دانلود فایل پاورپوینت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
46 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- بودجه به عنوان ابزاری برای کنترل و نظارت (مالی).

۲- بودجه به عنوان وسیله ای برای بهبود مدیریت.

۳- بودجه به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی.

اسلاید ۲ :

۱- بودجه ریزی سنتی: بودجه در کجا (در چه مراکز هزینه ) و برای چه (منابعی) خرج می شود؟

۲- بودجه ریزی برنامه ای: بودجه چگونه (برای چه اهدافی )خرج می شود؟

۳- بودجه ریزی عملیاتی (عملکردی): بودجه چگونه و برای چه اهداف، خدمات ، محصولات و فعالیتهائی  و با چه قیمتی خرج می شود؟

اسلاید ۳ :

هدف : کنترل مالی و به حداقل رسانیدن هزینهها

   ۱- هزینهها از اعتبار پیش بینی شده تجاوز نکند.

   ۲- هر هزینهای در محل پیش بینی شده به مصرف برسد .

اسلاید ۴ :

– دربودجه ریزی متداول یا سنتی اعتبارات سازمان  به تفکیک فصول و مواد هزینه مشخص می گردد. به تعبیر دیگر توجه عمده روی منابع و درون داد (Input) است.

– در این روش بودجه ریزی نوع و ماهیت هزینه ها نشان داده می شود ولی مشخص نمی گردد که هر هزینه برای کدام هدف و منظور ، اجرای کدام برنامه،ارائه چه محصولات و خدماتی ویاانجام چه فعالیتی پرداخت می شود.

– دلایل استفاده از این روش سادگی و توانایی کنترل هزینه ها در مقایسه با سالهای قبل و مشخص کردن اقلام داده های هزینه بر است.

اسلاید ۵ :

هدف:

  ایجاد ارتباط بین اقلام بودجهای با وظائف، برنامههاو اهداف سازمان.

 

اسلاید ۶ :

  • بودجه برنامهای بودجه ای است که در آن اعتبارات بر حسب وظایف, برنامه ها و فعالیتهایی که سازمان برای نیل به اهداف خود باید انجام دهد، پیش بینی شده باشد. به عبارت دیگر،در بودجه برنامه ای مشخص می شود که سازمان در سال اجرای بودجه اولا دارای چه اهداف, وظایف و مقاصد مصوب می باشد، ثانیا برای نیل به اهداف و مقاصد مذکور باید کدام برنامه ها، عملیات و فعالیتهایی را با چه میزان اعتبارات انجام دهد.

اسلاید ۷ :

—بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی بر مبنای عملکرد نظامی است که اعتبارات تخصیص یافته را به نتایج قابل سنجش مرتبط می سازد .

—در این نظام پیش بینی بودجه و تخصیص آن بر مبنای منابع و امکانات مورد نیاز برای انجام فعالیتها و اقدامات لازم  جهت تولید و ارائه محصولات و خدمات سازمان در راستای تحقق اهداف و برنامه های میان مدت و حتی بلند مدت آن است.

—در این نظام هزینه های اجرای عملیات ، محصولات و خدمات و تحقق هدفها و برنامه ها با استفاده از روشهای علمی مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing) محاسبه و اندازه گیری می شود.

—

اسلاید ۸ :

۱-برآورد هزینه های مربوط به تمامی فعالیتها، خدمات و محصولات و اهداف عملیاتی  سازمان

۲- شفاف کردن ارتباط بین هزینه هاو منابع، فعالیتها، خدمات و محصولات واهداف بلند مدت سازمان

۴- فراهم کردن امکان تخصیص بهینه منابع به برنامه ها و عملیاتی که نتایج مطلوب می آفرینند(برنامه ها وعملیات دارای ارزش افزوده).

۵مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس خدمات و خروجیهای آن و نه بر اساس ورودیها و منابع صرف شده

۶– ارائه مبنایی برای پاسخگویی بیشتر در قبال استفاده از منابع سازمان.

اسلاید ۹ :

تعریف بودجه ریزی عملیاتی (بر مبنای عملکرد)

Performance Budgeting                   

vنظام بودجه ریزی که اعتبارات تخصیص یافته را به نتایج قابل سنجش مرتبط می سازد. (۲۰۰۳ ،OECD)

vنظام بودجه ریزی که اطلاعات عملکرد را به بودجه هزینه شده متصل می سازد.

       (۱۹۹۹  ، GAO)

vروشها و سازوکارهائی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه های اجرائی را با خروجی ها و پیامدهای آنها از طریق بکارگیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع تقویت می سازد. ( ۲۰۰۵، IME )

اسلاید ۱۰ :

ارتباط بین سند چشم انداز، رسالت و هدفها ی سازمان  و تکمیل زنجیره برنامه ریزی استراتژیک  ازطریق بودجه ریزی عملیاتی :  

Øچشم انداز(هدفها ی کلان)

Øراهبردها

Øاهداف و برنامههای عملیاتی

Øمحصولات و خدمات مورد نیاز برای تحقق اهداف

Øفعالیتها وپروژه های مورد نیازبرای تولید محصولات و خدمات

Øمنابع لازم برای انجام فعالیتها

Øهزینه تامین منابع

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 46 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد