بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • سلسله تظاهرات ناخوشي در ميزبان كه منعكس كننده واكنش او به يك عامل عفوني ميباشد و مي تواند از مرگ در يك انتها تا عفونت ناآشكار در انتهاي ديگركشيده شود. وفور اين نشاني ها در رابطه با بيماري هاي عفوني خاص تغيير پيدا مي كند.

اسلاید 2 :

 • سه دسته:
 • 1-بیماریهایی که در اکثر مبتلایان بصورت ناپیدا هست.(یعنی علائم بیماری در هیچ مرحله ای ظاهر نمی شود)فقط عده کمی از دارای علائم بالینی و در عده کمتری شدید و کشنده:
 • پولیو,هپاتیت های ویروسی,سل,عفونتهای مننگوکوکی(پدیده کوه یخ)
 • 2-بیماریهایی که در اغلب موارد به صورت بیماری بالینی هستند(قسمت کوچکی شدید و کشنده):
 • سرخک,آبله مرغان
 • 3-بیماریهایی که در اغلب موارد به صورت شدید و کشنده هستند:
 • هاری

اسلاید 3 :

پدیده کوه یخ
Iceberg Phenomenon

 • در مورد بیماریهای عفونی و بیماریهای مزمن مطرح است.
 • اهمیت:-آمار بیماریها
 • -فعالیتهای کنترل بیماریها

اسلاید 4 :

Iceberg/pyramid of disease

 • Unidentified cases may be different to identified ones, both in terms of the natural history or spectrum of disease.
 • Where symptoms and disease progression and outcome are related, the undiagnosed cases are likely to be less severe.
 • When symptoms and signs are not evident in the early stages of disease, as in high blood pressure or chronic glaucoma, undiagnosed cases may be just as severe as diagnosed ones.
 • Epidemiological studies based on selected cases from the tip of the iceberg may give an erroneous view.

اسلاید 5 :

Iceberg/pyramid : severity of disease

 • Prostate cancer based on cases diagnosed in hospital would lead to the view that the disease is usually, if not always, progressive.
 • Unselected cases show that prostatic cancer can in some cases be a static, or slowly progressive, phenomenon.
 • Patients who are at the tip of the iceberg are more likely to have multiple health problems than others.
 • People with cardio-respiratory problems and diabetes are more likely to be admitted to hospital, than people with only one of these two problems.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید