تحقیق در مورد دستگاه زیراکس

word قابل ویرایش
32 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نگاهی به تحول مدیریت ارتباطات با پدایش دستگاه زیراکس
تاکنون نظریه‌های مختلفی در زمینه ساماندهی نظام رسانه‌ای در کشورهای مختلف ارائه شده است. هر یک از این نظریه‌ها به رویکردهایی بستگی داشته که کمیت و کیفیت ساماندهی را مشخص می‌کرده است. به عبارت دیگر ساماندهی به واسطه تحولاتی که به شناخت انسان‌ها مربوط می‌شود به اشکار مختلفی صورت پذیرفته است. بنابراین می‌توان گفت قبل از این که بحث ساماندهی نظام رسانه‌ای مطرح شود باید عقبه فکری این موضوع مطالعه و بررسی شود. به عنوان مثال اگر خواشته باشیم بحث ساماندهی رسانه‌ای را در ایران مورد توجه قرار دهیم بررسی و کالبد شکافی این موضوعات ضرورت دارد. این که باور به یک بیماری مزمن جهان سومی تحت عنوان نظریه تزریقی پیام که اساساً از غرب نشأت گرفته است، دوم باور به تئوری هنجاری منبر که یک مسأله فرهنگی خاص ایران است و سوم ساختاری که مخاطب نه در سپهر پیام که در زیر چتر رسانه قرار دارد. به علاوه می‌توان گفت اکنون شرایطی در جهان صورت گرفته است که ساماندهی بدون توجه به آن بی‌فایده است؛ شرایطی که از رهگذر جامعه اطلاعاتی و جهان شدن، قدرت گزینشی مخاطب را افزایش داده است لذا با رعایت این ملاحظات تعریف عملیاتی ساماندهی ضرورت دارد؛ این که مقصود از ساماندهی چیست؟ و مرز ساماندهی تا کجاست؟

مقدمه
حدود سه دهه قبل در امریکا تمدنی ایجاد شد که بعدها پایه‌گذار معماری جهان شبکه‌ای شد. در این تمدن برخلاف گذشته که سلسله مراتب اخبار و اطلاعات به صورت عمودی و از طریق دروازه‌بانان خبری و ویراستاران متعدد به مخاطب می‌رسید فرایند ارتباطی به صورت افقی و با سطح تعاملی بالا انجام پذیرفته است. امروزه به کمک چنین موج تحولی در عرصه ارتباطات، اطلاعات به صورت دیجیتالی ذخیره می‌شود و فوق متن‌ها امکان حجم بزرگی از اطلاعات را فراهم کرده است. بنابراین مخاطب معاصر در بطن بازاری از پیام‌های متنوع و متکثر قرار گرفته و از این رهگذر قدرت گزینشی او بیش از پیش افزایش یافته است. پیدا است که این پدیده بسیاری از نظریه‌های حوزْه ارتباطات از جمله نظریه گلوله‌های جادویی پیام را از اعتبار انداخته است. هم از این رو است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سیاستگذاری ارتباطی خود را در قالب ساماندهی یا طراحی نظام ارتباطی نوین مورد بازنگری قرار داده‌اند. اکنون با توجه به معماری ثابت، هندسه متغیر و سیالیت و پویایی جامعه شبکه‌ای که ارتباطات به مثابه سیستم اعصاب آن به شمار می‌آید بازنگری و ساماندهی این حوزه در کشور ما نیز اهمیتی حیاتی دارد.

 

با این رویکرد گفتگویی با دکتر محسنیان راد صورت گرفته است؛ که در پی می‌آید. ? حاجت به توضیح نیست که در خلال یکی، دو دهه اخیر، به کمک فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، انقلابی در حوزه رسانه‌ها و ارتباطات پدید آمده است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت سپهر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها به طور نسبی تحت تأثیر این جریان قرار گرفته‌اند. شاید به همین دلیل است که برخی از کشورها، تقریباً از یک دهه پیش، کوشیده‌اند تا اصلاحات لازم را در نظام ارتباطی خود انجام دهند. با توجه به این که ایران به عنوان کشوری در حال گذار، در معرض فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از این جریان قرار دارد، به نظر می‌رسد که امر ساماندهی در حوزه رسانه‌ها نیز در ایران ضروری باشد. نوع نگاه و ارزیابی جنابعالی در این مورد چگونه است؟ وقتی شما تصمیم دارید به نظامی سامان دهید، مقصودتان چه ساماندهی است؟ به تعبیری، چنین برداشت می‌شود که شما دارای یک برداشت شبه آنومی هستید، که می‌خواهید به آن سامان دهید و از شبه آنومی خارجش کنید و نظامی با هنجارهای تعریف‌شده به آن نظام ببخشید. خود این تفکر یکی از نظریه‌های مربوط به حوزه رسانه‌ها است؛ منتها این نظریه، از یک دیدگاه، نظریه‌ای است که اهمیتش را از حیث کارکرد تا حدی از دست داده است. شاید اگر به منشأ چنین نظریه‌ای برگردیم، بهتر بتوانیم اظهار نظر کنیم.

 

باید گفت که، در دهه ۱۹۳۰ نظریه تزریقی در باب تأثیر رسانه‌ها مطرح شد. تصور بر این بود که رسانه‌ها دارای کارکردی مشابه کارکردی که در عمل تزریق زیرپوستی با یک آمپول انجام می‌شود، هستند. به عبارت دیگر، مهم این است که شما پیام مناسبی را تهیه کنید و این پیام مناسب را داخل آن سرنگ (فرستنده یا روزنامه) جای بدهید و تزریق کنید. پس باید کوشش کنید هر دارویی داخل این سرنگ نرود و سرنگ آن هم به دست هر کسی نیفتد. بنابراین، باید کوشش کنید یک سرنگ به اسم سرنگ بزرگ ملی درست شود تا کل اقوام و ملت را پوشش دهد. این تفکری بود که در غرب شکل گرفته بود. بزرگ‌ترین خصلت چنین تفکری، منفعل دانستن مخاطب است؛ مخاطبی که، در واقع، مطیع و در اختیار است و اگر به او تصویر زشت نشان دهیم، یادگیری زشت می‌کند و اگر تصویری خوب نشان دهیم یادگیری خوب می‌کند. این یک جور ساماندهی است. می‌دانیم که این نظریه در دهه ۱۹۵۰ در اثر یک سلسله تحقیقات تجربی رد شد. تحقیقاتی که در اواخر دهه ۱۹۴۰ انجام شد نشان داد که عکس‌العمل‌هایی نیز از جانب مردم، به ویژه هنگام دادن رأی، صورت گرفته است. لازارسفلد در یکی از این تحقیقات مشاهده کرد که آنچه درون این سرنگ‌ها کشیده و تزریق‌ِشده با عکس‌العمل‌هایی که نشان داده شده کاملاً مغایر است. او نشان می‌دهد که آن دارو یا تزریق به هیچ وجه در رفتار مخاطب اثر نگذاشته و، مخاطب به راه خود رفته است. این جا است که این سؤال پیش می‌آید که چه اتفاقی می‌افتد که چنین شرایطی پیش می‌آید.

 

به این ترتیب، ملاحظه می‌کنید که پشت سر اندیشه‌هایی چون ساماندهی نظام رسانه‌ای باید بحث‌های خردمندانه و عالمانه ارتباطات صورت پذیرد. باید ببینیم مرز ساماندهی‌ای که موردنظر ماست تا به کجا است. به عبارت دقیق‌تر، اختیار ما در ساماندهی تا کجا است. البته ساماندهی، به واسطه تحولاتی که به شناخت انسان‌ها مربوط می‌شود، به شکل‌های دیگری هم انجام شده است. مثلاً توجه کنید به ساماندهی که در فرانسه در دهه ۱۹۶۰ انجام شد. گفته شد که دولت باید به مطبوعات کمک کند؛ منتهی کمک دولت به مطبوعات باید تابع شمارگان (تیراژ) باشد. هر چه سطح شمارگان بالا رود، کمک باید کم‌تر شود. طبیعی است که پشت سر این تصمیم تفکری نهفته است. برای این که سطح شمارگان بالا رود، به هر دری نخواهد زد؛ با هر منبع قدرتی کنار نخواهید آمد؛ و صفحات نشریه خود را از هر نوع آگهی پر نخواهید کرد. این هم یک جور ساماندهی است. ? پس با این توضیح می‌توان گفت که قبل از این که بحث حوزه ساماندهی نظام رسانه‌ای مطرح شود باید تفکر پشت‌سر این سامانده را بررسی کرد. شما فکر می‌کنید بهتر است با چه رویکردی به این موضوع پرداخته شود؟ قبل از آن که وارد این بحث شویم، مطلب دیگری را توضیح می‌دهم که بعد مؤثر خواهد بود. الان شرایطی برای این موجود فعال ـ یعنی انسان که از اولش هم فعال بوده ـ به وجود آمده، که درجه گزینشگری آن بالا رفته است. نکته مهم آن است که شما همان موجود غیرمنفعل در مقابل رسانه هستید. گزینشگری شما در حال افزایش است. پس اگر موافق باشید نکته مهمی را یادآوری کنیم و آن این که مخاطب رسانه‌ها هرگز موجودی منفعل نبوده است بلکه موجودی فعال بوده و تحولات جامعه اطلاعاتی اکنون سبب شده است که میزان گزینشگری مخاطب افزایش پیدا کند.

ما، در حوزه دانش ارتباطات، پدیده خاصی داریم که ویژه ایران است. درباره این که چرا ویژه است و چه ارتباطی با بحث قبلی پیدا می‌کند باید گفت که ما در میان رسانه‌ها دسته‌بندی‌ای داریم به نام رسانه‌های مدرن و رسانه‌های سنتی. به عنوان مثال، منبر یکی از شیوه‌های مؤثر ارتباطات سنتی است. در این مورد، یکی از دانشمندان خوب ارتباطات که سال‌ها است استاد ارتباطات در کانادا است، کتابی را در خصوص رسانه منبر نوشته است. بر این اساس، یکی از ویژگی‌های منبر این است که مخاطب در مقابل منبر بیش‌ترین شرایط منفعل بودن را دارد، چون شما در مسجد می‌نشینید و فقط گوش می‌دهید و به کسی هم هیچ برنامه‌ای از قبل داده نشده است. در هیچ یک از مساجد جهان، فهرستی برای برنامه‌های منبر وجود ندارد. منبر، منبر است. روحانی یک ساعت سخنرانی می‌کند بدون این که من از جزئیات گام به گام فهرست این مطالب مطلع شوم، در حالی که همه رسانه‌های دیگر فهرست دارند. فکر نکنید که روزنامه فهرست ندارد. تیترهای درشت روزنامه به منزله فهرست آن هستند. به طور خاص، تیتر و لید فهرست روزنامه را تشکیل می‌دهند. تلویزیون و ماهواره نیز فهرست دارند.

 

وقتی فهرست می‌دهید یعنی لطفاً اگر می‌خواهید انتخاب کنید. اگر چه ارتباطات عمودی و افقی را نه براساس فیزیک بلکه براساس خصلت‌هایش نگاه می‌کنیم، با این حال، باید گفت که در منبر فیزیک هم عمودی است یعنی روحانی در بالای منبر و شما در پایین در حداقل پس‌فرست (Feed back) قرار دارید، زیرا فرستنده هر گاه تمایل داشت پس‌فرست ایجاد می‌کند. یعنی به محض این که احساس کند که موضوع سخنرانی کمی کسالت‌وار شده است، با فرستادن یک صلوات افراد را برای شنیدن آماده می‌کند؛ پس منبر یک قدرت فرا ارتباطی به صاحب منبر می‌دهد. در تاریخ هم داریم که از بالای منبر حملات سنگینی به استبداد مثلاً به رضاخان، به محمدعلی‌شاه شده است. در منبر، برای مخاطب، پای منبر بودن مهم است.

 

بنابراین، اگر مخاطبی هم خیلی پیچیدگی بحث را نفهمید، مهم نیست؛ مهم این است که از ثواب پای منبر بودن برخوردار می‌شود. بنابراین، مخاطب در کمترین حالت گزینشگر بودن و در بیش‌ترین حالت منفعل بودن قرار دارد. حالا فکر کنید که چنین شرایطی هزار سال دوام بیاورد و قواعدش کاملاً نهادینه شود. حالا رسانه‌های مدرن زیر چتر کنترلی کسانی می‌روند که یک چنین تجربه تاریخی هزار ساله‌ای را پشت‌سر و چنین قواعد نهادینه‌شده‌ای را هم در ذهنشان دارند. بنده، ۱۰یا ۱۲ سال پیش، یعنی در دهه ۱۳۶۰، اولین بار در یک سخنرانی در دانشگاه پلی‌تکنیک گفتم که ما بزرگ‌ترین اشتباهی که کردیم این بود که رادیو را جای منبر و تلویزیون را جای رادیو گذاشتیم و پیامدش ماجرای ویدئویی بود که آن موقع دچارش شدیم. حالا این نگاه یعنی، در واقع خصلت منبر بودن برای رسانه‌ها را شما اضافه کنید به آن تجربه تاریخی کل جهان. من این وضعیت را در مراکش، تونش، برونئی دیدم و دنبال کردم. در تحقیقاتی که خودم انجام داده‌ام به این نتیجه رسیده‌ام، که کشورهایی که دیرتر به رسانه‌های مدرن دست یافته‌اند دیرتر از حوزه نظریه تزریقی خارج شده‌اند. خود ما نزدیک به سه قرن تأخیر دستیابی به کهکشان گوتنبرگ را داشتیم. اما چون نفت داشتیم و پولدار بودیم به رادیو و تلویزیون زودتر دسترسی پیدا کردیم.

.

.

.

 

تولیدات زیراکس
شرکت زیراکس با بازسازی یک سوم از تجهیزات اداری خود روز چهارشنبه مجموعه جدیدی از محصولات چاپ و تولید خود را عرضه کرد. این محصول بزرگترین محصول اداری این شرکت است که ساخت آن دو سال طول کشیده است.

به گزارش بخش خبر سایت http://www.IRITN.com ،به نقل از Pcworld ، شرکت زیراکس قرار داد جدیدی نیز با Newark که هم اکنون از سخت افزار و نرم افزار زیراکس به عنوان پایه و اساس استراتژی جدید و مدیریت اسناد استفاده می کند منعقد کرده است. شرکت زیراکس برای جذب مشتری برای پرینترهای رنگی خود قیمت پرینترهای جوهرافشان خود را به ۹۰۰ دلار و نیز قیمت مدل جدید Phaser 8500 را که به گفته زیراکس قادر به چاپ ۲۴ صفحه در هر دقیقه است را کاهش داده است. شرکت زیراکس اعلام کرد: قیمت پرینترهای سریعتر Phaser 8550 ، ۱۳۰۰ دلار است و در هر دقیقه ۳۰ صفحه چاپ می کند. دو پرینتر لیزری جدید Phaser به همراه پرینترهای حجم بالا یعنی مدل ۶۳۰۰ و ۶۳۵۰ عرضه می شود. قیمت پرینتر ۶۳۰۰ حدود ۱۳۰۰ دلار است و در هر دقیقه ۲۴ صفحه چاپ می کند و قیمت پرینترهای ۶۳۵۰ ، ۱۸۰۰ دلار است و در هر دقیقه ۳۶ صفحه رنگی چاپ می کند. ران استوارد معاون بخش بازاریابی گروه آفیس گفت که پرینترهای جدید ۶۳۰۰ و ۶۳۵۰ جایگزین پرینتر ۱۸ ماهه می شود که قیمت آن ۱۸۰۰ دلار است و در هر دقیقه ۲۴ صفحه چاپ می کند.

شرکت هیولت پاکارد (HP) محصولات جدید و چند کاره خود را معرفی کرد.
به گزارش بخش خبر سایت اخبار فن آوری اطلاعات ایران, ۳پرینتر و کپی کننده همزمان به نام های ۹۰۵۵ ، ۹۰۶۵ و ۹۰۸۵ سه محصول جدید این شرکت هستند که به عنوان سیستم های کپی در تعداد بالا و پرینت اسناد از روی شبکه با نرم افزار مدیریت بر پرینترها عرضه شده است.
مدل ۹۰۵۵ برای دپارتمانهای تجاری با قیمت ۱۸ هزار دلار ساخته شده که می تواند ۵۵ صفحه را در یک دقیقه کپی کند. اما مدل ۹۰۶۵ آن در هر دقیقه ۶۵ صفحه را چاپ کرده اما قیمت آن ۲۵هزار دلار است.

مدل ۹۰۸۵ نیز برای چاپ در تعداد ۸۵صفحه در دقیقه با قیمت ۳۷هزار دلار ، ساخته شده است.
هر ۳محصول ۲سال سرویس و خدمات رایگان داشته که کاربران می توانند از آن بهره مند شوند. فناوری بکار رفته در محصولات جدید باعث کاهش هزینه شرکتهای خریدار می شود. دیتاها قبل از پرینت توسط قلم دیجیتالی بدون نیاز به یک ورودی خاص مستقیم چاپ می شود که با تکنیکهای لرزشی خاص رنگها را بصورت نقطه ای قابل چاپ می کند. استفاده از یک نرم افزار ویژه نیز برای این کار در نظر گرفته شده است که روی بانک اطلاعاتی می توان مشخصاتی نظیر اسم مشتری ، آدرس و تعداد چاپ را نیز ذخیره کرد. گفته می شود موسسات مالی ، سازمانها و مراکز بهداشتی و شرکتهای بیمه مشتریان اصلی این سیستم ها باشند که البته حق امتیاز نرم افزار آن برای یکصد هزار ورقه حدود ۴۵ هزار دلار هزینه در بردارد.

سری جدید فتوکپی و پرینترهای سامسونگ
سامسونگ در ادامه تلاشهایش جهت ارتقا جایگاه خود در بازار چاپ و تصویربرداری، اخیرا از سری جدیدی از چاپگرهای لیزری رنگی خود پرده برداری نمود. این محصولات چاپ رنگی را در ادارات سریعتر، آسانتر و حتی بهتر از قبل انجام خواهند داد. این سری جدید چاپگرها حصار هزینه و دیگر موارد را شکسته و دلایل قانع کننده ای برای کاربران اداری دارند که چاپ مکاتبات روزمره خود را با رنگهای جذاب انجام دهند.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، آقای جانگجای لی، معاونت تیم استراتژیک بازاریابی می گوید: “از نوامبر گذشته که سامسونگ چاپگر لیزری جدید خود را روانه بازار ساخت تاکنون سهم قابل توجهی از بازار فروش چاپگرها را به خود اختصاص داده است و باعث شده تا در امور اداری نیز از چاپ رنگی استفاده شود. قبلا چاپگرهای لیزری رنگی به عنوان یک محصول ویژه و گران تلقی می شد و فقط برای چاپ اسنادی خاص از آنها استفاده می شد. اکنون بازار تغییر نموده است و چاپگرهای لیزری خیلی سریعتر، جذابتر و کم هزینه تر از قبل گردیده اند و تمامی سرکتها و ارارات اکنون می توانند از آن استفاده روزمره داشته باشند.”
سامسونگ در ادامه تلاشهایش برای حاکمیت بر بازار چاپگرهای لیزری رنگی، تکنولوژی برتر و متفاوتی به همراه محصولی با مشخصات و خدمات ویژه عرضه نموده که حقیقتا تمامی نیازهای کاربران تجاری را برآورده می سازد. این شرکت با بهره گیری از تکنولوژی NO-NOIS توانسته سر و صدای دستگاه را تا حد ۴۹ دسیبل کاهش دهد که این حجم صدا کمترین در بین اینگونه چاپگرها محسوب می گردد.
CLP-510 با برخورداری از تکنولوژی ابداعی NO-NOIS محیط کاری شما را ساکت نگه داشته و شما می توانید بر کار خود تمرکز داشته باشید. جهت راحتی بیشتر کاربران، این دستگاه تنها مدل لیزری است که به دستگاه دوپلکس جهت چاپ دو رو مجهز است.
SAMSUNG CLP-510/510N

از لحاظ کارآیی، سری CLP-510 از چاپ تکرنگ بسیار بالای ۲۴ صفحه در دقیقه در سایز A4 و سرعت چاپ رنگی قابل رقابت ۶ صفحه در دقیقه برخوردار است. جهت نیل به رضایت در هر دو نوع چاپ، سامسونگ میزان مصرف چاپ تکرنگ آن را در سطح چاپگرهای تکرنگ حفظ نموده و میزان مصرف چاپ رنگی را نیز در حد قابل رقابتی کاهش داده است. تونر کارتریج فروشی این مدلها شامل دو گونه جهت کاربران پر مصرف و کاربران کم مصرف می باشد. CLP-510 به کاربران دو حالت ۷k/3k جهت چاپ تکرنگ و ۵k/2k جهت چاپ رنگی ارایه می دهد و کاربران بسته به نیاز چاپی اشان از کار این محصول راضی خواهند بود.

این محصول جدید علاوه بر برخورداری از حافظه قوی ۶۴ مگابایتی (قابل افزایش تا ۱۹۲ مگابایت)، از رزولوشن dpi 1200 نیز برخوردار است که تحت هر برنامه و سیستم عاملی به ما چاپ با کیفیتی از متون و تصاویر ارایه می دهد. همچنین از کاست ۲۵۰ برگی و فیدر(تغذیه کننده) چند منظوره ۱۰۰ برگی و همچنین کاست ۵۰۰ برگی دلخواه نیز برخوردار است. این دستگاه با سینی کاغذ استاندارد خود زحمتهای چاپ را برای شما رفع خواهد نمود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 32 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد