دانلود فایل پاورپوینت انواع طبقه بندی بودجه ای

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انواع طبقه بندی بودجه ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انواع طبقه بندی بودجه ای قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

طبقه بندی منابع

درآمدها

واگذاری دارایی های سرمایه ای

واگذاری دارایی های مالی

طبقه بندی مصارف

اعتبارات هزینه ای

تملک دارایی های سرمایه ای

تملک دارایی های مالی

طبقه بندی عملیات

طبقه بندی سازمانی

طبقه بندی اقتصادی

اسلاید ۲ :

منابع دریافتهای دولت محسوب میشوند.

در این نوع طبقهبندی منابع مالی دولت به سه طبقه «درآمدها»، «واگذاری دارائیهای سرمایهای»، «واگذاری دارائیهای مالی» تقسیم میشوند که همه آنها به صورت پول رفع نیازهای جامعه را برای انجام هزینههای دولت ممکن میسازند، اما نحوه تدارک آنها از ابعاد مختلف «اقتصادی»، «اجتماعی»، «فرهنگی» و «سیاسی» اهمیت بسیار دارد .

طبقهبندی به صورتی است که امکان برآورد صحیح و نیز اتخاذ تصمیمات درست را در مورد هر یک از آنها امکانپذیر مینماید.

اسلاید ۳ :

درآمدها

از لحاظ نوع :

عمومی

اختصاصی

شرکت ها

از لحاظ بخش های درآمدی  :

درآمدهای مالیاتی

کمک های اجتماعی

کمک های بلاعوض

درآمدهای اموال و دارایی ها

درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

درآمدهای متفرقه

واگذاری دارایی های سرمایه ای

واگذاری دارایی های مالی

 

اسلاید ۴ :

درآمدها :

عمومی

پارهای به موجب قانون از بافت جامعه وصول میشوند و مستقیماً به خزانه دولت واریز میگردند که به درآمد عمومی موسوم است.

درآمدهای اختصاصی

درآمدهای اختصاصی نیز به موجب قانون وصول، و به خزانه دولت واریز میشوند، لیکن عموماً معادل ۱۰۰ درصد آن یا معادل اعتباری که در قانون بودجه سالیانه پیش بینی شده است در اختیار دستگاه وصول کننده قرار میگیرد.

این نوع درآمد خلاف اصل عدم تخصیص از اصول بودجه است.

اسلاید ۵ :

واگذاری دارایی های سرمایه ای :

بخشی به صورت فروش نفت، گاز، فروش ساختمانها، تاسیسات، ماشین آلات و اموال و داراییهای دولت میشوند که به صورت واگذاری داراییهای سرمایهای ظاهر میشوند

اسلاید ۶ :

واگذاری دارایی های مالی :

قسمتی به صورت سایر منابع تامین اعتبار از طریق فروش اوراق مشارکت، استفاده از صندوق ذخیره ارزی، فروش سهام شرکتهای دولتی، استقراض از سیستم بانکی، استفاده از وامها و تسهیلات خارجی و دریافت اصل وامهای داخلی دولت، تامین میگردد که به واگذاری داراییهای مالی موسوم است.

اسلاید ۷ :

  مصارف، پرداختهای دولت محسوب میشوند چگونگی تخصیص منابع در شبکه اندام تشکیلات دولت، فلسفه اقتصادی پرداختهای دولت را پایهگذاری مینماید.

  بنابراین مصارف به سه گروه ذیل تقسیم میشود:

اعتبارات هزینه ای

تملک دارایی های سرمایه ای

تملک دارایی های مالی

اسلاید ۸ :

اعتبارات هزینه ای

  اعتبارات «هزینهای» ظرفیتهای موجود را حفظ و نگهداری میکند و موجبات اعمال حاکمیت دولت را میسر میسازند و هزینههای حضور و استقرار حاکمیت و اقتدار دولت را تامین میکند.

اسلاید ۹ :

تملک دارایی های سرمایه ای

  ایجاد و توسعه ظرفیتها، یا تثبیت و عمر ظرفیتها، در یک برنامه زمان بندی شده به صورت سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای تولید شده یا مولد و گاهی به صورت داراییهای تولید نشده مشهود یا نامشهود، موجبات «تملک داراییهای سرمایهای» دولت را فراهم میآورند.

اسلاید ۱۰ :

تملک دارایی های مالی

  تجهیز منابع پولی و مالی «سایر منابع تامین اعتبار» تامین کننده سیاستهای دولت در بازپرداخت بدهیهای خود که به صورت وامها و تسهیلات داخی و خارجی، یا بازپرداخت اوراق مشارکت یا انجام تعهدات اعزام زایران حج تمتع یا خرید و سرمایهگذاری سهام شرکتهای دولتی یا افزایش سرمایه آنها و تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل (دیون با محل) را فراهم میسازند که به «تملک داراییهای مالی» موسوم است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 39 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد