تحقیق در مورد پست برق و ژنراتور اضطراری ‌

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پست برق و ژنراتور اضطراری

پست‌های برق و ترانسفورماتور
پستها به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند. پستهای داخلی خود به سه دسته پست فشار قوی باز، نیمه‌باز و بسته تقسیم می‌شوند. پستها دارای ترانس و تابلوها و سکسیونرها، دژنکتورها، فیوزها، فیدرها، باس‌ها و باس‌بارها و … هستند. در پستهای باز و نیمه باز کلیه لوازم و وسایل در یک قسمت مشخص به نام سلول و در پستهای بسته در تابلو نصب می‌گردند.

یکی از مهمترین اجزای پست ترانس‌ها هستند. ترانسفورماتورها به دو نوع خشک و روغنی تقسیم می‌شوند و دارای گروه‌های برداری متفاوتی هستند، همچنین دارای روشهای خنک‌سازی مختلفی می‌باشند، برای افزایش ولتاژ معمولاً از ترانس‌های افزاینده با سیم پیچ ثانویه مثلث و برای کاهش ولتاژ معمولاً از ترانس کاهنده با سیم پیچ ثانویه ستاره یا زیگزاگ استفاده می‌شود.

مشخصات ترانس‌ها در ارتفاع ۱۰۰۰ متر از سطح دریا و در درجه حداکثر ۴۰ درجه و حداقل ۲۵- درجه در فضای باز و ۵- درجه در فضای بسته و با ولتاژ ورودی سینوسی و متقارن استاندارد شده است. در صورت شرایط متفاوت باید هنگام سفارش به کارخانه سازنده موارد متفاوت اعلام شود.

ترانسفورماتورهای مورد بحث در این فصل ترانس‌های روغنی هستند. مشخصات الکتریکی این ترانسها عبارتند از: قدرت اسمی از ۵۰ تا ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر و فرکانس نامی ۵۰ هرتز، ولتاژ اولیه ۱۱، ۲۰ یا ۳۳ کیلوولت و ولتاژ ثانویه ۲۳۱ یا ۴۰۰ ولت و امکان تنظیم ولتاژ %۵ در طرف اولیه وولتاژ امپدانس اسمی %۴ برای ترانس‌های ۵۰ تا ۲۰۰ کیلوولت آمپر و %۶ برای ترانس‌های ۲۵۰ تا ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر و گروه اتصال YZ 5 برای ترانسهای ۵۰ تا ۲۰۰ کیلوولت آمپر و Dy 5 برای ۲۵۰ تا ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر.

 

چند مشخصه ساخت مهم
الف ـ مواد عایقی به انواع C. H, F, B, E, A, Y تقسیم می‌شوند که حد حرارتی به ترتیب در آنها ۹۰، ۱۰۵، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۵۵، ۱۸۰ و بزرگتر از ۱۸۰ درجه است. در ترانس‌های روغنی از دسته A و در ترانسهای خشک از دسته H, F, B استفاده می‌شود.

ب ـ انواع روشهای انتقال حرارت در ترانسها عبارتند از: هدایت حرارت از قسمتهای مختلف به سطح ترانس، تبادل حرارتی با عایق گازی، تبادل حرارتی با عایق مایع. همچنین برای تبادل حرارتی بهتر، ترانس‌های تا ۶۳۰ کیلوولت آمپر، منبع ترانس دارای جدار پرده‌ای و برای ترانس‌های ۶۳۰ تا ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر، ترانس دارای جداره با لوله خنک‌کننده است.

ج ـ برای جلوگیری از ورود رطوبت باید در مسیر هواکش سیستم رطوبت‌گیر سیلیکاژل استفاده شود.
د ـ برای حفاظت ترانسفورماتور در برابر خطرات گاز اضافی و پایین رفتن بیش از حد سطح روغن از حد مجاز از رله بوخ هولتس استفاده می‌شود.
هـ ـ بدنه ترانس باید مجهز به دو ترمینال اتصال زمین و هر ترمینال مجهز به دو محل اتصال برای وصل به هادی زمین باشد.
و ـ برای حفاظت ترانس‌هایی که از فیوز به جای دیژنکتور در آن استفاده می‌شود جداولی برحسب ولتاژ و کیلوولت آمپرنامی برای انتخاب فیوز وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد.

 

نصب ترانسفورماتور
نصب ترانس‌ها به دو صورت انجام می‌گیرد: ۱ـ نصب در داخل ساختمان ۲ـ نصب در فضای آزاد
۱) نصب در داخل ساختمان:

الف ـ دو نوع اتاق ترانسفورماتور وجود دارد در نوع اول ترانسفورماتور همسطح کف زمین و در نوع دو ترانس در سطحی بالاتر از کف نصب می‌شود. البته نوع دوم ترجیح‌دارد ولی اجرای آن در همه جا امکانپذیر نیست.

ب ـ ابعاد اتاق ترانسفورماتور به سه دسته که برای ترانسهای با حداکثر توان ۶۳۰ کیلوولت آمپر اتاق کوچک است و برای ترانسهای بالاتر از ۶۳۰ کیلوولت آمپر ابعاد اتاق بزرگ و خیلی بزرگ است. ابعاد اتاق کوچک: طول ۴، عرض ۳ و ارتفاع ۷/۴ متر، ابعاد اتاق بزرگ: طول ۳/۴، عرض ۲/۳متر و ارتفاع ۷/۴ متر و ابعاد اتاق خیلی بزرگ: طول ۵/۴ متر، عرض ۵/۳ متر و ارتفاع ۳/۵ متر. همچنین ابعاد با توجه به رشد بار در آینده باید انتخاب شود تا امکان استفاده از ترانسهای با قدرت بیشتر بدون لزوم انجام تغییرات بنایی فراهم باشد. در هر حال فضای آزاد اطراف ترانس نباید از ۸/۰ متر کمتر باشد. (توجه کنیم در انتخاب ارتفاع اتاق، تهویه طبیعی در نظر گرفته شده است).

ج ـ جهت سهولت نقل و انتقال باید اتاق ترانسفورماتور نزدیک مرکز ثقل‌بار و در طبقه همکف باشد همچنین باید یکی از جبهه‌های آن رو به فضای آزاد باشد و در برابر این جبهه تا فاصله ۵ متر هیچ مانعی نباشد در اصلی باید در همین جبهه باشد و این جبهه باید در جهتی انتخاب شود که تابش آفتاب به آن حداقل باشد یعنی رو به شمال باشد. در مواردی که ترانس در طبقات یا روی بام نصب می‌شود از ترانس خشک باید استفاده شود، در این حالت استفاده از حایل آتش منتفی خواهد بود.

د ـ در شرایط عادی تهویه اتاق ترانس به صورت طبیعی صورت می‌گیرد اما در مناطق گرمسیری استفاده از هواکشهای برقی با ترموستات لازم است. همچنین برای جلوگیری از تعریق در اتاق ترانسفورماتور باید گرمکن برقی مجهز به ترموستات نیز پیش‌بینی شود.

هـ ـ در زیر ترانس، باید حوضچه‌ای نصب شود که ابعاد آن باید حداقل برابر ابعاد خارجی بزرگترین ترانس و عمق آن با ظرفیت روغن ترانس متناسب باید باشد، و بر روی حوضچه ریلهای مناسبی برای قرار دادن چرخ‌ها تعبیه می‌شود و در اطراف حوضچه شیارهایی برای عبور کابلها در نظر گرفته می‌شود. همچنین در زیر محل استقرار ترانس و پایین‌تر از مسیر عبور هوای خنک، باید حائلی مشبک که دارای پوشش ضد زنگ باشد و روی آن حداقل ۲۰ سانتی‌متر شن یا سنگ گرانیت شکسته است پیش‌بینی شود. زیر حائل آتش نیز باید سطح شیبداری ساخته شود تا روغن نشت شده به چاهک منتقل شود.

و ـ ترانس باید به گونه‌ای نصب شود که اگر محور طولی ترانس به موازات در باشد، بوشینگ‌های فشار قوی رو به داخل اتاق باشد و اگر محور طولی ترانس عمود بر در باشد روغن نمای مخزن انبساط رو به در اطاق باشد.

ز ـ اتاق تابلوهای فشار قوی و فشار ضعیف باید در دو اتاق متفاوت از اتاق ترانس باشد. به شرط اینکه همه تابلوها تمام بسته و با رعایت فاصله باشند می‌توان از یک اتاق برای تابلوها نیز استفاده کرد.

همچنین فاصله تابلو از هم نباید کمتر از ۵/۱ متر باشد، ارتفاع اتاق نباید از ۲ متر کمتر باشد و ارتفاع اتاق بیشتر یا مساوی ارتفاع بلندترین تابلو باضافه ۵/۰ متر باشد.
هـ ـ برای انتخاب سیستم زمین پست باید شرایط زیر را در نظر گرفت:
هـ ـ ۱) برای کلید اصلی تابلو تا ۲۵ آمپر یک فاز و سه فاز: یک الکترود زمین ساده
هـ ـ ۲) برای کلید اصلی تابلو تا ۶۰ آمپر سه فاز: دو الکترود زمین ساده در فاصله حداقل ۶ متر یا یک الکترود ساده ولی به عمق ۴ متر.
هـ ـ ۳) برای کلید اصلی تابلو بیش از ۶۰ آمپر سه فاز: یک اتصال زمین اساسی یا اتصال زمین مشابه پست ترانسفورماتور تغذیه کننده آن.

۲) نصب در خارج ساختمان:
الف ـ نصب در روی زمین: باید حوضچه‌ای در زیر ترانس حفر شود و فضای بالای آن باید حداقل ۵۰ سانتی متر از کف اطرافش بالاتر باشد و همان شرایط حوضچه قبلی را داشته باشد و کف شور و چاهک جذب نیز داشته باشد.
ب ـ نصب روی تیر: ترانس‌های با ولتاژ ۱۱ کیلوولت تا قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر و ولتاژ ۲۰ کیلوولت تا قدرت ۲۰۰ کیلوولت امپر در روی تیر نصب می‌شوند.

سیستم برق اضطراری
سیستم برق اضطراری سیستمی است که در موقع قطع برق با استفاده از یک یا چند مولد برق (معمولاً موتور دیزل و ژنراتور) یا مجموعه‌ایی از باتریها، نیروی برق مورد نیاز ساختمان یا مجموعه را تأمین کند.

به طور کلی مولدهای برق (دیزل ـ ژنراتور) به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند.
الف) برحسب نوع کاربرد: مولد برق ممکن است برای تولید برق اصلی به عنوان مولد برق دایمی، یا به صورت موازی با شبکه برق اصلی و یا به جهت تولید نیروی برق اضطراری مورد استفاده قرار گیرد.

ب) برحسب زمان بهره‌برداری: به دو صورت مدت محدود و نامحدود ساخته می‌شوند.

موارد استفاده از نیروی برق اضطراری و سیستم برق بدون وقفه
سیستم برق بدون وقفه (UPS) سیستمی است که نیروی برق متناوب اولیه را در برابر هرگونه قطع جریان و نوسانات ولتاژ و فرکانس حفاظت می‌کند.
در موارد زیر برای تأمین مصارف اضطراری و ایمنی، باید برق به کمک مولدهایی که نیروی محرک آن موتورهای دیزل است، در محل تولید شود.
ـ ساختمانهای مسکونی با بیش از ۴ طبقه از کف زمین و مجهز به آسانسور
ـ ساختماهای عمومی که قطع برق ممکن است خطرات جبران ناپذیری ایجاد کند.

ـ بیمارستانها و مراکز بهداشتی با توجه به نوع فعالیت آنها.
ـ مراکز صنعتی که قطع برق طولانی در آن ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری ایجاد کند.
ـ سردخانه‌های بزرگ
ـ هر نوع ساختمان یا مجموعه دیگری که به تشخیص مقامات مربوطه باید دارای نیروگاه اضطراری باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 18 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد