تحقیق در مورد حسابداری کارخانه قند

word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

)تاسیس و شرکت:
کارخانه قند تربت حیدریه در سال ۱۳۲۹ تاسیس و بعدا تحت نظر شرکت کارخانه جات دولتی ایران به فعالیت خود ادامه داده است.در سال: ۱۳۵۱طبق تصمیمات متخذه از طرف دولت در اجرای قانون فروش کارخانه جات دولتی کارخانه قند تربت حیدریه از شرکت کارخانه جات دولتی منتزع و بر اساس اساسنامه جدیدی به شرکت سهامی خاص قند تربت حیدریه تبدیل گردیده و سهام آن عمدتا به آستان قدس رضوی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و قسمتی نیز به بخش خصوصی واگذار گردیده است..مرکز اصلی و محل کارخانه شرکت واقع در شهرستان تربت حیدریه می با شد.

بهره برداری و طرح توسعه:
کارخانه قند تربت حیدریه در سال ۱۳۲۹با ظرفیت اسمی مصرف ۷۰۰تن چغندر در شبانه روز از طرف شرکت کارخانه جات ایران و از محل اعتبارات سازمان برنامه تاسیس ماشین آلات آن از شرکت اشکودای چکسلواکی خریداری گردید. موقعیت مناسب جغرافیائی و شرایط اقلیمی مناسب باعث رشد روزافزون تولید چغندر در منطقه شده که با توجه به ظرفیت ثابت کارخانه در این زمینه مشکلاتی برای چغندر کاران منطقه و همچنین شرکت ایجاد گردیده و به همین دلیل در

سال۱۳۴۸مقدر گردید که با استفاده از اعتبار طرحهای عمرانی کشور ظرفیت تولیدی کارخانه از ۷۰۰تن به ۱۲۰۰تن چغندر در شبانه روز توسعه یابد.
اگرچه توسعه مزبور توسط شرکت بوکاولف آلمان غربی عملی گردید لیکن به دلیل اشکالات موجود در برنامه های توسعه و غیره ظرفیت عملی هیچگاه از۱۰۰۰ تن چغندر در شبانه روز تجاوز ننموده و در سال ۱۳۵۹ پیشنهاد طرح ترمیم و توسعه کارخانه به علت فرسوده شدن ماشین آلات و رشد روزافزون چغندر در منطقه و پیشبرد اهداف توسعه کشاورزی و تولیدی منطقه به اعتبار کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

وزارت کشاورزی سازمان صنایع ملی ایران رئیس و اعضای شورای شهرستان تربت حیدریه موضوع صورت جلسه مورخ (۱۲/۹/۱۳۵۹)ناظر بر موافقت تائید گزارش مدیر عامل مبنی بر انجام ترمیم و توسعه کارخانه در دو مرحله وصول به ظرفیت عملی مصرف ۱۲۰۰تن چغندر در شبانه روز( در مرحله کوتاه مدت) و توسعه ظرفیت تا ۳۰۰۰ تن چغندر در شبانه روز(در مرحله بلند مدت )و به منظور جذب تمامی تولید چغندر منطقه به تائید هیئت مدیره رسیده و در جلسه مورخ

۱۶/۱۰/۱۳۵۹در مجمع عمومی مطرح و اجرای طرح ترمیم و توسعه تا ۱۲۰۰ تن (ظرفیت عملی)و انجام مطالعات لازم جهت توسعه تا ۳۰۰۰مورد تصویب قرار گرفته است( که این امر توسط اداره کل صنایع غذایی وزارت صنایع به موجب نامه شماره ۳۱۱۸۷۰ نیز تائید گردیده است )لیکن به علت عدم مساعدت لازم از طرف وزارت صنایع و به انتظار هماهنگی و اعطاء امکانات ارزی این طرح متوقف ماند.

همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۹/۱۳۶۹صاحبان سهام اجرای طرح توسعه کارخانه از ۱۲۰۰ تن به ۳۰۰۰تن چغندر در روز با استفاده از ارز دولتی شرکت اقداماتی را جهت دریافت ارز وزارت صنایع انجام داده لیکن موفقیتی در این خصوص حاصل نگردید.
نهایتا اجرای طرح توسعه کارخانه از سال ۱۳۷۳آغاز و بدین منظور ماشین آلات طرح از کشور آلمان خریداری گردیده و تا پایان سال مالی ۱۳۷۵ کلیه ماشین آلات نصب و به جز کوره بخار آماده بهره برداری گردید.

در سال ۱۳۷۶کلیه لوازم الکتریکی از خارج خریداری و مونتاژ و در مدار قرار گرفت و کارخانه به ظرفیت ۳۰۰۰ تن در روز رسید با این وجود به خاطره مکانیزه شدن کشت چغندر و بهره برداری بهتر از آبهای موجود این ظرفیت هم به خوبی جواب گوی نیاز منطقه نبود به همین منظور تلاش ها برای افزایش این ظرفیت باز هم ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۳۸۰ ظرفیت کارخانه به ۴۰۰۰تن در شبانه روز افزایش پیدا کرد و هم اکنون کارخانه با همین ظرفیت در حال فعالیت است.

۳)موضوع فعالیت طبق اساسنامه:
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارتست از:
هر گونه عملیات صنعتی کشاورزی بازرگانی و سایر فعالیت های مجاز که برای اداره امور بهره برداری کارخانه قند لازم و مفید باشد که شامل تولید محصولات اصلی تولید محصولات فرعی و نیز فعالیت در زمینه کشاورزی به منظور تهیه چغندر قند و اقدامات مربوط به کشت داشت و برداشت این محصولات به منظور تهیه مواد اولیه جهت کارخانه است .

۴)محصولات :
محصولات اصلی کارخانه عبارتست از قند در بسته بندی های کیلویی ۴۰کیلویی ۵/۳۷کیلویی و ۷۰ کیلویی کیسه و ۲۸ کیلویی و ۱۰ کیلویی کارتن و شکر در بسته بندی های ۵۰کیلویی که در سال مالی۱۳۸۳قند کیسه فقط در بسته بندی ۴۵کیلویی و کارتن فقط در بسته بندی ۱۰کیلویی تولید شده است محصولات فرعی کارخانه عبارتست از: تفاله خشک و تفاله تر و ملاس و آهک.
۵)وضعیت اشتغال طی سال مالی ۱۳۸۳:(علت کاهش کارکنان دائم بالا بودن نرخ میانگین سنی میباشد که همراه با خروج کارکنان دائم نیروی جوانتر با مدرک بالاتر در قسمتهای مختلف به فعالیت مشغولند).

۶) محل استقرار شرکت:
مرکز اصلی و محل استقرار شرکت شهرستان تربت حیدریه است و دفاتر شرکت یکی در مرکز استان و دیگری در پایتخت مستقر است
ماهها سال دائم قراردادی فصلی پیمانی جمع
مرداد
۱۳۸۳ ۱۷۵ ۱۵ ۲۸ ۶۳ ۲۸۱
شهریور ۱۳۸۳ ۱۷۵ ۱۵ ۲۸ ۶۳ ۲۸۱
مهر ۱۳۸۳ ۱۷۵ ۱۵ ۴۸۰ ۱۵ ۶۸۵
آبان ۱۳۸۳ ۱۷۴ ۱۵ ۴۸۰ ۱۵ ۶۸۴
آذر ۱۳۸۳ ۱۷۴ ۱۵ ۴۸۰ ۱۵ ۶۸۴
دی ۱۳۸۳ ۱۷۲ ۱۵ ۴۸۰ ۱۵ ۶۸۲
بهمن ۱۳۸۳ ۱۷۲ ۱۵ ۴۸۰ ۱۵ ۶۸۲
اسفند ۱۳۸۳ ۱۷۲ ۱۵ ۴۸۰ ۱۵ ۶۸۲
فروردین ۱۳۸۴ ۱۷۲ ۱۵ ۲۸ ۶۳ ۲۷۸
اردیبهشت ۱۳۸۴ ۱۷۱ ۱۵ ۲۸ ۶۳ ۲۷۷
تیر ۱۳۸۴ ۱۷۰ ۱۵ ۲۸ ۶۳ ۲۷۷
خرداد ۱۳۸۴ ۱۷۱ ۱۵ ۲۸ ۶۳ ۲۷۶

فصل دوم:
((حسابداری در کارخانه قند تربت حیدریه))
در این کارخانه حسابداری به دو بخش عمده تقسیم میشود که در دو قسمت مجزا با دو ساختمان مجزا فعالیت میکنند.
این دو بخش عبارتند از:
بخش اول)حسابداری مالی بخش دوم)حسابداری چغندر
بخش اول، حسابداری مالی :

حسابداری مالی از بخشهای مختلف تشکیل میشود که همه زیر نظر ریاست حسابداری فعالیت میکنند. اسناد تنظیم شده توسط هر یک از دایره های مختلف با تایید ریاست حسابداری و معاونت امور مالی رسمیت پیدا می کند دایره های مختلف حسابداری مالی در کارخانه عبارتند از: حسابداری عمومی حسابداری فروش حسابداری انبار حسابداری صندوق حسابداری عمومی شامل حقوق و دستمزد و مزایا و سایر عملیات حسابداری ریز کارخانه می باشد.
حسابداری حقوق و دستمزد:

برای تنظیم سند حقوق و دستمزد ابتدا ساعات کارکرد و اضافه کاری و نوبت کاری و تعطیل کاری کلیه کارکنان توسط بازرسی محاسبه و به حساب داری ارائه می شود .سپس توسط مسئول حقوق دستمزد بیمه و مالیات متعلقه کسر و یا کسورات و مزایای هریک از کارکنان محاسبه میشود وهم زمان با لیست های مربوط به حقوق و دستمزد لیستهای دارایی و بیمه و لیست پرداختی به کارکنان جهت ارائه به بانک که دارای شماره حسابهای مربوط به کارکنان میباشد تهیه شده و بعد از کنترل توسط مسئول حقوق و دستمزد در ریاست حسابداری و مدیریت مالی سند حسابداری مربوطه صادر میشود و چک حاصل حقوق و دستمزد همراه لیست تحویل بانک شده تا به حساب کارکنان واریز گردد.

مزایای حقوق و دستمزد:
یک سری از مزایای حق و دستمزد عمومی بوده و شامل تمامی کارکنان می شود که عبارتند از حقوق اولاد حق مسکن خواروبار آب و برق و ایاب و ذهاب عیدی و پاداش و گروه دیگر که شامل برخی از کارکنان آن هم در موارد خاص می گردند عبارتند از: حق جذب که شامل کارشناسان شاغل در موسسه است .پاداشهای موردی و حق حقوق خارج از کار کرد که در هنگام فعالیت خاصی توسط کارکنان ایجاد شده و طبق توافق بین کارگر و کارفرما پرداخت میشود فوق العاده ماموریت که در هنگام ماموریت پرسنل به آنها تعلق می گیرد ماموریت پرسنل شامل ایامی می باشد که پرسنل در خارج از محل کار خود به کاری

مشغول باشند که اگر این محل در داخل از منطقه استانی کارگر باشد فوق العاده ماموریت کارگر معادل یک روز دستمزد محاسبه و پرداخت می شود. و چنان چه خارج از استان محل خدمت باشد فوق العاده ماموریت معادل ۸/۲هر روز دستمزد محاسبه و پرداخت می شود. و کرایه رفت و برگشت نیز طبق فاکتورتوسط کارفرما پرداخت می شود.

کسورات و دستمزد:
بیمه :
به میزان%۷ حقوق و دستمزد که سهم کار گراست .
مالیات:
حقوق کارکنان تا ۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال و مازاد آن تا سقف۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به میزان %۱۰و تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال %۲۰ نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۵ریال وهم چنین طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم اندوخته ( پس انداز سنوات خدمت ):که شامل %۵/۴از حقوق کارگر و %۹حقوق که توسط کارفرما پرداخت می شود .
بیمه عمر:
که تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۳تومان بوده ماهیانه ۳۷۵۰ریال از حقوق کارگر کسر شده و به همان مقدار کار فر ما به آن اضافه کرده و به یکی از شرکتهای بیمه طرف قرارداد پرداخت می نماید .

وام:
وامهای کارکنان انواع مختلفی دارد از قبیل وام ازدواج-وام تعمیرات مسکن وام خرید تلفن همراه وام خرید اتومبیل و… که به صورت اقساط ماهیانه از حقوق کسر می شود .
مساعده و علی الحساب: که در ماه برای رفع گرفتاریهای پیش بینی نشده کارکنان پرداخت شده و در آخر ماه به صورت یک جا از حقوق کسر می شود .
حسابداری فروش:
در این موسسه حسابداری فروش اسناد مثبته حسابداری را از بازرگانی موسسه دریافت و عملیات حسابداری را انجام میدهد .
در بازرگانی موسسه دو نوع محصول به فروش می رسد که شامل محصولات اصلی و فرعی می باشد. که کارخانه در تعیین قیمت فروش محصولات اصلی نقشی نداشته و قیمت محصولات مستقیما توسط دولت تعیین می شود و میزان سود موسسه به نرخ تعیین شده از طرف دولت بستگی دارد.به عنوان مثال نرخ تعیین شده محصولات تولیدی ۱۳۸۳ کارخانه توسط دولت به شرح زیر است :

قند ۴۵ کیلویی ۴۴۶۸ریال برای هر کیلو
قند ۱۰ کیلویی ۴۵۴۳ریال برای هر کیلو
شکر ۵۰ کیلویی ۳۹۹۳ریال برای هر کیلو

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 27 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد