بخشی از مقاله

- موارد کاربرد دستگاه
برای نمایش مقدار هر نوع مایع یا گاز درون هر نوع مخزن می توان از این دستگاه استفاده کرد.
این دستگاه قابل نصب و استفاده بر روی انواع مخزن، تانکر و دیگ بخار می باشد.
همچنین به کمک ترانسمیتر (منتقل کننده اطلاعات به فاصله دور) این دستگاه، می توان اطلاعات مربوط به مقدار مایع درون مخزن را به فاصله های دور از مخزن منتقل کرد. و نیز به کمک لیمیت سوئیچ های این دستگاه می توان معادل هر مقدار از مایع درون مخزن، فرمان الکتریکی برای مدارهای کنترل صادر نمود.


2- امکانات دستگاه و مزایای استفاده از آن
1- درپوش بالا : در وضعیت استاندارد دارای سایز. 1/2in بوده و با آچار 30mm قابل باز و بسته کردن می باشد. این قطعه از فولاد ضد زنگ ساخته می شود. با باز کردن این درپوش می توان هر گونه شیر و یا گیج، از جمله شیر خلاء شکن و یا فشار سنج نصب نمود.
2- واشر مسی : به منظور آب بندی کامل و جلوگیری از نشتی درپوش بالا بکار می رود.
3- فنر ضربه گیر بالا : به منظور جلوگیری از هر گونه ضربه ناگهانی به سطح فوقانی شناور تعبیه شده وباعث جلوگیری از تخریب شناور می شود. این قطعه از فولاد ضد زنگ ساخته می شود.


4- لوله بدنه دستگاه (لوله اندازه گیری) : مایع درون مخزن به درون آن وارد شده و باعث می شود حرکت شناور دستگاه از ارتفاع مایع درون مخزن پیروی کند. جنس لوله بدنه دستگاه از فولاد ضد زنگ ساخته می شود و در وضعیت استاندارد دارای ضخامت 3mm می باشد.


5- نمایشگر روی دستگاه : دارای سیستم مغناطیسی بوده و از طریق شناور داخل لوله اندازه گیری تحریک می شود. مهمترین مزیت آن قابلیت نمایش غیر مستقیم ارتفاع مایع درون مخزن می باشد که این عمل توسط پلاک های کوچک زرد رنگی که بصورت یک ستون زرد رنگ در امتداد یکدیگر قرار می گیرند صورت می گیرد. یعنی ارتفاع ستون زرد رنگ، ارتفاع مایع درون مخزن را نشان می دهد (هیچگونه ارتباط مکانیکی یا سیالاتی بین مایع درون مخزن و نمایشگر روی دستگاه وجود ندارد) . همچنین به راحی می توان از دو یا سه نمایشگر در زوایای مختلف بر روی یک دستگاه استفاده نمود و یا در صورت معیوب شدن نمایشگر، آن را تعویض کرد. کلیه قسمت های مغناطیسی و حساس نمایشگر، درون لوله پیرکس، کاملاً محفوظ و عایق بندی شده است.

 


بنابراین در شرایط محیطی غیر معمول همچون باران، گرد و غبار و هر گون آلودگی، قسمت نمایشگر روی دستگاه وظیفه خود را به خوبی انجام خواهد داد.
6- خط کش مدرج : برای خواندن مقدار دقیق نمایشگر روی دستگاه، یک خط کش مدرج که از جنس فولاد ضد زنگ ساخته می شود در کنار نمایشگر تعبیه شده است. در وضعیت استاندارد این خط کش بر حسب واحد طول Cm درجه بندی می شود. البته در صورت سفارش درجه بندی روی خط کش، هر مقیاس دلخواه دیگر مثل حجم، وزن و ... می تواند باشد.


7- مهره اتصال فلنج انتهائی : برای بستن فلنج و درپوش فلنج انتهائی بکار می رود و از جنس فولاد ضد زنگ ساخته می شود.
8- واشر اتصال فلنج انتهائی: برای بستن فلنج و درپوش فلنج انتهائی بکار می رود و از جنس فولاد ضد زنگ ساخته می شود.
9- فلنج انتهائی : برای دسترسی به سیال داخل مخزن و همچنین قرار دادن شناور در داخل لوله اندازه گیری و یا تعویض شناور و یا بعضی از موارد تعمیر و نصب در نظر گرفته شده است و از جنس فولاد ضد زنگ ساخته می شود.


10-واشر PTFE : به منظور آب بندی کامل و جلوگیری از نشتی در محل فلنج انتهائی و درپوش آن بکار می رود و از حجنس PTFE ساخته می شود.
11- فنر ضربه گیر پائین : به منظور جلوگیری از هر گونه ضربه احتمالی به سطح پائینی شناور تعبیه شده است و از جنس فولاد ضد زنگ ساخته می شود.
12- درپوش فلنج انتهائی : به منظور مسدود کردن فلنج انتهائی پس از قرار دادن شناور در دستگاه و یا عملیات دیگر مربوط به تعمیرات بکار می رود و از جنس فولاد ضد زنگ ساخته می شود.


13- پیچ اتصال فلنج انتهائی : برای بستن فلنج و درپوش فلنج انتهائی بکار می رود و از جنس فولاد ضد زنگ ساخته می شود.
14- درپوش پائین : در وضعیت استاندارد دارای سایز 1/2in بوده و با آچار 30mm قابل باز و بسته کردن است. این قطعه از جنس فولاد ضد زنگ ساخته می شود. با باز کردن این درپوش می توان برای منظورهای گوناگون، از جمله تخلیه هر گونه شیر نصب نمود.
15- واشر مسی : همانند شماره 2.


16- شناور : این قسمت از دستگاه، محرک نمایشگر روی دستگاه می باشد و ارتفاع ستون زرد رنگ نمایشگر روی دستگاه را بر اساس ارتفاع مایع درون مخزن تعیین می کند. شناور از جنس فولاد ضد زنگ ساخته می شود.


17- پلاک مشخصات فنی : کلیه پارامترهای مهم دستگاه بر روی آن ثبت می شود.
18- فلنج اتصال پائین : برای اتصال مسیر مایع درون مخزن به لوله اندازه گیری دستگاه بکار می رود، در وضعیت استاندارد دارای سایز PN40 DN15 ، از استاندارد DIN2501 می باشد و در صورت سفارش از سایزهای دیگر و یا استانداردهای دیگر قابل تحویل است. فلنج از جنس فولاد ضد زنگ و از نوع گردشی، Slip – on ساخته می شود.


19- لیمیت سوئیچ پائین : برای داشتن سیگنال الکتریکی از نقاط مختلف ارتفاع مخزن، این دستگاه می تواند به انواع لیمیت سوئیچ مجهز شود. لیمیت سوئیچ ها به تمام نقاط دلخواه از ارتفاع لوله اندازه گیری دستگاه، قابل نصب می باشد. بنابراین هر نقطه مورد نظر از ارتفاع مخزن قابل کنترل خواهد بود. این لیمیت سوئیچ ها به کمک مغناطیس موجود در شناور دستگاه تحریک می شود. هر گونه الکتروپمپ، شیر برقی، آژیر و آلارم با این روش قابل کنترل خواهد بود. مثلاً می توان مدار الکتریکی یک لیمیت سوئیچ را به گونه ای طراحی نمود تا با رسیدن ارتفاع مایع درون مخزن به یک نقطه معین، الکتروپمپی روشن یا خاموش شود و یا یک چراغ روشن یا خاموش شد.


20- لیمیت سوئیچ بالا : همانند شماره 19.
21- فلنج اتصال بالا : همانند شماره 18.
22- ترانسمیتر ارتفاع ( انتقال اطلاعات به فاصله دور) : علاوه بر نمایشگر روی دستگاه، این دستگاه را می توان به سیستم انتقال اطلاعات به فاصله های دور مجهز نمود. با نصب ترانسمیتر بر روی دستگاه کل ارتفاع مخزن تبدیل به خروجی 20mA .... 4 استاندارد در ترانسمیتر می شود. خروجی 20nA ... 4 در کلیه مدارهای کنترل و ابزار دقیق الکتریکی و کامپیوتری قابل استفاده می باشد. همچنین می توان با استفاده از ترانسمیتر، مقدار مایع و درون مخزن را پس از تبدیل به خروجی 20mA ... 4، به کمک دو رشته سیم در و فاصله دور از مخزن، در نمایشگر دیجیتالی به مقدار مایع درون مخزن تبدیل و رؤیت نمود.3- راهنمای سفارش خریدار به سازنده
1- سفارش با توجه به نحوه نصب
با توجه به شرایط فیزیکی مخزن، سفارش دهنده می تواند یکی از دو وضعیت زیر را انتخاب کند (ابعاد به میلی متر است) :


وضعیت نصب از کنار مخزن وضعیت نصب از بالای مخزن

توجه : سفارش دهنده باید فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه را با توجه به ابعاد داده شده در تصاویر بالا در نظر داشته باشد (ارتفاع واقعی اندازه گیری دستگاه = M ، فاصله فلنج های اتصال = L ) . در صورت عدم وجود فضای مورد لزوم، با سازنده دستگاه مشورت کنید.


2- سفارش با توجه به طریقه های اتصال برای وضعیت نصب از کنار مخزن
با توجه به شرایط اتصال دستگاه به مخزن و محدودیت های موجود، سفارش دهنده می تواند هریک از طریقه های اتصال زیر را برای نصب از کنار مخزن انتخاب کند (ابعاد به میلی متر است ) :
LL173/C4 LL173/C3 LL173/C2 LL173/C1

توجه ! : سفارش دهنده باید فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه را با توجه به ابعاد داده شده در تصاویر بالا در نظر داشته باشد (دامنه اندازه گیری = M ، فاصله فلنج های اتصال = L ) . در صورت عدم وجود فضای مورد لزوم، با سازنده دستگاه مشورت کنید.

3- نکات مهم در سفارش اجزای اولیه دستگاه
3-1- فلنج های اتصال دستگاه به مخزن
برای نصب دستگاه به مخزن، معمولاً از فلنج های اتصال استفاده می شود( در صورت سفارش مشتری می توان اتصالات جوشی و یا رزوه ای را انتخاب نمود). این فلنج ها از نوع گردشی، Slip – on ؛ ساخته شده و بر اساس درخواست سفارش دهنده در هر استاندارد و هر سایز قابل ساخت است. سفارش دهنده می تواند جنس فلنج های اتصال را بر اساس جدول انتخاب دستگاه در بروشور تک برگی این دستگاه انتخاب کند.
3-2- لوله بدنه دستگاه (لوله اندازه گیری)
یکی از اجزای اولیه دستگاه که با مایع مخزن در تماس است لوله بدنه یا لوله اندازه گیری دستگاه می باشد. سفارش دهنده می تواند جنس لوله بدنه را با توجه به حداکثر دمای مایع مخزن، حداکثر فشار مخزن و شدت خورندگی مایع مخزن، بر اساس جدول انتخاب دستگاه در برشور تک برگی این دستگاه انتخاب کند.
3-3 – شناور دستگاه
شناور دستگاه با در نظر گرفتن فشار، دما و جرم حجمی مایع مخزن، سفارش داده می شود. سفارش دهنده می تواند بر اساس جدول انتخاب شناور موجود در بروشور تک برگی این دستگاه ، شناور مناسب را انتخاب نماید.

4- نکات مهم در سفارش ترانسمیتر (انتقال اطلاعات به فاصله دور)
ترانسمیتر از تجهیزات جانبی دستگاه است که به کمک بست های مخصوص به لوله اندازه گیری دستگاه متصل می شود و ارتباط مغناطیسی با شناور دستگاه دارد. این تجهیز دارای خروجی 20mA ... 4 می باشد و با حساسیت های 10mm ، 7mm و 5mm قابل سفارش است. دارای گلند (اتصال لوله برق) 1.5 M18 می باشد.
مشخصات فنی ترانسمیتر در بروشور تک برگی دستگاه داده شده است. برای اطلاعات بیشتر به بخش نصب و راه اندازی ترانسمیتر مراجعه شود.
5- نکات مهم در سفارش لیمیت سوئیچ
لیمیت سوئیچ نیز از تجهیزات جانبی دستگاه می باشد. سفارش دهنده باید با آگاهی از نحوه عملکرد سوئیچ ها که در زیر بیان شده، و شرایط مورد نظر خود، سوئیچ مناسب را انتخاب نماید.


لیمیت سوئیچ LSI : این نوع لیمیت سوئیچ از یک میکروسوئیچ و یک اهرم مغناطیسی تشکیل شده است. هنگام نزدیک شدن شناور دستگاه به لیمیت سوئیچ، اهرم مغناطیسی آن با مغناطیس داخل شناور جفت شده و میکروسوئیچ را تحریک می کند. وضعیت تحریک شده فقط زمانی تغییر خواهد کرد که شناور از جهت دیگر به لیمیت سوئیچ نزدیک شود. این لیمیت سوئیچ تا ظرفیت 3A و 250 V قابل سفارش است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید