دانلود فایل پاورپوینت تابع و رویه ۱

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تابع و رویه ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تابع و رویه ۱ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تاکنون یک برنامه به دستورات پاسکال شکسته می شود.

طراحی برنامه دشوار است زیرا کوچکترین واحد دستوری، دستورات پاسکال است.

اگر برنامه را بتوانیم به ساختاری اجرایی با هدف مشخص بشکنیم، طراحی و پیاده سازی راحت تر خواهد شد.

طراحی مدولار ، طراحی از بالا به پایین است.

اسلاید ۲ :

Var

  I , : Word

     fou d : boolea ;

Begi

  Readl ( );

    fou d := false;

  for I := 2 to do

  If ( Prime ( I ) ) a d ( Prime ( -I ) ) the

            begi

  Write(I, -I); fou d := true; break;

             e d;

      if ot fou d the write (‘ ot fou d’);

E d.   

اسلاید ۳ :

کافی است prime را یکبار بنویسیم و چندین بار استفاده کنیم.

مجموعه ای از دستورات را نام prime فراخوانی می کنیم.

ورودی (پارامتر) را به صورت آرگمان دریافت می کند.

کد برنامه ساده تر و قابل فهم تر می شود

اسلاید ۴ :

Fu ctio   نام تابع ( متغیر : نوع ; … ) : نوع خروجی ;

Var

  تعریف متغیرها ;

  متغیر کمکی : نوع خروجی ;

Begi

  . . .

  انجام محاسبات با متغیر کمکی ;

  . . .

  نام تابع := متغیر کمکی ;

E d;

اسلاید ۵ :

رویه خروجی ندارد!

Procedure  نام رویه ( متغیر : نوع ; … ) ;

Var

  تعریف متغیرها ;

Begi

  چند دستور ;

E d;

 

اسلاید ۶ :

تابع دارای خروجی است. حال آنکه رویه خروجی ندارد.

عملیاتهای محاسباتی، انتساب (مقداردهی)، مقایسه ای و چاپ در خروجی، فقط برای توابع معتبرند و برای رویه معنا ندارند.

به عنوان مثال اگر F تابعی با ورودی Real و خروجی I teger و a هم متغیری I teger باشد، عملیاتهای زیر معتبرند :

a := F (2.5) + 3;

Write ( F (1.7) );

 If F ( 1.3 ) > F ( 7.4 ) The a := F (5.4);

اسلاید ۷ :

Fu ctio Prime ( m : Word ) : Boolea ;

Var

   b : Boolea ;

   I : I teger;

Begi

     b := True;

     for i := 2 to Tru c ( s rt (m) ) Do

         If mod I = 0 The b := false;

     Prime := b;

E d;

اسلاید ۸ :

متغیر جهانی (global)

متغیرهایی هستند که در برنامه اصلی تعریف می شوند. در سرتاسر برنامه از جمله بدنه تابع ها و رویه ها قابل دسترسی هستند.

متغیر محلی (local)

متغیرهایی هستند که در رویه ها و تابع ها تعریف می شوند و فقط در بدنه آن تابع یا رویه قابل استفاده هستند.

در صورت وجود هم نامی بین متغیرهای محلی و جهانی ، تابع یا رویه به متغیرهای محلی رجوع می کند.

اسلاید ۹ :

آرگمان متغیر محلی محسوب می شود:

هنگامی که نام آرگمان باشد:

اسلاید ۱۰ :

چناچه ملاحظه می شود برنامه به صورت مدولار از بالا به پایین طراحی می شود:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد