تحقیق در مورد کنترل کیفیت در آنالیز کیفی

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کنترل کیفیت در آنالیز کیفی

نوشته ب.م.سیمونت
در سال‌های اخیر ، کنترل کیفیت ( QC ) در آزمایشگا‌ههای شیمی اهمیت زیادی بدست آورده است ، همچنین استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 نشان می‌دهد که تمام آزمایشگا‌هها ، باید یک قسمت کنترل کیفیت برای فعالیت مورد نظرشان تاسیس ، راه‌اندازی و نگهداری کنند .

اما این استاندارد به درستی اهمیت استفاده از آنالیز کیفی را در آزمایشگا‌ههای شیمی و بیوشیمی نشان نمی‌دهد . در یک بخش از گزارش EUR 20605 EN (2002) ، کنترل کیفیت درآنالیز کیفی برای اولین بار پیشنهاد شده است . این مختصر یک بخش از قابلیت کنترل کیفیت در آنالیز کیفی را نشان می‌دهد .
کاربرد نمودارهای کنترل در آنالیز کیفی مهمترین فعالیت QC داخلی برای نمایش دادن و کنترل کردن جریان کیفی است . این مقاله نمودارهای کنترل را برای استفاده کلی در آنالیز کیفی شرح می‌دهد زیرا استفاده موردی از آن نمی‌تواند چندان صحیح باشد .

استفاده صحیح از آزمایش کارایی ( PT ) که برای آنالیز کیفیت برنامه‌ریزی می‌کند و از مهمترین فعالیت‌های QC خارجی است هم در این مقاله آمده است .

۱) مقدمه
آنالیز یا اندازه‌گیری شیمیایی عموماً شامل استفاده از یک متد مشخص و معتبر یا استفاده از یک نمایش هندسی درجه‌بندی شده برای نشان دادن قابلیت تاثیر و یا اندازه‌گیری یک چیز نامعلوم میباشد . این فعالیت‌ها اولین گام تضمین کیفی (QA) را در آزمایشگاه شکل می‌دهد . ولی فقط وقتی که یک رویه خوش تعریف کنترل کیفیت از یک اندازه‌گیری مطمئن استفاده کرده باشد قابل اطمینان است . (Fig. 1)

در واقع ، کیفیت وکنترل آن در آنالیز شیمیایی یک مفهوم قدیمی است .
شاید حتی از زمانیکه آنالیز شیمیایی بوده است نیاز به کنترل کیفیت هم وجود داشته است . به هر حال بدلیل وجود مسائل حقوقی و استانداردهای بالا بین شرکتها که آنها را مجبور به استفاده از نتایج کیفی کرده است ، کنترل کیفیت یک مفهوم جدید به نظر می‌رسد .
استاندارد جدید بین‌المللی ISO 9000:2000 ، تضمین کیفی (QA) را بصورت یک بخش از مدیریت کیفیت تعریف می‌کند که نشانگر نیاز به آماده شدن برای بحث نیازهای کیفی است .

به بیان تخصصی‌تر ، استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 نشان می‌دهد که تمام آزمایشگا‌هها ، باید یک قسمت کنترل کیفیت برای فعالیت مورد نظرشان تاسیس ، راه‌اندازی و نگهداری کنند .

به عبارت دیگر ، آزمایشگاه برای نشان دادن اعتبار آزمایشات و کالیبراسیون ، باید دارای سیستم کنترل کیفیت باشد . در حالت کلی ، کیفیت می‌تواند به خوبی مفهوم آن بصورت میزان و درجه اجرای انتظار تسریع تعریف شود . به واسطه این انتظارات ، گونه‌های مختلفی از کیفیت می‌تواند تعریف شود .
اصطلاح QA تمام اندازه‌گیری‌‌هایی که در یک آزمایشگاه برای توصیف کیفیت فعالیت‌های آنها استفاده می‌شود را شامل می‌شود . اهمیت تمایز دادن بین QA و QC را نیز نباید فراموش کرد . در واقع معنی این اصطلاحات ، طبق گفته‌ها خیلی اوقات با هم متفاوت است . ولی در اصطلاح عملی ، همانطور که گفته شد می‌توان ملاحظه کرد که QA با تمام مقادیری که در یک آزمایشگاه برای تنظیم یا تضمین کیفیت بدست می‌آورد رابطه دارد ، با در نظر گرفتن آنکه QC مقادیر منحصر بفردی که با کیفیت نمونه‌های منحصر بفرد یا دسته‌های نمونه‌ای رابطه دارد را شرح می‌دهد .

رویه‌های نوعی QC شامل
۱) آنالیز مراجع ، مواد و مقادیر استاندارد
۲) آنالیز نمونه‌های مخفی و ناپیدا
۳) استفاده از نمونه‌های QC و نمودارهای کنترل
۴) آنالیز جاهای خالی
۵) آنالیز نمونه‌های میله‌ای
۶) آنالیز با دو رونوشت
۷) تست کارآیی (PT)

CITAC/Eurachem که راهنمایی است برای کیفیت در شیمی تجزیه نشان می‌دهد که بصورت یک قسمت از سیستم کیفیت آنها و نمایش دادن روز به روز و دسته به دسته اجرای تجزیه‌ای و تحلیلی ، آزمایشگاهها باید اختصاص مرحله‌ای از بررسی‌های کنترل کیفیت و دخالت دادن هرچه که ممکن است در اختصاص برنامه تست کارآیی را در پیش بگیرند (external QC) .

بدیهی است ، سطح و نوع کنترل کیفیت ، به طبیعت آنالیزها بستگی دارد و همچنین به تعداد تکرار آنها ، اندازه دسته‌ها ، درجه اتوماسیون و سطح سختی و قابلیت اطمینان آزمایش . در اینجا اهمیت دایر کردن مرکز کنترل کیفیت کاملاً واضح است . که با استاندارد ISO/IEC 17025 مشخص شده‌است . متاسفانه این استاندارد بین‌المللی به‌خوبی آنالیز کیفی را معرفی نمی‌کند ، علی‌رغم این حقیقت که آنالیز کیفی یک قسمت معنی‌دار و مهم از فعالیت‌های روزانه آزمایشگاههای شیمی و بیوشیمی را نمایش می‌دهد. مانند اهمیتی که در EUR 18405 EN (1998) گزارش شده است و سپس در EUR 20605 EN (2000) مترولوژی و مقایسات آنالیز کیفی شیمیایی بصورت سیستماتیک مطرح شد .

یک قسمت مهم از EUR 20605 EN (2000) به کنترل کیفیت آنالیز کیفی اشاره دارد .
این مقاله یک دیدگاه کلی از قابلیت کنترل کیفیت در آنالیز کیفی می‌دهد .

۲)کنترل کیفیت در آنالیز کیفی
برای کنترل کیفیت نتایج ، شرح دادن پارامتری که کیفیت یک ویژگی مهم از آنالیز شیمیایی را مشخص کند ، اهمیت دارد . پس از آن تعریف کردن اینکه کیفیت چگونه می‌تواند تاثیر کند و چه ویژگی می‌تواند کیفیت مطلوب را تعیین کند ، اهمیت دارد .

کیفیت همیشه بصورت نسبی تصور می‌شود که برمی‌گردد به مقرراتی که قبلاً بر روی اصول ملی یا آئین‌نامه‌های بین‌المللی یا نیازهای مشتری ثابت شده است . در این متن مقررات با روش نمایش و یا روش کیفی ثابت شده‌است و روشن است ، زیرا ، همانطور که مشخص است ، هدف روش نمایش بر روی اصول واکنش دودویی رده‌بندی نمونه‌ها بر طبق تکرار/فقدان یک نمونه یا دسته‌ای از آنها می‌باشد . کنترل کیفیت برای این نوع از روشها بدلیل آنکه بر روی تشخیص مثبت یا منفی بودن کیفیت دقت دارد .

 

کنترل کیفیت می‌تواند به دو دسته تقسیم شود :
کنترل کیفیت داخلی (IQC)
کنترل کیفیت خارجی (EQC)
تصویر ۲ انواع (QC) و فعالیت‌های هر یک را نمایش می‌دهد .

IQC ، همانطور که از اسمش پیداست ، نگهداری تصدیق شرایط در آزمایشگاه برای مدت طولانی است . مقصود آن اطمینان دادن اجرای مناسب تست‌های جزئی که برای آنالیز کیفی استفاده می‌شود . به عبارت دیگر قاعده کلی برای کیفیت قابلیت قیاس نتایج بین آزمایشگاهها است که صریحاً موضوع EQC است – برای مطمئن شدن از تکافوی اجرای آنالیز کیفی در یک تست درون آزمایشگاهی . لازم به ذکر است که داده‌های کیفیت سنجش آنالیز شامل دو معیار ضروری است : سودمندی و اعتبار .

سودمندی به آن معنی که نتایج تحلیلی باید نتایج معتبر ارائه کنند ( مثلاً اگر نتایج منفی بود ، تصمیم غلط خواهد بود ) . نتیجه یک تصمیم غلط می‌تواند دارای ریسک در سلامتی ، قیمت بیشتر یا حتی فعالیت نامشروع باشد .
IQC و EQCبنابر آنچه گفته شد ابزارهای کلیدی برای بدست آوردن کیفیت مطلوب هستند .
۳) مواد مرجع ( تضمین شده )

مواد مرجع ( RM ها ) ابزارهای مهمی در پی بردن به تعدادی از جنبه‌های کیفیت اندازه‌گیری است ، زیرا ، غلاوه بر کاربرد آنها معتبرسازی متد ، کالیبراسیون یا تخمین خطای اندازه‌گیری آنها برای IQC و EQCهم استفاده می‌شود . ماتریس RM ها ، که برای ترکیب اجزای اصلی ویژه کوچک و بزرگ مشخص شده است ، کاربرد وسیع RM ها در کنترل کیفیت است .

در حالت کلی ، RM ها بر طبق توصیه ISO می‌تواند به دو رده تقسیم شود :
۱) CRM ها یا RM های تضمین شده .
۲) RM ها
طبق درجه عدم اطمینان ، RMها می‌تواند به صورت زیر تقسیم بندی شوند :

۱) RM های اولیه
۲) RM های ثانویه
۳) RM های خانگی یا اداری

در جهت استفاده از RM ها برای کنترل کیفیت ، مواد باید نسبت به هموژنی و یکسانی ، پایداری و ارزش ویژه اطمینان مشخص شوند . تمام این پارامترها مشخصه‌های مهمی برای برپا کردن یک IQC کارا می‌باشد .

در مورد EQC ، هموژنی اساسی است و پایداری نمونه در مقیاس زمانی فعالیت باید کنترل و تشخیص داده شود . وقتی کنترل کیفیت بر روی آنالیز کیفی متمرکز می‌شود ، کاربرد RM ها ، نمونه خالی و ماتریس استاندارد بترتیب ، برای یافتن غلط‌ها و درست‌ها بسیار مشکل است .
اگرچه تعداد بزرگی از RM ها بصورت تجاری موجود می‌باشد ، اما اکثر آنها برای اهداف کمی هستند . این به‌آن معنی است که RM های خانگی بصرت گسترده در آنالیز کیفی استفاده می‌شود . در این مورد ، نتیجه کلیدی که نیاز به مطرح شدن دارد انتخاب موادی برای هموژنی ، پایداری و ماتریس نمایشگر است . اگرچه معمولا اندازه‌گیری کنترل کیفیت می‌تواند بوسیله مواد خانگی که به اندازه کافی هموژن و پایدار باشد .

۴) IQC
استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025 نشان می‌دهد که هر آزمایشگاهی باید دارای بخش کنترل کیفیت برای نمایشگری اعتبار آزمایشات دارا باشد . استاندارد بین‌المللی همچنین نشان می‌دهد که نتایج باید به هر طریقی که می‌خواهد ثبت شود ، و تا جایی که ممکن است تکنیک‌های آماری باید برای بازنگری نتایج استفاده شود .
نمودارهای کنترل یکی از قدیمی‌ترین روشها برای نشان دادن نتایج آنلیز است زیرا که آنها ساده و کاربردی هستند . منظور ما پیدا کردن آثار منفی روی نتایج و شناسایی منشا آنهاست .

اگرچه نمودارهای کنترل می‌تواند فرم‌های مختلفی داشته باشد ، در اساس کار آنها نمایش گرافیکی هستند که ارزش مشخصه‌های کیفی را نشان می‌دهند . استانداردهای مختلف ISO نمودارهای کنترل دا نشان می‌دهند .

با وجود این ، هیچیک از آنها آزمایشهای کیفی را نشان نمی‌دهند .
EUR 20605 EN (2002) تطابق نیازها را برای گسترش کاربرد این نمودارها را برای آنالیز کیفی نمایش می‌دهد .
اصول کار نمودارهای کنترل ساده بوده و در سه گام قابل بررسی است :
۱) نمونه‌گیری در خلال پروسه

۲) اندازه‌گیری عامل کیفیت
۳) علامت‌گذاری روی نمودار با محدوده‌ها ( اخطار و عمل )
معمولاً اگر یک CRMاستفاده شود ارزش تضمین شده بصورت ارزش معین استفاده می‌شود . در استفاده از RM های خانگی ارزش معین به معنی اندازه‌های تکرار شده است .

طبق قرارداد ، حدود اخطار و عمل بصورت مثلاً رنج ±۲و ±۳ ، بترتیب ،
برابر است با احتمال ۹۵٫۵% و ۹۹٫۷%بطوریکه بصورت نرمال توزیع شده است . بدیهی است ، حدود اخطار و عمل که به روش بالا محاسبه شده است ، نباید بدون ملاحظه انطباق بر هدف نیازهای آنالیز باشد .

این گام‌ها برای عمل در آنالیز کمی آسان است ، ولی در آنالیز کیفی ، بعضی مشکلات ممکن است بوجود بیاید . مثلاً ، اگر واکنش دودویی بله/خیر با تغییر شکل علامت تحلیلی بدست بیاید حدود می‌توانند دایر شوند ، ولی ، اگر بروش نمایشگر درست آماده شوند ، آن حدود غیر ممکن هستند .
۴)۱) : روش‌های ساده عملی

نمودارهای کنترل ، وقتی واکنش دودویی بطور صحیح آماده است معروف‌ترین روش برای استفاده هستند . برای این روش ، دو نمونه انتخاب می‌شود : (A and B)

نمونه‌ها باید همگن و پایدار باشند و ماتریس باید ، نمایانگر ماتریس واقعی نمونه‌های آنالیز شده باشد . نمونه A و B باید جمعی از مقادیر کمی بالا و پایین داشته باشد . بنابراین نمونه A باید ۱۰۰% واکنش منفی تولید کند و برای یافتن غلط‌ها استفاده شود . نمونه B باید ۱۰۰% واکنش مثبت تولید کند و برای یافتن خلاف غلط‌ها استفاده شود .

شکل ۳ یک مثال فرضی از این مثال را نشان می‌دهد . طوریکه می‌توان دید قسمت خارج از کنترل می‌تواند براحتی ملاحظه شود .
وقتی واکنش دودویی بوسیله تبدیل اطلاعات بدست می‌آید ، تصمیم در مورد گراف احتمال تجمعی ممکن می‌شود . در این مورد ، توصیه می‌شود که تجمع نمونه‌های A , B استفاده شود ، همانطور که در شکل ۴ نشان داده شده است .

۴)۲) نمودار کنترل برای بلنک‌ها
این نمودار تغییر یافته نمودار شوارت است . در این نمودار علامت سودمند بصورت یک تابع اعداد نمونه کنترل خالی ، نمایش داده می‌شود .
مقصود این نمودارهای کنترل ، همانیست که برای روش‌های کمی یا کیفی استفاده می‌شد ، بنابراین ، از این نمودار ، اطلاعاتی در مورد آلودگی موضوع آزمایش یا حالت وسایل می‌تواند بدست آید . نمونه خالی می‌تواند همچنین برای پیدا کردن غلط‌ها استفاده شود ، اگرچه ، برای آن توصیه می‌شود که نمونه‌ای با تجمع پایین استفاده شود ( مثلاً نمونه A در شکل ۴).

در این مورد از روش نمایشگری که یک واکنش صرفاً کیفی را آماده می‌کند ، استفاده از نمودار کنترل برای بدست آوردن غلط‌ها محدود شده است .
۴)۳) نمودار کنترل برای واکنش‌های دودویی

اولین روش برای نمودار کنترل برای واکنش‌های دودویی ، استفاده از نمودارهای کنترل مثل شوارت است . برای آن ، اولین گام انتخاب دو نمونه از دو سطح تجمع از نمودار احتمال تجمعی است ، که در بالا ۴)۲) توضیح داده شد . پس از آن ، خط مرجعی که باید برای کنترل استفاده شود باید تعریف شود . خط پیشنهادی برای سطح پذیرش خطا در ۵% از خطای مورد نظر ، حد اخطار ۱۰% واکنش غلط و حد کنترل ۱۵% واکنش غلط می‌باشد .
در نهایت ، نرخ منفی یا مثبت بودن خطا تصمیم‌گیری می‌شود و نتایج در نمودار کنترل نمایش داده می‌شود . لازم بذکر است که ، در این‌مورد نرخ منفی خطای واکنش نشان داده شده است نه نتیجه آنالیز نمونه .

شکل ۵ یک نمودار کنترل نوعی را برای نمایش ۸ روز از خطای مثبت و منفی را که به بهترین روش آماده شده است را نشان می‌دهد . هانطور که دیده می‌شود در این مثال ، اکثریت خطاها بین حدود اخطار و پذیرش قرار دارد . باید توجه کرد که هدف این نوع از نمودارهای کنترل پیدا کردن خطاهای واکنش است بعد از نمودار شوارت استفاده از نمودارهای مشابه مثل صفحه یودن ( Youden Plot ) توصیه می‌شود . طبق هدف این نمودار هردو خطای مثبت ومنفی را پیدا می‌کند ، این نمودار اغلب دو نمونه کنترلی استفاده می‌کند که ، تجمعی‌که قسمت عدم اطمینان را تعیین می‌کند (Fig. 4) . شکل نمودار دو محور را که برای تعریف محدوده‌ها استفاده می‌شود را شامل می‌شود(Fig. 6) . هر نقطه از گروه بصورت نتیجه آنالیز دو نمونه بدست می‌‌آید و نمایش داده میشَود .

 

هر ربع از نمودار یک حالت مختلف را نشان می‌دهد :
– ناحیه ۱ حالت تحت کنترل را نشان می‌دهد .
– ناحیه ۲ حالت یافتن یک خطای مثبت را نشان می‌دهد . نمونه B یک واکنش مثبت داده است .
– ناحیه ۳ که در آن نمونه‌ A واکنش منفی دارد را نشان می‌دهد . – ناحیه ۴ هر دو حالت واکنش را نشان می‌دهد . هم مثبت هم منفی بدست آمده است .
شکل ۷ نمودار کنترل را نشان می‌دهد که در طول آنالیز نیترات در ترکیب و نمونه آبی واقعی ، استفاده شده است . نگارنده استفاده از نمونه کنترل خالی را برای چک کردن واکنش منفی و امکان پیدا کردن خطاهای مثبت برای نمایش و تضمین روش را پیشنهاد می‌کند .

نمونه دارای ۰٫۱ میکروگرم بر لیتر نیترات برای واکنش مثبت در روش غربالگری استفاده شد . واکنش مثبت روش تقویت با استفاده از نمونه حاوی ۰٫۱۶ میکروگرم بر لیتر از نیترات بررسی شد . نمودار کنترل بدست آمده وقتی هر حالتی از نمودار کنترل پیدا شود را نشان می‌دهد .

۴)۴) مقایسه با یک روش تقویتی
در بسیاری از موارد ، روش تقویتی ، اغلب با روش نمایشگری باهم و برای پیروی از اصول جلودار-عقب‌دار استفاده می‌شود . اصول عمومی این گونه استراتژی بر آنالیز سیستماتیک نمونه‌ها که استفاده سریع ، سیستم آنالیز جلودار کم ارزش ( روش غربالگری ) که رده بندی سریع نمونه‌ها بر طبق ویژگی هدف را ، اجازه می‌دهد .

بنابراین ، فقط نمونه‌ها انتخاب شده ، باید با سیستم آنالیز مرسوم یا جلودار پردازش شوند تا اطلاعات آنالیزی را بسط بدهند ، از آنرو ، تاثیر خطای مثبت ومنفی مختلف است . خطای منفی بیشتر مناسب است زیرا روش تقویتی یا جلودار مرتباً به آن نمونه‌ها اعمال می‌شود . بنابراین ، خطاهای منفی باید به‌روش تقویتی در مدل تصادفی آنالیز شود . نتایج بدست آمده در هر دو روش می‌تواند با صفحه یودن هم مثل شکل ۸ نشان داده شود.

این IQC می‌تواند با آنالیز همان نمونه‌ها در زمانها مختلف تعریف شود. در مورد قبلی روشی‌که همچنین می‌تواند استفاده شود کنترل اجرای روش تقویتی است . در مورد بعدی تنها اختلاف بین روش‌ها می‌تواند پیدا شود .

۴)۵) تعداد تکرار نمونه های کنترل کیفیت .
این وظیفه آنالیزگر است که یک مرحله مناسب در کنترل کیفیت انتخاب کند . این مرحله باید بصورت معتبری نسبت به روش و ارجحیت کار انتخاب شود . همانطور که در بالا نشان داده شد ، نمونه باید بوسیله ارائه یک برنامه واقعی و مقتضی برحسب همگنی و پایداری و اعتبار تخصیص پیدا کند .
بر طبق اصول تضمین کیفیت ، آزمایشگاه باید استفاده از یکسری از نمونه‌های کنترلی را به خوبی تعداد تکرار آنالیز طراحی کند . در آنالیز کیفی پذیرش گسترده‌ای از سطح احتمال ۵% کنترل کیفیت ( مثل نمونه کنترل کیفیت برای هر ۲۰ نمونه آنالیز ) می‌شود . برای کارهای مجموعه‌ای ، سطح ۲۰% یا حتی ۵۰% معمول نیست .

با مقایسه ، برای روش قوی جاری ، سطح کنترل کیفیت کمتر از ۵% می‌تواند قابل قبول باشد . در آنالیز کیفی ، سطح کنترل کیفیت باید محاسبه شود تا تعداد نمونه هر آنالیز محاسبه گردد . جدول ۱ مقادیر پیشنهادی را برای تکرار نمونه گیری ارائه می‌کند . در تمام موارد ، انتخاب دو نمونه قابل قبول به‌نظر می‌رسد . ( یکی مثبت و دیگری منفی برای تکمیل کنترل کیفیت مناسب برای روشهای کیفی مشروط بر واکنش دودویی ) .
بدیهی است ، برای انتخاب درست نمونه دانستن نمودار توزیع احتمال روش کیفی بسیار مهم است .
۵) EQC

همانطور که در بخش ۱ اشاره شد ، بدلیل اهمیت انطباق داده‌ها بر هدف تابت کردن دقت و همچنین قابلیت مقایسه نتایج همه به نظر می‌رسد . قابلیت مقایسه نتایج می‌تواند بوسیله سنجش در داخل آزمایشگاه یا PT اثبات شود . در حالت کلی ، دلایل مختلفی برای تست‌های درون آزمایشگاه وجود دارد که روش‌های معتبر سازی تشخیص RM ها و PT از آن جمله‌اند .

سومین و مهمترین هدف کنترل کیفیت بدست آوردن دلیل صحت انجام کار آزمایشگاه است . روشهای راهنمای مختلفی برای نیازهای PT برنامه‌ریزی شده‌اند . شاید مهمترین آنها ISO و Eurochem باشند .

به‌هر حال ، این مراجع و راهنماها بر روی آنالیز کمی متمرکز شده‌اند و برای آنالیز کنترل کیفیت شاید قابل استفاده نباشند .
در سال ۱۹۹۷ ، کمیته روشهای آنالیز از بخش آنالیز جامعه سلطنتی شیمی مقاله‌ای برای بررسی خطاهای مثبت و منفی منتشر کرد و محدودیتهای آزمایشات تخصصی آنالیز را گزارش کرد . نگارنده مقاله نشان داد که وقتی آزمایشات تخصصی با تعداد نمونه‌های کوچک یا نامتناهی انجام می‌شود در زمان استفاده از سیستم امتیازی z ، مشکلاتی‌ بوجود می‌آید. پیشنهاد مقاله پرهیز از استفاده از دروه‌های پیدا نشده و کمتر بود .

بنابراین بدیهی است که یک شیوه جدید برای طراحی PT به نیازهای واکنش دودویی برمی‌گردد . مثل نقطه شروع کار ، آن بخش ‌از EUR 20605 EN که به طراحی آنالیز کیفی PT بر می‌گردد باید درست مطرح شود .

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 26 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد