بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

ادم حاد ریه

 • ادم حاد ریه دارای دو علت عمومی است . 1-پر شدن آلوئولها از مایع در اثر نارسایی قلبی 2-ادم ناشی از افزایش نفوذپذیری به علت آسیب آلوئولی –مویرگی
 • برخی از علل آسیب حاد ریه و نارسایی تنفسی در زنان باردار عبارتند از :
 • پنومونی،سپسیس،خونریزی،مسمومیت با آرسنیک، پره اکلامپسی،آمبولی،بیماری بافت همبند ، سوء مصرف مواد،تنفس مواد محرک و سوختگیها ، پانکراتیت

اسلاید 2 :

سندرم دیسترس تنفسی

 • این سندرم بدترین نوع نارسایی تنفسی است . میزان مرگ و میر این سندرم در بیماران غیر باردار 40 تا 50% است.
 • این سندرم به صورت ارتشاحات منتشر ریوی در رادیوگرافی قفسه سینه،نسبت فشار اکسیژن شریانی به کسر اکسیژن دمی در حد کمتر از 200 تا 250 و فقدان شواهد نارسایی قلبی تعریف می شود .
 • در بیماران غیر باردار سپسیس و پنومونی عفونی منتشر شایعترین علل و در دوره بارداری عفونت،پره اکلامپسی-اکلامپسی و خونریزی به طور شایع یافت می شود .

اسلاید 3 :

منحنی تفکیک اکسی هموگلوبین

 • تمایل مولکول هموگلوبین برای آزاد کردن اکسیژن توسط منحنی تفکیک اکسی هموگلوبین توصیف می شود .
 • جابجایی منحنی به راست با کاهش تمایل هموگلوبین به اکسیژن و بنابراین با افزایش تبادل بافتی-مویرگی اکسیژن همراه است . جابجایی منحنی به راست در اثر هیپرکاپنه،اسیدوز متابولیک ، هیپرترمی و افزایش میزان 2و3 دی فسفوگلیسرات رخ می دهد .
 • در طی بارداری غلظت 2و3دی فسفوگلیسرات تا حدود 30%افزایش می یابد . که به نفع تحویل اکسیژن به جنین و بافتهای محیطی مادر است .

اسلاید 4 :

باکترمی و شوک سپتی سمیک

 • عفونتهایی که بسیار شایعتر از عفونتهای دیگر سبب باکترمی در بیماران زایمانی می شوند عبارتند از : پیلونفریت قبل از زایمان،کوریوآمنینیت و سپسیس دوره نفاس ، سقط سپتیک و فاشئیت نکروزان
 • باکتریهایی که شایعتر سبب شوک می شوند عبارتند از : انتروباکترها خصوصاً اشرشیاکولی، استرپتوکوکهای بتا همولیتیک گروه A ،استاف طلایی ، ای کولای و کلبسیلا

اسلاید 5 :

تروما در بارداری

 • سوء استفاده فیزیکی یا جنسی شایعترین نوع تروما در این دوره است .
 • دکولمان یکی از عوارض تروما می باشد و بروز کوآگولاپاتی شدید در دکولمان تروماتیک احتمالا بیشتر از دکولمان غیر تروماتیک است . 
 • اگر تروما با وارد شدن نیروی قابل توجهی به شکم باشد و اگر جفت پاره شده باشد ممکن است خونریزی جنینی-مادری رخ دهد .

اسلاید 6 :

بیماریهای قلبی-عروقی

اسلاید 7 :

 • بیماریهای قلبی سومین علت اصلی مرگ را در زنان 25 تا 44 ساله تشکیل می دهند . اما میزان مرگ و میر در 50 سال گذشته به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است .
 • درمانهای بهتر این امکان را فراهم کرده که تعداد بیشتری از دختران مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب به سنین باروری برسند .
 • در بارداری از اکو،الکترو و رادیوگرافی قفسه سینه به راحتی می توان استفاده کرد . در صورت لزوم می توان کاتتریزاسیون قلب راست را انجام داد .

اسلاید 8 :

تغییرات فیزیولوژیک

 • مهمترین مورد افزایش برون ده قلبی به میزان 30 تا 50% در طول بارداری است. افزایش حجم ضربه ای، کاهش مقاومت عروقی و کاهش فشار خون نیز دیده می شود .
 • در اکثر موارد نارسایی قلبی زمانی که در دوره حوالی زایمان بار همودینامیک اضافی بر قلب تحمیل می شود به وجود می آید .

اسلاید 9 :

علایم و نشانه های بیماری قلبی در بارداری

 • علایم:

 دیسپنه یا ارتوپنه پیشرونده ، سرفه شبانه،هموپتزی،سنکوپ و درد قفسه سینه

 • یافته های بالینی :

 سیانوز، چماقی شدن انگشتان،اتساع مداوم ورید ژوگولر ، سوفل سیستولیک درجه 3:6 یا بیشتر ، سوفل دیاستولیک،کاردیومگالی،آریتمی مداوم،دوگانگی مداوم صدای دوم ، هیپرتانسیون ریوی

اسلاید 10 :

طبقه بندی بالینی

 • کلاس یک : بیمارانی که فاقد محدودیت در فعالیتهای فیزیکی هستند. این افراد نه علایم نارسایی دارند و نه دچار درد آنژینی می شوند .
 • کلاس دو : بیمارانی که با محدودیت اندک در فعالیتهای فیزیکی مواجهند . این زنان در حالت استراحت راحتند اما فعالیتهای فیزیکی معمول موجب بروز ناراحتیهایی مانند خستگی مفرط، تپش قلب ، تنگی نفس یا درد آنژینی می شوند .
 • کلاس سه : بیمارانی که فعالیتهای فیزیکی آنها به شکل قابل توجهی محدود شده است . این افراد در فعالیت کمتر از حد معمول دچار ناراحتیهایی مانند خستگی مفرط، تپش قلب ، تنگی نفس یا درد آنژینی می شوند .
 • کلاس چهار: این دسته از بیماران توانایی انجام هیچ فعالیت فیزیکی را بدون ناراحتی ندارند . ممکن است علایم نارسایی حتی در هنگام استراحت نیز رخ دهد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید