دانلود فایل پاورپوینت سیکل بودجه و سازمانهای بودجه ای

PowerPoint قابل ویرایش
57 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سیکل بودجه و سازمانهای بودجه ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سیکل بودجه و سازمانهای بودجه ای قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 اسلاید ۱ :

بودجه ازچهار مرحله تشکیل می شود که در مجموع این چهار مرحله، دور بودجه ای یا سیکل بودجه نامیده می شود.

۱٫ تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه

۲٫ تصویب بودجه

۳٫ اجرای بودجه

۴٫ نظارت وکنترل بودجه

اسلاید ۲ :

سازمانهای بودجه ای (بازیگران بودجه ای)

     نظام مالی دولت و به دنبال آن سیستم حسابداری دولتی، تحت تاثیر شبکه عظیم و پیچیده ای از تصمیم گیریهای مراجع قانونی کشور و طی گردش کار و مراحل عملیاتی گسترده قرار می گیرد.

اسلاید ۳ :

الف) نقش قوه مقننه درتدوین سیاستهای اقتصادی ومالی

  مجلس شورای اسلامی یکی از مراجعی است که پس از قانون اساسی در تدوین سیاست عمومی اقتصادی مملکت نقش دارد.

اسلاید ۴ :

مجلس شورای اسلامی و کمسیون برنامه وبودجه نقش اساسی در بررسی لایحه بودجه کشور دارد و کمسیون دیوان محاسبات مجلس نیزدر جهت تحقق اهداف دیوان محاسبات کشورکمکهای قابل توجهی به دیوان می نماید.

اسلاید ۵ :

دیوان محاسبات

نهاد نظارت کننده ازطرف ((ملت)) بر درآمدها و         هزینه های دولت است .

اسلاید ۶ :

الف.کنترل عملیات وفعالیتهای مالی کلیه دستگاههایی که به نحوی ازانحاء ازبودجه کل کشوراستفاده می کنند.

ب. بررسی وحسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایرمنابع تامین اعتبار.

ج.تهیه وتدوین گزارش درمورد تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس.

اسلاید ۷ :

  دیوان محاسبات به کلیه حسابهای دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشوراستفاده می کنند بصورت قانونی رسیدگی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارمصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

اسلاید ۸ :

ب:نقش قوه مجریه در تنظیم خط مشیهای اقتصادی
۱-ب)هیات دولت

به عنوان مظهر قوه مجریه براساس سیاست عمومی اقتصادی مملکت که بوسیله مجلس شورای اسلامی تعیین شده است ، می بایست

برنامه های اقتصادی لازم را تهیه نماید.

اسلاید ۹ :

۱-   رئیس جمهور

۲-   رئیس کل بانک مرکزی

۳-   رئیس سازمان مدیریت و برامه ریزی کشور

۴-   وزیر امور اقتصادی و دارایی

۵-   وزیر کار وامور اجتماعی

۶-   وزیر جهاد کشاورزی

۷-   وزیر بازرگانی

۸-   وزیر صنایع و معادن

۹-   وزیر نفت

۱۰- وزیر نیرو

اسلاید ۱۰ :

وظایف شورای اقتصاد

۱-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور

۲-بررسی خط مشی ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

۳-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیات وزیران

۴-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

۵-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیات وزیران

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 57 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد