دانلود فایل پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

مقدمه

 • تعریف قانون
 • قاعده حقوقی
 • قانون اساسی
 • طریقه وضع قانون اساسی
 • تفاوت قانون اساسی با قوانین عادی
 • تعریف دولت

اسلاید ۲ :

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران

 • نهاد رهبری
 • قوه مجریه
 • قوه مقننه
 • قوه قضائیه

اسلاید ۳ :

نهاد رهبری

 • ولایت مطلقه فقیه(ا-۵۷ ق ا)
 • تعیین رهبر(ا-۱۰۷ق ا)
 • وظایف واختیارات خبرگان رهبری(ا-۱۰۸ق ا)
 • شرایط و صفات رهبر(ا-۱۰۹ق ا)
 • وظایف و اختیارات رهبر(ا-۱۱۰ق ا)
 • دارائی رهبر(ا-۱۴۲ق ا)

اسلاید ۴ :

قوه مجریه

قوه ای است که حکومت و اداره امور کشور را بعهده دارد.جز قانونگزاری و دادرسی،باقی شئون مربوط به اداره یک کشور ناشی از قوه مجریه است.

در کشور ما اداره امور عمومی و اعمال قوه مجریه به جز اموری که مستقیما زیر نظر مقام رهبری(فرماندهی نیروهای مسلح…)توسط رئیس جمهور،هیئت وزیران و وزراءصورت می گیرد که اصطلاحا به این مقامات ارکان قوه مجریه می گویند.

اسلاید ۵ :

وظایف واختیارات قوه مجریه

 • تمرکز درآمدهای دولت در حسابهای خزانه داری کشور(اصل۵۳)
 • تهیه لوایح قانونی وتقدیم به مجلس(اصل۷۴)
 • مسئولیت اجرای قانون اساسی (اصل۱۱۳)
 • وظایف مذکور در سوگند نامه ریاست جمهوری(اصل۱۲۱)
 • امضاء مصوبات مجلس یا نتایج همه پرسی(اصل۱۲۳)
 • تصدی امور برنامه وبودجه وامور استخدامی کشور(اصل۱۲۶)
 • تعیین سفرای ایران در خارج از کشور(اصل۱۲۸)
 • اعطای نشانهای دولتی( اصل ۱۲۹)

اسلاید ۶ :

وظایف واختیارات قوه مجریه

 • ریاست هیئت وزیران(اصل۱۳۴)
 • انتخاب وعزل وزیران(اصل۱۳۳)
 • وضع تصویبنامه وآئین نامه(اصل۱۳۸)
 • صلح دعاوی وارجاع به داوری(اصل۱۳۹)
 • اعطاء پناهندگی سیاسی(اصل۱۵۵)
 • تعیین وانتصاب مدیران ارشد اجرایی کشور
 • تایید قرار دادهای بین المللی(اصل۱۲۵)
 • انتخاب معاونان و معاون اول رئیس جمهور (اصل۱۲۴)
 • رسیدگی به دارائی رئیس جمهور ومعاونان و وزیران(اصل۱۴۲)
 • ممنوعیت بیش از دو شغل دولتی(اصل۱۴۱)

اسلاید ۷ :

شرایط انتخاب وعزل واستعفای وفوت وغیبت رئیس جمهور

 • مدت دوره ریاست جمهوری(اصل۱۱۴)
 • شرایط رئیس جمهور(اصل۱۱۵)
 • میزان آراء جهت انتخاب رئیس جمهور(اصل۱۱۷)
 • زمان انتخابات ریاست جمهوری(اصل۱۱۹)
 • عزل رئیس جمهور(بند۲ اصل۸۹ وبند۱۰ اصل۱۱۰)
 • استعفای رئیس جمهور(اصل۱۳۰)
 • فوت وغیبت بیش از دو ماه رئیس جمهور(اصل ۱۳۱)

اسلاید ۸ :

قوه مقننه

 • اعمال قوه مقننه (ا-۵۸ ق ا)
 • اعمال قوه مقننه با مراجعه به آراء عمومی(اصل۵۹)
 • مجلس شورای اسلامی(ا-۶۲ق ا)
 • مدت دوره نمایندگی(ا-۶۳ق ا)
 • تعداد نمایندگان (ا-۶۴ق ا)
 • رسمیت جلسات (ا-۶۵ق ا)
 • شرکت رئیس جمهور و وزراء در جلسات مجلس(ا-۷۰ق ا)
 • مذاکرات علنی و غیر علنی مجلس(ا-۶۹ق ا)
 • حیطه قانونگذاری مجلس(ا-۷۱ق ا)
 • شرط قانونگذاری مجلس(ا-۷۲ق ا)

اسلاید ۹ :

وظایف واختیارات قوه مقننه

 • وضع قانون
 • تفسیر قوانین(ا-۷۳ق ا)
 • طرح و لایحه(ا-۷۴ق ا)
 • حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور(ا-۷۶ق ا)
 • تصویب قراردادهای بین المللی(ا-۷۷ق ا)
 • تصویب تغییر جزئی خطوط مرزی(ا-۷۸ق ا)
 • ممنوعیت حکومت نظامی(ا-۷۹ق ا)
 • استقراض داخلی و خارجی(ا-۸۰ق ا)
 • ممنوعیت دادن امتیازاقتصادی به بیگانگان(ا-۸۱ق ا)
 • ممنوعیت استخدام بیگانگان(ا-۸۲ق ا)

اسلاید ۱۰ :

وظایف واختیارات قوه مقننه

ممنوعیت انتقال نفایس ملی به غیر دولت(ا-۸۳ق ا)

مسئولیت و حق اظهارنظر نماینده مجلس(ا-۸۴ق ا)

آزادی کامل نماینده در اظهار نظر(ا-۸۶ق ا)

رای اعتماد مجلس به دولت(ا-۸۷ق ا)

سئوال نمایندگان از رئیس جمهورو وزیران(ا-۸۸ق ا)

استیضاح وزیران(ا-۸۹ق ا)

رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه(ا-۹۰ق ا)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 24 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد