بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1-رویه ذخیره شده چیست؟
2-نگارش create procedure
3-روشهای مختلف اجرائی یک رویه
 4-استفاده از
return
5-کنترل جریان چیست؟ 
 if    else
begin    end
While     break
 6-متغیرها
7-جداول موقت
8-توابع تعریف شده توسط کاربر

9-توابع عددی
10-توابع مقدار جدولی
11-توابع جمعی
12-توابع تاریخ و زمان و رشته

13-having
14-distincs
15-سیستمی –مدیریت خطاها در توابع
16-try catch

اسلاید 2 :

نتیجه گیری

1-یک رویه ذخیره شده  مجموعه ای از دستورات T-SQL کامپایل شده است که مستقیما توسط SQL SERVER  قابل دسترسی میباشد.

2-زمانی که با یک رویه ذخیره شده کار میکنیم باید جریان اطلاعات را در آن کنترل کنیم.کنترل جریان یک رویه ذخیره شده زمانی لازم است که رویه ذخیره شده چیزی بیش از کار با یک عبارت  T-SQLانجام میدهد.

3- توابع  تعریف شده توسط کاربر یا UDFها مجموعه ای از اطلاعات را گرفته و یک خروجی تولید می کنند که پرس و جو فراخوانی شده تابع می تواند از آن استفاده کنند بسیارمشابه رویه های ذخیره شده هستند.

÷

4-متغیرها برای نگهداری یا کار با مقادیری هستند که مستقیما از یک ستون نمی آیند.یا نیاز باشد آن مقدار بازیابی شده از یک ستون در بخش دیگری از پرس و جو استفاده شوند.

اسلاید 3 :

5-جداول موقت برای استفاده موقت از دادها به دو صورت محلی با پیشوند#  و سراسری با  پیشوند # # ایجاد شده ودر tempdb ذخیره شده و پس از پایان اتصالات از بین می روند

6-یک تابع جمعی جایی است که SQL SERVER  تابعی را بر روی مجموعه از دادها اجرا می کند تا مقداری تجمعی را با گروه بندی دادها برگرداند..

7-هنگام کار با T_SQL  مهم است برای مواقعی که اشتباهی رخ می دهد نوعی مدیریت خطا داشته باشیم.،این مدیریت بصورت پیغام خطا به کاربر می باشد.

اسلاید 4 :

www.microsoft.com

- آموزش MICROSOFT SQL SERVER  2008http://webfocus.ir/portal/sql.htmlhttp://www.mahdavi.8m.net/sql.htm

http://sql.persianblog.ir/

http://webfocus.ir/portal/sql-notnull.html

http://www.parsbook.org

اسلاید 5 :

آن گونه آموزش و پرورشی خوب است که در جهت سازندگی هر چه بیشتر شاگرد باشد و به او کمک کند  راستگوتر ، بهتر ،زیبا تر و یگانه تر بشود                                            

آبراهام مازلو

سپاس از استاد گرامی که در این کلاس

 “ بهترین ها ” را به ما آموختند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید