بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مالاريا

مهمترین بیماری انگلی در دنیاست که به علت :

انواع پلاسموديوم

ایجاد می شود.

اسلاید 2 :

این بیماری  بوسيله ي :

آنوفل ماده (خونخوار)

منتقل مي گردد.

اسلاید 3 :

در این بیماری گلبول های سرخ تحت هجوم قرار می گیرند.

اسلاید 4 :

بيماري به صورت حملات پريوديك ايجاد مي شود و چهار مرحله دارد.

اسلاید 5 :

ویژگی های مورفولوژیک انواع پلاسموديوم

اسلاید 6 :

چرا مالاريا مهم است؟

گستردگي و شيوع بالای بیماری

شيوع مقاومت علیه داروها و حشره کش ها

موربیدیتی ومورتاليتي بالا

تحميل هزينه های گزاف به جامعه

اسلاید 7 :

شيوع در جهان...

400  ميليون نفر در سال  (90% در آفريقا)

اسلاید 8 :

بيش از 90 كشور دنيا مالاريا خيزند.

2.4 ميليارد نفر در دنيا در معرض خطر ابتلا به مالاريا هستند.

اسلاید 9 :

شايعترين نوع مالاريا در سطح جهان و ایران؟

اسلاید 10 :

Plasmodium Vivax

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید