بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 الکل

 آمفتامین

 کافئین

 حشیش

 کوکائین

 توهم زاها

 مواد استنشاقی

 نیکوتین

 مواد افیونی

 فن سیکلیدین

 مسکن ها

 خواب آورها

 ضد اضطراب ها

اسلاید 2 :

 ضد افسردگی ها نوع 1 شامل باربیتوراتها و خواب آورها

 ضد افسردگی ها نوع 2 –الکل واستنشاقی ها

 نزودیازپین ها و ضداضطراب های نسل 2

 روانگردانهای نوع 1 (کوکائین ، آمفتامین )

 روانگردانهای نوع 2 (کافئین و نیکوتین )

 افیونها

 حشیش

 توهم زاها

 استروئید

اسلاید 3 :

 لکل

 Opioid

 Canabioid

 رخوت زا و خواب آور

 کوکائین

 سایر محرک ها :کافئین ،مواد توهم زا،توتون، حلال های فرار وسایر مواد روانگردان

اسلاید 4 :

 ضد افسردگیها(الکل-مسکن-خواب آور-ضد تشنج)

 فن سیکلیدین

 استنشاقی ها

 محرک ها

 افیون ها

 توهم زاها

 حشیش

 سایر موارد

اسلاید 5 :

 شامل همه مواد روانگردان

 مواد مخدر از الکل وتوتون متمایز شده

 داروهای تجویزی پزشکان ومواد غیر روانگردان ماده مخدر به شمار نیامده اند

اسلاید 6 :

بر اساس منشاء

 ترکیبات طبیعی (natural):  تریاک (opium)، کدیین (3- متوکسی مورفین) و هیدرومورفین

 ترکیبات نیمه­صناعی (semisynthetic): هرویین (دی استیل مورفین)

 ترکیبات صناعی (synthetic): مپریدین، متادون، پنتازوسین و پروپوکسی­فن

اسلاید 7 :

تریاک

با تيغ زدن تخمدان نارس،  عصاره شيري رنگي ترشح مي شود که درمجاورت هوا دلمه شده ، پس از گذشت يک شبانه روز به رنگ قهوه اي يا سياه در مي آيد و به حالت صمغي چسبيده بر جدار خارجي تخمدان باقي مي ماند که آن را تراشيده و جمع آوري مي کنند .

 

اسلاید 8 :

تریاک- تاریخچه

 گياه شادي بخش در لوحه هاي سومري: سه يا چهار هزار سال پيش از ميلا د مسيح

  متون آشوري، مصري و يوناني

 هرودت، ارسطو و هيپوکرات در کتابهايشان از ترياک بسيار سخن گفته اند.

  زنان مصري از شربت ترياک براي فرونشاندن خشم و تسکين غم خود و همسرانشان استفاده  مي کرده اند.

 در ايران، پزشکان عالي قدري مانند شيخ الرييس ابوعلي سينا و ابوبکر محمدبن زکرياي رازي از ترياک در مواد گوناگون بيماري ها استفاده کرده اند و در اشعار شعرايي که پس از اين دو دانشمند مي زيسته اند، به موارد طبي ترياک اشاراتي شده است .

اسلاید 9 :

تریاک

 آگونیست های اپیوییدی: تریاک، هرویین، کراک، کدیین

 آنتاگونیست های اپیوییدی: نالوکسون، نالترکسون، نالورفین، لوالورفان، آپومورفین

 آگونیست-آنتاگونیست: پنتازوسین، بوتورفانول و بوپره­نورفین

اسلاید 10 :

تریاک- گیرنده ها

 گیرنده مو (µ): ضد درد، تضعیف تنفس، یبوست و وابستگی

 گیرنده کاپا (ĸ): ضد درد، مدر و رخوت زایی

 گیرنده دلتا (Δ): ضد درد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید