NO مخصوص بانوان
رايحه اي ظريف و شاعرانه و عطري به لطافت زمزمه گلها و به شادابي بوستان هاي فرانسوي

4. Nak NO مخصوص بانوان
رايحه اي رمز آلود و پر هيجان همچون شبهاي پاريس ، آميخته اي غني و پر دوام از عصاره گلها و ميوهاي معطر ، كه گرما ، شو ر و جاذبه مي آفريند.

5. Nak NO مخصوص آقايان
رايحه قوي جنگل ، به همراه عطري متين از گل و ميوه كه جلوه ايي از مردانگي و استوار دارد.

6. Nak NO مخصوص آقايان و بانوان
با عصاره اي از برگ نعناع و رايحه سرخ ، اين عطر به نرمي بر پوست خانم ها و آقايان مي نشيند.
7. Nak NO مخصوص بانوان
آميخته اي هماهنگ از رايحه اي لطيف گل ها و ميوه هاي معطر براي روزهاي پر مشغله زن امروز.

8. Nak NO مخصوص بانوان
معجوني از عطر ميوه ها و سپس دست چيني گرمي و جاذبه گل ايلانگ ، ياس و شكوفه پرتغال و در آخر رايحه ايي رمز آلود از مشك ، چو ب و عنبر.

9. Nak NO مخصوص آقايان
عطري بي همتا براي مردان امروز ، همراه با احساس خنكي دلچسب با دست دادن چيني از عطر ميوه هاي تازه چون هندوانه ، نارنگي و ليمو در ابتدا و به دنبال آن بوي مشك و صندل ، ويژگي هاي منحصر به فردي داشته كه در تمام روزها از آن مي توان استفاده كرد.

10. Nak NO مخصوص آقايان و بانوان
رايحه ملايم پرتغال و نارنج تازه به همراه بوي نسيم دريايي احساس جواني و طروات را به همراه مي آورد.

11. Nak NO مخصوص بانوان
احساس شناوري در فضايي از عطر ميوه هاي تازه و گل هايي لطيف كه دختران جوان و پر انرژي را به سوي خود جذب و آنان را در تمامي لحظات جواني و نشاط همراه مي كند.

12. Nak NO مخصوص آقايان
رايحه اي رمز آلود و پر هيجان كه عطري خوشبو و غني از رايحه ي گل ها و دست چيني انرژي را از گياه گريپ فروت و بهار نارنج مي آفريند و همراهي عطرهاي جنگلي.

فصل اول


شرح وظايف ونحوه عملكرد واحد مالي شركت سرمايه گذاري توسعه بازار تجارت

براي درك بهتر وترسيم روشي قابل لمس از عملكرد واحد مالي، وظايف اين واحد رادر 2 فصل مجزا بررسي وتبيين مي نمائيم.
فصل اول را اختصاص ميدهيم به واحدهائي كه درگيري مستقيم وتنگاتنگي با عمليات اجرائي(پخش محصولات و مواد بهداشتی)دارند و در فصل دوم به وظايف ساير واحدها مي پردازيم.

فصل اول :چرخه عمليات پخش محصولات و ماد بهداشتی ونحوه نگهداري وثبت در حسابهاي مالي شركت سرمايه گذاري توسعه بازار تجارت كه ازاين به بعد ازآن تحت عنوان شركت ياد مي شود .

جهت دسته بندي ودرك بهتر ،كل عمليات پخش شركت رادر 4 بخش به شكل زير خلاصه وشرح جامعي از وظايف هر بخش رادرذيل مي آوريم :


الف-حسابداري حسابهاي پرداختني (خريد)
ب – حسابداري انبار (نگهداري موجودي )
ج – حسابداري فروش
د – حسابداري دريافت (وصول )

بخش اول :حسابداري حسابهاي پرداختني (خريد)

همانطور كه از نام اين بخش معلوم است دركل وظيفه نگهداري وثبت تمامي حسابهايي كه شركت تعهد پرداخت آنها را عهده دار مي باشد به عهده حسابداري خريد است كه در راس آن خريد محصولات و مواد بهداشتی ويا هرگونه اجناس ديگري كه در حيطه فعاليت اقتصادي شركت است .
1-كالاهائي كه از توليد كنندگان جهت پخش خريداري ميشود طي فاكتور ارسالي از طرف توليد كننده جهت ثبت در حسابهاي مالي به واحد بازرگاني دفتر مركزي ارسال مي گردد.
مديريت بازرگاني( يا به عبارتي در چارت تشكيلاتي شركت مديريت فروش)موظف است پس از ضميمه كردن رسيد انبار مربوط به فاكتور هاكه حاكي از دريافت جنس توسط انبار مركزي ويا انبار مراكز توزيع (درصورتي كه جنس مستقيما از كارخانه به انبار مراكز ارسال شود)مي باشد ،فاكتور ها راجهت ثبت با اخذ رسيد طي صورت خلاصه اي به واحد مالي ارائه نمايد.
حسابداري خريد پس از دريافت فاكتور هاي خريد آنها راباقرارداد موجود (كه حتما بايد يك نسخه از آن در اختيارش باشد)تطبيق وپس از مطابقت در حساب معلق خريد كالا ثبت نمايد ونحوه ثبت سند آن به شكل زير است :
حساب معلق خريد كالا ******
فروشندگان كالا ******

2-يكي ديگر از وظايف حسابداري خريد كنترل مطالبات شركتهاي توليدي وتنظيم بودجه پرداخت (تعهدات)مطابق قرارداد مي باشد.
بدين صورت كه حسابداري بازرگاني ماهانه بايد جدولي تحت عنوان جدول تعهدات تنظيم وبا ارائه آن به مديريت مالي وبا هماهنگي مدير عامل نسبت به پرداخت تعهدات خود اقدام نمايد كه اين تعهدات هم ممكن است بصورت نقدي وهم ممكن است به صورت اسناد پرداختني باشد.
در هر صورت رعايت مفاد قرارداد ا لزامي وهرگونه پرداخت اضافي ممنوع بوده مگر بانظر ودستور مستقيم مديريت عامل .

3-سومين بخش از وظايف حسابداري خريد عبارتست از كنترل حساب توليد كننده ورفع مغايرت براساس برنامه زمانبندي شده وارائه صورت مغايرت باشركت توليدي به مديريت مالي .

 

4- چهارمين بخش از وظايف حسابداري خريد عبارتست از كنترل خريدهاي انجام شده يا به عبارتي كنترل فاكتور هاي خريد با گزارش ماهانه حسابداري انبار كه پايان هر ماه بايد به حسابداري خريد ارائه نمايد وپس از انجام اين كنترل وتائيد ، فاكتورهادر زونكن هاي جداگانه اي بترتيب هر ماه بايگاني مي شود .

5- صدور هرگونه اعلاميه بدهكاري كه حاكي از برگشت از خريدها ويا ضايعات احتمالي مربوط به توليد كننده ويا هزينه هاي حمل ونقل اگر به عهده توليد كننده باشد وموارد مشابه اين جزو وظايف حسابداري خريد است.
حسابداري خريد موظف است باهماهنگي وارتياط مستمر با بخش حسابداري انبار وحسابداري تنخواه و... نسبت به صدور سند حسابداري وارسال اعلاميه به توليد كننده اقدام نمايد.

 

6- كنترل حساب معلق خريد به جهت آنكه رايطه بسيار نزديك ودر حقيقت مستقيمي با حساب توليد كننده دارد واعلام مانده آن به حسابداري انبار وپيگيري موضوع يكي ديگر از وظايف مهم حسابداري خريد مي باشد كه در وظايف حسابداري انبار مفصل در اين مورد بحث خواهد شد .


7- بجز موارد بالا كه همگي مربوط به حسابهاي پرداختني تجاري بود مسئوليت كنترل وثبت اسناد مربوط به حسابهاي پرداختني غير تجاري نيز با حسابداري خريد مي باشد.
بدينصورت كه حسابداري خريد موظف است يك طرف ثبت مربوط به حسابهاي پرداختني غير تجاري كه همان طرف بستانكاري اين حسابها مي باشد راثبت نمايد براي نمونه مثال زير رامي آوريم:
فرض كنيم شركت در قبال خدمات ارائه شده از طريق شركت ياشخص ثالثي مبلغي را بايد به اين شخص بپردازد دراينجا حسابداري خريد سندي راكه صادر مي كند به شكل زير است:حساب هزينه ها *******
حسابهاي پرداختني غيرتجاري *******


شايان ذكر است طرف ديگر يا به عبارتي طرف بدهكار حسابهاي پرداختني غير تجاري توسط واحد پرداخت كه بعدا شرح وظائفش خواهد آمد و به شكل زير ثبت خواهد شد:

حسابهاي پرداختني غير تجاري *******
موجودي نقد وبانك *******

بخش دوم :حسابداري انبار (نگهداري موجودي )

مبحث انبار وانبارداري شامل دوبخش است كه از آن تحت عناوين انبار تعدادي وانبار ريالي ياد مي كنند وهمانطور كه از نام هر بخش معلوم است انبار يا انباردار تعدادي وظيفه نگهداري تعدادي موجودي انبار رابه عهده دارد وانبارداري ريالي موظف است موجودي ريالي انبارها را كنترل نمايد كه غالبا در واحد مالي اين دوبخش به صورت متمركز عمل مي نمايند بااين تفاوت كه مسئوليت نگهداري موجودي تعدادي علاوه بر انباردار مالي مسئولين انبار يا همان انباردارها مي باشند وحسابدار انبار درعين حال كه موجودي تعدادي راكنترل مي كنند مبحث ريالي موضوع رانيز پيگيري مي نمايد درذيل شرح وظايف حسابداري انبار به تفضيل مي آيد:

1- حسابدار انبار طي برنامه زمانبندي شده دقيق ومنظم به صورت هفتگي يا 10روز يك بار بادريافت رسيد انبارها از انباردار مركزي ياانباردار حوزه ها وهمچنين حواله ها يا خروجي كالا هاي صادره نسبت به ثبت آنها درسيستم اقدام خواهد نمود كه اين بخش جزو وظايف انباردار تهدادي مي باشد وبا اين ثبتها موجودي تعدادي انبارها قابل دسترسي وگزارش گيري است .

2- پس از ثبت رسيدهاي وارده يا (خريد)حسابدار انبار نسبت به قيمت گذاري اجناس (رسيدها) وارده اقدام وباتوجه به فعاليت شركت ازروش ميانگين موزون استفاده خواهد شد وپس از قيمت گذاري حسابداري انبار به سادگي مي تواند سند خريد ومصرف ماهانه رابه صورت مكانيزه صادر وبه سيستم مالي انتقال دهد.

شايان ذكر است در بحث قيمت گذاري حتما بايد آخرين اطلاعات در خصوص قيمت اجناس خريداري شده توسط بازرگاني وطي فرمهاي مخصوص كه از آن تحت عنوان فرم شرايط فروش ياد مي شود وحاوي اطلاعات لازم در خصوص قيمت خريد وقيمت فروش است به حسابدار انبار ارائه شود وهرگونه تغييرات ونوسانات قيمت مي بايستي كتبا به واحد مالي ارائه شود .

3-پس از ارسال سند خريد ومصرف حسابداري انبار نسبت به ارائه گزارش خريد ماهانه به تفكيك رسيد انبار اقدام واين گزارش چنانچه در شرح وظايف حسابداري خريد آمد تحويل حسابداري خريد خواهد شد وحسابداري خريد پس از كنترل در صورت وجود مغايرت موارد را جهت پيگيري وبررسي به حسابداري انبار تحويل مي نمايد وحسابداري انبار موظف است در اسرع وقت نسبت به يافتم علت مغايرت اقدام ورفع مغايرت نمايد4-وظيفه ديگر حسابدار انبار عبارتست از كنترل حساب معلق خريد كالا .
حساب معلق خريد كالا حسابي كنترلي مي باشد وبدين صورت ازآن استفاده مي شود كه ما مطمئن شويم به همان اندازه كه توليد كننده براي ما فاكتور صادر كرده است جنس تحويل انبارهاي شركت شده واين حساب در پايان ماه نبايد مانده داشته باشد يا اگر مانده داشته باشد بايد توجيه منطقي براي آن آورد كه اين كار وظيفه حسابداري انبار مي باشد .


دلايلي كه حساب معلق را مانده دار مي كند چند عامل است :
اول آنكه يا حسابداري خريد هنگام ثبت فاكتور اشتباه كرده است.
دوم ممكن است اين اشتباه از طرف حسابداري انبار هنگام قيمت گذاري صورت گرفته باشد.


سوم مي تواند به علت اشتباه توليد كننده در صدور فاكتور باشد يعني توليد كننده خارج از قيمتهاي توافقي يابه صورت عمدي ويا سهوا اشتباه كرده است.
چهارمين دليل كه مااز آن تحت عنوان دليل منطقي ياد مي كنيم عبارتست از تقدم يا تاخر در ثبت تاريخ رسيد با تاريخ فاكتور كه دراين صورت حسابداري انبار با هماهنگي حسابداري خريد مي بايستي فاكتور ها ورسيد انبارهاي مربوطه راشناسائي ودرست معادل مانده موجود در حساب معلق خريد اين رقم را شناسائي كند .


دراينجا باز شايان ذكر است كه همانطوريكه در وظايف حسابداري خريد اشاره شد حسابداري خريد بااعلام مانده حساب معلق به انباردار به پيگيري وگوشزد كردن موضوع فوق به حسابدار انبار كمك مي نمايد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید