بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 • تروماTrauma) ) در لغت به جراحت‌های شدیدی اطلاق می ‌گردد که در اثر وقوع حادثه یا تصادف به ‌وجود می ‌آیند. در وضعیت‌هایی که شخص در اثر عفونت دچار تب‌های شدید می ‌گردد و یا در انواع سوختگی‌ها، بروز شکستگی‌های مختلف استخوانی، حتی زمان وقوع شوک شدید عاطفی و مسمومیت‌های شیمیایی، بدن با یک استرس و بحران شدید مواجه می‌ گردد که در اصطلاح به آن "تروما" گفته می‌ شود.

اسلاید 2 :

ارزيابي بيمار - ارزيابي صحنه حادثه
ارزيابي اوليه

در بيماران ترومايي

 • گرفتن شرح حال
 • انجام معاينه فيزيكي هدفدار
 • ارزيابي حين انتقال بيمار
 •  

اسلاید 3 :

 • ارزيابي صحنه حادثه ، به محض ورود به صحنه ، ضروري مي باشد . ارزيابي صحنه حادثه يك ارزيابي سريع از صحنه و اطراف آن مي باشد كه قبل از ورود به صحنه و شروع اقدامات حمايتي از بيمار ، اطلاعات بيشتري در مورد امنيت صحنه ،‌مكانيسم آسيب و نوع بيماري در اختيار شما و همكارتان قرار مي دهد .
 • جدول 1 ارزيابي صحنه حادثه

.1اقدامات محافظت از خود

.2امنيت صحنه

.3تعيين مكانيسم آسيب يا نوع بيماري

.4تعيين تعداد بيماران

.5درخواست كمك بيشتر

.6توجه به بي حركت كردن مهره هاي گردني

اسلاید 4 :

محافظت از خود :

 • در شروع اعزام به هر صحنه اورژانس ، شما بايد از تجهيزات محافظت از خود استفاده كنيد تا خطر تماس شما با بيماريهاي واگير كاهش يابد .
 • بهترين روش براي كاهش خطر تماس ، رعايت كردن احتياطات مربوط به محافظت از خود مي باشد بعنوان اساس محافظت از خود ، تصور كنيد كه تمام مايعات بدن خطر احتمالي انتقال عفونت را دارا مي باشند .
 • قبل از اينكه از آمبولانس پياده شويد ،‌شما و همكارتان بايدتجهيزات محافظتي مناسب راپوشيده باشيد . استفاده از دستكش هميشه ضروري مي باشد . همچنين اگر مقادير فراواني خون يا ساير مايعات بدن در اطراف بيمار وجود دارد محافظت از چشم ‌، پوشيدن ماسك و گان نيز ضروري مي باشد .
 • هنگامي كه خطر پاشيدن خون يا ساير مايعات بدن ، روي سر و صورت شما وجود دارد محافظت از چشم با عينك ‌نياز مي باشد . همچنين اگر نياز باشد بايد ماسك و گان نيز بپوشيد و استفاده از اين وسايل را قبل از ورود به صحنه حادثه بر خود واجب بدانيد .
 • اگر صحنه پوشيده از مواد سمي يا آتش است يا وارد صحنه نشويد يا لباس مخصوص آن موقعيت را بپوشيد .
 •  

اسلاید 5 :

امنيت صحنه :

 • بر اساس چگونگي ارزيابي امنيت صحنه حادثه ، سلامت تكنسين پايه فوريتهاي پزشكي تضمين مي شود . اگر آسيبي به شما برسد ،‌ نمي توانيد به بيمارتان كمك كنيد .

اسلاید 6 :

 • قبل از اينكه از آمبولانس پياده شويد خطرهاي احتمالي زير را جستجو كنيد :

.1- روي دادن ترافيك

.2- سطوح ناپايدار مثل تكه هاي يخ ،‌ شن يا سنگ ريزه هاي شل ،‌سطوح داراي شيب

.3- نشت كردن گازوئيل يا سوخت ديزلي

.4- وجود اطرافيان خشمگين يا احساس وجود خشونت در صحنه

.5- دود يا آتش

.6- مواد سمي يا مضر احتمالي

.7- ساير خطرات موجود در صحنه حادثه يا امداد

.8- صحنه هاي جنايت

اسلاید 7 :

 • آمبولانس را در مكاني كه به نظر شما و همكارتان امن مي باشد پارك كنيد . در عين حال بايد آمبولانس جايي باشد كه امكان دسترسي سريع به بيمار و تجهيزات وجود داشته باشد .
 • در خيلي از موارد ،‌نيروهاي پليس قبل از شما در صحنه ، حاضر شده اند . در اين صورت ، بايد قبل از ورود به صحنه با آنها مشورت كنيد .
 • اگر صحنه جنايي مي باشد مطمئن شويد كه قوانين محلي اجرا شده است .
 • همچنين مطمئن باشيد كه اگر بيمار مشكوك به قتل است نيروهاي پليس با شما همكاري خواهند كرد . اگر وارد صحنه اي شده ايد كه براي شما و همكارتان امن نمي باشد به بيمار كمك نكنيد .
 • توجه بعدي شما بايد به حفظ امنيت ساير بيماران و اطرافيان باشد . اين موضوع وظيفه ساده اي نيست . اطرافياني كه تلاش براي كمك به شما دارند يا در اقدامات شما دخالت مي كنند ،‌مي توانند باعث ايجاد مشكل شوند.
 • از خودتان محافظت كنيد و اطرافيان را يا به يك منطقه امن هدايت كنيد يا انجام وظيفه خاصي را به آنها بسپاريد .
 • گاهي شما و همكارتان قادر نخواهيد بود به يك صحنه حادثه امن وارد شويد . زيرا يا نياز به آزاد سازي و در آوردن بيماران وجود دارد يا احتمال وجود مواد سمي و مضر در صحنه مي باشد يا تعداد بيماران زياد است و شما به تنهايي نميتوانيد از عهده آنها بر آئيد .
 • در چنين شرايطي به نظر مي رسد فراهم كردن اقدامات حمايتي براي فرد بيمار يا مجروح بسيار مشكل باشد . با اين وجود محافظت از خود و همكارتان مهم تر مي باشد .
 • اگر شما نياز به كمك بيشتري براي كار در صحنه حادثه داريد براي درخواست كمك ترديد نكنيد ، تا حد امكان ، نوع كمكي را كه نياز داريد مشخص كنيد .
 • به ياد داشته باشيد كه درخواست كمك اضافي مثل تيم نجات،‌ نيروي پليس يا ساير واحدهاي اورژانس ، براي حاضر شدن در صحنه ، زمان مي خواهد .

اسلاید 8 :

تعيين مكانيسم آسيب يا نوع بيماري

 • يكي از خطرات عمده در ارزيابي پيش بيمارستاني اشتباه در تقسيم بندي بيماران بعنوان بيمار ترومايي و طبي مي باشد . به ياد داشته باشيد كه اساس يك ارزيابي خوب از بيمار ، يكسان است به جز موارد خاص كه چگونگي ارزيابي در بيمار ترومايي و طبي متفاوت ميباشد .
 • ارزيابي دقيق صحنه شامل مكانيسم احتمالي تروما يا نوع بيماري ، همراه با كسب ساير اطلاعات ،‌ شما را در يك مسير خاص ، هدايت خواهد كرد .
 • اعضاي خانواده ، نيروي هاي پليس يا اطرافيان مي توانندعلت تماس با 115 را براي شما توضيح دهند .
 • پس از تكميل ارزيابي ،‌‌ شما شروع به نتيجه گيري خواهيد كرد كه آيا مشكل اصلي بيمار شما تروما است يا مشكل طبي . شما بايد به اطلاعات بدست آمده از اعضاي خانواده يا اطرافيان اطمينان كنيد .
 • تعداد بيماران را در صحنه حادثه مشخص كنيد . اگر تعداد بيماران بيشتر از حدي است كه از عهده تيم شما بر آيد درخواست كمك بيشتر كنيد . قبل از تماس با بيمار و دسته بندي بيماران ،‌كمك اضافي را درخواست كنيد .كمتر انتظار مي رود كه پس از شروع مراقبت از بيمار ، درخواست كمك اضافي كنيد .
 •  

اسلاید 9 :

مكانيسم تروما

 • بعنوان يك داوطلب فوريتهاي پزشكي ،‌شما به صحنه هاي تصادف وسايل نقليه يا ساير موقعيت هايي كه در آنها بيماران متحمل آسيب هاي تهديد كننده حيات شده اند اعزام مي شويد .
 • براي مراقبت صحيح از چنين بيماراني ، شما بايد چگونگي وقوع تروما يا مكانيسم تروما را بدانيد . در يك تروما ،‌بدن با نيرو يا انرژي برخورد مي كند كه این نیرو ميتواند منجر به آسيب موقت ،‌آسيب دائمي يا حتي مرگ شود.
 • همانطور كه مي دانيد قسمتهاي خاصي از بدن به تروما حساس تر مي باشند . مغز و طناب نخاعي بسيار آسيب پذيرمي باشند . خوشبختانه اين ارگانها توسط جمجمه و ستون مهره هاوچندين لايه بافت نرم محافظت مي شوند . چشم ها نيز براحتي آسيب مي بينند . حتي ضربه هاي جزئي به چشم ميتواند منجر به آسيب هاي عمده شود . استخوانها و چند ارگان ديگر بدن مقاومتر ميباشند . و ضربه هاي خفيف تر را بدون اينكه آسيبي ببينند تحمل مي كنند .
 •  

اسلاید 10 :

مكانيسم تروما

 • نتيجه كلي از اطلاعات فوق اين است كه شما مي توانيد با استفاده از مكانيسم تروما و ارزيابي سه فاكتور زير ،احتمال وجود آسيب هاي جدي را پيش بيني كنيد :
 • 1- مقدار نيرويي كه به بدن وارد شده است .
 • 2- مدت زماني كه بدن در معرض اين نيرو بوده است .
 • 3- مناطقي از بدن كه در معرض اين نيرو بوده اند 
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید