بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

بيماری عروق کرونر (CAD):

عضله قلب بايد دارای خونرسانی کافی باشد . هنگامی که يک شريان کرونری تنگ يا مسدود باشد ، ناحيه ای از عضله قلب که بوسيله آن شريان خونرسانی می گردد دچار ايسکمی می شود ، مهمترين مشکلات ناشی از کاهش خونرسانی عضله قلب آنژين صدری ، نارسائی احتقانی (CHF) وMI می باشد .

آترواسکلروز

در برگيرنده يک پاسخ التهابی با جراحت ديواره شريان و تغيير خواص بيولوژيک و بيوشيميايی ديواره ی شريانی می باشد . اين تغييرات با رسوب رگه های چربی و اسيدهای چرب روی انتهايی ديواره شريان شروع می شود .

اسلاید 2 :

ساختمان طبيعي شريان از 3 لايه تشکيل شده است:

         1- انتيما           2- مديا            3-ادوانتيا

آنترو اسکلروز با معيار های زير مشخص می شود :

1- رسوب مواد حاوی چربی  2- افزايش تعداد سلولهای عضله صاف

پاتوفيزيولوژي اترواسکلروز :ا

التهاب وحضور ماكروفاژ–فاگوسيتوز چربي-تبديل به سلولهاي جوش- ماكروفاژهاي فعال-مواد بيوشيميايي ازاد كرده-بروز صدمه بيشتر به اندوتليوم و تجمع پلاكت و شروع تشكيل لخته –پروليفراسيون سلول صاف ديواره-تشكيل بافت فيبري دور بافت چربي مرده-اين بافت آتروما يا پلاك است-كپسول ضخيم فيبروز پلاك باعث مقاومت در برابر جريان خون ونازكي پلاك افزايش ذرات ليپيد و موجب پارگي خونريزي داخل پلاك –تشكيل ترومبوز –جريان خون مسدود ومرگ ناگهاني قلبي يا انفاركتوس ميوكارد حاد در اثر ايسكمي ميگردد.

اسلاید 3 :

تظاهرات بالينی :

علائم و عوارض آن با توجه به درجه رنگی مجرای شريانی ، شکل گيری ترمبوز و انسداد جريان خون به ميوکارد در بيشتر اوقات آنژين صدری بعلت آترواسکلروز ايجاد می شود . اما اگر کاهش جريان خون شديد باشد آسيب غير قابل برگشت و مرگ سلول های ميوکارد و MI – ميوکارد تحت دژنراسيون قرار گرفته و توسط بافت اسکار جايگزين  می شود که موجب ايجاد درجات مختلف اختلالات برون ده قلبی و نارسايی عضله قلب می شود .

در اغلب اوقات علائم آن تا زمانی که شريان 75% تنگ نشود ظاهر نمی گردد .

عوامل خطرزا :

در سه طبقه قرار می گيرند :

1)عوامل خطرزای غير قابل تعديل :

ارث : فاکتور های ژنتيکی که دخيل هستند . افزايش BP – (اختلالات چربی خون –ديابت – چاقی

سن : بالای 40 سال

اسلاید 4 :

جنس : در مردان به مراتب بيشتر از زنان است وزنان با 10 سال تاخير دچار می شوند و در سن 50 سالگی در هر دو جنس يکسان می شود . و زنان بعلت يائسه شدن در معرض بيماری قرار می گيرند . يائسگی زود رس سه برابر خطر را افزايش می دهد . قرص های ضد بارداری نيز تاثير می گذارد .
نژاد : در مردان سفيد پوست با فرکانس بيشتری از بيماری می ميرند و در سوی ديگر مرگ زنان سفيد پوست از غير سفيد پوست کمی پائين تر است اما در ميان زنان کهنسال ميزان مرگ و مير برای تمامی نژاد ها يکسان است .

2) عوامل خطرزا قابل تعديل :

الف- محيط زندگی :

در جمعيت شهرنشين بيشتر است . کشورهای آمريکای شمالی – استراليا – اروپا و زلاندنو 7 برابر بيشتر از کشورهای ژاپن ، سوئيس و ايتاليا است . و در کشورهای در حال توسعه هم بيشترين وقوع را در ثروتمندان دارد .

ب- مصرف سيگار :

1- co باعث کاهش O2 شده و توانايی قلب برای پمپاژ کاهش می يابد .

2- اسيد نيکوتينيک موجود در توتون کاتکول امين ها را آزاد می کند – باعث افزايش ضربان قلب و فشار خون .مي شود.

3- نيکوتين در سيگار باعث پاسخ مخاطره آميز شده و ميزان چسبندگی پلاک ها را افزايش می دهد – ترومبوز پروليفراسيون عضله صاف را در ديواره های شريانی تحريک می کند .

 

اسلاید 5 :پ- هايپرتاسيون :
خطرناکترين ريسک فکتور است چون تا پيشرفت کامل بی نشانه است . 1- سفت و سخت شدن عروق – جراحت و پاسخ التهابی در انتيما 2- کار بطن چپ افزايش می يابد ، قلب بزرگ و ضخيم (هايپر تروفی) و سرانجام نارسائی قلب را در پی دارد .
 

ت- افزايش کلسترول سرم :

بيشتر از 259 ميلی گرم در دسی ليتر 3 برابر بيشتر از کسی که سطح سرمی 200 ميلی گرم در دسی ليتر دارد در معرض خطر قرار دارند .

کلسترول + تری گلسيريد + فسفوليپيد + پروتئين = ليپوپروتئين

LDL اثرات مضری روی ديواره شريان دارد و آترواسکلروز شتاب می دهد .

HDL موجب ارتقاء استفاده از کلسترول تام توسط انتقال LDL به کبد که از نظر بيولوژيک شکسته و دفع می شود .

oهدف داشتن سطوح LDL سرمی کم می باشد .

oنسبت کلسترول تام خون به HDL يا نسبت LDL به HDL بهترين تست برای پيش بينی خطر بروز بيماری شريان کرونر می باشد . ورزش و چربی پائين رژيم غذايی با کلسترول کم ، مقادير HDL را افزايش می دهد .

ث- ديابت
قند خون ناشتا بيشتر از 120 ميلی گرم/دسی ليتر و قند خون معمولی بالای 180 ميلی گرم/دسی ليتر و پيدايش قند در ادرار هشداری است برای حضور ديابت و افزايش خطر CAD همچنين انسولين موجب جراحت ديواره عروق و ايجاد پاسخ التهابی می گردد و در زنان بيشتر است .

اسلاید 6 :

3) عوامل مشارکت کننده :
چاقی – استرس – سبک زندگی – تيپ شخصيتی
تکنيک های تشخيصي : براساس شدت و وسعت گرفتاری از الکتروکارديوگرافی – اسکن هسته ای و آنژيوگرافی استفاده می شود .

تدابير جراحی :

آنژيوپلاستی کرونری داخل مجرای از راه پوست PTCA

با استفاده از کاتتری که در نوک خود دارای نوعی بالون می باشد که تحت فلوروسکوپی به سمت ناحيه ضايعه رفته بالون آنجا پر شده و با فشار متناوب بروی پلاک سبب کشيده شدن عروق شکسته شدن پلاک و باز شدن عروق خونی می شود . و در مواردی موفق است که تنگی ايجاد شده در آن کمتر از 50 درصد قطر عروق مربوطه را درگير کرده باشد .

اسلاید 7 :

ساير انديکاسيون های PTCA عبارتند از : 1- تخفيف نشانه ها در بيماراني که دچار گرفتاری يكی يا چند عروقی کرونری شده اند .2- بيماران دارای علامت مبتلا به CHD  3- بصورت اورژانس در بيماران مبتلا به MI حاد و آنژين صدری ناپايدار4- بيماران دچار دردهای آنژينی و تست ورزش مثبت

محدوديت های انجام PTCA

1- ضايعاتی که موقعيت شناخته شده ای ندارند .

2- وجود ضايعات در خم عروقی يا محل دو شاخه شدن عروق که دسترسی کاتتر را مشکل می کند .

3- بيمارانی که سابقه ی CABG داشته و يا قبلاً PTCA شده اند .

نحوه انجام عمل :

کاتترها يا شت ها از طريق شريان فمورال وارد می گردند . در اين زمان کتتر بالون دار مربوطه از داخل شنت عبور کرده و به جلو فرستاده می شود . جهت پيشگيری از اسپاسم و به حداکثر رساندن وازوديلاتاسيون از نيتروگليسرين و مسدود کننده های کانال کلسيم استفاده می گردد . کاتتر بالون دار در محل ضايعه قرار می گيرد و بالون پر و خالی می شود زمان هر پر شدن نبايد از 90 ثانيه بيشتر شود . بهبود کفايت خونرسانی از طريق آنژيوگرافی ثابت می شود . در طول عمل جهت پيشگيری از لخته بطور سيستميک هپارينيزه می شود .و بعد آنژيوپلاستی با کمک ليزز صورت می گيرد . 

اسلاید 8 :

عوارض : پارگی لايه داخلی شريان ، اسپاسم ، MI ، انسداد حاد شريان ، پيدايش هماتوم در محل ورود کانولا ، خونريزی ، آمبولی ، اختلال در جريان خون اندام تحتانی ، واکنش به ماده حاجب ، ديس ريتمی

استنت گذاری :

پروتزهای انعطاف پذيری هستند و چهار چوبی جهت باز ماندن دهانه ی شريان است .

پيوند کنار گذر عروق کرونر CABG

عمل جراحی است که طی آن عروق خونی از يک بخش ديگر بدن به عروق خونی مسدود شده پيوند زده می شود به طوری که جريان خون بتواند در اطراف ناحيه دچار انسداد جريان يابد .

انديکاسيون

1- آنژيِنی که بوسيله دارو درمان نشود . 2- عوارض PTCA ناموفق 3- آنژين ناپايدار 4- تست ورزش مثبت 5- انسداد شاخه اصلی چپ کرونر به ميزان بيش از 60%

رگی که بطور رايج استفاده می شود وريد سافن بزرگ است . در وريد سفاليک و بازيليک نيز کاربرد دارد . و ريد از محل خود در ساق پا برداشته می شود . يک سر به آئورت صعودی و سر ديگر به منطقه ديستال ضايعه شريان کرونر پيوند می شود .

عوارض : ادم در ناحيه وريد برداشته شده – MI – دیس ريتمی – خونريزی

اسلاید 9 :

داروهاي موثر در متابوليسم ليپو پروتئين:1   -مهار كننده هاي كاهش دهنده(استاتين ها)سنتز كلسترول را بلوك ميكنند       .2-اسيد نيكوتينيك مثل نياسين        3- اسيد فيبريك يا فيبرات-كاهنده سنتزكلسترولو كاهش سطح تري گليسريد و افزاينده سطح HDL    4- وقفه دهنده هاي اسيدهاي صفراوي يا رزين ها مثل كلستريامين كه موجب باند كلسترول در روده وافزايش تجزيه و كاهش سطح LDLبا حداقل اثر رويHDL

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید