دانلود فایل پاورپوینت آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • عضو انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستان
 • دانش پژوه دوره دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه Heriot-Watt اسکاتلند
 • عضو انجمن مشاورين مديريت انگلستان
 • عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
 • 40 سال تجارب مشاوره مديريت – اجرايي وآموزشی
 • شريك وعضو هييت مديره موسسه تدوين وهمكاران
 • رئيس شورايعالي انجمن حسابداران خبره ايران (2 دوره)
 • عضويت در كميته حسابداري مديريت فدراسيون بين‌المللي حسابداران
 • (IFAC) - دودوره
 • مدير نهاد پژوهشي BBRT در خاورميانه
 • مدرس مباحث مدیریت وحسابداری وسيستمهاي اطلاعاتي مديريت در دانشگاههاي علامه طباطبائي ودانشگاه تهران ودوره های MBA دانشگاهای خارجی در ایران
 • انتشارمقالات متعدددرنشريات علمي وحرفه اي كشور

اسلاید 2 :

رئوس مطالب

بخش اول

 • جايگاه بودجه در سيستم حسابداری مدیریت
 • ضرورت واهميت بودجه بندي درشركتها وسازمانها
 • تحليل حساسيت دربودجه بندي
 • گزارشگري عملكردبودجه وسنجش مسئوليت
 • بودجه بندي برمبناي عملكرد (بودجه عملياتي)

بخش دوم

نقدبودجه بندي سنتي

شیوه های نوین بودجه بندی

سازوكارهاي يهره برداري مطلوب ازنظام بودجه بندي

معرفي مدل اداره بنگاه بدون استفاده ازبودجه (Beyo d Budgeti g)

اسلاید 3 :

 • رقابت در پهنه جهاني
 • تجارت الكترونيكي (اقتصاد ديجيتالي)
 • افزايش ريسك بنگاه
 • اهميت‌يابي داراييهاي نامشهود
 • توسعه تكنولوژي اطلاعات
 • تغییر در ساختار هزینه ها
 • مشتري مداري
 • طرح تئوريهاي جديد:

( تئوري ذينفع‌ها/ تئوري نمايندگي / تئوري موانع)

 • مسئوليت‌هاي اجتماعي
 • اهميت‌يابي اخلاق سازماني (بويژه پس از ماجراي E ro )

اسلاید 4 :

تعریف سیستم حسابداری مدیریت

 • حسابداري مديريت عبارت است از فرآيند تشخيص ، اندازه گيري ، گرد آوري، تنظيم، تجزيه و تحليل و ارائه اطلاعات مالي به مديران جهت برنامه ريزي و كنترل عمليات، حصول اطمينان از استفاده مطلوب از منابع سازمان و مسئوليت خواهي نسبت به چگونگي استفاده از منابع مورد نظر.
 • حسابداري مديريت همچنين تهيه و ارائه گزارشات مالي به استفاده كنندگان خارج از حوزه مديريت سازمان، مانند سهامداران، بستانكاران و مراجع قانوني و دولتي را نيز در بر مي گيرد.

اسلاید 5 :

1-مفروضات وضوابط تهیه بودجه

2- ضرورت هم راستائي بااسترات‍ژيها

3- عامل محدود كننده در بودجه‌بندي و نقش آن در تهيه بودجه

4- نقش وکارکردکمیته بودجه

5- مراکزبودجه/مراکزمسئولیت

6-دوره بودجه

7- ظرفیت مورداستفاده درتهیه بودجه

8- طبقه بندي هزينه ها : پايه بودجه بندي

اسلاید 6 :

     تعریف بودجه

     بودجه بيان مقداري برنامه هاي بنگاههاوسازمان هاست که مي تواند براي كل بنگاه ويا هر يك از بخشهاي مختلف آن (مراكزهزينه،SBUs  ويا پروژه ها) تهيه گردد وضمن آن سود،گردش نقدينگي، وضعيت مالي وساير برنامه ها به صورت كمي بيان گشته و آثار مجموعه تصميمات را با نگرش به آينده سازمان مشخص ومنعکس مي نمايد.

CHARLES HOR GRE

اسلاید 7 :

(1امكان برنامه ريزي

(2انتقال اهداف، امكانات و محدوديت ها

(3ايجاد هماهنگي بين اهداف بخش هاي مختلف

(4مسئله يابي و انجام تدابير براي حل مسائل

(5تعيين بهاي تمام شده برآوردي (نرخ هاي برآوردي سربار)

(6كنترل عمليات و سنجش عملكرد

(7تحليل گزينه هاي مختلف و انتخاب بهترين گزينه

(8ايجاد انگيزه در سازمان

(9حساسيت مديريت به هزينه ها و حفظ منابع سازمان

اسلاید 8 :

تلخيص فعاليتهاي توليد وفروش محصولات/خدمات

برآورد و ارزيابي
پروژه هاي سرمايه اي

ترازنامه/ سود و زيان بودجهاي/ پيش بيني گردش وجوه

  منعكس كننده آثار مالي عمليات

اسلاید 9 :

 • مركز مسئوليت:

  بخش يا واحدي از سازمان كه مدير/ مسئول آن بايد پاسخگوي نتايج مالي تعريف شده‌اي از فعاليت‌هاي تشكيل دهنده مركز مسئوليت باشد.

اسلاید 10 :

 • فرآيند ايجاد تغيير در عناصر اصلي بودجه بمنظور تعيين دامنه اطمينان بخشي برنامه‌هاي عملياتي
 • ”حساسيت“ با آثار ايجاد تغيير در هر يك از سرفصل‌ها سنجيده مي‌شود.
 • با استفاده از تحليل حساسيت عوامل كليدي در تهيه بودجه شناسايي مي‌شوند.
 • با توجه به آثار تغييرات در انجام ”تحليل حساسيت“ از برنامه كامپيوتري استفاده مي‌شود.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 47 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بودجه بندی جامع

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
بودجه بندی جامعزماني كه تيم اقتصادي كابينه دولت محمود احمدي نژاد عليرغم همه وقت كشي ها و فرصت سوزي ها در حال تكميل شدن بود، وعده هايي از سوي رييس جمهوري و افراد شاخص در تيم اقتصادي وي در حوزه مسايل اقتصادي داده شد. يكي از اين وعده ها كه از سوي فرهاد رهبر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در نخستين جلسه م ...

دانلود مقاله طبقه بندی بودجه

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان
طبقه بندی بودجهمقدمه بودجه موارد استفاده متعدد و گوناگونی دارد، بودجه می تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی ، عامل کنترل و یا به عنوان وسیله ای جهت برقراری ارتباط بین دستگاههای دولتی مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت دولت در سند بودجه اعلام می شود. برای تامین نیازهای اطلاعاتی هر ی ...

دانلود پاورپوینت آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :شناخت نامه ارائه كننده مباحث سمينارعضو انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستاندانش پژوه دوره دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه Heriot-Watt اسکاتلندعضو انجمن مشاورين مديريت انگلستانعضو جامعه حسابداران رسمي ايران40 سال تجارب مشاوره مديريت – اجرايي وآموزشیشريك وعضو هييت مديره موسسه تدوين وهمكارانرئيس شورايع ...

دانلود فایل پاورپوینت کاربردهای بودجه بندی نوین

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : عضو انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستان دانش پژوه دوره دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه Heriot-Watt اسکاتلند عضو انجمن مشاورين مديريت انگلستان عضو جامعه حسابداران رسمي ايران 40 سال تجارب مشاوره مديريت – اجرايي وآموزشی شريك وعضو هييت مديره موسسه تدوين وهم ...

مقاله مرور و طبقه بندی مدلهای زمانبندی پروﮊه با در نظر گرفتن محدودیت منابع

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مرور و طبقه بندی مدلهای زمانبندی پروﮊه با در نظر گرفتن محدودیت منابع چکیده : زمانبندی پروﮊه با در نظر گرفتن محدودیت منابع یا RCPSP دارای ادبیاتی غنی است . این دسته مسائل در مهندسی صنایع به دو دلیل مورد توجه قرار گرفته اند : اول اینکه با ت ...

مقاله ارائه مدلی فازی به منظور برنامهریزی و اولویت بندی تجهیزات در تعمیرات پیشگیرانه نیروگاه ها

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه مدلی فازی به منظور برنامهریزی و اولویت بندی تجهیزات در تعمیرات پیشگیرانه نیروگاه ها چکیده : برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری در صنعت برق و به ویژه در نیروگاه ها یکی از فعالیتها و اقدامات بسیار مهم و حساس بشمار می رود که با کنترل تجهیزات از نظر برنامه زمانبندی تعمیراتی و تعویض قطعات و با استفاده از تجزیه ...

مقاله شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات چای استان گیلان براساس مدل الماس پورتر

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات چای استان گیلان براساس مدل الماس پورتر خلاصه هدف از این پژوهش، شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات چای استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و برحسب نحوه گردآوری دادهها، از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه پژوهش از مدی ...

مقاله پارادایم های نوین در مدیریت تولید و عملیات برای رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده : در دنیای رقابتی ، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند . محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است . در دهه اخیر ، نحوه تامین مواد اولیه و انتخاب تامین کنندگ ...