بخشی از پاورپوینت

  

اسلاید 1 :

توسعه فعالیت های اکتشافی استخراج و بهره برداری از منابع نفتی در کشورهای نفت خیز سبب بروز مشکلات زیست محیطی متعددی برای آن کشورها شده که یکی از مهمترین آنها آلودگی منابع آب و افزایش مقدار هیدروکربن ها در آب می باشد.

اسلاید 2 :

بسیاری از ترکیبات آلی که از صنایع نفت و پتروشیمی و صنایع پایین دستی آنها به منابع محیط زیست وارد می شوند، مقاوم به تجزیه بیولوژیک بوده و دارای پتانسیل سميت برای انسان می باشند. تصفیه این ترکیبات در فرایندهای تصفیه بیولوژیک معمولاً با مشکل مواجه است و اصطلاحاً به آنها ترکیبات مقاوم به تجزیه (Refractory) می گویند.

اسلاید 3 :

نفت خام مخلوط پيچیده اي از هيدروكربن ها و تركيبات وابسته است. هيدروكربن هاي تشكيل دهنده آن داراي يك رنج گسترده اي از نقطه نظر اندازه مولكولي است كه اين رنج شامل متان تا آروماتيك هاي چند هسته اي و آسفالتن ها مي باشد. نفت خام شامل 84 تا 87 درصدکربن ، 11 تا 14 درصد هيدروژن، 0 تا 5 درصد گوگرد، 0 تا 1 درصدنيتروژن و 0 تا 1 درصد اكسيژن می باشد.

اسلاید 4 :

ترکیب شیمیائی نفت خام شامل:

1 - پارافين هاي نرمال:

 پارافين هاي نرمال از متان تا 70 اتم كربن در مولكول، در نفت خام جدا و شناسايي شده اند.

2 -پارافين هاي شاخه دار:

3 - هيدرو كربن هاي بنزني: هيدرو كربن هاي بنزني نظير بنزن، نفتالين، بي فنيل و مشتقات الكيل دار پلي آروماتيك وآنتراسن به مقدار خيلي كم در نفت وجود دارد.

4 - تركيبات غير هيدروكربني: نيتروژن، گوگرد و فلزات به مقدار كم در نفت وجود دارد.

اسلاید 5 :

5 - تركيبات گوگردي: نظير سولفيد دي هيدروژن، مركاپتانها، سولفيدها، دي سولفيدهاي حلقوي و تيوفين.

6 - تركيبات نيتروژن دار: تركيبات نيتروژن دار موجود در نفت عمدتاً شامل: پيريدين، كينولئين، كاربازل، اندول، پيرول، متالوپيرفيرينها،كمپلكسهاي تترا پيروليك مي باشد.

7 - تركيبات اكسيژن دار: مهمترين تركيب موجود در اين گروه كربوكسليك اسيدها مي باشد.

علاوه بر كربوكسليك اسيدها، فنولها ، كتونها ، دي بنزو فوران نيز در دسته تركيبات اكسيژن دار تشكيل دهنده نفت مي باشد.

8 - فلزات: در نفت نيكل و واناديوم بيشتر يافت مي شود اما فلزاتي نظير آهن، روي، كروم، مس، منگنز و كبالت نيز موجود مي باشد.

9 - آسفالت و آسفالتن: نفت خام شامل تركيبات غير فرار جامد با جرم مولكولي زياد است كه هنگام تقطير در ستون باقيمي مانند. آسفالتن ها تركيباتي با جرم مولكولي بالا و ساختمان بسيار پيچيده هستند .

اسلاید 6 :

پیشگوئی رفتار آلودگی

آلایندها بعد از ورود به یک سایت دچار یکی از سرنوشتهای ذیل می شوند:

* گروهی از آلاینده ها فرار بوده و به طرف بالا حرکت می کنند.

* بعضی به طرف پایین نشت می کنندوممکن است به منابع آبهای زیر زمینی وارد شوند.

* گروهی در بخش مركزي وبصورت يك ستون يا توده حرکت می نمایند.

* بخشی تجزیه می شوند.

* بعضی آلاینده هابه عنوان ترکیبات شیمیایی مقاوم روی سایت باقی می مانند.

اسلاید 7 :

 عمده ترين منابعي كه باعث وارد كردن آلودگي نفتي به محيط زيست مي گردد شامل موارد زيرمي باشد:

1 - حمل و نقل دريايي مواد نفتي

2 - ايستگاههاي توليد و بهره برداري و بارگيري نفت

3 - پالايشگاههاي نفت

4 - منابع طبيعي مثل نزولات جوي و نشتهاي طبيعي نفت

5 - حوادث غير مترقبه

اسلاید 8 :

خطرات مواد زائد نفتي بر روي انسان به سه صورت بروز مي كند:

1 - آلودگي آب كه از اين طريق ممكن است سلامت انسان را بصورت مستقيم و غير مستقيم تحت تاثير قرار دهد.

2- استفاده از مواد غذايي دريايي آلوده به ترکیبات نفتی ممكن است سلامتي انسان را تهديد نمايد زيرا برخي از مواد آلي داراي خاصيت تجمعي در بدن موجودات دريايي مخصوصاً ماهي ها هستند و از اين طريق ممكن است وارد زنجيره غذايي انسان شوند.

3 - در اثر تماس مستقيم انسان با مواد زائد نفتي ممكن است سلامتي انسان مورد تهديد قرار گيرد.

اسلاید 9 :

گروه اول : شامل منابعی است که به طور عمده جهت تخلیه مواد آلاینده طراحی شده اند نظير:چاه های جذبی

تزریق مواد زائد می تواند به پنج طریق اصلی آبهای زیرزمینی را آلوده نماید.

-چاه های دارای ساختمان معيوب.

-طریق استقرار نامناسب چاه های اکتشاف نفت و گاز

-شکافهای موجود در لایه های زمین.

-انتقال جانبی مواد زائد تزریقی

-تزریق مستقیم به داخل منابع آب زیرزمینی

اسلاید 10 :

گروه دوم: شامل منابعی است که جهت ذخیره، تصفیه و یا دفع مواد طراحی شده اند اما هیچگونه دفع آلاینده به خاک زیر سطحی انجام نمی گیرد. از این گروه می توان به لندفیل، گودالهای سطحی، تانک های ذخیره سطحی و زیر سطحی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید