بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

در گذشته فرانسويان كلمه «بوژت» را به معني كيف يا كيسه چرمي كوچك به كار مي برده اند. اين كلمه نخستين بار در انگلستان براي كيف كوچك حاوي مهر «وزارت دارايي» آن كشور و سپس نام كيفي گرديد كه بصورت دريافتها و پرداختهاي كشور را در آن مي نهادند. در سال 1733 زماني كه وزير دارايي انگلستان صورت دريافتها و پرداختها و گزارش مالي سالانه كشور را براي نمايندگان مردم مطرح ساخت، نويسنده ناشناسي در جزوه اي با عنوان «كيسه اش باز شد1» به سياست وزير داراي حمله نمود و او را به شعبده بازي تشبيه كرد كه كيسه حقه ها و كلكهاي خود را گشوده است و به طعنه گفته شد «سفره اش-بودجه اش- را گشوده است».

كلمه« بوژت» فرانسوي اندك اندك انگليسي شد و به صورت «باجت2» درآمد و سپس بدان شكل به فرانسه بازگشت و با گويش فرانسوي «بودجه» مرسوم شد

اسلاید 2 :

پیش بینی های مالی یا برنامه ریزی های مالی و غیرمالی سالانه رابودجه بندی گویند که درآن نحوه تامین وجوه موردنیازوچگونگی مصرف آنها تعیین می شود.

اسلاید 3 :

بودجه مفهومی مقداری است.

 

بودجه مربوط به واحد تجاری مشخص است.

 

بودجه مربوط به دوره معینی است.

اسلاید 4 :

ایجاب طرح ریزی دوره ای

 

ترویج هماهنگی و همکاری

 

الزام به مقدار دراوردن پیشنهادها

اسلاید 5 :

بودجه بندي اهداف و كاربردهاي مختلفي در تنظيم،تصويب،اجرا،وكنترل سياست هاي دولت و سازمان ها دارد و نقش مهمي در تخصيص منابع،هماهنگي در عمليات شامل شناساي محدوديت ها و ارتباطات تفويض عمليات،انگيزش و هدايت در اجرا،راهنمايي در جهت برقراري كنترل عمليات و مديريت جريان هاي نقدي،و ارائه معيارهايي براي ارزيابي عملكرد را نيز به عهده دارد.

اسلاید 6 :

استراتژي شركت مسيري است كه شركت جهت دستيابي به اهداف بلندمدت و ماموريت آن را انتخاب مي كند و نقطه شروعي براي برنامه ريزي و بودجه بندي شركت است.

اسلاید 7 :

   به فرایند تهیه یک بودجه

فرايند بودجه نويسي

كميته بودجه

دستورالعمل هاي بودجه

دوره بودجه

مذاکرات

تصویب و رسیدگی

 

اسلاید 8 :

متشکل از اعضای مدیران ارشد برای اعمال نظارت عالیه بر کلیه امور مربوط به بودجه های تنظیمی در یک واحد تجاری است.

oدوره بودجه

بودجه معمولا براي يك دوره مالي عمدتا يك ساله تهيه مي شود و ممكن مستقل از سال مالي باشد.

 

اسلاید 9 :

در يك سازمان دستورالعمل تهيه بودجه براي دوره اينده برمبناي ارمان هاي استراتژيك و برنامه بلندمدت شكل مي گيرد. 

مذاكرات بودجه

سرپرستان واحدهاي تهيه بودجه اوليه اقدام به بررسي بودجه پيشنهادي نموده و رعايت مفاد دستورالعمل بودجه در تدوين آن را از نزديك مورد توجه قرار مي دهد.

 

  رسيدگي و تصويب

در اين مرحله كميته بودجه اقدام به رسيدگي و تناسب ان با دستورالعمل بودجه ودست يابي به هدفهاي مورد درخواست در كوتاه مدت و اجراي برنامه استراتژي مي نمايند.  

 

اسلاید 10 :

هرمركز مسوليت پيشنهاد اوليه بودجه خود را براساس رهنمودهاي بودجه دارد ودر تهيه بودجه به چند عوامل داخلي و خارجي بايد توجه داشته باشد.

عوامل داخلی:

ميزان تغيیرات در تجهيزات يا تسهيلات موجود

اجراي فرايند جديد ساخت

عرضه محصول جديد

عوامل خارجی:

تغیيرات در بازار كار

عكس العمل رقبا.

چشم انداز صنعت در اينده نزديك

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید