تحقیق در مورد ازون چیست

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ازون چیست

اکثر مردم ازون را با لایه محافظ اتمسفر که ما را از پرتوهای مضر خورشید حفظ می نماید ، و یا بعنوان یک آلاینده در سطح زمین می شناسند. در واقع ازون در مه دود فتوشیمیایی ناشی از آلودگی هوا وجود دارد زیرا برخی از روند هایی که آلودگی ایجاد میکنند ، ازون هم تولید میکنند . همچنین ، تابش آفتاب برروی آلاینده های صنعتی و اتومبیلها سبب خارج شدن اتمهای اکسیژن از ملکولهای آلاینده هایی مانند

اکسیدهای نیتروژن ، اسید نیتریک ، دی اکسید سولفور و کربن مونواکساید میشود
در همین حال اتمهای آزاد اکسیژن با اکسیژن آزاد موجود در هوا ازون تشکیل میدهد . ازون فعال به نوبه خود با همان آلاینده ها مجددا ترکیب شده و آنها را با شکستن به آب ، دی اکسید کربن ، نیتروژن ، گوگرد و اکسیژن خنثی میکند . در نتیجه آلودگی زیاد منجر به غلظت های بالای ازون می شود اما ازون اختصاصا مقصر اصلی نیست . از آنجایی که غلظت ازون دارای ارتباط مستقیم با غلظت آلاینده های شیمیایی موجود در مه دود فتوشیمیایی است ، به عنوان ضریبی برای کنترل آلودگی فضای خارج از ساختمان بکار می رود . این دلیل سؤ تفاهمی است که در رابطه با ازون وجود دارد . ازونی که از طریق واکنشهای

فتوشیمیایی تشکیل شده و با ترکیبات شیمیایی مه دود مخلوط شده است ، معجونی خطرناک از سموم است و نباید تنفس شود . از طرف دیگر ، تولید غلظت های پایین ازون برای استفاده به عنوان تصفیه هوا و آب فواید بسیاری را به انسانها ارائه نموده است .

ازون یکی از قوی ترین مواد گندزدا و بوبر طبیعی است که به دانش بشری شناسانده شده است . ازون ( اکسیژن فعال ) تنها بوها و مواد خطرناک را نمی پوشاند بلکه آنها را درسطح ملکولی از بین می برد

.

ازون
ازون (O3 ) آلوتروپ سه اتمی اکسیژن یا ” اکسیژن فعال ” یا ” اکسیژن سه ظرفیتی ” یکی از اجزای طبیعی هوایی است که ما هر روزه تنفس میکنیم .
ازون زمانی تشکیل می گردد که ملکولهای اکسیژن (O2 ) توسط پرتودهی فرابنفش خورشید ، رعد و برق و قوس الکتریکی به دواتم تفکیک می شود . اتمهای آزاد در گروه های سه اتمی ترکیب مجدد شده و ازون را پدید می آورند .
غلظت مجاز ازون

غلظت های متوسط ازون بیرون از ساختمان در یک منطقه یبن p pm ۵./. – ٣./. میباشد. بیشترین سطوح طبیعی موجود در کنار ساحل دریاها ، جنگلها و مناطق کوهستانی ، مکانهایی که مردم برای صرف تعطیلات و رفع خستگی به آنها میروند ، یافت می شود . هوای تازه و نیرو بخش پس از یک طوفان به همراه رعد و برق بهاری بخاطر تولید طبیعی ازون می باشد. همینطور بوی خشک کن لباسشویی بهمین دلیل است

ازون چگونه عمل میکند‌؟
متاسفانه ازون در محیطهای درون ساختمان مدرن ما از بین رفته است . اما آلاینده ها به قوت خود باقی اند . ازون با سرچشمه بوها و مواد شیمیایی نامطبوع و خطرناک واکنش می دهد . منابع آلاینده های شیمیایی که حدود ٩٩ درصد آنها از ملکولهای سیر نشده تشکیل شده اند ، می توانند با ملکولهای اضافی مانند ازون واکنش دهند ( دود سیگار با بیش از ٣۶٠٠ ترکیب شیمیایی ، یک نمونه از آلایندههاست .) ملکول فعال ازون آلاینده ها را سریعا به ملکولهای پایه اولیه می شکندو در نتیجه آنها را خنثی می کند . ملکول ازون با دادن اتم اکسیژن سوم غیر مزدوج خود در روند شیمیایی ، خود به اکسیژن معمولی تبدیل میشود.
برای مثال فرمالدهید ، که در تخته سه لا ، کابینتها ، مبلمان ، دود سیگار ، پتوهای نو ، پرده های نو ، کاغذهای دیواری ، قابها و ذرات چوب یافت می شود بصورت زیر با ازون واکنش میدهد :

فرماهید + ازون > دی اکسید کربن + آب + اکسیژن HCHO + 2O3> CO2 + 2O2
باکتریها ، کپکها و قارچها که تولید بوهای نامطبوع کرده و واکنشهای حساسیتی و گاهی بیماری ایجاد می کنند ، در واکنش با ازون از بین میروند. غشا یا پوسته خارجی این میکروارگانیسم ها گیرنده هایی دارند که مانند آلاینده های شیمیایی می توانند ازون را جذب کرده و منجر به نابودی آنها شود. باکتری ، کپک یا قارچ بدون غشا یا پوسته محافظ از بین می رود . ویروسها نیز توسط ازون از بین می روند .
آیا ازون ایمن و بی خطر است ؟

تقریبا مانند هر چیز دیگر ، حتی اکسیژن ، چنانچه در معرض مقادیر زیاد ازون برای مدت زمان زیادی قراربگیرید میتواند خطرناک باشد. همانطور که اشاره شد ، غلظتهای طبیعی ازون خارج از ساختمان در محیطهای پاک بین ppm ۵./. – ٣./. متغیر است . اداره غذا و دارویی آمریکا تنفس ppm ۵./. ، ٢۴ ساعته در روز را ایمن و بی خطر می داند .این یک استاندارد محتاطانه است زیرا غلظت های طبیعی ازون اغلب به ppm ۶۵ ./. ،یعنی ٢۵ درصد از محدوده عنوان شده توسط اداره غذا و دارو ، میرسد .

شرکت آردا فرانسه از بدو تاسیس در سال ١٩۶۶ فعالیت خود را در زمینه مسایل مربوط به محیط زیست با گرایش سفید کردن خمیر کاغذ و تصفیه فاضلاب صنایع سلولزی شروع کرد. در یکی دو دهه اخیر با اوج گرفتن مشکلات مربوط به آلودگی منابع آب و هوا از یک سو و ناکار آمد بودن روشهای رایج مبارزه با این آلودگیها از سوی دیگر توجه متخصصین این شرکت به کاربرد روشهای جدید و سازگار با محیط زیست برای جلوگیری از آلوده شدن منابع آب و هوا به انواع آلاینده ها و یا از

بین بردن آلودگی منابع آلوده شده معطوف گردید . در میان روشهای جدید کاربرد پرتو فرابنفش و ازون که هر دو به طور طبیعی وظیفه پالایش محیط را بر عهده دارند سرلوحه فعالیت اصلی شرکت قرار گرفت . شرکت آردا فرانسه از بدو تاسیس در سال ١٩۶۶ فعالیت خود را در زمینه مسایل مربوط به محیط زیست با گرایش سفید کردن خمیر کاغذ و تصفیه فاضلاب صنایع سلولزی شروع کرد. در یکی دو دهه اخیر با اوج گرفتن مشکلات مربوط به آلودگی منابع آب و هوا از یک

سو و ناکار آمد بودن روشهای رایج مبارزه با این آلودگیها از سوی دیگر توجه متخصصین این شرکت به کاربرد روشهای جدید و سازگار با محیط زیست برای جلوگیری از آلوده شدن منابع آب و هوا به انواع آلاینده ها و یا از بین بردن آلودگی منابع آلوده شده معطوف گردید . در میان روشهای جدید کاربرد پرتو فرابنفش و ازون که هر دو به طور طبیعی وظیفه پالایش محیط را بر عهده دارند سرلوحه فعالیت اصلی شرکت قرار گرفت .
متخصصین شرکت شکوفان توسعه با الهام گرفتن از روش طبیعی گندزدایی در طبیعت ، یعنی نور خورشید برای اولین بار در ایران به فکر پیاده کردن سیستمهای گندزدایی به روش پرتو دهی فرابنفش و گاز ازون با استفاده از امکانات داخلی افتادند.

بنابراین شرکت با تلاشی پی گیر و مداوم و مطالعات مستمر و آزمایشات گوناگون به بررسی جوانب متفاوت این طرح پرداخته و اکنون پس از گذشت چندین سال مفتخر است که با اخذ نمایندگی از شرکت آردا فرانسه توانسته است به طراحی و ساخت دستگاههای گندزدایی با روش پرتو دهی فرابنفش در حد استانداردهای بین المللی در ایران بپردازد.

فعالیتهای روزافزون بشر بویژه در صنعت روزبروز بر آلودگی منابع آب افزوده و در مقیاس بزرگتری سبب آلودگی هوا شده است .
براساس مطالعات و بررسی های انجام شده توسط پژوهشگران ، پرتو دهی فرابنفش یکی از رایج ترین روشهای از بین بردن میکروارگانیسم های هوازی و غیر هوازی بوده و گاز ازون نیز یکی از قویترین اکسید کننده ها میباشد. ازون آلاینده های شیمیایی را اکسید کرده و آنها را به ترکیبات اولیه و بی ضرر تبدیل می کند . بهمین دلیل کاربرد پرتو دهی فرابنفش و گاز ازون در زمینه تصفیه و ضد عفونی صنایع آب و هوای آلوده از دیر باز مورد توجه قرار گرفته و بطور روزافزونی استفاده میشود.

هم اکنون شرکت شکوفان توسعه مفتخر است که می تواند خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه نماید :
انجام خدمات مشاوره ای در مورد سیستمهای تصفیه هوا ، آب و فاضلاب

طراحی و ساخت دستگاههای تصفیه هوا در اتاقهای جراحی لابراتورها و صنایعی که فضای عاری از میکروارگانیسم ( آسپتیک ) نیاز دارند مانند صنایع غذایی ، دارویی ، الکترونیک و … ، و همچنین سالنهای عمومی

تولید دستگاههای ضدعفونی کوچک آب برای مصرف در مناطقی که از آبهای سطحی یا چاه استفاده میکنند . مانند باغها، ویلاها و غیره . این دستگاهها که بصورت واحدهای پیش ساخته و آماده نصب میباشند ، ویژه مناطقی است که با مشکل آلودگی میکروبی منابع آب روبرو بوده و یا به کیفیت بیولوژیکی آن اطمینان ندارند

طراحی و ساخت دستگاههای ضدعفونی آب بر اساس نیاز مشتری جهت بکاربردن در صنایع مختلف و تصفیه خانه های آب آشامیدنی شهرها و شهرکها.
طراحی و ساخت دستگاههای گندزدایی جهت بکار بردن در تصفیه خانه استخر و جکوزیها .
طراحی و ساخت دستگاههای گندزدائی جهت بکار بردن در تصفیه خانه های فاضلاب صنایع مختلف ، شهرها و شهرکها.
طراحی و ساخت دستگاههای تولید گاز ازون در اندازه‌های مختلف

در زمینه تصفیه هوا ، شرکت با استفاده از فن آوریهای نوین اقدام به تولید دستگاههای متنوعی از جمله ساخت دستگاههای تصفیه وضدعفونی کننده هوا با استفاده از فیلتراسیون ، پرتوفرابنفش و ازون و دستگاه ضدعفونی کننده سطوح توسط پرتوفرابنفش به تنهایی یا بهمراه گاز ازون نموده است
Dominion Post در آنتارکتیکا (Antarctica)(قاره قطب جنوب). ویراستار: تیم پنکهورست (Tim Pankhurst)، در همراهی با سرپرست عکس فیل رید (Phil Reid)، در حال پوشه بندی گزارشات مربوط به یحها در این هفته هستند. دیدگاه قبلی در حال ازبین رفتن است اما هیچ راهی به امکان علمی کشف کلید نیوزیلند در قاره جنوبگان وجود ندارد.
در زیر ایستگاه تحقیقاتی اریوال هیتز (Arrival Heights) که از روی ماه پنج کیلومتر با قرارگاه اسکات فاصله دارد، دریای یخی رز Ross قرار دارد که از اطراف با کوه های مهیب و یخچالهای قاره جنوبگان محصور شده است.

اما تمرکز کار درون بخش ساده گریت هات(green hut) قرار دارد که رابطی کلیدی در سنجش جهانی تغییرات جوی است.
همه روزه محدوده ۱۲۰ کیلومتری بالای جو مورد تفحص قرار می گیرد و اطلاعات آن با دانشمندان جهان مبادله می شود.
این ایستگاه یکی از پنج ایستگاه در سرار زمین است که درباره تغییرات در وضع سلامت کره زمین اعلام خطر می نماید.
اریوال هیتز و نقاط قرینه آن در هاوایی، سوئیس، نوروژ و اوتاگوی مرکزی تغییرات گازی هوا را در دقیقه اندازه گیری می کنند.
حفره بزرگ و نگران کننده ازون امسال کوچکتر است- در حدود ۲۰% نسبت به سال گذشته که این در پی کاهش نقطه اوج آن در دو سال پیش است با این وجود انسان نمی تواند اعتباری برای آن قائل شود.

دین پترسون (Dean Peterson) مدیر استراتژی علوم نیوزیلند می گوید: هنوز هیچ گونه شواهدی از اثر شیمیایی کاهش استفاده از گازهای CFC مخرب ازون وجود ندارد.

این تغییرات بیشتر مربوط به الگوی آب و هوایی است که هنوز به درستی قابل فهم نمی باشد.
آنچه قابل درک می باشد، این است که قاره جنوبگان ازمایشگاهی علمی است که جوابهای پیشرفت زندگی بر زمین و آینده آن را در خود جای داده است.
فشار اصلی برنامه علمی نیوزیلند درباره یخها در حال حاضر مربوط به تغییرات جوی است.
دکتر پترسون اظهار داشت: اینجا محل منسبی برای مطالعه است- خارج از آن طاقچه یخی ای وجود دارد که میلیونها سال اطلاعات در ان نهفته است. ما می توانیم حباب های هوای حبس شده در آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

در پروزه ای مرتبط، قدیمیترین یخ جهان، با براوردی هشت میلیون ساله، در دره های خشک جنوبی قاره تحت مطالعه می باشند.
اندرو مکینتاش (Andrew Mackintosh)، مدرس زمین شناسی و جغرافیا از دانشگاه ویکتوریا، روز گذشته با هلیکوپتر از قرارگاه اسکات به مقصد دره های ویکتوریا و بیکون برخاست تا به مدت سه هفته به انجام آزمایشات تعیین سن یخها کمک نماید.

در تکنیکی که ابتدا در موسسه علوم زمین شناسی و هسته ای در گریسفیلد در لورهات استفاده شد، با استفاده از ایزوتوپ ۱۰ برلیوم، زمان سرد شدن این قاره تعیین شد این تکنیک قبلا در تعیین سن درختان نیز استفاده شده بود.

دیگر عملکرد های اریوال هیتز عبارتند از فرانگری فعالیت آتشفشانی کوه اربوس (Mt Erebus) که جزیره رز را در بر گرفته است.
یک دوربین آسمان نمای تمام صفحه فعالیت شفق (شفق جنوبی (southern lights) ) را در مدت زمستان و در حالی که دیگر دستگاه ها درحال ثبت رکوردهای تششع مادون قرمز خورشید و تغییرات دیگر گازهای مهم همچون متان و دی اکسیدکربن هستند، زیر نظر دارد.
در حال حاضر همکاری نزدیکی با امریکائیها در نزدیکی قرارگاه مکموردو برقرار است و مطالعات بصورت ائتلافی انجام می شود تا از تکرار جلوگیری شود.
با سطح بودجه متوسط ۹ میلیون دلاری از نیوزیلند آنتاریکا و صرف مخارج ۲۰ میلیون دلاریاز بودجه دانشگاهی و دفاعی، سرمایه گزاری این کشورها کسری از سرمایه گزاری ۲۶۰ میلیون دلاری ایالات متحده است (معادل ۲۸٫۲۳ میلیون دلار نیوزیلند).

دکتر پترسون، فرد امریکائی ای که قبلاً برای ناسا در طراحی ادوات ماهواره ای کار می کرده است، می گوید: ما دشمن مشترکی داریم، و آن آب و هوااست.
فردا: در زیر یخها- اکتشافاتی در ارتباط با اثر ریشه ای تخریب ازون در زندگی دریایی صورت خواهد گرفت .
تخریب لایه ازون

گروه شهری: به گفته یکی از مسئولان سازمان هواشناسی ژاپن ، تخریب لایه ازون بر فراز قطب جنوب ، در حال گسترش است .
«آکاگی » یکی از مسئولان بخش اطلاع رسانی سازمان هواشناسی دیروز در گفت وگو با «ایرنا»، گفت : حفره ای که در لایه ازون بر فراز قطب جنوب بوجود آمده به شدت در حال بزرگ شدن است .
آکاگی افزود: در اوایل ماه سپتامبر جاری ، مساحت حفره در لایه ازون برفراز قطب جنوب ، ۲۵ میلیون و ۸۵۰ هزار کیلومتر مربع بود که نسبت به سال گذشته ، بزرگتر شده است .
سال گذشته مساحت حفره ایجاد شده در لایه ازون ، ۲۵ میلیون و ۵۴۰ کیلومتر مربع بوده است .

آلاینده های آلی، لایه ازون سمی

با آنکه صنایع از میزان انتشار آلاینده هایی که به ترکیبات آلی ناپایدار معروفند، به طور چشمگیری کاسته اند، اما قسمت اعظم این کاهش آلاینده ها به خاطر ۱VOC که درختان تولید می کنند، بی ثمر شده اند. به همین سبب کارشناسان با این عقیده که کاشت درخت موجب پاکسازی اتمسفر می شود، مخالفند. سوخت های فسیلی به کار رفته در صنایع و عدم احتراق کامل موتور خودروها، موجب تولید VOC می شود که با دی اکسید نیتروژن و نور خورشید واکنش

داشته و در لایه های پایین اتمسفر، ازون سمی تشکیل می دهند. در چند دهه گذشته با عرضه موتورهایی با راندمان بالا و مبدل های کاتالیزوری انتشار آنها به میزان زیادی کاهش یافته است، اما درختان همچنان VOC تولید می کنند و دانشمندانی که تاثیرات ازون بر آلودگی را نمونه سازی می کنند به این مساله بی توجه هستند. بنابراین یک گروه به سرپرستی دکتر درو پیورو از دانشگاه پرینگتون، تاثیر جنگلکاری های اخیر بر میزان VOC را در ایالات متحده مورد بررسی

قرار داده اند. آنها با استفاده از دادگان ۲۵۰ هزار نمونه که به طور تصادفی از میان اراضی جنگلی انتخاب شده بودند، میزان انتشار VOC در هر یک از انواع درختان را مشخص کردند.

آنها برآورد کردند که منابع گیاهی از منوترپین ها و اویزوپرین ها، در دهه ۱۹۹۰ نسبت به دهه ۱۹۸۰، ۱۷ درصد افزایش داشته است که معادل سه برابر کاهش آلاینده های صنایع است. تبدیل زمین های کشاورزی به بوته زار، کاجستان ها و پیشروی درختان صمغ شیرین از جمله عوامل عمده این افزایش در ایالات متحده بوده اند

منابع :
۱- سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد :
www.daneshnameh.roshd.ir
2- سایت اطلاع رسانی تبیان :
www.tebyan.net
3- سایت اطلاع رسانی آفتاب :
www.aftab.ir

سنتز زئولیت Y و بررسی جذب یون سیانید بوسیله آن
چکیده
سیانید از جمله مواد سمی است که وجود آن در بدن می‏تواند موجب سردرد، استفراغ، بزرگ شدن غده تیروئید شده و مقادیر زیاد آن در خون حتی می‏تواند منجر به مرگ بشود. سیانید در آبکاری ، متالوژی ، تولید مواد شیمیایی، ساخت پلاستیک‏ها و در طی فرآیند استخراج طلا از سنگ معدن مورد استفاده قرار می‏گیرد و بنابراین در پساب‏های این صنایع وجود دارد. راههای مختلفی جهت کاهش سیانید موجود در پساب‏ها وجود دارد که از آن جمله می‏توان به اکسیداسیون شیمیایی با ازون، تابش ماورای بنفش، کلریناسیون قلیایی و تخریب با استفاده از پراکسید هیدروژن اشاره کرد.

زئولیت‏ها، آلومینوسیلیکات‏های بلورین و آبدار فلزات قلیایی و قلیایی خاکی بوده و توانایی جذب کاتیون‏ها (از طریق تعویض یون) و بعضی آنیون‏ها را (با انجام اصلاحاتی بر روی زئولیت) دارا می‏باشند.

بررسی‏ها نشان می‏دهد که ورود بعضی از کاتیون‏ها در شبکه زئولیت که بتوانند با آنیون‏ها رسوبی با KSPکوچک یا کمپلکس با Kf بزرگ تشکیل دهند، منجر به جذب و تثبیت آنیون می‏گردد. در این تحقیق ابتدا زئولیت Na-Y سنتز شد و سپس کاتیون‏های Fe3+, Co2+, Zn2+ که توانایی بالقوه تشکیل کمپلکس با یون سیانید را دارا می‏باشند، در حفرات زئولیت جایگزین گردیدند. همچنین از فرم‏های هیدروژنی و سدیمی زئولیت نیز استفاده شد. سپس جذب یون سیانید توسط این فرم‏ها مورد بررسی قرار گرفت. سینتیک جذب یون سیانید توسط دو فرم روی و کبالت و تأثیر عملیات حرارتی روی فرم کبالتی بر روی جذب یون سیانید نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد