بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • مشاوره يك تعامل هدفمند است كه طي آن مشاور با صرف وقت و توجه براي مراجع ، به او در جستجو و كشف روش هايي براي زيستن خلاقانه تر، تصميم گيري و تغيير رفتاركمك مي كند.
 • مشاوره در خصوص HIV/AIDS : يك مكالمه محرمانه بين مشاور و مراجع با هدف توانمندسازي مراجع براي مقابله با استرس و اتخاذ تصميم شخصي در مورد HIV/AIDS مي باشد ( 1994-WHO).

اسلاید 2 :

 • مشكل موجود را به درستي شناسايي كند
 • اطلاعات مورد نياز را كسب كند
 • راه ها و امكانات مختلف را شناسايي كند
 • نتيجه و پيامد راه هاي مختلف را ارزيابي كند
 • تصميم گيري كند
 • مسئوليت تصميم و عملش را بپذيرد
 • نتيجه تصميم را ارزيابي كند (بررسي علل موفقيت و شكست و استفاده آتي)

اسلاید 3 :

 • توصيه كردن
 • دستورالعمل دادن
 • فقط ارائه آموزش و اطلاعات
 • گپ زدن
 • بازجويي كردن
 • اعتراف گرفتن
 • موعظه كردن
 • اطمينان بخشي غير واقعي
 • دلداري دادن (كوچك نمايي مشكل موجود)

  نيست

اسلاید 4 :

 • زمان كافي
 • پذيرش مراجع
 • در دسترس بودن مشاور
 • ثبات و صحت اطلاعات
 • رعايت رازداري

اسلاید 5 :

 • اعتماد
 • ارتباط
 • همدلی
 • درک متقابل
 • در نظرداشتن ویژگی های اجتماعی-فرهنگی

اسلاید 6 :

 • برقراری رابطه( Rapport)
 • اطمینان از رازداری و رعایت حریم خصوصی
 • احترام قایل شدن برای مراجع
 • نشان دادن همدلی
 • بجا آوردن احساسات دشوار
 • پذیرش

اسلاید 7 :

 • گوش دادن فعال و نشان دادن توجه
 • استفاده از زبان متناسب با سطح تحصيلات، سن و فرهنگ مراجع
 • استفاده از عبارات سوم شخص
 • استفاده از سئوال هاي باز پاسخ
 • عدم ارائه مستقيم راهكار و سوگيري

اسلاید 8 :

 • روشن سازيclarifying
 • عبارت هاي مترادفparaphrasing
 • ارائه قالب جديدreframing
 • انعكاس احساساتreflecting feelings
 • تكرار اطلاعاتrepeating information

اسلاید 9 :

 • خلاصه كردنsummarizing
 • كاوش و بررسيprobing
 • مواجه كردن confronting

اسلاید 10 :

 • براي انجام يك مشاوره موثر و مناسب ، مشاور باید از احساسات و نگرش خود مطلع باشد.

-آيا نسبت به برخي مراجعان احساس ناخوشايندي دارم؟

-آيا صحبت در مورد برخي مطالب برایم دشوار است؟

-آيا نياز دارم دايم شرايط را كنترل كنم؟

-آيا از احساسات و نگرش خودم و نحوه تاثير آن بر روند مشاوره آگاهم؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید