دانلود فایل پاورپوینت بررسی شبکه های سلولی موبایل

PowerPoint قابل ویرایش
50 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی شبکه های سلولی موبایل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی شبکه های سلولی موبایل قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

History of  wireless commu icatio

۱۸۹۷: Marco i demo strated tra smissio of radio waves to a ship at sea 29 km away

۱۹۱۵: Wireless telepho y established– Virgi ia a d Paris

۱۹۲۰’s: Radio broadcasti g became popular

۱۹۳۰’s: TV broadcasti g bega

۱۹۴۶: First public mobile telepho e service i US

۱۹۶۰’s: Bell Labs developed cellular co cept– brought mobile telepho y to masses

۱۹۶۰’s: Commu icatio s satellites lau ched

Late 1970’s: IC tech ology adva ces e able affordable cellular telepho y– ushers i moder cellular era

اسلاید ۲ :

Moder cellular sta dards

۱۹۷۹: TT (Japa ), FDMA, FM, 25 kHz cha els, 870-940 MHz

۱۹۸۳: AMPS (US), FDMA, FM, 30 kHz cha els, 824-894 MHz

۱۹۸۵: TACS (Europe), FDMA, FM, 25 kHz cha els, 900 MHz

۱۹۹۰: GSM (EuropeTDMA, GMSK, 200 kHz cha els, 890-960 MHz

۱۹۹۱: USDC/IS-54 (), US), TDMA, p/4 DQPSK, 30 kHz cha els, 824-894 MHz

۱۹۹۳: IS-95 (US), CDMA, BPSK/QPSK, 1.25 MHz cha els, 824-894 MHz a d 1.8-2.0 GHz

۱۹۹۳: CDPD (US), ) Cellular Digital Packet Data(: FHSS, GMSK, 30 kHz cha els, 824-894 Mhz

۲۰۰۱: UMTS/IMT-2000 (3rd ge eratio Europea cellular sta dard), supports data a d voice (up to 2 Mbps), 1885-2025 MHz a d 2110-2200 Mhz

اسلاید ۳ :

Wireless data sta dards

IEEE 802.11: wireless LA /ad-hoc etworki g, 1, 2 or 11 Mbps, DSSS or FHSS with CSMA/CA RTS-CTS-ACK, 2.4 – 2.4835 GHz

Bluetooth: replaceme t for cables, short ra ge (10 or 100 m), low power (1 or 100 mW), low cost, 1 Mbps max data rate, local pico ets with master-slave operatio

HomeRF: wireless home etworki g, 150 feet ra ge, up to 10 devices, SWAP protocol

IEEE 802.15: wireless PA , modes for low (< 10 kbps), medium (up to 200 kbps), a d high (> 20 Mbps) data rates

اسلاید ۴ :

Facts about wireless commu icatio

Over 50% of US households have a cellular pho e by 2003

Over 170M wireless data users(2003); projected to reach 1.3 billio by 2004

Over 200M mobile pho e subscribers i Wester Europe

Global reve ue from wireless portals predicted to grow from $700M to $42 billio by 2005

Worldwide wireless subscribers to reach 1 billio by Q3 2002

WLA reve ues predicted at $785M by 2004

Forecasti g a 59 perce t growth rate for wireless usage i rural areas betwee 2000 a d 2003

اسلاید ۵ :

U derlyi g co cepts

Electromag etics

A te as, wave propagatio , cha el modeli g

Sig als a d systems

Filteri g, Fourier tra sforms, block-diagram desig

Digital sig al processi g

Equalizatio , spread-spectrum, source codi g

Commu icatio s

Modulatio , oise a alysis, cha el capacity, cha el codi g

اسلاید ۶ :

Digital i tegrated circuits

RF ge eratio devices (efficie t power amps, sleep modes, improved oscillators, smart a te as)

Source codi g (data compressio )

Modulatio (improved efficie cy)

Multiple-access tech iques (i crease umber of users)

Cha el codi g/forward error correctio (improve probability of successful receptio )

Software programmable radios

اسلاید ۷ :

سلولهای رادیویی منفرد

  • پلیس
  • آتش نشانی
  • تاکسی
  • رادیو و تلویزیون
  • اورژانس

اسلاید ۸ :

شبکه رادیویی

اسلاید ۹ :

 شبکه موبایل پایه

اسلاید ۱۰ :

اصطلاحات

آمریکا: Cellular System-Cell Pho e

اروپا: Mobile Commu icatio System-Mobile pho e

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 50 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد