بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

معرفی نرم افزار ACCESS

اکسس یک برنامه قوی مدیریتی برای ایجاد پایگاه داده(بانک اطلاعاتی)می باشد که می تواند

  درطبقه بندی(SORTING) ٬سازماندهی(ORGANIZATION) ٬اصلاح (EDIT) و گزارش

 کردن اطلاعات(REPORTING)مورد استفاده قرار می گیرد.

یک پایگاه داده(DATA BASE)شامل مجموعه ای از اطلاعات سازماندهی شده می باشد که برای

دسترسی سریع به کار می رود.به عنوان مثال بانکها برای سازماندهی و طبقه بندی حسابها٬مدارس

برای نگه داری اطلاعات دانش آموزان استفاده می کنند.

اسلاید 2 :

اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی

جدول (TABLE):جدول ساختار پایگاه می باشد که شامل فیلدهایی می باشد که داده ها در آن ذخیره می شوند و هر سطر

از جدول به یک رکورد جهت ذخیره سازی اطلاعات اختصاص داده شده است.

فرم  (FORM):در بانک اطلاعاتی به پنجره ٬کادر یا هر عنصر ساختار یافته دیگری گفته می شود که دارای ناحیه های

از پیش تعریف شده برای وارد کردن یا تغییر اطلاعات است.

پرس جو (QUERY):روشی برای بازیابی داده های انتخاب شده از یک پایگاه داده می باشد که بر طبق قوانین و

ضوابطی خاص طراحی شده اند.هنگامی که پرس و جو اجراء می شود داده هایی که مطابق با ضوابط آن هستند در قالب

جدولی نمایش داده می شوند.

گزارش (REPORT):برای سازماندهی کردن داده های یک پایگاه داده به صورت قالبی چاپی از گزارش استفاده

می کنیم.

اسلاید 3 :

اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی

جدول (TABLE):جدول ساختار پایگاه می باشد که شامل فیلدهایی می باشد که داده ها در آن ذخیره می شوند و هر سطر

از جدول به یک رکورد جهت ذخیره سازی اطلاعات اختصاص داده شده است.

فرم  (FORM):در بانک اطلاعاتی به پنجره ٬کادر یا هر عنصر ساختار یافته دیگری گفته می شود که دارای ناحیه های

از پیش تعریف شده برای وارد کردن یا تغییر اطلاعات است.

پرس جو (QUERY):روشی برای بازیابی داده های انتخاب شده از یک پایگاه داده می باشد که بر طبق قوانین و

ضوابطی خاص طراحی شده اند.هنگامی که پرس و جو اجراء می شود داده هایی که مطابق با ضوابط آن هستند در قالب

جدولی نمایش داده می شوند.

گزارش (REPORT):برای سازماندهی کردن داده های یک پایگاه داده به صورت قالبی چاپی از گزارش استفاده

می کنیم.

اسلاید 4 :

برای استفاده از برنامه ACCESS قبل از هرچیز باید یک پایگاه داده ایجاد کنید.در این پایگاه می توانید داده های

گوناگون را درون جداول وارد نموده و با استفاده از فرمها٬ گزارشات٬ پرس وجوها و سایر امکانات ACCESS به

مرتب سازی و بازیابی آن اقدام کنید.شما ساخت یک پایگاه داده را می توانید از صفر شروع کنید و یا از الگوهای

پیش ساخته ACCESS استفاده نمایید.علاوه بر این ویزاردهایی در برنامه تعبیه شده است که شما را قادر می سازد

 

پایگاه های خود را به صورت مرحله به مرحله و با اعمال تصمیمات مورد نظر ایجاد کنید.

اسلاید 5 :

یک جدول چیست؟

یک جدول مجموعه ای از RECORD ها و یک RECORD مجموعه ای ازFIRLD ها است.

به هر سطر یک RECORD وبه هر ستون یک FIELD  گفته می شود.فیلد ها در واقع مشخصا ت هستند.

اسلاید 6 :

 

ا

ایجاد یک پایگاه داده جدید

از منوی FILE گزینه NEW را انتخاب کنید تا پنجره کار مربوطه باز شود.

در سمت راست برنامه ACCESS روی پیوند BLANK DATABASE کلیک کنید.

کادر محاوره ای مربوطه باز می شود.محل ذخیره سازی فایل را مشخص کنید.

نام پایگاه را در کادر متنی FILE NAME وارد نمایید.دکمه  CREATE را فشار دهید.

اکسس پایگاه داده جدید را ایجاد نموده وپنجره مربوط به آن را ظاهر می کند.از طریق این پنجره می توانید

اجزاء مختلف پایگاه را ایجاد یا ویرایش کنید.

سلاید 7 :

ایجاد جدول بدون استفاده از ویزارد

پس از باز کردن پایگاه داده برای ساختن جدول مورد نظر روی گزینه TABLES در نوار اشیاء کلیک کنید.

بر روی عبارت  CREAT TABLE IN DESING VIEW دوبار کلیک کنید.

یک جدول خالی در نمای طراحی باز میشود که شامل ستونهای می باشد:

اسلاید 8 :

ایجاد جدول به کمک ویزارد

پس باز ایجاد یک پایگاه داده جدید پنجره پایگاه داده باز می شود در نوار ابزار اشیاء بر روی TABLES کلیک کنید.

از میان گزینه های ظاهر شده بر روی عبارت CREATE TABLE BY USING WIZARDدبل کلیک کنید.

اسلاید 9 :

در بخش SAMPLE TABLES نمونه جداول موجود نشان داده می شود.روی گزینه دلخواه کلیک کنید.

در بخش SAMPLE FIELDS فهرستی از فیلدهای در دسترس ارائه شده است با انتخاب فیلد دلخواه و فشار دادن دکمه ADD آن را به جدول خود اضافه کنید.

فیلدهای مذکور به لیست FIELDS IN MY NEW TABLE افزوده می شود.

3 بار دکمه NEXT را ایجاد پایگاه داده فشار دهید.

اسلاید 10 :

ساخت یک پایگاه داده بر اساس یک الگو

از منوی FILE گزینه  NEW را کلیک نمایید.

روی ON MY COMPUTER در بخش TEMPIATES کلیک نمایید.

در کادر محاوره ایTEMPLATESالگوهای موجود نمایان می شود که می توان الگوی مورد نظر را انتخاب نمود.

در کادر محاوره ای ظاهر شده محل ذخیره سازی و نام پایگاه داده را مشخص کنید و دکمه CREATEرا فشار دهید.

ویزارد پایگاه داده فعال می شود.دکمه NEXT را فشار دهید.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید