بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اين دستگاه ها امروزه قادر به اندازه گيري 8 تا 20 پارامتر که شامل متغيرهاي جديدي که مشابه آنها در روش دستي وجود ندارد، مي باشند. اخيراً دستگاه هايي مجهز به امکاناتي نظير شناسايي نمونه (از طريق بارکد) ، تعيين کافي بودن حجم نمونه، تعيين، شمارش وجود يا عدم وجود لخته، تعيين مخلوط شدن کافي نمونه شمارش رتيکولوسيت و تهيه اسلايد نيز ساخته شده که در آزمايشگاه ها مورد استفاده قرارمي گيرند.

اسلاید 2 :

اين دستگاه ها قادر به شناسايي تمام اختلالاتي که توسط انسان شناسايي مي گردند، نبوده و بنظر ميرسد کاربرد آنها براي نمونه هاي طبيعي و يا داراي اختلالات جزئي قابل اطمينان مي باشد.

اسلاید 3 :

در موارد وجود اختلالات بارز در نمونه با علايم احتمال خطا بصورت flagging کاربر دستگاه را آگاه نموده تا با بازبيني اسلايد يا انجام مجدد آزمايش ، اختلالات ، شناسايي و برطرف گردند.

اسلاید 4 :

اختلالاتي که در هر دستگاه منجربه اعلام falg مي گردند با دستگاه هاي ديگر متفاوت مي باشند ولي حالاتي نظير وجود سلولهاي بلاست، گرانولوسيتهاي نابالغ، NRBC، لنفوسيتهاي آتيپيک، پلاکتهاي بزرگ يا تجمع يافته، عدم امکان جداسازي گلبولهاي قرمز از پلاکتها به هر دليل و نهايتاً هر دليلي که منجربه جواب غير قابل قبول گردد، از جمله مشخصات غير طبيعي هستند که منجربه flagging مي گردند.

اسلاید 5 :.

آيا سوابق کاليبراسيون دستگاه شمارنده سلولي هنگام راه اندازي توسط شرکت پشتيبان موجود است ؟

اسلاید 6 :

آيا سوابق نگهداري ، سرويس و تعمير در دسترس بوده و قابل استفاده براي پرسنل فني که با دستگاه کار مي کنند مي باشد ؟

اسلاید 7 :

آيا پس از هربار تعمير ، سرويس و يا قابل قبول نبودن نتايج کنترل روزانه ، بررسي کاليبراسيون دستگاه انجام مي گيرد و سوابق آن موجود است ؟

اسلاید 8 :

آيا سوابق کاليبراسيون دوره اي دستگاه هاي شمارنده سلولي هر 6 ماه موجود مي باشد ؟

اسلاید 9 :

آيا سوابق بررسي عدم دقت دستگاه شمارنده سلولي به طور ماهيانه موجود است ؟

اسلاید 10 :

آيا در صورت عدم استفاده از کاليبراتور جهت کاليبراسيون اوليه از نمونه خون تازه (حداقل 3 نمونه) استفاده شده است ؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید