بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • فرمت Geodatabase:

به معنی پایگاه داده های مکانی می باشد. مجموعه از لایه ها و عوارض را می توان در یک پایگاه داده قرار داد.

متشکل از سه قسمت است:

-personal geodatabase یا Filegeodatabase:

پایگاهی است که داده ها و لایه ها در آن قرار می گیرند

 Feature Dataset: وظیفه تفکیک و طبق بندی لایه ها را بر عهده دارد

Feature class: لایه ها و عوارض را شامل می شود.

اسلاید 2 :

 • ابتدا ساخت یک geodatabase از نوع personal:
 • در زیر نرم افزار ARC Catalog در داخل یک پوشه کلیک راست و به تریب زیر عمل می کنیم:

اسلاید 3 :

 • سپس یک Dataset می سازیم تا بتوانیم لایه ها مشابه و مورد نظر را در آن قرار دهیم. برای این کار باید روی persoanlgeodatabase ساخته شده و یا داخل آن کلیک راست کرده و به تریب زیر عمل می کنیم:

اسلاید 4 :

 • در پنجره باز شده ابتدا یک نام برای dataset تعریف می کنیم. و در بخش بعدی یک سیستم مختصات یا سیستم تصویر تعیین می کنیم. سیستم مختصات می تواند جغرافیایی در فرمت world و datum WGS1984 باشد و سیستم تصویر هم می تواند UTM در نظر گرفته شود.
 • پنجره بعدی را پشت سر هم next بزنید و گزینه های پیش فرض نرم افزار را قبول کنید و در نهایت ّfinish را کلیک کنید. Dataset ساخته می شود.

اسلاید 5 :

 • حال نوبت به ساخت خود لایه و عارضه یعنی Feature class می رسد. در روی dataset ساخته شده و یا داخل آن کلیک راست کرده و به تریب زیر عمل می کنیم:

اسلاید 6 :

 • در پنجره باز شده، در بخش name یک نامو در بخش Alias یک نام مستعار برای لایه تعیین می کنیم (البته نام مستعار اختیاری است). در بخش type هم نوع عارضه خودمان را تعیین می کنیم (نقطه ای، خطی، چندضلعی).

اسلاید 7 :

 • در بخش بعدی می توانیم فیلدها و اطلاعات توصیفی به لایه اضافه کنیم (در ادامه در این باره صحبت خواهیم کرد). گزینه finish را کلیک کنید تا لایه شما ساخته شود.

اسلاید 8 :

 • می توان به تعداد زیاد dataset در داخل geodatabase و به تعداد زیادی لایه در داخل dataset ساخت. در نهایت از طریق گزینه Add data در ARC map می توان آنها وارد ARC map کرد.
 • ساختن dataset ها اجباری نیست و می توان feature class را در داخل geodatabase ساخت.

اسلاید 9 :

 • می توان به تعداد زیاد dataset در داخل geodatabase و به تعداد زیادی لایه در داخل dataset ساخت. در نهایت از طریق گزینه Add data در ARC map می توان آنها وارد ARC map کرد.
 • ساختن dataset ها اجباری نیست و می توان feature class را در داخل geodatabase ساخت.

اسلاید 10 :

 • در داخل فضای کاری یا روی آن کلیک راست و به ترتیب زیر عمل می کنیم:
 • در بخش define سیستم تصویر لایه را انتخاب می کنیم. با کلیک بر روی این گزینه وارد پنجره جدید می شوید. می توانید UTM را انتخاب کنید. اگر چندان آشنایی سیستم تصویر ندارید بهتر فعلا وارد این قسمت نشوید.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید