بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

در این جلسه خواهیم آموخت :

 • انواع Access-List های سیسکو کدامند ؟
 • Access-List چه کاربردهایی دارد ؟

اسلاید 2 :

مقدمه

معنای کلی Access-Control-List : لیستی از مجوزهای دسترسی کنترل شده که به یک منبع مربوط باشد

Cisco ACL ، دستوارتی هستند که در سیستم عامل سیسکو (IOS)، به منظور های مختلف بکار گرفته میشود ، که یکی از پرکاربرد ترین دستورات میباشد ...

در ادامه با کاربردهای مختلف این لیست های دسترسی بطور اجمالی آشنا خواهیم شد.

اسلاید 3 :

انواع Access-List کدامند ؟

شماره ACL مشخص کننده نوع آن است !

جدول زیر ، انواع معمول Access-List را نمایش میدهد:

اسلاید 4 :

معرفی IP Access-Lists 
یکی از وظایف معمول Access-List ها Packet Filtering است

 • IP ACLs

  Standard : تنها بر روی Source و یا مبدا کنترل دسترسی انجام میدهد

  Standard ACL Template :

  access-list list# [permit/deny] source-ip wildcard-mask

  Extended ACL Template :

  access-list list# [permit/deny] protocol src src-wildcard –

   dst dst-wildcard operator [port]

  Extended : بر روی Source-IP و Destination IP

   و همچنین Source Port و Destination Port کنترل دسترسی دارد

اسلاید 5 :

IP Standard Access-List

همانطور که گفته شد، در ACL استاندارد ، تنها میتوان بر روی مبدا مدیریت داشت .

به مثال زیر توجه کنید :

با توجه به شکل زیر میخواهیم کاربر 192.168.10.30 به شبکه 172.16.22.0 دسترسی نداشته باشد

پس مینویسیم :

access-list 10 deny host 192.168.10.30

اسلاید 6 :

چگونگی اعمال Access-List

Access-List ها بتنهایی قادر به انجام کاری نیستند و تنها بعنوان یک لیست ، گروهی را با سیاستهای دسترسی تعریف شده در خود جای داده است .

با استفاده از قالب دستوری زیر ، بایستی قانون و سیاست نوشته شده خود را در قالب یک گروه ، به درگاه خاصی اختصاص دهیم .

Interface port #

Ip access-group [acl#] [in/out]

پس برای اتمام عملیات در مثال قبل مینویسیم :

Interface ethernet 1

Ip access-group 10 [out]

با توجه به قرارگیری این قانون در درگاه ethernet 1 ، کاربر 192.168.10.30 ، بجز عدم ارتباط با شبکه 172.16.22.0/24 ، قادر است با اینترنت ارتباط خود را حفظ کند .

اسلاید 7 :

IP Extended ACL

از آنجایی که Extended-ACL بر روی مقصد و درگاهها نیز کنترل دارد ، میتوان در قوانین خود ، محدودیتهای دقیقتری را در نظر گرفت .

در سناریوی زیر میخواهیم ، شبکه 221.23.123.0 را به سرور 198.150.13.34 مسدود کنیم .

در کدام روتر و کدام interface باید Access-List بکار رود ؟

اسلاید 8 :

ابتدا یک ACL در روتر C مینویسیم و آن را در اینترفیس ethernet  0 روتر بکار میبریم .

access-list 101 deny ip 221.23.123.0 0.0.0.255 host 198.150.13.34

با توجه به اینکه ترافیک یک ترافیک ورودیست ، باید با استفاده از دستور

Interface eth0

 ip access-group acl# in

کنترل دسترسی را انجام داد .

با این عمل ، اجازه خواهیم داد که شبکه 221.23.123.0 به جز آدرس 198.150.13.34 به هر جای دیگر دسترسی داشته باشد .

اسلاید 9 :

Wildcard Mask

جهت درک مفهوم Wildcard Mask با مثال کوچکی پیش خواهیم رفت :

میخواهیم شبکه 192.168.32.0/28 را از دسترسی به یک شبکه یا سیستم مسدود کنیم ...

مرحله اول :

Wildcard Mask را محاسبه میکنیم :

همانطور که میدانیم /28 یعنی 255.255.255.240

باینری آن برابر است با :

11111111.11111111.11111111.11110000

برای Wildcard Mask تنها بیت های 0 مورد توجه قرار میگیرد .

128/64/32/16/8/4/2/1 => 1+2+4+8= 15

بنابراین Wildcard Mask برابر است با 0.0.0.15

 access-list را هم از قرار زیر مینویسیم :

access-list 1 deny 192.168.32.0 0.0.0.15
access-list 1 permit any

اسلاید 10 :

Wildcard Mask Example

مثال :

 Access-list مینویسیم که دسترسی شبکه 210.93.105.0 را به هر جا ، بر روی سریال 0 مسدود کرده و به دیگران اجازه عبور دهیم .

access-list 4 deny 210.93.105.0 0.0.0.255

access-list 4 permit any

Interface serial 0

ip access-group 4 [out]

مثال مشابه با این تفاوت که تنها نیمه 128 تایی اول شبکه را در نظر میگیریم :

 access-list 4 deny 210.93.105.0  0.0.0.127

و نیمه 128 تایی دوم شبکه از قرار زیر :

 access-list 4 deny 210.93.105.128  0.0.0.127

مثال مشابه با این تفاوت که تنها ip های زوج در نظر گرفته شود :  (بیت آخر ip برابر 0)

 access-list 4 deny 210.93.105.0  0.0.0.254

مثال مشابه با این تفاوت که تنها ip های فرد در نظر گرفته شود : (بیت آخر ip برابر 1)

 access-list 4 deny 210.93.105.1  0.0.0.254

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید