دانلود فایل پاورپوینت انگیزش Motivation

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انگیزش Motivation توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انگیزش Motivation قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف :

تمایل به انجام کار است و در گرو توانایی فرد ، تا بدان وسیله نوعی نیاز تأمین گردد .

 • انگیزه ها(Motives) را گاهی به عنوان نیازها ، تمایلات ، سائقه ها یا محرکات درونی فرد تعریف می کنند . انگیزه هایی که به سوی هدف ها معطوف می شوند، ممکن است آگاهانه یا نا آگاهانه باشند.
 • عوامل شکل دهنده رفتار :

  1. انگیزه ؛ حالتی درونی که انسان را به انجام فعالیت وامی دارد. (دلایل اساسی رفتار)
  2. هدف :محرک های (پاداش های مورد انتظار) که انسان را به انجام فعالیت وا میدارد.

   قدرت انگیزه :

   قوی ترین انگیزه در لحظه خاصی از زمان ، رفتار را تعیین می کند .

   ارضای نیاز:

   به زعم آبراهام مزلو ، وقتی نیازی ارضا می شود دیگر انگیزاننده رفتار به حساب نمی آید و ممانعت از ارضای نیاز موجب رفتار انطباقی ( Coping Behavior ) می شود . (تلاش برای غلبه بر مانع)

   تئوری نا هماهنگی شناختی-فستینگر(Cognitive Dissonamce) :

   به زعم آبراهام مزلو ، وقتی نیازی ارضا می شود دیگر انگیزاننده رفتار به حساب نمی آید و ممانعت از ارضای نیاز موجب رفتار انطباقی ( Coping Behavior ) می شود . (تلاش برای غلبه بر مانع)

   تئوری نا هماهنگی شناختی-فستینگر(Cognitive Dissonamce) :

   هنگامی رخ میدهد که ادراکات مرتبط با هم در ستیز و تعارض باشند .

   – باور در رابطه بین سیگار کشیدن با سرطان ریه در سیگاری ها

   – تعریف از آب و هوای مناسب توسط ماهیگیری که نتوانسته ماهی بگیرد .

   ناکامی (Frustration) :

   • بی نتیجه شدن تلاش در راه حصول هدف یا مواجه شدن آن با مانع ، ناکامی خوانده میشود.

اسلاید ۲ :

رفتار های غیر عقلایی ناشی از ناکامی (نتایج تحقیقات نورمان مایر):

 1. پرخاشگری(Aggression): به دنبال سپر بلاست . نتایج : – خصومت – خشونت
 2. دلیل تراشی(Rationalization): بهانه سازی ، توجیه تقصیر . نتیجه : عدم ترفیع
 3. برگشت یا بازگشت(Regression): متناسب با ، سن خود عمل نکردن . (لگدزدن به اتومبیل خراب شده)
 4. تثبیت (Fixation): تکرار الگوی رفتار خاصی بدون نتیجه .

عوارض: -ناتوانی برای پذیرفتن تغییر. -امتناع کورکورانه و سرسختانه در مقابل حقایق

 1. تسلیم(Resignation): بی قیدی و بی تفاوتی

  افزایش نیروی انگیزه (Motive force increases) :

  اگر نیروی یک نیاز موجود به حدی افزایش یابد که بصورت انگیزه ای پرتوان درآید می تواند رفتار را تغییر دهد .

  • فعالیت معطوف به هدف: مجموعه اقدامات برای رسیدن به هدف. (تهیه خوراک)
  • فعالیت هدف: مجموعه درگیری ها و مشغولیت ها با خود هدف . (خوردن خوراک)
  • انتظار: ادراک فرد از احتمال ارضای یک نیاز خاص خود براساس تجارب گذشته .
  • امکان: ادراک فرد از میزان قابل وصول بودن هدفهایی که نیاز معینی را ارضا میکنند .

اسلاید ۳ :

انگیزش :

از واژه لاتین Movere  به معنی حرکت مشتق شده ، است .

فرآیند احساس کمبود روان شناختی ، فیزیولوژیکی یا نیاز و سائقه ای که انسان را در راستای هدفی به فعالیت وا می دارد . فرآیندی که مستمر ، پایدار ، پایان ناپذیر ، دارای فراز و نشیب ، و پیچیده است .

فرآیندهایی که رفتار شخص را نیرو می بخشد و آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می نماید.

تمایل به انجام کار به شرط داشتن توانایی انجام آن کار در جهت تأمین نوعی نیاز .

اسلاید ۴ :

رابطه بین انگیزه ، رفتار ، هدف

انگیزه ها باعث هدایت رفتار و هدف ها موجب ارضاء انگیزه ها می شوند

اسلاید ۵ :

نیاز  (Need):

یک حالت محرومیت و کمبود درونی است . هنگامی بوجود می آید که عدم تعادل فیزیولوژیکی یا روانی بروز کند.

سائقه  (Drive):

حالتی از برانگیختگی است که به دلیل یک نیاز زیستی ایجاد می شود. انرژی حرکت را فراهم می کند .

هدف – مشوق (goal – incentives):

در پایان چرخه انگیزش قرار دارد و بعنوان تقلیل و تخفیف دهنده نیاز و کاهش سائق تعریف می شود.

اسلاید ۶ :

انواع فعالیت ها

 • فعالیت معطوف به هدف: مجموعه اقدامات برای رسیدن به هدف. (تهیه خوراک)
 • فعالیت هدف: مجموعه درگیری ها و مشغولیت ها با خود هدف . (خوردن خوراک)
 • انتظار: ادراک فرد از احتمال ارضای یک نیاز خاص خود براساس تجارب گذشته .
 • امکان: ادراک فرد از میزان قابل وصول بودن هدفهایی که نیاز معینی را ارضا میکنند .

اسلاید ۷ :

تأثیر بالقوه انگیزش بر عملکرد (تحقیقات ویلیام جیمز)

 • ۲۰ الی ۳۰ درصد : با این مقدار ابراز توانایی خود می توانستند شغل خود را حفظمی توانند شغل خود را حفظ کنند .
 • ۸۰ الی ۹۰ درصد : اگر کارکنان انگیزش بیشتری داشته باشند تقریبا این مقدار از توانایی خود را ابراز می دارند .
 • مدیر موفق : ۲۰ الی ۳۰ درصد ظرفیت کارکنان را به کار می گیرد ، بدون استفاده از انگیزش. (تحقق اهداف فردی)
 • مدیر مؤثر: ۸۰ الی ۹۰ درصد ظرفیت کارکنان را به کار می گیرد ، با استفاده از انگیزش. (مؤثر در اهداف سازمانی)

 

اسلاید ۸ :

قدرت انگیزه

 • قوی ترین انگیزه در لحظه خاصی از زمان ، رفتار را تعیین می کند .
 • اگر نیروی یک نیاز موجود به حدی افزایش یابد که بصورت انگیزه ای پرتوان درآید می تواند رفتار را تغییر دهد .

اسلاید ۹ :

نظریه ارزیابی شناخت

براساس این نظریه ، کاری که به لحاظ درونی برای فرد انگیزاننده است ، وفتی با انگیزه های بیرونی همراه می شود ، سطح انگیزش کاهش می یابد .

اسلاید ۱۰ :

ناکامی و رفتارهای غیر عقلایی ناشی از آن

oبی نتیجه شدن تلاش در راه حصول هدف یا مواجه شدن آن با مانع ، ناکامی خوانده میشود.

 1. پرخاشگری(Aggression): به دنبال سپر بلاست . نتایج : – خصومت – خشونت
 2. دلیل تراشی(Rationalization): بهانه سازی ، توجیه تقصیر . نتیجه : عدم ترفیع
 3. برگشت یا بازگشت(Regression): متناسب با ، سن خود عمل نکردن . (لگدزدن به اتومبیل خراب شده)
 4. تثبیت (Fixation): تکرار الگوی رفتار خاصی بدون نتیجه .

عوارض: -ناتوانی برای پذیرفتن تغییر. -امتناع کورکورانه و سرسختانه در مقابل حقایق

 1. تسلیم(Resignation): بی قیدی و بی تفاوتی
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد