بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

يك بيماري ويروسي واگيرداراست

ويروس باآسيب به سيستم ايمني، بدن را در مقابل عفونتها وسرطانهاي فرصت طلب بي دفاع مي کند.

اسلاید 2 :

ويروس به گلبولهاي سفيد

( سيستم دفاعي بدن) حمله

مي كند. و باعث اختلال در

 فعاليت آن مي گردد.

اسلاید 3 :

نام بيماري ايدز از حروف اول 4 كلمه زير گرفته شده است:

( Acquired  Immu o

Deficie cy      Sy drom)

سندرم نقص ايمني اكتسابي

اسلاید 4 :

ايدز يك مساله مهم بهداشتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است وبنابر اين بايد از تمامي امكانات جامعه و افراد در تمامي كشورها استفاده كرد.

اسلاید 5 :

ايدز طي مدت 20 سال

بالاترين جايگاه را ازنظر كشندگي

 ومعلوليت زايي داشته است

اسلاید 6 :

ايدز

اولين مقام در ايجاد معلوليت و بالاترين بار بيماري را درجهان دارد

ايدز

باعث كاهش 20 سال اميد به زندگي در افريقا شده است

      

اسلاید 7 :

بار اقتصادي سالانه ي ايدز:

درجهان                                         73 ميليارد دلار

در ايران                                        3 ميليارد دلار

اسلاید 8 :

ايدز درحال حاضر چهارمين مقام از نظر قتل همه افراد درجهان دارد

اما تا سال 2010 مقام اول راخواهد داشت.

 

اسلاید 9 :

               روزانه 10-16 هزار نفر درجهان به ويروس ايدز مبتلا مي شوند.

در هر دقيقه حدود 10 نفر به ويروس آلوده مي شوند.

اسلاید 10 :

در هر دقيقه

5 جوان به ويروس

HIVآلوده مي شوند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید