بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مالاريا

مهمترین بیماری انگلی در دنیاست که به علت :

انواع پلاسموديوم

ایجاد می شود.

اسلاید 2 :

این بیماری  بوسيله ي :

آنوفل ماده(خونخوار)

منتقل مي گردد.

اسلاید 3 :

در این بیماری گلبول های سرخ تحت هجوم قرار می گیرند.

اسلاید 4 :

بيماري به صورت حملات پريوديك ايجاد مي شود و چهار مرحله دارد.

Hot Stage

Cold Stage

Chronic Stage

Sweating Stage

اسلاید 5 :

ویژگی های عامل مولد

اسلاید 6 :

ویژگی های مورفولوژیک انواع پلاسموديوم

اسلاید 7 :

Plasmodium Knowlesi

اسلاید 8 :

چرا مالاريا مهم است؟

گستردگي و شيوع بالای بیماری

شيوع مقاومت علیه داروها و حشره کش ها

موربیدیتی ومورتاليتي بالا

تحميل هزينه های گزاف به جامعه

اسلاید 9 :

شيوع در جهان...

400  ميليون نفر در سال  (90% در آفريقا)

اسلاید 10 :

بيش از 90 كشور دنيا مالاريا خيزند.

2.4 ميليارد نفر در دنيا در معرض خطر ابتلا به مالاريا هستند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید