دانلود مقاله کاربرد حبابهای کلوئیدی افرونی به عنوان سیال حفاری

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان

مقدمه

کاهش فزاینده دسترسی آسان به منابع نفت خام باعث شده است که تمرکز صنایع نفت وگاز به سمت بهره برداری از نفت سنگین و استفاده از مخازن تخلیه شده تغییر کند قوانین سخت گیرانه بعلاوه افزایش تقاضای جهانی نفت باعث افزایش تمرکزها به سمت تکنولوژیهای بهبود دهنده ی تولید شود . یک راه بسیار مهم برای کاهش هزینهها و بالابردن استانداردها ارتقای تکنولوژیهای حفاری و استفاده از روشهای نوین حفاری میباشد و برای ارتقای تکنیکهای حفاری بهبود و بهینه سازی در تکنولوژی سیال حفاری الزام آور است . به خصوص در حفاری مخازن تقریبا تخلیه شده (مخازنی که فشار پایینی دارند و به اواخر عمر خود رسیدهاند .) نوع خاصی از سیال حفاری مورد نیاز است . علاوه بر کاربرد در مخازن کم فشار در بهره برداری از چاههای افقی و چند جانبه نیز استفاده از سیالات حفاری بهبود یافته ضروری به نظر میرسد(. (kuru 2010

رایج ترین روش حفاری بالاتر نگه داشتن فشار گل از فشار سازندی است . لازم به ذکر است که حفاری به این روش نیز مشکلات

×دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت-حفاری، دانشگاه صنعتی شریف، ایران 1

دانشجوی دکتری مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران2

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ایران 3

1

زیادی را دارد، اگر فشار سیال حفاری در دهانه چاه خیلی بیشتر از فشار سازندی باشد سیال حفاری به درون سازند نفوذ میکند که باعث مسدود شدن خلل و فرج سنگ و وقوع آسیب سازندی میشود. از مشکلات دیگر میتوان به مشکل گیر لولههای حفاری که به گیر ناشی از اختلاف فشار معروف است اشاره کرد. بنابراین برای حذف مشکلات مذکور استفاده از تکنیک حفاری به روش زیر تعادلی توصیه میشود .در این روش فشار سیال حفاری پایین تر از فشار سازندی نگه داشته میشود بنابراین به سیال سازند اجازه داده میشود در زمان حفاری چاه تولید گردد .یکی از مزایای حفاری به این روش این است که دیگر احتمال نفوذ سیال به درون سازند و ایجاد آسیب سازندی از بین میرود . اما حفاری به این روش گران است زیرا نیاز به یک سری تجهیزات مخصوص برای مخلوط کردن هوا با گل دارد . همچنین به دلیل امکان ایجاد فوران از لحاظ ایمنی هم مشکلاتی دارد که به افزایش هزینهها و تامین ایمنی کارکنان میتوان اشاره کرد . مشکل دیگر این روش ناپایداری دیواره چاه به دلیل کمتر بودن فشار سیال حفاری از فشار سازندی میباشد .بنایراین ضرورت استفاده از سیالات افرونی به دلیل موارد ذکر شده در بالا اهمیت دو چندانی پیدا می کند.(( Shivhare2011

در ادامه مروری خواهیم داشت بر کارهایی که در این زمینه صورت گرفته است:

افرون برای اولین بار در سال 1987 توسط سبا معرفی شد. افرون یک کلمهی یونانی است. که به معنای حباب میباشد. بنابراین سبا میکروحبابهای شبیه حباب با خصوصیات شبه کلوئیدی را برای افرون تعریف کرد. افرونها حبابهای ریزی هستند که اندازهی آنها بین 10 تا 100 میکرون است. سبا متذکر شده است که جالب توجهترین خصوصیت این میکروحبابها، ماهیت غیرپیوستهی4 آنها میباشد. کوششهای فراوانی جهت تعیین خصوصیات افرون انجام شده است.


شکل 1 ساختار حبابهای معمولی

4 Non coalescence nature

2

×کنترل فیلتراسیون :

به منظور کنترل فیلتراسیون در سیالات حفاری رایج، از جامدات و یا پلیمرها بهره گرفته میشودو با ایجاد یک کیک گل بر روی دیوارهی چاه از نفوذ صافاب گل به سازند ممانعت به عمل آید. در سیستم سیالات حفاری افرونی، میکروحبابهای حاصل شده نقش جامدات پل زن را داشته ولی به جای ایجاد کیک گل، با مسدود سازی منافذ سازند منجر به کاهش فیلتراسیون و آسیب سازند می-شوند.((Brookey2008 .بروکی استفاده از سیالی را که تنش واروی5 بالایی داشته باشد و با افزایش تنش به آن، رقیق شود را مناسب استفاده برای سیالات حفاری افرونی دید. لذا پلیمری که این خاصیت را به سیال حفاری بدهد را پیشنهاد داد. با توجه به ویسکوزیتهی بالایی که سیالات حفاری افرونی در نرخهای برش پایین دارند، همانند یک جامد پلزن عمل کرده اما برخلاف جامدات رایج، با توجه به شکل پذیر بودن میکروحبابها، این سیال توانایی عایق کردن شکافها و حفرات را نیز دارد. وی از مواد اضافی دیگری نیز جهت کنترل فیلتراسیون مورد استفاده قرار داد. به این منظور او از یک پایدارکنندهی حرارتی اولیگوساکارید که به صورت خیلی مؤثر فیلتراسیون را کنترل میکرد بهره برد که این ماده LSRV را نیز افزایش داد. همچنین هرزروی اسپارت6 را نیز به خوبی کنترل کرد. (هرزروی اسپارت،میزان فیلتراسیونی است که قبل از تشکیل کیک گل وارد سازند میشود). گروکوک و همکارانش (2003)، تستهای کاملی را به منظور آنالیز فیلتراسیون بر روی محیطهای متخلخل متفاوتی انجام دادند. در نمونههایی که مغذه از جنس لایمستون با تراوایی بالا بود، اولین اثرسیالات حفاری افرونی بر روی این نمونهها کاهش هرزروی اسپارت بود. در مغزههایی که دارای تراوایی کمی بودند، نرخ فیلتراسیون کاهش بیشتری یافت. در ماسه سنگهایی که دارای تراوایی بالایی بودند، سیالات حفاری افرونی مورد استفاده قرار گرفتند ونتایج نشان دهندهی این بود که این سیال توانایی آن را دارد که فیلتراسیون را حتی در محیطهای متخلخل با تراوایی بسیار زیاد را نیز کنترل کند که این همان توانایی مسدود سازی سیالات افرونی نامیده میشود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله آنالیزانجام فرایند مدیریت پسماند سیالات حفاری ( روش تثبیت و پایدارسازی کنده های حفاری ) در میادین نفتی جنوب غرب ایران

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهامروزه در مناطق مختلفی از جهان در دریا و خشکی به منظور دستیابی به ذخایر نفت وگاز عملیات حفاری صورت می گیرد. در صنعت حفاری، در حین حفاری از مواد مختلفی استفاده می شود. از جمله مشکلاتی که امروزه صنایع نفت با آن مواجه هستند، آلودگی های ناشی از پسماندهای حفاری چاههای نفت و گاز میباشد. که برخی از آنها سمی بود ...

دانلود مقاله آنالیز انجام فرایند مدیریت پسماند سیالات حفاری ( روش تثبیت و پایدار سازی کنده های حفاری ) در میادین نفتی جنوبغرب ایران

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
چکیدهاز جمله مشکلاتی که امروزه صنایع نفت با آن مواجه هستند ، آلودگی هاي ناشی از پسماندهاي حفاري چاههاي نفت و گاز میباشد. قوانین زیست محیطی موجود، شرکت ها و کارخانجات را ملزم به کاهش اثرات منفی زیست محیطی این پسماندها کرده است. یکی از مهمترین عوامل در کاهش اثرات منفی زیست محیطی پسماندها مدیریت صحیح آنها میباشد ...

دانلود مقاله بررسی معضل حفاری سازندهای شیلی و مارنی و طراحی سیال مناسب در میدان نفتی مارون

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
مقدمه یکی از حساسترین بخشهای عملی ات حفاری انتخاب یک سیستم گل با ترکیبی مناسب می باشد. لازم به ذکر است که گل مورد استفاده جهت آغاز حفاری در محلهای مختلف متفاوت است که بسته به سنگشناسی لایهها می-تواند حتی شامل آب نیز باشد. در برخی نواحی، برای حفاری لایه های شن و قلوه سنگ کم مقاومت، استفاده از گل تقریباً غلیظ ...

مقاله کاهش هرزروی گل حفاری با استفاده از سیالات حفاری افرونی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کاهش هرزروي گل حفاري با استفاده از سیالات حفاري افرونی چکیده بیشتر مخازن نفت و گاز دنیا تولید قابل ملاحظهاي داشته و سریعاًیا در حال تخلیه شدن منابع هیدروکربنی خود هستند. سازندهاي موجود در بالا و پایین سازندهاي تولیدي و تخلیه شده فشار حفره بیشتري داشته و جهت حفاري و پایدار بودن دیواره چاه نیازمند سیال حفاري ...

مقاله کاربرد PIV با نور سفیددر بررسی تأثیر تنگ شدگی جانبی بر تخلیه گزینشی سیال لایه بندی خطی شده

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کاربرد PIV با نور سفیددر بررسی تأثیر تنگ شدگی جانبی بر تخلیه گزینشی سیال لایه بندي خطی شده چکیده PIV یا Particle Image Velocimetery روشی تمام میدانی و غیر مخرب براي تعیین میدان سرعت لحظه اي یک سیال در حال حرکت می باشد. در این روش ذرات ریز ...

مقاله اثرات زیست محیطی سیالات حفاری

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثرات زیست محیطی سیالات حفاري چکیده در طی سالیان اخیر با افزایش رشد حفر چاه هاي نفت و گاز توسط شرکت هاي حفاري در ایران افزایش بی رویه آلودگی محیط زیست را به همراه داشته است. در طی یک عملیات حفاري از ابتدا تا پایان آن چند نوع آلودگی درگودال هاي آتش و گل (جهت دفع پسماندها، مواد زائد و کنده هاي حفاري)، نفوذ ...

مقاله افرونهای کلوئیدی گازی و کاربرد آن در حفاری چاههای نفت

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
افرونهاي کلوئيدي گازي و کاربرد آن در حفاري چاههاي نفت چکيده : حبابهاي پايدار با ابعاد ميکروني اولين بار توسط پروفسور سبا توليد گرديدند. اين حبابها به افرونهاي کلوئيدي گـازي موسومند و کاربردهاي فراواني در زمينه هاي مختلفي دارند. از جمله کاربردهاي آنها در زمينه بيوتکنولوژي ، محـيط زيست و حفاري چاههاي نفت و ...

مقاله بررسی نقش پتاسیم کلراید و پلیمر PHPA بر ویژگیهای جریانی و عملکرد سیال حفاری در کاهش تورم شیلها

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نقش پتاسیم کلراید و پلیمر PHPA بر ویژگیهای جریانی و عملکرد سیال حفاری در کاهش تورم شیلها چکیده سازندهای شیلی در حفاری، در حضور آب به سرعت دچار تورم و ریزش شده و مشکلاتی مانند ناپایداری دیواره چاه، چسبیدگی لولهها و توپی شدن مته را پدید میآورند. با وجود عملکرد خوب سیالات حفاری پایه روغنی در رفع مشکلات ...