تحقیق در مورد اطلاعات خام Data

word قابل ویرایش
42 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

اطلاعات خام Data

 

 

 

یکپارچه سازی فن آوریهای سرویس دهنده کاربرد شبکه و سرویس دهنده پایگاه داده چندگانه افزایش محبوبیت تجارت الکترونیکی بسیاری از شرکت ها را به رجعت به سرویس دهنده های کاربردی برای بکارگیری و مدیریت برنامه های کاربردی شبکه شان بطور مؤثر، متوجه نموده است. این سرویس دهنده های

کاربردی برای ارتباط با یک سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) برای ذخیره و بازیابی اطلاعات ترکیب بندی می کنند. این امر اغلب به این معنی است که برنامه های کاربردی شبکه باید با محیط های «قانونی» کار نماید. در نتیجه، توسعه دهندگان برنامه های کاربردی شبکه متوجه شده اند که کنترلی بر محصول DBMS مورد استفاده برای پشتیبانی برنامه های کاربردی شان ندارند یا نمی توانند پایگاه مورد طراحی را کنترل نمایند. در بعضی موارد، توسعه دهندگان ممکن است متوجه شوند که اطلاعات بحرانی برای برنامه کاربردی آنها در DBMS های چندگانه توسعه یافته توسط فروشندگان نرم افزار متفاوت منتشر می شود. مشکلاتی که توسعه دهندگان برنامه کاربردی تجارت الکترونیکی با آن مواجه هستند:

 

چنین وضعیتی می تواند کشمکش های متعددی تولید کند، یک معماری نرم افزار را در نظر بگیرید که استفاده از (EJBS) جاوا را احضار می کند، که یک مؤلفه فن آوری است که علاقه بسیاری را از طرف جامعه تجارت الکترونیکی بدست آورده است. یعنی وقتی اطلاعات همراه با موضوعات جاوا باید در ماورای مرزهای یک جلسه کاربردی موجود باشند. EJB های موجودیت در اکثر مواقع از یک DBMS منطقی برای چنین مقاصد ذخیره سازی استفاده می کنند. توسعه دهندگان EJB می توانند یکی از دو نوع EJB موجودیت را تولید نمایند: آنهایی که دارای توجه مدیریت شده هستند یا آنهایی که دارای تاکید بر مدیریت می باشند.

مدیریت اغلب توسعه دهنده را از نوشته کد (رمز) دسترسی اطلاعات خام (داده) رها می نماید، در عوض سیستم ای که ظرف EJB را راه اندازی می کند بطور خودکار SQL مناسب رادر صورت نیاز تولید واجرا

می نماید. برعکس، مواد و دانه های موجودیت مستلزم بر آن است که توسعه دهنده که روال های دسترسی اطلاعات خام خودش را کدبندی و حفظ نماید.

این امر اجازه انعطاف پذیری بیشتری را می دهد، اما مستلزم مهارت های برنامه ریزی اضافی است (مثل دانش درباره فن آوری DBMS) و نیازهای کار برای توسعه دانه و آزمایش راافزایش می دهد و از قابلیت حمل خود bear دانه جلوگیری می نماید. متاسفانه، شرکت هایی که قصد دارند از EJB های با موجودیت مدیریت شده ظرف (از این پس موسوم به دانه های موجودیت CMP) برای برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی خودشان استفاده کنند ممکن است با بعضی از موانع مواجه شوند.

 

سرویس دهنده برنامه کاربردی شبکه شرکت انتخاب شده ممکن است DBMS های شرکت مورد انتخاب را نتواند بکار ببرد. بعلاوه، اگر مقررات طراحی یک دانه موجودیت CMP را فرا بخواند که ویژگی های آن باید DBMS های «قانونی» چندگانه را در بر بگیرد، این امر یقیناً پشتیبانی نخواهد شد. درحالیکه کار بر روی هر کدام از این مشکلات امکان پذیر است، آنها می توانند دردسرهای اضافی را موجب شوند و از سرویس دهنده برنامه کاربردی شبکه تا تلاش برای انتقال اطلاعات (پرهزینه) یا بکارگیری یک فرآیند رونویسی اطلاعات را شامل گردند که تاخیر اطلاعات فیلمی کم را پشتیبانی می کند.

 

 

بازنگری یک راه حل بالقوه:

با این حال، راه دیگری موجود است که می تواند چنین کارهای غیرضروری را در بسیاری موارد ارائه کند. این راه شامل بکارگیری فن آوری سرویس دهنده برنامه کاربردی شبکه با فن آوری سرویس دهنده‌ پایگاه داده چندگانه است. این گزارش یک پروژه را شرح می دهد که در آزمایشگاه مانتاترنرا IBM امکان چنین معماری ای را بررسی کرد ونتایج خوبی داشت. پروژه یک سرویس دهنده برنامه کاربردی شبکه را با یک سرویس دهنده پایگاه داده چندگانه (در این حالت تألیف پیشرفته websphere 31º) از (IBM برای پشتیبانی صف آرایی دانه های موجودیت CMP یکپارچه می کند که به منابع داده چندگانه دسترسی دارد. 

 

Deployment

این منابع اطلاعات شامل اطلاعات مدیریت شده موضعی و همچنین اطلاعات ذخیره شده از راه دور در Sybase, oracle, Informi بود. برای ساده سازی موضوعات توسعه و آزمایش یک محیط توسعه یکپارچه شده جاوا در این حالت، Visual Age برای تالیف اداری (Java 3.0) بکار رفت که همراه با سرویس دهنده پایگاه داده چندگانه است. ترکیب این فن آوری ها احتمالات زیر را موجود می آورد: توسعه و صف آرایی دانه های موجودیت CMP که هر کدام از آنها به یکی از منابع اطلاعات زیردسترسی داشتند: اوراکل، یابسیس و اینفورمیکس. چنین دانه هایی بدون نصب نرم افزار مشتری DBM از اوراکل سیابیس یا اینفورمیکس بر روی ایستگاه کاری در حال اجرای Visual Age برای جاوا و Websphere توسعه یافتند.

توسعه و صف آرایی خودکار یک دانه موجودیت CMP که ویژگی های آن برای یک دیدگاه واحد نگاشته شده است جداول اینفورمیکس، سای بیس و اوراکل را شامل می شود. بدلیل مشکل «نگاه روزآمد» که برای هر DBM معقولی متداول است، چنین دانه های موجودیت CMP ای فقط برای خواندن readonly توسعه یافتند.

 

پخش

توسعه و صف آرایی یک دانه موجودیت CMP واحد که ویژگی های آن مستقیماً برای دو جدول نگاشته شده است ، که یکی بطور موضعی توسط یک سیستم DB2 DataJoiner و دیگری از راه دور توسط یک سیستم ایتفورمیکس مدیریت می گردد. این دانه کاملاً فعالیت های خواندن نوشته را پشتیبانی کرد و Data Joiner بطور خودکار فرایند انجام دو مرحله ای را مدیریت می نماید تا یکپارچگی تراکنش اساسی را تضمین نماید هنگامی که یک روش دانه باعث گردید که فعالیت های نوشته پایگاه داده رخ دهد.

توسعه و صف آرایی خودکار یک سلسله مراتب از دانه های موجودیت CMP که ویژگیهای آن برای یک جدول واحد نگاشته شد توسط هر کدام از منابع اطلاعات زیر مدیریت گردید: Sybase, Oracle,
DB2 Data Joiner یا Informix. توجه نمایید که تعداد این توانایی ها امروزه بدون کارها ومقررات ارجاع شده در بخش قبلی، موجود نمی باشند. (مشکلات جاری که توسعه دهندگان برنامه کاربردی تجارت الکترونیکی با آن مواجه هستند را ملاحظه کنید). بویژه با ترکیب کردن websphere , DB2 Data Joiner توسعه دهندگان EJB به یک سری از منابع اطلاعات دسترسی می یابند.بعلاوه، منافع تصور شده توسط ترکیب یک سرویس دهنده برنامه کاربردی شبکه با یک سرویس دهنده پایگاه داده چندگانه میتواند برای سایر گزینه های طراحی برنامه کاربردی Java انتظار برود که شامل سایر شکل های EJB، صفحات سرویس دهنده جاوا

(JSP)  اوسرولت های جاوا می باشد. برنامه نویسانی که این فن آوری ها را بکار می برند فراخوانی های ارتباط پایگاه داده جاوا (JDBC) را می نویسند تا تراکنش های پایگاه داده را کنترل نمایند. یک سرویس دهنده پایگاه داده چندگانه می تواند کار توسعه را زمانی ساده نماید که برنامه نویسی ها به دسترسی به

اطلاعات ذخیره شده در DBMS های چندگانه نیاز دارند. این کار توسط ارائه یک SQL APT، شفافیت موضعی ودر بعضی موارد جبران عملیاتی انجام می گیرد. بعلاوه، پیوندهای پایگاه داده چندگانه و اتحادیه ها می تواند بدون ارتباط دستی با هر منبع اطلاعات اجرا شود و اطلاعات ضروری بطور انفرادی از هر منبع بازیابی گردد و این اطلاعات در بعضی ساختارهای اطلاعات مدیریت شده کاربردی موقتاً ذخیره گردد و منطق ضروری برای ادراه یکپارچگی اطلاعات همراه با یک پیوند یا

عملیات واحد کدگذاری گردد. چنین کاری بطور خودکار توسط سرویس دهنده پایگاه داده چندگانه اداره می شود که یک تصور تک مکانیSingle site  از DBMS های توزیع شده فیزیکی و غیرقابل مقایسه را ارائه می نماید. البته، مانند هر معماری نرم افزار  دیگری، معماری شرح داده شده دراین گزارش دارای مزایا ومعایب خودش است. مزایای اصلی قبلاً در صفحات قبلی خلاصه شده اند. شاید عیب اصلی این معماری پیچیدگی اجرایی DBMS اضافی باشد. بویژه استفاده از یک

سرویس دهنده پایگاه داده چندگانه نیاز برای یک محیط پایگاه داده توزیع شده را ایجاب می کند تا ترکیب بندی و نگهداری شود یعنی یک تلاش ای که به بهترین وجه با پرسنل ماهر در طراحی پایگاه داده، مدیریت پایگاه داده و مدیریت شبکه انجام می گیرد. بااین حال برای سازمان هایی که بطور معمول از DBMS های چندگانه برای ذخیره کردن اطلاعات بحرانی استفاده می کنند، چنین مهارت هایی احتمال دارند که به هر حال موجود باشند.

 باقیمانده این گزارش پروژه را به تفصیل فنی بیشتر شرح می دهد و محیط نرم افزار را ذکر نموده و مراحل لازم برای توسعه و صف آرایی موجودیت CMP بحث شده قبلی را شرح می دهد. با این حال، قبل از ورود به این جزئیات ، این گزارش یک بازنگری از فن آوری های اصلی را برای خوانندگان ناآشنا با سرویس دهنده های پایگاه داده چندگانه، سرویس دهنده های برنامه کاربردی شبکه و EJB ارائه می کند.

 

مقدمه ای بر فن آوری های کلیدی (اصلی):

درک سرویس دهنده های پایگاه واحده چندگانه به سرویس دهنده های

برنامه کاربردی شبکه، و EJB ها برای درک بخش های بعدی در این گزارش بحرانی است. بخش های زیر یک بازنگری جزئی از چنین موضوعاتی را فراهم می کند به اطلاعات دقیق تر می توانند با مراجعه به مراجع فهرست شده در کتاب شناسی بدست می آید. خوانندگان قبلاً آشنا با این فن آوریها تشویق می شوند تا این بخش را نادیده گرفته و خواندن درباره «معماری نرم افزار» بکاررفته توسط این پروژه را آغاز کنند.

 

سرویس دهندگان پایگاه داده چندگانه

یک سرویس دهنده پایگاه داده چندگانه مثل Data Joiner DB2 از IBM یک رابط برنامه ریزی برنامه کاربردی واحد (API) برای منابع اطلاعات چندگانه را فراهم می کند. این منابع اطلاعات ممکن است بر روی سکوهای سیستم عملیاتی و سخت افزار متفاوت اجرا گردد و ممکن است توسط فروشندگان متفاوت توسعه یابند و ممکن اس از API های متفاوت «بومی» استفاده کنند (شامل دیالکیت های SQL متفاوت). برنامه نوبس ها از سرویس د هنده پایگاه داده چندگانه برای کار در

سطح بالاتر انتزاع نسبت به سایر موارد احتمالی استفاده می کنند هنگامی که سرویس دهنده یک تصویر تک مکانی از اطلاعات غیراقبل قیاس فیزیکی را ارائه می کند استفاده از نام مستعار برای جداول به برنامه نویس ها شفافیت موضعی را پیشنهاد می کنند، و نیاز برای دانستن عمل اطلاعات مطلوب را بطور دقیق حذف می کند. جبران عملیاتی می تواند تفاوت های بین فروشندگان مختلف DBMS را بپوشاند و توانایی هایی را شبیه سازی می کنند که توسط یک DBMS

مفروض به طور بومی پشتیبانی نمی شوند. پیوندهای چندمکانی unions و یکپارچگی اطلاعات از منابع چندگانه را موجب می شوند و پردازش دو مرحله ای میتواند یکپارچگی تراکنش را تضمین کند هنگامی که عملیات DBMS های چندگانه را شامل می شود. یک معماری سرویس دهنده‌پایگاه داده چندگانه نمونه در شکل زیر نشان داده می شود. دراین سناریو، برنامه نویس های جاوا می توانند برنامه های کاربردی بر پایه جاوا را بنویسند که با سرویس دهنده ارتباط یابند. این سرویس دهنده ، به نوبه خود، با منابع اطلاعات پشتیبانی شده توسط فروشندگان مختلف بر روی سکوهای مختلف پشتیبانی می گردد.

در نتیجه، برنامه های کاربردی JDBC میتواند به هر کدام یا تمام این منابع اطلاعات بدون نیاز به یادگیری API بومی از هر منبع اطلاعات توسط برنامه نویس کاربردی بدست آید. بعلاوه، نمایش ها می توانند برای دربرگرفتن اطلاعات از منابع چندگانه برای ساده کردن موضوعات یکپارچه سازی اطلاعات برای برنامه های کاربردی فقطظ خواندنی ایجاد گردد.

 

پشتیبانی منبع اطلاعات و عمل تولید میتواند از پیشنهادی به پیشنهادی دیگر فرق کند. DB2 Data Joinert V2.1 ، برای مثال، تمام اعضای خانواده IBM DB2 ، سرویس دهنده SQL میکروسافت، اوراکل، RDB اوراکل، سای بیس، سای بیس انی ور، اینفورمیکس آن لاین، و سایر موارد را پشتیبانی می کند. بعلاوه، بدلیل اینکه  DB2 Data Joiner  یک نسخه گسترده از محصول DB2 پایه است، قادر به ذخیره کردن و مدیریت نمودن اهداف اطلاعات موضعی اش از قبیل جداول، نمایش ها ، و نمایه ها یا شاخص ها indexes می باشد. بهینه سازی آن برای در نظر گرفتن طبیعت توزیع یافته فیزیکی و غیر قابل قیاس محیط آن طراحی می شود طوری که یک استراتژی دسترسی اطلاعات موثر بتواند برای هر پرس و جو  quaryانتخاب گردد.

 

سرویس دهنده های کاربرد شبکه:

سرویس دهنده های کاربرد شبکه به شرکت ها کمک می کنند که منطق تجارت طرف سرویس دهنده را مدیریت وصف آرایی کنند. این منطق ، نوعاً به زبان جاوا نوشته می شود و اغلب برای پشتیبانی برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی چند –ردیفی امری حیاتی است.  منطق می تواند از طریق یک سری از فن آوری های طرف سرویس دهنده بیان شود، شامل صفحات سرویس دهنده جاوا (JSP)، سرویس های جاوا، و EJB ها. با طرح ریزی برای اجرای منطق تجارت مناسب بر روی سرویس دهنده، شرکت ها می توانند به کار برد مجدد کد کمک کنند وایمنی بیشتری بر روی منابع تجاری بحرانی بدست آورند، و سرویس دهنده های قدرتمندی را برای کار محاسباتی شدید استفاده کنند و ابزارها را برای کمک به متعادل کردن بار کاری، تنظیم عملکرد و تشخیص مشکل بکار گیرند. شکل زیر یک نمونه معماری سرویس دهنده برنامه کاربردی شبکه را نشان می دهد. دراین سناریو، مشتریانی که یک سری از سکوها را اجرا می کنند ممکن است به یک

سیستم سرویس دهنده برنامه کاربردی به اشتراک گذارده شده دسترسی می یابند بر روی این سکو یک سرویس دهنده شبکه HTTP (مثل Apache یا HTTP) و یک سرویس دهنده برنامه کاربردی شبکه (مثل Web sphere) نصب شده است. سرویس دهنده برنامه کاربردی شبکه انواع فن آوری بر پایه جاوا را پشتیبانی می کند، از قبیل EJB ، که اعمال مناسب را در پشتیبانی برنامه های کاربردی مشتری انجام می دهد. در بین این اعمال ممکن است دسترسی به منابع

اطلاعات از راه دور یا محلی از یک سری از فروشندگان را نام برد. ترکیب بندی دسترسی منبع اطلاعات محلی به یک DBMS را نشان می دهد. همانطور که خواننده ممکن است انتظار داشته باشد توانایی های سرویس دهنده های برنامه کاربردی شبکه از محصولی به محصول دیگر تغییر می کند. تألیف پیشرفته سرویس دهنده برنامه کاربردی Web Sphere در این پروژه استفاده گردید.

و سرویس ها، XML, EJB, JSP دسترسی به DB2 یا Oracle DBMS  ،امکانات مثبت گردش کار logging و جستجو کردن نکاربرد سایت محل، و یک سری از کارهای دیگر را پشتیبانی می کند.

 

EJB ها:

EJB ها مؤلفه های نرم افزار طرف سرویس دهنده هستند که بامشخصات توسعه یافته توسط میکروسیستم های سان مطابقت دارد. این مشخصات  یک مجموعه حداقل از رفتارها را برای EJB ذکر می کنند و منطق تجارت را در یک شیوه ای محصور می نماید که توسعه برنامه کاربردی را ساده می کند و به افزایش احتمالات کمک می نماید. EJB ها ممکن است مستقیماً از برنامه های کاربردی Java  طرف مشتری با استفاده از پروتکل ها Rmi/Hop بطور مستقیم یا بطور

 

غیرمستقیم از مشتریان Web دسترسی یابد که با یک سرویس دهنده وب از طریق HTTP ارتباط برقرار می کنند و یک سرولت یا JSP را فرا می خوانند که به نوبه خودش به EJB دسترسی می یابند. شکل زیر هر دو روش را نشان می دهد. در صف آرایی، EJB در ظرف هایی باقی می مانند که یک سری از سرویس ها را فراهم می کنند، که اکثر آنها در این گزارش بحث خواهدد شد. با این حال ، ما قبلاً به یک  عمل بحرانی اشاره کرده ایم که ممکن است توسط ظروف مدیریت گردد: پشتیبانی برای مخالفت. انواع معین EJB بویژه دانه های موجودیت مدیریت شده توسط ظرف، یا دانه های CMP متکی بر ظرف EJB برای اجرا و مدیریت

دسترسی به منبع اطلاعات هدف می باشد . این امر توسعه دهندگان EJB را از نوشتن روال های  دسترسی اطلاعات رها می کند و می تواند احتمال DBMS  دانه های آنها را کمک نماید. Websphere مجریان را قادر می سازد تا ظرف های چندگانه را ایجاد کنند، که هر کدام از آنها ممکن است میزبان یک یا چند EJB باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 42 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد