دانلود فایل پاورپوینت آزمون هوشی آر بی کتل

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آزمون هوشی آر بی کتل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آزمون هوشی آر بی کتل قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آزمون هوشی آر . بی . کتل مقیاس ۱

? بر خلاف مقیاس های ۲ و ۳ ، تا اندازه ای به فرهنگ وابسته است و این امر نشان می دهد که مولف ، از ابتدا به این فکر بوده است که جمع آوری تعدادی سوال که هم بتواند دقت ، ادراک و سایر تواناییهای کودکان ۴ تا ۸ ساله را اندازه بگیرد و هم عامل فرهنگ را به کلی کنار بگذارد کار آسانی نیست . با این همه ، چهار خرده آزمون ۱ -۲ –  ۳ – ۸ از دخالت عامل فرهنگی خیلی دور هستند . بنابراین ، می توان انها را در گروه جداگانه ای قرار داد . این خرده آزمون ها بر اساس تحقیقات انجام گرفته درباره ۱۸ نوع کاملا متفاوت خرده آزمون های بینه ، مریل پالمر و سایر مقیاس های مربوط به  ۴ تا ۸ ساله ها به وجود آمده است .

? کل زمان اجرای آزمون بین ۴۰ تا ۶۰ دقیقه خواهد بود .

? بر اساس همین تحقیقات ، سعی کرده اند خرده آزمون هایی فراهم آورند که :

اسلاید ۲ :

خرده آزمون اول جانشین سازی

? آزماینده به آزمودنی می گوید : (( به ۶ تصویر بالای صفحه نگاه کن . یک توپ و در زیر آن یک حلقه می بینی ؛ بعد یک پر پرنده و در زیر آن یک خط دیده می شود ؛ آنگاه یک برج کلیسا و در زیر آن یک خط عمودی وجود دارد ؛ شکل ، بعدی یک چرخ و در زیر ان یک نقطه سیاه است ؛ شکل پنجم ، آسیاب بادی را به یک ضربدر در زیر آن نشان می دهد ؛ آخرین شکل ، عبارت است از یک صندلی و در زیر آن خطی به شکل آرنج است .

? حال از تو می خواهم که تصاویر پایین این خط را نگاه کنی و در زیر هر یک از آنها همان علامت را بگذاری که در بالا دیدیم .

? بعد از علامت گذاری زیر هر تصویر ۵ ثانیه به آزمودنی استراحت می دهیم .

? پس از ۸۰ ثانیه ، آزماینده می گوید  : وقت تمام است و مداد را بگذار زمین .

اسلاید ۳ :

خرده آزمون دوم : آزمون طبقه بندی

? آزماینده می گوید : (( ردیف بالا را نگاه کن . پنج شکل می بینی ، یکی با بقیه جور نیست ، می توانی آن را نشان دهی ؟ بلی شکل سمت چپ ، چرا ؟ بریا انکه همه سفید هستند اما آن سیاه است . پس خطی زیر آن بکش .

?حال ، ردیف دوم را نگاه کن . باز هم پنج شکل می بینی ، یکی از اینها با بقیه جور نیست ، می توانی بگویی کدام است ؟ در صورت شکست ، آزماینده می گوید : شکل دوم از سمت چپ ، زیرا بقیه آدمکها سرو پا دارند اما این یکی نه سر دارد و نه پا . پس روی آن خط بکش ( ۵ ثانیه استراحت ) .

? حالا از ردیف سوم شروع کن ، در هر ردیف ، روی شکلی که با بقیه جور نیست خط بکش )) .

اسلاید ۴ :

خرده آزمون سوم : مازها

? آزماینده به طرح بالا اشاره می کند و چنین توضیح می دهد : (( به این موش نگاه کن . او به دنبال پنیری می گردد که این طرف قرار دارد . می بینی که در مسیر موش جعبه های کوچکی گذاشته اند . خطوط موجود در این جعبه ها دیوار های داخل آنهاست . موش باید از لابه لای دیوار ها عبور کند و خود را به پنیر برساند . او نمی تواند از بالای خطوط بپرد زیرا ، همان طور که گفتیم ، اینها دیوار است . این خط مسیری را نشان می دهد که موش طی کرده است تا به پنیر برسد . او دیوار ها را دور زده ، مسیر های بین انها را دنبال کرده است . خوب ، اینک موش دیگری که می خواهد به پنیر برسد لازم است که او از تمام جعبه ها عبور کند . همان طور که گفتیم ، او نباید از بالای خطوط بپرد . مدادت را بردار و خط کوتاهی از این جا بکش ، بعد بایست و نگاه کن و بالاخره مسیری را رسم کن که موش باید برود . شروع کن . این موش باید سریع راه برود .

? (( پس از ۹۰ ثانیه ، آزماینده می گوید : وقت تمام است . همین جا بایست )) .

اسلاید ۵ :

خرده آزمون پنجم : اجرای دستورات

((  آزماینده یک صندلی در کنار در می گذارد ، هر چیزی را که روی میز وجود داشته باشد بر می دارد ، مگر یک کتاب بزرک که آن را در طرف دیگر میز می گذراد  ))

.Aکتاب را می بینی ؟ ابتدا آن را روی صندلی نزدیک در بگذار ، بعد در را باز کن ، آنگاه بیا اینجا .

.B کلید را می بینی ؟ ابتدا آن را روی میز بگذار ، بعد در را ببند و ، در اخر کتابی را که روی صندلی کنار در است برای من بیاور

.C صفحه اول کتاب را باز کن ، کلید را که روی میز ایت بردار و ان را روی کتاب باز بگذار . در پایان ، کتاب را به آرامی ببند .

.D به طرف دیگر میز برو ، یک دست خود را روی میز و دست دیگرت را روی زانو خود بگذار

.E دو بار دور صندلی کنار میز بچرخ ، بعد بیا اینجا .

اسلاید ۶ :

(( آزماینده روی میز دو سکه ۵۰ ریالی ، و یک سکه ۲۵۰ ریالی می گذارد ))

.Aقوطی کبریت را خالی کن و دو سکه یکسان را داخل ان بگذار (( آزماینده در را باز می کند )) .

.Bاین یکی را دوبار انجام بده : برو جلو در و برگرد اینجا . بار دوم ، وقتی به جلو در رسیدی آن را ببند .

.Cبنشین روی صندلی ، پای چپ را روی پای راس بنداز .

.Dاین کتاب را روی کتابی که روی میز است بگذار ، بعد هر دو را در طرف دیگر میز بگذار .

.Eاین مداد را بردار ، ابتدا آن را به دست دیگر بده ، بعد آن را به پشت سر خود ببر و ، باالاخره ، دست خود را عوض کن و آن را به من بده .

اسلاید ۷ :

(( آزماینده دو کاغذ را روی میز می گذراد ، یکی به شکل مربع و دیگری به شکل مستطیل )) .

.A کاغذ مربعی شکل را از روی میز بردار ، ابتدا آن را روی صندلی کنار در بگذار ، بعد از دو کتاب روی میز ، کوچکترین را بردار و آن را روی کاغذ مربعی شکل بگذار .

.B کاغذ مربعی شکل را در کنار کاغذ دیگر بگذار ، بعد قوطی کبریت را باز کن . اگر در داخل آن دو سکه عین هم وجود داشته باشد قوطی را روی کاغذ بزرگتر بگذرا . اگر سکه های داخل قوطی متفاوت باشند ، قوطی را ببند .

اسلاید ۸ :

? آزماینده می گوید : کسی که این نقاشیها  را کشیده ، کار های عجیبی کرده است . از تو می خواهم که خوب آنها را نگاه کنی و به من بگویی که کدام قسمت عجیب است .

? برای هر نقاشی ۱۵ ثانیه وقت داده می شود .

? اگر کودک بگوید ( شکل ۹ ) سوراخهای کفش خیلی زیاد است آزماینده بلافاصله باید از او بخواهد که پاسخ دیگری بدهد . به این صورت که به کودک بگوید : بلی درست است ، اما دیگر چه .

اسلاید ۹ :

خرده آزمون هفتم : معماها

آن چیست که روی درختان می روید ؟ 

آن چیست که سفید است و برای نوشتن به کار می رود ؟

آن چیست که آواز می خواند و در هوا پرواز می کند ؟

آن چیست که نازک و دراز است و می برد ؟

آن چیست که در تمام روز می درخشد اما شب ناپدید می شود ؟

آن چیست که گرد و مسطح است ؟

آن چیست که موها و دندانهای زیادی دارد اما سر ندارد ؟

آن چیست که به راحتی می شکند و نور را از خود عبور می دهد ؟

آن چیست که می شنوی  احساس می کنی اما نمی توانی ببینی ؟

آن چیست که همه دارند و هیچ کس نمی تواند مال دیگری را بردارد ؟

آن چیست که حرکت می کند اما زنده نیست و نمی توان آن را برداشت ؟

آن چیست که دست و پا دارد اما سر ندارد ؟

اسلاید ۱۰ :

پاسخ آزمون هفتم : معماها

آن چیست که روی درختان می روید ؟  برگ

آن چیست که سفید است و برای نوشتن به کار می رود ؟  کاغذ

آن چیست که آواز می خواند و در هوا پرواز می کند ؟  پرنده

ان چیست که نازک و دراز است و می برد ؟  چاقو

آن چیست که در تمام روز می درخشد اما شب ناپدید می شود ؟  خورشید

آن چیست که گرد و مسطح است ؟  سکه

آن چیست که موها و دندانهای زیادی دارد اما سر ندارد ؟  ذرت

آن چیست که به راحتی می شکند و نور را از خود عبور می دهد ؟  شیشه

آن چیست که می شنوی  احساس می کنی اما نمی توانی ببینی ؟  باد

آن چیست که همه دارند و هیچ کس نمی تواند مال دیگری را بردارد ؟  اسم

آن چیست که حرکت می کند اما زنده نیست و نمی توان آن را برداشت ؟  موج

آن چیست که دست و پا دارد اما سر ندارد ؟ مبل

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 41 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد