دانلود فایل پاورپوینت آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ حفر چاه‌های‌ دستی‌ به تفکیک فصل

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ حفر چاه‌های‌ دستی‌ به تفکیک فصل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ حفر چاه‌های‌ دستی‌ به تفکیک فصل قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ حفر چاه‌های‌ دستی‌

این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل‌ بر یازده‌ فصل‌ و ۸۰ ماده‌ به‌ استناد ماده‌ ۴۷     قانون‌ کار در تاریخ ‌ ۲۱/۶/۶۴ درسی‌ و دومین‌ جلسه‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ تصویب‌ نهایی‌ رسیده‌ است‌.

ماده ۴۷ قانون کار سابق به استناد مصوبه جلسه مورخ ۱۲/۵/۸۳ شورای عالی حفاظت فنی به ماده ۸۵ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ تغییر یافته است.

اسلاید ۲ :

 فصل‌ اول‌ – تعاریف‌

۱ – چاه دستی:   منظور از چاه دستی در این آییننامه آن دسته از چاههایی هستند که با استعانت از نیروی بدنی و با استفاده از وسایل کار سنتی ماند چرخ چاه – کلنگ – بیلچه – دلو و غیره کنده میشوند.

 ۲ – چرخ چاه:  وسیله ایست جهت انتقال مواد از عمق به بیرون و بالعکس که بر دهانه چاه نصب میگردد.

 ۳ – دلو:  وسیله ایست که معمولاً از لاستیک منجید دار،برزنت و یا مواد مشابه به شکل کیسه ساخته شده و در انتقال مواد مورد استفاده قرار میگیرد.

۴ – کول:  حلقه یا نیم حلقه ایست که از جنس فولاد یا سیمان یا سفال بوده و برای جلوگیری از ریزش دیوارههای میل چاه یا انباری استفاده میگردد.

۵ – میل چاه:  آن قسمت از چاه میباشد که بطور عمودی نسبت به سطح زمین کنده میشود.

 ۶ – طوقه:  دیوار حلقوی ساخته شده از مصالح ساختمانی در بالاترین قسمت از میل چاه(منتهی به دهانه چاه) میباشد که برروی آن در پوش چاه قرار داده میشود.

 ۷- انباری:  عبارتست از مسیر یا مسیرهای انحرافی کنده شده در عمق یا دیوار میل چاه.

۸ – سپر:  وسیله حفاظتی مخصوصی است که مقنی را از آسیب ناشی از سقوط احتمالی مواد و اشیاء محفوظ نگه میدارد.

 ۹ – پاکند:  مسیر شیبداری جهت رفت و آمد و حمل و نقل وسایل است که از فاصله ای دورتر از دهانه چاه شروع و تا نزدیکی سطح آب ادامه مییاید.

اسلاید ۳ :

 فصل دوم – ساختمان چرخ چاه

ماده ۱: چرخ چاه دستی مورد استفاده که با قدرت دست کار میکند باید به طریقی محاسبه و ساخته شده باشد تا حداکثر نیروی لازم که توسط هر کارگر برای بالابردن حداکثر بار مجاز به دسته یا دستههای محرک وارد میشود بیش از ۲۵ کیلوگرم نباشد.

ماده ۲: چرخ چاه دستی مورد استفاده باید سالم و عاری از هرگونه ترک، شکستگی و پوسیدگی بوده واستحکام لازم جهت انجام کار موردنظر را داشته باشد.

ماده ۳: چرخ چاه که باقدرت دست کار میکند باید مجهز به مکانیسمهای زیر باشد:

 الف – روی محور استوانه کابل دار شیطانک و چرخ جغجغه و یا حلزون و چرخ حلزون و یا وسایل مشابه دیگر که بطور خودکار ترمز میشود باشد تا از گردش معکوس دسته محرک در تمام مدت بالا آوردن بار جلوگیری نماید.

 ب – دارای ترمزهایی موثر باشد که پایین آمدن بار را کنترل نماید.

ماده‌ ۴: دستههای محرک که در یک یا دوطرف محور چرخ چاه سوار میشوند باید بطریقی ساخته شده باشند تا به هنگامی که بار پایین داده میشود نچرخند و یا باید دستههای محرک قبل از پایین آمدن بار از جای خود برداشته شود، به طوریکه در حین گردش به افراد برخورد ننماید.

اسلاید ۴ :

ماده ۵: در چرخ چاهی که میتوان دستههای محرک آنرا از جای خود برداشت، باید این دستهها بهوسیله ضامن مطمئنی با محور در ارتباط باشند تا دفعتا و بطور ناخواسته از آن جدا یا خارج نشوند.

ماده ۶: فاصله میلههای افقی (پرههای) چرخ چاه باید با یکدیگر مساوی بوده و حداقل به اندازهای باشد که کارگران بتوانند به راحتی به پرهها جهت چرخاندن چرخ چاه دسترسی داشته باشند در هر حال تعداد پرههای چرخ نباید از چهار عدد کمتر بوده و با افزایش قطر چرخ از ۱۲۰ سانتی متر تعداد پرهها متناسباً از ۴ عدد بیشتر گردد.

ماده ۷: چرخ چاه باید به طریقی ساخته شود که بعد از پیچیده شدن کل طناب به دور چرخ احتمال لغزش و بیرون افتادن طناب به خارج از پرهها وجود نداشته باشد.

ماده ۸: در مورد آن دسته از چرخ چاههای موتوری و غیر موتوری که در کندن چاهها مورد استفاده قرار میگیرد رعایت کلیه موارد ایمنی مذکور در آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد در کارگاهها در مورد لوازم بلندکردن بار چون زنجیرها، کابلها، طنابها، قلابها و قرقرهها الزامی است.

اسلاید ۵ :

ماده ۹: قبل از استقرار چرخ چاه در محل مورد نظر محل استقرار پایههای چرخ چاه باید به نحو مطمئنی آماده شده و اطمینان حاصل شود که احتمال واژگونی یا جابجایی یا کج و شیبدار شدن چرخ چاه وجود ندارد.

ماده ۱۰: چرخ چاه میبایست در ارتفاع مناسبی نصب شود به طوریکه حداقل فاصله محل پیچیدن طناب با سطح زمین از ۲۰ سانتی متر کمتر نباشد.

اسلاید ۶ :

ماده ۱۱: طناب مورد استفاده در چرخ چاه باید عاری از هرگونه عیب مانند پوسیدگی و زدگی بوده و مقاومت کافی برای تحمل حداکثر نیروی وارده و ضربهها را داشته باشد به اضافه طول طناب به حدی باشد که بعد از باز شدن کامل برای حداکثر عمق مورد نیاز حداقل دو دور روی قرقره مانده باشد.

ماده ۱۲: قلاب مورد استفاده باید سالم بوده و به طور محکم و مطمئنی با طناب درگیر شده و گلوگاه آن مجهز به شیطانک و با به صورتی باشد که در هر حال احتمال آزاد شدن بار به طورناگهانی وجودنداشتهباشد و تحملکافی درمقابل حداکثربار و ضربههای واردهداشته باشد.

ماده ۱۳: دلو مورد استفاده در چاه کنی باید از جنس پنبه ای یا لاستیک منجیددار مقاوم بوده و یا حلقه دهانه از جنس فولاد به دسته زنجیر مناسبی که به نحو اطمینان بخش با حلقه درگیر باشد متصل گردد.

اسلاید ۷ :

ماده ۱۴: قبل از اقدام هرگونه عملیات مربوط به کندن چاه دستی بررسیهای لازم باید با توجه به وجود قنوات قدیمی، فاضلاب و پیها و جنس خاک و لایههای زمینی و تاسیسات آب، برق، گاز و تلفن به عمل آید و در صورت لزوم ضمن تماس با سازمانهای ذی ربط محل چاه طوری تعیین شود که به هنگام چاه کنی خطر ریزش یا نشتی از فاضلابهای مجاور و برخورد با تاسیسات مذکور وجود نداشته باشد به اضافه کارگران مسئول حفر چاه تجارب حرفه ای لازم از نظر انجام کار چاه کنی را دارا باشند.

ماده ۱۵: در شروع عملیات چاه کنی وجود حداقل دو نفر و یا افزایش عمق چاه کنده شده از ۵ متر وجود حداقل سه نفر کلاً برای ادامه عملیات الزامیست و با شروع حفر انباری یک نفر کمک کلنگ دار اضافه میگردد.

ماده ۱۶: قبل از شروع عملیات مربوط به کندن چاه و تخلیه فاضلابها و یا هرنوع کاری در ارتباط با این امر وسایل کمکهای اولیه مناسب باید تدارک و فراهم گردد.

اسلاید ۸ :

ماده ۱۷: لازمستجهت حفظکارگران ازنظر ریزش اطرافچاه و یا سقوط از کناردهانه در محل ایستادن کارگران تخته یا الوارهای زیر پایی با مقاومت و پهنای کافی گذاشته شود.

ماده ۱۸: چنانچه محل کندن چاه در معابر عمومی یا محلهایی باشد که احتمال رفت و آمد افراد مختلف وجود دارد باید به وسیله ایجاد حصارهای لازم در فاصله مناسب و نصب علایم هشدار دهنده و چراغهای احتیاط از ورود افراد به نزدیک منطقه عملیات جلوگیری به عمل آید.

اسلاید ۹ :

ماده ۱۹: جهت جلوگیری از سقوط خاک و سنگ به داخل چاه دور دهانه باید آستانه ای به ارتفاع حداقل ۱۵ سانتیمتر با مصالح مقاوم تعبیه گردد در هر حال این آستانه باید طوری باشد که برخورد اتفاقی پا با وسایل کار سبب تخریب آن نگردد.

ماده ۲۰: مقنی قبل از ورود به چاه برای عملیات چاه کنی باید طناب نجات را به کمک کمربند ایمنی مخصوص به خود بسته باشد.

ماده ۲۱: در مواقعی که نوع آوار استخراجی حاصل از عملیات کندن چاه به صورتی است که پیشبینیهای حفاظتی چون استفاده از کلاه و سپر محافظتی تکافو نمینماید باید در فواصل مناسبی از دیواره میل چاه پناهگاههای مناسبی تعبیه شود که در موارد لزوم مقنی در این پناهگاه مستقر گردد.

ماده ۲۲: خاکهای حاصل از کندن چاه نباید به فاصله کمتر از ۲ متر از کنارههای چاه ریخته شود و در هر حال احتمال ریزش آن وجود نداشته باشد.

اسلاید ۱۰ :

ماده ۲۳: به محض رسیدن چاه به عمقی که خاک واجد استحکام لازم باشد عملیات طوقه چینی باید شروع گردد به اضافه در زمینهایی که خاک دستی ریخته شده باشد عمل طوقه چینی بعد از برداشتن خاک دستی انجام میگیرد در زمینهای با خاک سست یا دستی هرگونه پیشگیری احتیاطی از قبیل مهار کردن دیواره به وسایل و طرق مختلف قبل از رسیدن به زمین سخت باید انجام شود. در هر حال در زمینهای با خاک سست و یا دستی با عمق بیشتر از ۵/۱ متر عملیات حفر میبایست زیر نظر افراد مجرب و با سابقه در این امر انجام گیرد.

ماده ۲۴: چنانچه در عمق معینی از چاه احتمال داده شود که به علت کمبود اکسیژن عوارضی برای مقنی ایجاد خواهد شد قبلاً باید نسبت به تهیه وسایل هوا دهی به داخل چاه اقدام نمود. این وسایل باید به کلیه تجهیزات ایمنی جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی و تماس با قطعات متحرک مجهز شده باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 25 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد