whatsapp call admin

مقاله بهداشت ادوات و ماشین های کشاورزی راهی موثر در مبارزه با علف های هرز و بیماریها

word قابل ویرایش
4 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

بهداشت ادوات و ماشین های کشاورزی راهی موثر در مبارزه با علف های هرز و بیماریها
چکیده
با توجه به پیشرفت کشاورزی مکانیزه در کشورهای در حال توسعه کشت محصولات مختلف نیاز مبرم و ضروری به ادوات کشاورزی متنوع احساس می شود که برای داشتن یک مزرعه شاداب و پاک و به تبع آن محصول سالم و مرغوب استفاده از ادوات مکانیزه و سالم و عاری از وجود هرگونه علف هرز، یماریها وآفات ضروری به نظر می رسد این امر مستلزم انتقال دانش و آموختههای کشاورزی به کشاورزان با اجرای کلاسهای ترویجی توسط متخصصین می باشد. که در این مقاله سعی شده است راهکارهای مقابله با آفات و بیماری هایی که توسط ادوات و ماشین های کشاورزی در مراحل کاشت ، داشت و برداشت به مزرعه منتقل می شوند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
واژه های کلیدی: بهداشت ، مکانیزاسیون ، علف هرز، بیماری ها.

مقدمه
با توجه به افزایش بی رویه جمعیت در جهان و تامین غذای مورد نیاز آنها از محصولات کشاورزی و دامی و فرآورده های آنها لازم است اولا خود کشاورزان و دوما محصولات تولیدی، سالم و بهداشتی باشند و این روند میسر نخواهند شد مگر با تدابیری که از طرف کشاورزان و مسئولین اتخاذ گردد تا نهایت مطلوب نائل آید. در ساخت ادوات کشاورزی تنوع زیادی بکار رفته و هر روز بر تکمیل و تجهیز کردن ادوات کشاورزی اهتمام بیشتری بکار می رود. مثلا در هر زراعتی چه باغی و چه زراعی ادوات مختص به خود را طلب می کند و برای رسیدن به کشاورزی پایدار، استفاده از ادوات نو و سالم خواست جامعه کشاورزی است و با راهکارهای مناسب میتوان جامعه کشاورزی را با این وسایل نو و به روز شده آگاه کرده و با آنها آشنا سازیم تا مزرعه مکانیزه و با عملکرد بالا داشته باشیم . به همین منظور بهداشت کشاورزان و ادوات کشاورزی را از ارکان تهیه غذای سالم دانست که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. ادوات کشاورزی را می توان از لوازم اولیه و مورد نیاز تمام زراعت ها بشمار و استفاده از آنها را جزء ضروریات به حساب آورد. هدف از نگارش این مقاله آشنایی با روشهای بهداشت ادوات و ماشین های کشاورزی و همچنین راهکارهای مناسب جهت مقابله با بیماری ها و رشد علفهای هرز در سطح مزارع می باشد.
مواد و روشها
برای داشتن یک مزرعه شاداب و پاک و به تبع آن محصول سالم و مرغوب استفاده از ادوات مکانیزه و سالم و عاری از وجود هرگونه علف هرز، بیماریها وآفات ضروری می باشد. که آفات و بیماری های خاکزی، قارچ ها، تخم آفات ، نماتد که از طریق ادوات و ماشین های کشاورزی وارد مزارع می شود را عنوان کرد. که در این بخش به راههای انتقال آفات و بذر علف های هرز به مزرعه در مراحله قبل از کاشت ، مرحله داشت و مرحله برداشت می پردازیم .
ادوات در ارتباط مستقیم با خاک و خاشاک و بذرهای علف های هرز و آفات و بیماری ها میباشند و در حین عملیات آماده سازی و کاشت محصولات مختلف تمام اجرای ادوات دنباله بند و سوار کشاورزی یک رابط و گسترش دهنده علف های هرز و آفات و بیماریها در مزرعه هستند. و اگر بهداشت قبل از ورود به زمین زراعی انجام نپذیرد مطمئنا مزرعه ای عاری از علف های هرز، بیماریها و آفات نخواهیم داشت . همچنین ادوات کشاورزی که در مرحله داشت مورد استفاده قرار می گیریند نیز باید پاک سازی شود و قبل از از ورود به مزرعه عاری از هرگونه علف هرز و بیماری ها و آفات باشد. و ادوات برداشت که در موقع برداشت محصول وارد زمین زراعی می شوند را از اساسی ترین و مهمترین راههای ورود بذر علف هرز علف های هرز و بیماریها به زمین زراعی دانست .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 4 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد