دانلود فایل پاورپوینت الگوی استاندارد تکامل توانایی فرآیند تولید نرم افزار

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت الگوی استاندارد تکامل توانایی فرآیند تولید نرم افزار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت الگوی استاندارد تکامل توانایی فرآیند تولید نرم افزار قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

کلیات الگوی تکامل توانایی

   CMM چیست ؟

   ساختار  CMM

  ساختار سازمانی و نقش ها

   تعریف سطوح CMM و زمینه فرآیندهای کلیدی  CMM

   ارزیابی CMM

اسلاید ۲ :

CMM چیست ؟

  استاندارد نرمافزار تدوین شده  توسط دانشکده مهندسی نرمافزار دانشگاه کارنگی ملون آمریکا و مؤسسه SEI (Software Engineering Institute)

    چارچوبی است برای توصیف اجزای کلیدی یک فرآیند کارآمد جهت تولید نرمافزار

   چارچوبی است برای توصیف سیر بهبود تکاملی از یک فرآیند ناکامل و نامنظم به یک فرآیند تکامل یافته و منظم

اسلاید ۳ :

توصیف ساختار CMM

زمینه فرآیندهای کلیدی

اهداف

چکیده اقدامات کلیدی مربوط به فرآیندهای کلیدی جهت نشان دادن پیاده‌سازی مؤثر یک فرآیند کلیدی در سازمان

اسلاید ۴ :

توصیف ساختار CMM

اهداف

تعهدات

تواناییها

فعالیت ها

اندازه گیری و تحلیل

تصدیق

اهداف

تعهدات

تواناییها

فعالیت ها

اندازه گیری و تحلیل

تصدیق

عناوین مشترک

پیاده‌سازی

شامل مشخصه‌هایی چون اهداف, تعهدات, توانایی‌ها, فعالیت‌ها, اندازه‌گیری, تحلیل و تصدیق جهت نشان دادن مؤثر, قابلتکرار و دائمی بودن پیاده‌سازی و نهادینه بودن یک فرآیند کلیدی

اسلاید ۵ :

á  توانایی‌ها  (Capabilities)  

شرح پیش فرض های لازم در پروژه یا سازمان برای پیاده‌سازی کامل پروژه نرمافزار

    منابع و سرمایه‌ها (Resources & Assets)

  آموزش (Training)

   ایجاد هماهنگی در جلسات اولیه ( Orientation Meeting)

   توانایی در شناسایی و طراحی فرآیندهای پیش‌نیاز

اسلاید ۶ :

تفسیر عناوین مشترک – ادامه

á  فعالیت‌ها  (Activities)  

شرح نقش‌ها و روش‌های لازم برای پیاده‌سازی یک زمینه فرآیند کلیدی

فعالیت‌ها شامل

   انواع برنامه‌ها

   مطابقت با یک روش اجرایی مستند

   نیازهایی مشتری از نرم‌افزار

    برقراری و حفظ رابطه مشتری و تأمین‌کننده

    پی‌گیری و بازنگری

    قرار گرفتن تحت مدیریت پیکربندی   

اسلاید ۷ :

تفسیر عناوین مشترک – ادامه

á  اندازه‌گیری و تحلیل (Measurements & Analysis)  

شرح اندازه‌گیری‌های لازم در فرآیند و تحلیل اندازه‌گیری‌ها

á  تصدیق  (Verification)  

شرح مراحلی برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت های انجام شده با فرآیند پی‌ریزی شده

تصدیق شامل

    نظارت مدیریت ارشد به‌طور متناوب

    نظارت مدیر پروژه  هم به‌صورت متناوب و هم بر اساس

       اتفاق پیش‌آمده

    فعالیت‌های تضمین کیفیت نرم‌افزار

اسلاید ۸ :

تفسیر اقدامات کلیدی

هر عنوان مشترک به صورت یک اقدام کلیدی توصیف میشود که درصورت پیادهسازی آن, میتوان در رسیدن به اهداف زمینه فرآیند کلیدی کمک نمود.

برنامه‌ریزی پروژه نرم‌افزار

برنامه طراحی و ساخت نرم‌افزار بر اساس یک روش مستند انجام می‌شود.

اسلاید ۹ :

ساختار سازمانی

    سازمان

یک واحد درون یک شرکت یا مؤسسه که درون آن پروژه‌های زیادی بصورت یک مجموعه, مدیریت می‌شوند.

    پروژه

تعهدی است که مستلزم یک تلاش هماهنگ برای طراحی, ساخت یا نگهداری یک محصول خاص می‌باشد.

    گروه

مجموعه‌ای از بخش‌ها, مدیران و افرادی است که مسئولیت یکسری وظایف و تعهدات را برعهده دارند.

اسلاید ۱۰ :

ساختار سازمانی

 گروه مهندسی نرم‌افزار

مجموعه‌ای از افراد که مسئولیت انجام فعالیت‌های طراحی, ساخت و نگهداری نرم‌افزار (تحلیل نیازها, طراحی و برنامه‌نویسی) را در یک پروژه انجام می‌دهند.

 گروههای مرتبط با نرم‌افزار

مجموعه‌ای از افراد که کارهای زمینه مهندسی نرم‌افزار را برای پشتیبانی از طراحی, ساخت و نگهداری نرم‌افزار ارائه می‌نمایند ولی مسئولیت مستقیم در این مورد ندارند.

  گروه فرآیند مهندسی نرم‌افزار

مجموعه متخصصانی که تعریف, نگهداری و بهبود فرآیند نرم‌افزار را تسهیل می‌نمایند.

  گروه آزمایش سیستم

مجموعه‌ای از افراد که مسئول برنامه‌ریزی و اجرای آزمایش‌های سیستم هستند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 40 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد