تحقیق در مورد آفات و بیماریها

word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

آفات و بیماریها

Bark beetles

لارو چندین کونه از این سوسکها بر روی بوته هایی که به تازگی خشک شده و مرده اند قادر به زندگی است و از آنها تغذیه می کند. عموماً در بافتهای زیر پوستی در گیاه فعالیت انجام می دهد. شبکه هایی که توسط کرم حشره در روی چوب نارون ایجاد شده در شکل قابل مشاهده است . در تمام سال امکان مشاهده این بیماری وجود دارد . برای کنترل شاخه و برگهای از بین رفته و مرده از اطراف گیاه جمع آوری شود و چک کنیم که بیماری دیگری مثل قارچ عسلی که سبب تضعیف درخت و مستعد کردن ابتلا به این آفت می شود در درخت وجود نداشته باشد.

شفافیت گیاه water logging

شاخ و برگ گیاه زرد شده و سپس پژمرده می گردند مخصوصاً اگر مشکل کم آبی نیز وجود داشته باشد . ولی اگر شرایط محیطی گیاه بهبود یابد و اب مورد نیاز گیاه نیز تأمین شود امکان بازگشت گیاه به شرایط اولیه وجود دارد اینجا روی سیکلامن در عکس نشان داده شده است.

Grey mould

قسمتهایی که رنگدانه های خود را از دست داده بر روی ساقه گیاه ظاهر شده (اینجا در عکس بر روی گیاه گل رز نشان داده شده) و حالت کمربند مانندی دور ساقه ایجاد کرده و سبب die back (قسمتهای بالا خاک در گیاه مثل ساقه و برگ از بین می رود ولی ریشه سالم است) می شود عامل بیماری قارچی است. قارچهای کرکدار خاکستری و همچنین هاگ قارچهای سیاه امکان رشد بر روی قسمتهای آلوده را دارند. ساقه های نرم و توکدار مستعدتر برای آلودگی به این بیماری هستند. هاگ این قارچها توسط هوا یا آب و یا باران منتشر می شوند. کنترل این بیماری سخت است زیرا گستردگی قارچها زیاد است. می توان از قارچ کشهایی مثل carbendazim برای مقابله با این بیماری استفاده کرد.

Honey fungus

سیلسیوم این نوع قارچ خامه مانند و سفید است و بوی تندی دارد. در لایه زیر پوست و ساقه تنه و ریشه هیا گیاه گسترش می یابد. چوب زیر پوست رنگدانه های خود را از دست می دهد و بی رنگ می شود رنگدانه های برگها از بین رفته و برگها پژمرده می شوند. گیاهان زیادی امکان ابتلا به این نوع قارچ را دارند. گیاه ممکن است die back (شاخه ها و برگها از بین رفته و فقط ریشه سالم می ماند) کند. روش شیمیایی خاصی برای مقابله با این بیماری وجود ندارد. فقط باید گیاهان آلوده نابود شوند و ابزاری که برای این کار استفاده می شود کاملاً مورد شستشو قرار گیرند تا از شیوع این قارچ جلوگیری شود و همچنین سعی شود تا مدتی از کشت گیاهان مستعد به این قارچ جلوگیری شود.

پوسیدن گیاه بر اثر رطوبت زیاد – Damping off

جوانه های گیاه از بین رفته (در عکس روی نوعی کاهو نشان داده شده است) ساقه ها رنگداه های خود را از دست داده و حالت چروکیدگی پیدا می کنند و معمولاً در گیاهانی که در آب شناورند و یا به حدی آبیاری شده اند که در آب غوطه ورند و یا رطوبت زیاد هوا این حالت رخ می دهد. امکان ظهور قارچهای سفید نیز وجود دارد. عموماً در اواخر زمستان و بهار این حالت رخ می دهد و قابل مشاهده است.

Weed killer damage – Broad leaved

برگها نازک و فنجانی شده و رگبرگها حالت موازی به خود می گیرند (اینجا روی برگهای سوزنی کاج که شکل طبیعی خود را از دست داده اند نشان داده شده) دمبرگ و ساقبه به حالت پیچ خورده در می آیند. اوایل تا اواسط تابستان امکان مشاهده این علایم وجود دارد.

Respberry Cane spot(تمشک)

لکه های ارغوانی با مراکزی سفید – نقره ای بر روی ساقه گیاه ظاهر می شوند.
برآمدگیهایی به رنگ کهربایی ایجاد شده و صمغی که شبیه شیره گیاهی است در محل های آلوده قابل مشاهده است. لکه ها سبب ایجاد شکاف و خشک شدن ساقه می شوند. برگها و گلها نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. اوایل تابستان تا پاییز امکان مشاهده این نشانه ها وجود دارد. راه کنترل : نابودی شاخه ها و گیاهان آلوده است.

Bacterial canker

قسمتهایی از پوست درخت پهن شده به نسبت گذشته و سمت جلو پیشرفت کرده و برآمدگیهایی به رنگ کهربایی ایجاد می کنند. صمغی که شبیه شیره گیاهی است در نزدیکی محلهای آلوده قابل مشاهده است . شاخ و برگها ریزش می کنند و غنچه ها توانایی بازشدن ندارند. این بیماری به دور بعضی از ساقه های منشعب تولید حالتی شیه کمربند را کرده و سبب خشک شدن آنها می شود. در بهار تا پاییز امکان مشاهده این بیماری بر روی گیاه وجود دارد. برای کنترل و مقابله از قارچ کشهایی که به صورت copper – Based هستند یک بار در انتهای تابستان و یک بار دراوایل پاییز و همچنین اواسط پاییز استفاده شود.

Beech bark disease(راش)

قسمتهای کوچکی از پوست می میرند و به سمت داخل فرو می روند. مواد قیر مانندی در سطح پوست گیاه ظاهر می شود و امکان گسترش بیماری زیاد است. سبب زردی و مرگ شاخه های آلوده می شود.

Seiridium canker

شاخ و برگ درخت زرد شده و از بین می روند (اینجا بر روی سرو نشان داده شده است) در هجوم سنگین این بیماری پوست درخت سخت و زمخت می شود و حالتی مثل کمبربند بر دور ساقه ایجاد می کند. در پاییز و زمستان امکان ظهور این بیماری وجود دارد. عامل بیماری قارچی و راه مبارزه شیمیایی هنوز کشف نشده است. فقط باید شاخه ها و گیاهان آلوده را جداسازی و نابود نمود.

Smut

برجستگیهای تاول مانندی بر روی ساقه گیاه ظاهر می شود. (اینجا بر روی گیاه Trollius نشان داده شده است) بر روی جوانه ها توده ای پودری و سیاه رنگ ایجاد می شود. اگر برجستگیهای تاول مانند زیاد شوند، ساقه درخت خشک می شود. عامل این بیماری قارچی است .
در تابستان عموماً مشاهده می شود (عوامل بیماری) .
راه مقابله و کنترل
۱) جمع آوری برگها و گیاهان مرده از اطراف گیاه مورد نظر
۲) در صورت امکان انتقال گیاه به مکانی دیگر
هرس ضعیف و بد poor pruning

در نوع هرسی که در شکل بر روی درخت توسکا صورت گرفته، قسمت قطع شده از درخت خیلی نزدیک به تنه بوده و زخم نتوانسته به صورت کامل التیام یابد و عوامل بیماری زا توانسته اند وارد زخم شد دو وضع آنرا وخیم تر کنند.

Rose root Aphid- eggs

شته های سیاه – قهوه ای و بزرگ در پاییز از طرف ریشه به سمت بالا حرکت کرد و بر روی شاخ و برگ گیاه تخم گذاری می کنند. تخمها در ابتدا قهوه ای ولی بعد از مدتی به رنگ سیاهی که می درخشد در می آیند . تخمها در پاییز و بهار بر روی گیاه دیده می شوند.

Fire bilight

آلودگی در سطح پوست گیاه گسترش پیدا کرده و امکان مشاهده صمغ باکتریایی نیز وجود دارد. (اینجا در عکس بر روی درخت گلابی نشان داده شده) . چوب قسمت زیرین پوست به رنگ قهوه ای مایل به قرمز در آمده . گلها و برگهای مجاور آنها نیز خشک می شوند. اواخر بهار و تابستان امکان ظهور این بیماری وجود دارد. عامل بیماری باکتریایی بوده و فقط باید گیاهان آلوده را نابود کرد.

Woolly Aphid

شپشک سفید و کرکداری بر روی شاخه های گیاه ظاهر می شود. مخصوصاً در شاخه هایی که به تازگی هرس شده اند و یا دارای زخمهایی بر روی پوستشان هستند در شاخه های جوان در محلهایی که شته ها از آن تغذیه می کنند برآمدگیهایی ایجاد می شود. اواسط بهار تا اواسط پاییز امکان ظهور این بیماری بیشتر است. برای مقابله و کنترل می توان از اسپری کردن سمومی چون pirimicarb – pirimiphos – methyl استفاده کرد (در اواخر تابستان)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 27 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد