بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تاریخچه ایدز

  • اولین مورد گزارش شده ایدز در دنیا 1981
  • کشف ویروس ایدز 1983
  • دسترسی به آزمایشات سرولوژیک 1985

اسلاید 2 :

اپیدمی های سه گانه ایدز

اپیدمی آلودگی به ویروس ایدز       دهه 1970

 

اپیدمی ایدز         دهه 1980

 

اپیدمی عوارض اجتماعی اقتصادی ایدز    دهه 1990

اسلاید 3 :

تخمین وضعیت ایدز در جهان

¯ مرگ به علت ایدز (از ابتدای جهانگیری ایدز تاکنون)          21 میلیون نفر

¯ کل افرادی که با  HI و ایدز زندگی می کنند                       42 میلیون نفر

¯ تعداد مرگ به علت ایدز در طی یک سال           3   میلیون نفر

¯ تعداد آلودگی جدید به ویروس ایدز در طی یک سال                 5   میلیون نفر

¯ تعداد کودکان یتیم به علت ایدز (از ابتدای جهانگیری ایدز تاکنون) 14 میلیون نفر

اسلاید 4 :

مشکل روزافزون ایدز در دنیا

¯  فقر و جهلدر انتشار ویروس ایدز نقش موثری دارند .

¯ تنها درصد کوچکی از افراد آلوده به HI از آلودگی خود باخبرندو این موضوع باتوجه به اینکه افراد آلوده برای مدتهای طولانی (بطور متوسط

    تا 10 سال) بدون علامت می باشند ، در انتشار ویروس نقش مهمی دارد.

¯ 68% موارد HI و ایدز در آفریقای زیر صحرا است و 90% از آنان  از آلودگی خود بی اطلاع می باشند .

¯ آلودگی به HI در بسیاری از کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای    درحال توسعه (اوگاندا و تایلند) رو به کاهش استدر حالی که در قسمت اعظم آسیا ، اروپای شرقی  و آفریقای جنوبی  آلودگی  به  HI  رو به  افزایش است .

اسلاید 5 :

¯  آلودگی به ویروس ایدز و ایدز یکی از ده علت مهم مرگ در دنیااست و ممکن است  به زودی جزو یکی از 5 علت مهم مرگ قرار گیرد .

¯ 89% درصد از افراد آلوده به HI در آفریقای زیر صحرا و کشورهای  در حال توسعه آسیا که 10درصد تولید ناخالص ملی دنیا را دارند ، زندگی   می کنند .

¯ آلودگی  به  HI   باعث  مرگ و میر زیادی در بین بالغین جوان شده که  تشکیل  خانواده  داده  و بچه دار می باشند نتیجه این مسئله افزایش تعداد    کودکان یتیم در دنیا است .

¯ در بعضی از کشورهای آفریقائی از هر 3 نفر جوان یک نفرشان به ویروس

    ایدز آلوده است .

اسلاید 6 :

2000 نفر زير15  سال سن داشته اند.

12000 نفر بين 49 ــ 15 سال بوده كه از اين ميان  نزديك به 50 در صد خانم هستند .

         حدود 50 در صد، 24 ــ15 سال داشته اند.

اسلاید 7 :

¯  ازسال 1986 تاکنون 15 هزار مورد ایدز در منظقه گزارش شده است .

¯ طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی در منظقه مدیترانه شرقی 700 هزار نفر با ویروس ایدز و ایدز زندگی می کنند .

¯ در سال 2003 میلادی 55 هزار نفر به ویروس ایدز آلوده شدند و 45 هزار نفر به علت ایدز فوت شدند .

¯ موارد آلودگی به ویروس ایدز در منطقه در طی3 سال اخیر 3 برابر شده    است .

اسلاید 8 :

¯  اولین مورد ایدز در ایران در سال 1366 گزارش شده است .

¯ تا اول مهر 1385 جمعا 1370 مورد آلودگی به ویروس ایدز ثبت شده   است .

¯ میزان آلودگی به ویروس ایدز در طی 3سال گذشته 5/2 برابر شده است .

¯ طبق آخرین بررسی ، میزان آلودگی به ویروس ایدز در میان معتادان    تزریقی 18% بوده است .

¯ میزان آلوده شدگان در کشور 30 تا 40 هزار نفر تخمین زده می شود .

اسلاید 9 :

¯  79% از موارد آلودگی به HI و ایدز در گروه سنی 15 تا 44 سال     اتفاق افتاده است .

¯ 95% از موارد آلوده به HI و ایدز را مردان تشکیل می دهند .

¯ 4/57% از موارد آلوده به HI و ایدز در اثر استفاده از سرنگ و  سوزن مشترک در بین معتادان تزریقی اتفاق افتاده است .

¯ 8/6% از موارد آلودگی به HI و ایدز در اثر تماس جنسی بوده است .

¯ 7/2% از موارد آلودگی به HI و ایدز مربوط به خون و فرآورده های    خونی آلوده بوده است .

¯ 4/0% از موارد آلودگی به HI و ایدز مربوط به انتقال از مادر به کودک   بوده است .

¯ علت ابتلا (راه سرایت) در 7/32% از موارد آلودگی به HI و ایدز  نامشخص است .

 

 

اسلاید 10 :

تعداد مواردایدز                            826

تعداد موارد فوت                          1709

تعداد موارد آلودگی                      13702 

تعداد موارد تخمینی                 60 تا 70 هزار

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید