دانلود فایل پاورپوینت انواع حساب های مستقل در حسابداری دولتی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انواع حساب های مستقل در حسابداری دولتی ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انواع حساب های مستقل در حسابداری دولتی ایران قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

حسابداری در آمریکا

استانداردهای حسابداری دولتی در آمریکا در دو بخش دولتهای محلی و ایالتی و دولت مرکزی تهیه می‌شوند.

در آمریکا دو نهاد “GASB” (هیئت استانداردهای حسابداری دولتی) و “FASAB”  (هیئت استانداردهای حسابداری مالی) مسئول تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستند.

FASAB مفاهیم و استانداردهایی را برای دولت مرکزی و نهادهای آن، و GASB نیز مفاهیم و استانداردهایی را برای ایالات، دولتهای محلی و نماینده‌های آنها منتشر ساخته‌اند.

اسلاید ۲ :

مبانی حسابداری:

در سطح حسابهای مستقل دولتی از مبنای تعهدی تعدیل شده با تاکید بر معیار جریان منابع مالی جاری استفاده می شود. 

در سطح حسابهای مستقل وجوه سرمایه‌ای و حسابهای مستقل وجوه امانی از مبنای تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی استفاده می‌شود.

مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی جامع، مبنای تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی است.

مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی دولت مرکزی آمریکا، تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی است.

اسلاید ۳ :

حسابهای مستقل

حسابهای مستقل وجوه دولتی شامل دو دسته کلی می باشد:

۱- قابل مصرف (Spendable)

۲- /Non Spendable غیرقابل مصرف

اسلاید ۴ :

انواع حساب های مستقل دولتی قابل مصرف (Spendable)

وجوه محدود شده

وجوه تعهد شده

وجوه تخصیص یافته

وجوه تخصیص نیافته  

اسلاید ۵ :

حسابهای مستقل وجوه سرمایه‌ای

  وجوه خدمات و تدارکات داخلی

  حساب مستقل وجوه انتفاعی

اسلاید ۶ :

حسابهای مستقل وجوه امانی شامل

  وجوه امانی بازنشستگی

  وجوه امانی با اهداف خصوصی

  وجوه امانی سرمایه‌گذاری

  وجوه نمایندگی

 

اسلاید ۷ :

حساب های مستقل دولت مرکزی

     دو گروه کلی حساب مستقل در حسابداری دولت مرکزی یافت می‌شود:

(۱) حسابهای مستقل که برای منابع حاصل از مالیات عمومی و قدرت درآمد استفاده می‌شود یا حساب مستقلهایی که به عملیات تجاری دولت می‌پردازند.

(۲) حسابهای مستقلی که برای منابع نگهداری شده و مدیریت شده توسط دولت به نیابت از دیگران یا به صورت امانی به حساب گرفته می‌شوند.

اسلاید ۸ :

حسابهای مستقل در حسابداری دولت مرکزی آمریکا

شش گروه حساب مستقل در حسابداری دولت مرکزی آمریکا قرار دارد:

حسابهای مستقل وجوه عمومی

حساب مستقل وجوه اختصاصی

حساب مستقل وجوه انتفاعی

مدیریت (شامل حساب مستقل وجوه)

حساب مستقل وجوه امانی

حساب مستقل وجوه سپرده

اسلاید ۹ :

صورتهای مالی اساسی و سایر گزارشها

گزارشگری مالی و تهیه صورت های مالی در ۲ بخش صورت می پذیرد:

گزارشگری مالی دولتهای ایالتی و محلی آمریکا

گزارشگری مالی دولت مرکزی

اسلاید ۱۰ :

گزارشگری مالی دولتهای ایالتی و محلی آمریکا

صورتهای مالی اساسی دولتهای ایالتی و محلی آمریکا شامل موارد زیر می‌شود:

   صورتهای مالی حسابهای مستقل (شامل حسابهای مستقل وجوه دولتی، سرمایه‌ای و امانی)

   صورتهای مالی جامع (شامل صورت خالص داراییهای دولت و صورتحساب فعالیتهای دولت)

   یادداشتهای همراه صورتهای مالی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد