بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

توسعه فعالیتها شرکت متکی بر سه عامل مهم است:

 بازار کار(متقاضی)

 تجهیزات(سخت افزار)

 دانش (نرم افزار-مغز افزار)

نیاز اعلام شده مشتری: درخواست آزمایش بارگذاری شمع در استان خوزستان، آزمایشات تجزیه شیمیایی با استفاده از دستگاه XRF در استان خراسان جنوبی

ایجاد نیاز در مشتری به انجام آزمایشات برجا به جای آزمایشات آزمایشگاهی

اسلاید 2 :

Øبیشترین پتانسیل توسعه فعالیتهای شرکت در حوزه فعالیتهای ژئوتکنیک نهفته است.

اقدامات بالفعل استانها در این راستا:

 • ساخت دستگاه آزمایش برش مستقیم برجا در استان زنجان
 • انجام آزمایشات CPT در استان هرمزگان
 • انجام آزمایشات پرسیو متری در دفتر کاوشهای صحرایی
 • انجام آزمایشات ژئوفیزیک در استان آذربایجان شرقی
 • انجام آزمایش برش وین در استان بوشهر
 • انجام آزمايشات کامل پلي استايرن و رنگ در استان اصفهان

اسلاید 3 :

Øپتانسیل های بالقوه در استانها

 • اغلب خدمات مشاوره مورد نیاز مشتریان نیاز به تجهیزات خاص ندارد.
 • باوجود بخش مغز افزاری و ایضا تامین نرم افزارهای مورد نیاز میتوان خدماتی فراتر از خدمات ژئوتکنیک روتین ارائه نمود.
 • باور ما این است که حضور کارشناسان ارشد خاک و پی و همچنین زمین شناسی مهندسی در استانها بخودی خود یک پتانسیل بالقوه برای انجام خدمات مشاوره مورد نیاز مشتریان می باشد.
 • به پشتوانه مغز افزار و نرم افزار موجود در شرکت میتوان به انجام خدماتی از جمله: مطالعه و نحوه پایدار سازی شیبهای طبیعی و ترانشه های مصنوعی، نحوه افزایش باربری(تثبیت) زمینهای دارای مقاومت پایین، نحوه تثبیت مصالح نامرغوب برای کاربردهای راهسازی و ...

اسلاید 4 :

بازدیدهای دفتی فنی:

 آموزش محور بودن بازدیدها

 • مبادله اطلاعات بین کارشناسانان استانها و کارشناسان دفتر فنی
 • استفاده از کارشناسان دیگر استانها در بازدیدها با هدف مبادله اطلاعات بین استانها

 بازرسی محور بودن بازدید ها

 • اطمینان از صحت انجام کارها خصوصا در شعب و واحدهای محلی
 • اطلاع از کمبودها و نقصها و گزارش به مدیران استانها و مسئولین ستاد برای تصمیم گیری برای رفع آنها

اسلاید 5 :

یک درخواست از استانها

در راستای انجام کارهای نو و خدمات مورد نیاز مشتریان هر فعالیت نو انجام شده در استان و هرگونه نیاز همکاری در همین راستا را به دفتر فنی اعلام تا در علاوه به مشاوره و کمک تلفنی و مکتوب در بازدید ها هم مد نظر قرار بگیرد.

اسلاید 6 :

کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی استانها

انباشتگی درخواستهای استانها برای کالیبراسیون تجهیزات استانها بسیار زیاد است.

برای جلوگیری از تاخیر در پاسخ نیاز استانها هم به نیروی انسانی بیشتر و هم به تجهیزات بیشتری نیاز می باشد.

راه اندازی نمایندگی آزمایشگاه کالیبراسیون در 10 استان کشور(مراکز مناطق و استان بوشهر) با نظارت در راه اندازی و فعالیت تحت نظر آزمایشگاه کالیبراسیون مرکز در دستور کار قرار گرفته است.

اسلاید 7 :

فعالیتهای حاکمیتی شرکت

 گزارش از آزمايشهاي خارج از مشخصات پروژه های وزارت راه و شهرسازی

 حضور در کميسيون هاي تحويل موقت پروژه هاي وزارت راه و شهرسازي

 کنترل آزمايشگاههاي بخش خصوصي

اسلاید 8 :

گزارش از آزمايشهاي خارج از مشخصات پروژه های وزارت راه و شهرسازی

هر ماهه جدول خلاصه نتایج آزمایش های ماهیانه مربوط به هر پروژه برای کارفرما ارسال می شود.

بر اساس نامه شماره 14348/ص مورخ 91/11/14 مقرر شده است که صورت جلسات کارگاهی بررسی نتایج آزمایشات (در صورتی که کارفرما اقدام به برگزاری جلسات نماید) بجای گزارشات خارج از مشخصات برای معاونت فنی ارسال گردد.

اسلاید 9 :

حضور در کميسيون هاي تحويل موقت پروژه هاي وزارت راه و شهرسازي

 نماینده آزمایشگاه بر اساس مصوبه شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل به نمایندگان کارفرما در کمیسیون تحویل پروژه های وزارت راه و شهرسازی اضافه شده است.

 کارگروه کارشناسی بازبینی دستور العمل تحویل موقت و قطعی راهها تشکیل که جلسات آن از دیماه سال 91 هر دو هفته یک بار در محل آزمایشگاه برگزار می شود.

 خروجی کار کارگروه مذکور پیشنهاد نظامنامه هیئات بررسی تضمین کیفی عملیات اجرایی به شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل بوده است.

 

اسلاید 10 :

 هدف از تشکیل این هیئت بررسی وضعیت پروژه ها حین اجرا بوده است. که ترکیب اعضای این هیئت مشابه همان کمیسیون تحویل موقت پروژه ها می باشد.

 یکی از معیارهای تحویل موقت پروژه ها صورتجلسات هیئت مذکور خواهد بود.

 هنوز این نظامنامه به تصویب نهایی شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل نرسیده است.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید